Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0391

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2006 της Επιτροπής, της 6ης Μαρτίου 2006 , για προκήρυξη της δημοπρασίας αριθ. 56/2006 ΕΚ για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης για νέες βιομηχανικές χρήσεις

OJ L 65, 7.3.2006, p. 11–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/391/oj

7.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 65/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 391/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Μαρτίου 2006

για προκήρυξη της δημοπρασίας αριθ. 56/2006 ΕΚ για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης για νέες βιομηχανικές χρήσεις

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 33,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς (2), καθορίζει μεταξύ άλλων τις λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν τη διάθεση των αποθεμάτων αλκοόλης που έχουν συσταθεί μετά τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχονται από τους οργανισμούς παρεμβάσεως.

(2)

Πρέπει να προβούμε σύμφωνα με το άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 σε δημοπρασίες για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης για νέες βιομηχανικές χρήσεις, προκειμένου να περιοριστούν τα αποθέματα κοινοτικής οινικής αλκοόλης και να επιτραπεί η υλοποίηση στην Κοινότητα βιομηχανικών σχεδίων περιορισμένης έκτασης ή η μεταποίηση σε εμπορεύματα που προορίζονται για εξαγωγή για βιομηχανικούς σκοπούς. Η κοινοτική οινική αλκοόλη έχει αποθεματοποιηθεί από τα κράτη μέλη και αποτελείται από ποσότητες που προέρχονται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

(3)

Μετά την 1η Ιανουαρίου 1999 και δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του νέου γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ (3), οι τιμές προσφοράς και οι εγγυήσεις πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται σε ευρώ.

(4)

Πρέπει να καθορισθούν οι ελάχιστες τιμές για την υποβολή των προσφορών, διαφοροποιημένες ανάλογα με την κατηγορία της τελικής χρήσης.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Με τη δημοπρασία αριθ. 56/2006 ΕΚ, πωλείται αλκοόλη οινικής προέλευσης για νέες βιομηχανικές χρήσεις. Η αλκοόλη προέρχεται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχεται από το γαλλικό οργανισμό παρεμβάσεως.

Ο όγκος που αφορά η πωλούμενη αλκοόλη ανέρχεται σε 109 970 εκατόλιτρα αλκοόλης 100 % vol. Οι αριθμοί των δεξαμενών (cuves), οι τόποι αποθήκευσης και ο όγκος της αλκοόλης 100 % vol που περιέχονται σε καθεμία από τις δεξαμενές αυτές περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η πώληση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 και 101 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98.

Άρθρο 3

1.   Οι προσφορές υποβάλλονται στον σχετικό οργανισμό παρέμβασης που κατέχει την εν λόγω αλκοόλη:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

τηλ.: (33-5) 57 55 20 00

τέλεξ: 57 20 25

φαξ (33-5) 57 55 20 59,

ή αποστέλλονται στη διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού με συστημένη επιστολή.

2.   Οι προσφορές εσωκλείονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή — δημοπρασία για νέες βιομηχανικές χρήσεις αριθ. 56/2006 ΕΚ», ο οποίος εσωκλείεται σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση του σχετικού οργανισμού παρέμβασης.

3.   Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στον σχετικό οργανισμό παρέμβασης το αργότερο στις 24 Μαρτίου 2006 στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών).

4.   Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη συστάσεως, στον σχετικό οργανισμό παρεμβάσεως που κατέχει την εν λόγω αλκοόλη, εγγυήσεως συμμετοχής 4 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol.

Άρθρο 4

Οι ελάχιστες τιμές για τις οποίες μπορούν να υποβληθούν προσφορές ανέρχονται σε 11 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol, που προορίζεται για την παρασκευή αρτοποιητικής ζύμης, σε 31 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol, που προορίζεται για την παρασκευή χημικών προϊόντων του τύπου αμίνες και χλωράλη για την εξαγωγή, 37 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol, που προορίζεται για την παρασκευή eau de Cologne για την εξαγωγή, και σε 11,5 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol, που προορίζεται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις.

Άρθρο 5

Οι διαδικασίες που αφορούν τη δειγματοληψία έχουν καθορισθεί στο άρθρο 98 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000. Η τιμή των δειγμάτων ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά λίτρο.

Ο οργανισμός παρεμβάσεως παρέχει οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των πωλουμένων αλκοολών.

Άρθρο 6

Η εγγύηση ορθής εκτελέσεως ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2165/2005 (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 45· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1820/2005 (ΕΕ L 293 της 9.11.2005, σ. 8).

(3)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ αριθ. 56/2006 ΕΚ

Τόπος αποθεματοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της πωλούμενης αλκοόλης

Κράτος μέλος

Τόπος αποθεματοποίησης

Αριθμός δεξαμενών

Όγκος σε εκατόλιτρα αλκοόλης 100 % vol

Αναφορά σε άρθρο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Τύπος αλκοόλης

Αλκοολικός τίτλος

(σε % vol)

ΓΑΛΛΙΑ

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

6

22 535

27

ακατέργαστη

+92

11

22 560

27

ακατέργαστη

+92

15

22 480

28

ακατέργαστη

+92

16

22 395

28

ακατέργαστη

+92

Onivins-Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

5

20 000

27

ακατέργαστη

+92

Σύνολο

 

109 970

 

 

 


Top