EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0010

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Ιουλίου 2006 , σχετικά με την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων μετά τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο πλαίσιο της εισαγωγής του ευρώ (EKT/2006/10)

OJ L 215, 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 29 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

5.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 215/44


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 24ης Ιουλίου 2006

σχετικά με την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων μετά τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο πλαίσιο της εισαγωγής του ευρώ

(EKT/2006/10)

(2006/549/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 106 παράγραφος 1,

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 52,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 52 του καταστατικού απαιτεί από το διοικητικό συμβούλιο να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα τραπεζογραμμάτια που εκφράζονται σε νομίσματα με αμετάκλητα καθορισμένες ισοτιμίες ανταλλάσσονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των συμμετεχόντων κρατών μελών στην αντίστοιχη άρτια ισοτιμία τους. Τα μέτρα αυτά αφορούν την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους: α) με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ ή, β) έναντι της πίστωσης κεφαλαίων σε λογαριασμό. Αντίθετα, όποτε εφαρμόζεται μεταβατική περίοδος ως προς ορισμένο νέο συμμετέχον κράτος μέλος, τα εν λόγω μέτρα στη διάρκεια της παραπάνω περιόδου θα αφορούν την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων: α) με το εθνικό νόμισμα του νέου αυτού συμμετέχοντος κράτους μέλους ή, β) έναντι της πίστωσης κεφαλαίων σε λογαριασμό.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (1), προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών καθεστώτων όσον αφορά τη μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή εκ μέρους των κρατών μελών που υιοθετούν το ευρώ. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή διασφαλίζει τη δυνατότητα ανταλλαγής των τραπεζογραμματίων νέων συμμετεχόντων κρατών μελών ανεξάρτητα από το καθεστώς που επιλέγεται σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τη μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή.

(3)

Ορισμένες κατηγορίες τραπεζογραμματίων, και συγκεκριμένα τα τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί μεγάλη φθορά και τα τραπεζογραμμάτια που έχουν σημανθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής εθνικών συστημάτων σήμανσης με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία της απόσυρσης εθνικών τραπεζογραμματίων, δεν είναι ανταλλάξιμες και, ως εκ τούτου, εξαιρούνται από την ανταλλαγή βάσει της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

(4)

Στην περίπτωση που εφαρμόζεται μεταβατική περίοδος ως προς ορισμένο νέο συμμετέχον κράτος μέλος, η διάρκεια των ρυθμίσεων της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής στο εν λόγω κράτος μέλος θα είναι μεγαλύτερη, καθώς θα λαμβάνεται υπόψη η περίοδος αυτή, η οποία όμως δεν θα πρέπει να παρατείνει τη διάρκεια της περιόδου ανταλλαγής τραπεζογραμματίων που ισχύει για άλλα νέα συμμετέχοντα κράτη μέλη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής:

με τον όρο «συμμετέχον κράτος μέλος» νοείται το κράτος μέλος που έχει υιοθετήσει το ευρώ,

με τον όρο «νέο συμμετέχον κράτος μέλος» νοείται το συμμετέχον κράτος μέλος που έχει μεν υιοθετήσει το ευρώ, αλλά νόμιμο χρήμα στην επικράτειά του δεν αποτελούν μόνο τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ,

με τον όρο «ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ» νοείται η ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρέκκλισης ορισμένου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης,

με τον όρο «περίοδος παράλληλης κυκλοφορίας» νοείται η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή σε ορισμένο νέο συμμετέχον κράτος μέλος και της καταληκτικής ημερομηνίας έως την οποία είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του εθνικού νομίσματος του νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους ως νόμιμου χρήματος παράλληλα με το ευρώ,

με τον όρο «ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή» νοείται η ημερομηνία κατά την οποία τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ αποκτούν την ιδιότητα νόμιμου χρήματος σε ορισμένο νέο συμμετέχον κράτος μέλος,

με τον όρο «εθνικό νόμισμα» νοούνται τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους, τα οποία έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή στο εν λόγω κράτος μέλος πριν από την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ,

με τον όρο «τραπεζογραμμάτια νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους» νοούνται τα τραπεζογραμμάτια που έχει εκδώσει η ΕθνΚΤ ενός νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους, τα οποία αποτελούσαν νόμιμο χρήμα την προηγουμένη της ημερομηνίας υιοθέτησης του ευρώ και προσκομίζονται για ανταλλαγή σε άλλη ΕθνΚΤ ή στον ορισμένο αντιπρόσωπό της,

με τον όρο «μεταβατική περίοδος» νοείται περίοδος έως τριών ετών, η οποία αρχίζει στις 00:00 (τοπική ώρα) της ημερομηνίας υιοθέτησης του ευρώ και λήγει στις 00:00 (τοπική ώρα) της ημερομηνίας μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή,

με τον όρο «ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος» νοείται η ΕθνΚΤ ενός συμμετέχοντος κράτους μέλους (συμπεριλαμβανομένης της ΕθνΚΤ ενός νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους),

με τον όρο «άρτια ισοτιμία» νοείται η ισοτιμία που προκύπτει από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες τις οποίες θεσπίζει το Συμβούλιο της ΕΕ δυνάμει του άρθρου 123 παράγραφος 4 της συνθήκης, χωρίς να υφίσταται διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης,

με τον όρο «σήμανση» νοείται η ταυτοποίηση τραπεζογραμματίων με χρήση διακριτικών και ειδικά καθορισμένων σημείων, π.χ. με διάνοιξη οπών με τη βοήθεια διατρητικής συσκευής, στο πλαίσιο της εφαρμογής, σε εθνικό επίπεδο, συστήματος σήμανσης με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία της απόσυρσης των τραπεζογραμματίων νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους, τα οποία έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή στο εν λόγω κράτος μέλος πριν από την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ.

Άρθρο 2

Υποχρέωση ανταλλαγής στην άρτια ισοτιμία

1.   Τουλάχιστον σε ένα σημείο εντός της εθνικής επικράτειας οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος –οι ίδιες ή διά μέσου των ορισμένων αντιπροσώπων τους– διασφαλίζουν ότι τα τραπεζογραμμάτια νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους μπορούν: i) να ανταλλάσσονται με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ ή, ii) κατόπιν αιτήματος, να πιστώνονται σε λογαριασμό τηρούμενο στο ίδρυμα που διενεργεί την ανταλλαγή, εφόσον η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους όπου λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η ανταλλαγή διενεργείται στην αντίστοιχη άρτια ισοτιμία.

2.   Εφόσον ισχύει μεταβατική περίοδος ως προς ορισμένο νέο συμμετέχον κράτος μέλος, στη διάρκεια της περιόδου αυτής εφαρμόζονται στην ΕθνΚΤ του εν λόγω κράτους μέλους οι διατάξεις της παραγράφου 1, με τη διαφορά ότι τα τραπεζογραμμάτια ανταλλάσσονται με το εθνικό νόμισμα του εν λόγω κράτους μέλους κι όχι με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο i) αυτής.

3.   Οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό ή/και τη συνολική αξία των τραπεζογραμματίων νέων συμμετεχόντων κρατών μελών που θα είναι προετοιμασμένες να δέχονται από κάθε συμβαλλόμενο:

i)

για συγκεκριμένη συναλλαγή ή

ii)

σε συγκεκριμένη ημέρα,

σε ποσό του οποίου το ύψος κυμαίνεται από 500 έως 2 500 ευρώ, ανάλογα με την οικεία εθνική πρακτική.

4.   Οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος είναι υπεύθυνες για την επιστροφή των τραπεζογραμματίων νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους, τα οποία ανταλλάσσουν δυνάμει της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, στην ΕθνΚΤ του κράτους μέλους όπου αυτά έχουν εκδοθεί.

Άρθρο 3

Μη ανταλλάξιμα τραπεζογραμμάτια

Τραπεζογραμμάτια νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους που έχουν υποστεί μεγάλη φθορά δεν μπορούν να ανταλλαγούν δυνάμει της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Ειδικότερα, τραπεζογραμμάτιο το οποίο αποτελείται από περισσότερα από δύο τμήματα του αυτού τραπεζογραμματίου που έχουν συνενωθεί ή το οποίο έχει φθαρεί από αντικλεπτικό μηχανισμό δεν είναι ανταλλάξιμο. Εξάλλου, δεν είναι ανταλλάξιμα τραπεζογραμμάτια τα οποία έχουν σημανθεί ή φθαρεί κατά τρόπο που καθιστά αδύνατη τη διακρίβωση της σήμανσης.

Άρθρο 4

Διάρκεια των ρυθμίσεων της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής

1.   Σε σχέση με τα ανταλλάξιμα τραπεζογραμμάτια νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους οι όροι των άρθρων 2 και 3 εφαρμόζονται:

α)

από την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ εκ μέρους του νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους·

β)

έως ότου ανταλλαγούν όλα τα τραπεζογραμμάτια που έχουν προσκομιστεί για ανταλλαγή πριν από την παρέλευση της δίμηνης περιόδου από την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ εκ μέρους του εν λόγω νέου συμμετέχοντος κράτους μέλους.

2.   Εάν ισχύει περίοδος παράλληλης κυκλοφορίας διάρκειας άνω των δύο μηνών ως προς ορισμένο νέο συμμετέχον κράτος μέλος, η περίοδος της παραγράφου 1 στοιχείο β) θα είναι η μακρότερη των αντίστοιχων περιόδων όλων των νέων συμμετεχόντων κρατών μελών που έχουν ίδια ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ με το συγκεκριμένο νέο συμμετέχον κράτος μέλος.

3.   Η διάρκεια των ρυθμίσεων της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής είναι ίδια για όλα τα νέα συμμετέχοντα κράτη μέλη που έχουν την ίδια ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ. Η εν λόγω διάρκεια αντιστοιχεί στη μακρότερη διάρκεια που προκύπτει βάσει της εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2. Η εφαρμογή μεταβατικής περιόδου ως προς ορισμένο νέο συμμετέχον κράτος μέλος δεν παρατείνει τη διάρκεια της περιόδου ανταλλαγής τραπεζογραμματίων που ισχύει για άλλα νέα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Φρανκφούρτη, 24 Ιουλίου 2006.

Για το Διοικητικό Συμβoύλιo της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2169/2005 (ΕΕ L 346 της 29.12.2005, σ. 1).


Top