EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0035

Οδηγία 2006/35/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2006 , για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως ΙV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας

OJ L 88, 25.3.2006, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 300–303 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 79 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 79 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 111 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/35/oj

25.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 88/9


ΟΔΗΓΊΑ 2006/35/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Μαρτίου 2006

για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως ΙV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ),

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τα οικεία κράτη μέλη,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2000/29/ΕΚ θεσπίζει ορισμένα μέτρα κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες και είναι επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα. Προβλέπει επίσης την αναγνώριση ορισμένων ζωνών ως προστατευόμενων.

(2)

Από τα στοιχεία που προσκόμισε η Πορτογαλία προκύπτει ότι ο επιβλαβής οργανισμός Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) είναι πλέον διαδεδομένος στην περιφέρεια Alentejo και σε ορισμένες κοινότητες της περιφέρειας Ribatejo e Oeste. Επομένως, οι περιφέρειες αυτές της πορτογαλικής επικράτειας δεν θα πρέπει να αναγνωρίζονται πλέον ως προστατευόμενες ζώνες σε σχέση με τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό.

(3)

Από στοιχεία που προσκόμισε η Σλοβενία προκύπτει ότι ο επιβλαβής οργανισμός Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. είναι πλέον διαδεδομένος στις περιφέρειες Gorenjska και Maribor. Αυτές οι περιφέρειες δεν πρέπει να αναγνωρίζονται πλέον ως προστατευόμενες ζώνες όσον αφορά τον Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(4)

Από στοιχεία που προσκόμισε η Σλοβακία προκύπτει ότι ο Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. είναι πλέον διαδεδομένος σε διάφορες κοινότητες των κομητειών Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava και Trebišov. Αυτές οι κοινότητες δεν πρέπει να αναγνωρίζονται πλέον ως προστατευόμενες ζώνες όσον αφορά τον Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(5)

Η Ιταλία προσκόμισε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. είναι πλέον διαδεδομένος σε ορισμένα τμήματα της επικράτειάς της. Ως εκ τούτου, αυτά τα τμήματα της ιταλικής επικράτειας δεν πρέπει να αναγνωρίζονται πλέον ως προστατευόμενες ζώνες όσον αφορά τον Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(6)

Η Λιθουανία υπέβαλε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ιός της νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων είναι τώρα διαδεδομένος στην επικράτειά της. Συνεπώς, η Λιθουανία δεν πρέπει να αναγνωρίζεται πλέον ως προστατευόμενη ζώνη όσον αφορά τον ιό της νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων.

(7)

Κατά συνέπεια, τα σχετικά παραρτήματα της οδηγίας 2000/29/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I έως IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν το αργότερο στις 30 Απριλίου 2006 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Μαΐου 2006.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κυρίων διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/14/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 34 της 7.2.2006, σ. 24).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I έως IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:

1.

Το παράρτημα Ι μέρος Β τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α) σημείο 1 τα αναγραφόμενα εντός παρενθέσεων μετά το γράμμα «P» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (κοινότητες των Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche και Torres Vedras) και Trás-os-Montes»·

β)

στο στοιχείο β) σημείο 1 το «LT» διαγράφεται.

2.

Το παράρτημα ΙΙ μέρος Β τροποποιείται ως εξής:

στην τρίτη στήλη του στοιχείου β) σημείο 2:

α)

μετά το «Forli-Cesena» και μετά το «Rimini» προστίθεται η φράση «(πλην της επαρχιακής ζώνης που βρίσκεται βόρεια του εθνικού δρόμου αριθ. 9 — Via Emilia)»·

β)

η φράση «Trentino-Alto Adige: αυτόνομη επαρχία του Trento·» διαγράφεται·

γ)

μετά το «SI» προστίθεται η ακόλουθη φράση: «(εκτός από τις περιφέρειες Gorenjska και Maribor)»·

δ)

μετά το «SK» προστίθεται η ακόλουθη φράση: «[εκτός από τις κοινότητες Blahová, Horné Mýto και Okoč (κομητεία Dunajská Streda), Hronovce και Hronské Kľačany (κομητεία Levice), Veľké Ripňany (κομητεία Topoľčany), Málinec (κομητεία Poltár), Hrhov (κομητεία Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše και Zatín (κομητεία Trebišov)]».

3.

Το παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β τροποποιείται ως εξής:

στη δεύτερη στήλη των σημείων 1 και 2:

α)

μετά το «Forli-Cesena» και μετά το «Rimini» προστίθεται η φράση «(πλην της επαρχιακής ζώνης που βρίσκεται βόρεια του εθνικού δρόμου αριθ. 9 — Via Emilia)»·

β)

η φράση «Trentino-Alto Adige: αυτόνομη επαρχία του Trento·» διαγράφεται·

γ)

μετά το «SI» προστίθεται η ακόλουθη φράση: «(εκτός από τις περιοχές Gorenjska και Maribor)»·

δ)

μετά το «SK» προστίθεται η ακόλουθη φράση: «[εκτός από τις κοινότητες Blahová, Horné Mýto και Okoč (κομητεία Dunajská Streda), Hronovce και Hronské Kľačany (κομητεία Levice), Veľké Ripňany (κομητεία Topoľčany), Málinec (κομητεία Poltár), Hrhov (κομητεία Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše και Zatín (κομητεία Trebišov)]».

4.

Το παράρτημα ΙV μέρος Β τροποποιείται ως εξής:

α)

στην τρίτη στήλη του σημείου 20.1, το «LT» διαγράφεται·

β)

στην τρίτη στήλη του σημείου 20.2, το «LT» διαγράφεται·

γ)

στην τρίτη στήλη του σημείου 21, η φράση «Trentino-Alto Adige: αυτόνομη επαρχία του Trento·» διαγράφεται·

δ)

στην τρίτη στήλη των σημείων 21 και 21.3:

1.

μετά το «Forli-Cesena» και μετά το «Rimini» προστίθεται η φράση «(πλην της επαρχιακής ζώνης που βρίσκεται βόρεια του εθνικού δρόμου αριθ. 9 — Via Emilia)»·

2.

μετά το «SI» προστίθεται η ακόλουθη φράση: «(εκτός από τις περιφέρειες Gorenjska και Maribor)»·

3.

μετά το «SK» προστίθεται η ακόλουθη φράση: «[εκτός από τις κοινότητες Blahová, Horné Mýto και Okoč (κομητεία Dunajská Streda), Hronovce και Hronské Kľačany (κομητεία Levice), Veľké Ripňany (κομητεία Topoľčany), Málinec (κομητεία Poltár), Hrhov (κομητεία Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše και Zatín (κομητεία Trebišov)]»·

ε)

στην τρίτη στήλη του σημείου 22, το «LT» διαγράφεται·

στ)

στην τρίτη στήλη του σημείου 23, το «LT» διαγράφεται·

ζ)

στην τρίτη στήλη των σημείων 24.1, 24.2 και 24.3:

τα αναγραφόμενα εντός παρενθέσεων μετά το γράμμα «P» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (κοινότητες των Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche και Torres Vedras) και Trás-os-Montes»·

η)

στην τρίτη στήλη του σημείου 25, το «LT» διαγράφεται·

θ)

στην τρίτη στήλη του σημείου 26, το «LT» διαγράφεται·

ι)

στην τρίτη στήλη του σημείου 27.1, το «LT» διαγράφεται·

ια)

στην τρίτη στήλη του σημείου 27.2, το «LT» διαγράφεται·

ιβ)

στην τρίτη στήλη του σημείου 30, το «LT» διαγράφεται.


Top