Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1546

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1546/2006 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2006 , περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 286, 17.10.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 149–150 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 123 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 123 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; καταργήθηκε εμμέσως από 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1546/oj

17.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1546/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Οκτωβρίου 2006

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002, απαιτείται από την Επιτροπή να εκδίδει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, μέτρα εφαρμογής κοινών βασικών προτύπων ασφαλείας των αερομεταφορών σε όλη την Κοινότητα. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 622/2003 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών (2), αποτέλεσε την πρώτη πράξη θέσπισης τέτοιων μέτρων.

(2)

Η λήψη μέτρων για την αποσαφήνιση των κοινών βασικών προτύπων έχει καταστεί αναγκαία, ιδίως για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου εισαγωγής υγρών εκρηκτικών στα αεροσκάφη. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να επανεξετάζονται κάθε εξάμηνο, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών εξελίξεων, των επιχειρησιακών συνεπειών τους στα αεροδρόμια και των επιπτώσεών τους για τους επιβάτες.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 και για την πρόληψη έκνομων ενεργειών, τα μέτρα που θεσπίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 πρέπει να είναι απόρρητα και να μη δημοσιεύονται. Ο ίδιος κανόνας ισχύει κατ’ ανάγκη για κάθε πράξη τροποποίησής τους. Υπό την επιφύλαξη του όρου αυτού, οι επιβάτες ενημερώνονται σαφώς για τους κανόνες σχετικά με τα αντικείμενα που απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους στα αεροσκάφη.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 622/2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Το άρθρο 3 του ανωτέρω κανονισμού εφαρμόζεται όσον αφορά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα του παρόντος παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 355 της 30.12.2002, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 849/2004 (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 89 της 5.4.2003, σ. 9. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 240/2006 (ΕΕ L 40 της 11.2.2006, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 1, το παράρτημα είναι απόρρητο και δεν δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Top