Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0090

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 90/2006 της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2006 , περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης

OJ L 15, 20.1.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/90/oj

20.1.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 90/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιανουαρίου 2006

περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχείο α) και παράγραφος 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 προβλέπει ότι, η διαφορά μεταξύ των τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ), στ), ζ) και η) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλυφθεί με τη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή, όταν τα προϊόντα εξάγονται υπό τη μορφή εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93, όσον αφορά το σύστημα επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης (2), προσδιορίζει τα προϊόντα για τα οποία πρέπει να καθοριστεί ποσοστό επιστροφής που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005, το ποσοστό της επιστροφής πρέπει να καθορίζεται κάθε μήνα ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα βασικά προϊόντα.

(4)

Το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, ορίζει ότι η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντος ενσωματωμένου σε εμπόρευμα δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την επιστροφή που χορηγείται για το ίδιο προϊόν, όταν εξάγεται ως έχει.

(5)

Οι επιστροφές που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προκαθορισμού, δεδομένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους επόμενους μήνες δεν μπορεί να καθοριστεί από τώρα.

(6)

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σχετικά με τις επιστροφές που μπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ενσωματωμένων σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα Ι της συνθήκης, ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο λόγω του προκαθορισμού υψηλών ποσοστών επιστροφής. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις συντηρητικά μέτρα χωρίς, ωστόσο, να εμποδίζεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ενός ειδικού ποσοστού επιστροφής για τον προκαθορισμό επιστροφών είναι ένα μέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτρoπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 και στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Ιανουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2005 (ΕΕ L 167 της 29.6.2005, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά επιστροφών που εφαρμόζονται από τις 20 Ιανουαρίου 2006 για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της Συνθήκης (1)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσοστά επιστροφών σε EUR/100 kg

Σε περιπτώσεις προκαθορισμού

Λοιπές

1701 99 10

Λευκή ζάχαρη

32,39

32,39


(1)  Τα ποσοστά που ορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές στη Βουλγαρία, με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2004, στη Ρουμανία, με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2005, και στα εμπορεύματα που παρατίθενται στους πίνακες Ι και ΙΙ του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, τα οποία εξάγονται στην Ελβετική Συνομοσπονδία ή στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2005.


Top