EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0899

2006/899/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2005 , µε την οποία µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συµφωνίας για τον ΕΟΧ (Υπόθεση COMP/M.3653 — Siemens/VA Tech) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 2676] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 353, 13.12.2006, p. 19–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/899/oj

13.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 353/19


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουλίου 2005

µε την οποία µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συµφωνίας για τον ΕΟΧ

(Υπόθεση COMP/M.3653 — Siemens/VA Tech)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 2676]

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/899/ΕΚ)

Στις 13 Ιουλίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με συγκέντρωση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, και ιδίως του άρθρου 8 παράγραφος 2. Μία μη εμπιστευτική έκδοση του πλήρους κειμένου της απόφασης στη γλώσσα του πρωτοτύπου της υπόθεσης και στις γλώσσες εργασίας της Επιτροπής βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

I.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

(1)

Η υπόθεση αυτή αφορά την εξαγορά του αυστριακού τεχνικού ομίλου VA Tech από τη Siemens.

(2)

Η Siemens είναι ένα διαφοροποιημένος τεχνικός όμιλος με δραστηριότητες στους εξής βασικούς τομείς δραστηριότητας: πληροφόρηση και επικοινωνίες, τεχνικές αυτοματισμού και ελέγχου, τεχνολογίες της ενέργειας, μεταφορές, φωτισμός οδών και ιατρικός εξοπλισμός.

(3)

Η VA Tech με έδρα το Linz είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός όμιλος της Αυστρίας με περίπου 17 000 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλος εργασιών 4,3 δις ευρώ. Οι τέσσερις κυριότεροι τομείς δραστηριότητας του ομίλου είναι η παραγωγή, μεταφορά και διανομή ενέργειας, η μεταλλουργία, η κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και υποδομών.

(4)

Στις 10 Δεκεμβρίου 2004, η Siemens υπέβαλε δημόσια προσφορά εξαγοράς για την VA Tech, με σκοπό να αυξήσει την υπάρχουσα συμμετοχή της από 16,45 % των δικαιωμάτων ψήφου σε τουλάχιστον 50 % συν μία μετοχή. […] (1). Ο μόνος όρος που εκκρεμεί για την υλοποίηση της προσφοράς είναι η έγκριση της Επιτροπής.

(5)

Η προτεινόμενη εξαγορά, με την οποία η Siemens αποκτά τον απόλυτο έλεγχο της VA Tech αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β του κανονισμού συγκεντρώσεων.

(6)

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν συνδυασμένο παγκόσμιο κύκλο εργασιών υψηλότερο των 5 δις ευρώ (ετήσιος κύκλος εργασιών της Siemens 74 δις ευρώ από 1.10.2002 έως 30.9.2003 και ετήσιος κύκλος εργασιών της VA Tech 3,9 δις ευρώ το 2003). Η Siemens και η VA Tech πραγματοποιούν από κοινού συνολικό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 250 εκατ. ευρώ […] (1). Καμία από τις δύο επιχειρήσεις δεν πραγματοποίησε ποσοστό υψηλότερο από τα δύο τρίτα του εκάστοτε κοινοτικού συνολικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος. Συνεπώς, η κοινοποιηθείσα πράξη έχει κοινοτική διάσταση.

(7)

Η έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε η Επιτροπή έδειξε ότι η σχεδιαζόμενη πράξη οδηγεί σε πολυάριθμες οριζόντιες και κάθετες αλληλοεπικαλύψεις στους ακόλουθους τομείς: παραγωγή ενέργειας (βλ. τμήμα A.), μεταφορά και διανομή ενέργειας (B.), τεχνολογία σιδηροδρομικών μεταφορών (Γ.), μετατροπείς συχνότητας (Δ.), μεταλλουργία και κατασκευές ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων (Ε.), εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης (ΣΤ.), κατασκευαστικές τεχνολογίες (Ζ), καλωδιακές υποδομές και μεταφορές (Η), άλλες υπηρεσίες ΤΠ (I.).

(8)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα στην απόφασή της ότι λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τα μέρη στους τομείς (i) υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και (ii) μηχανολογικών μεταλλουργικών εγκαταστάσεων, η κοινοποιηθείσα ενίσχυση δεν παρεμποδίζει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε κανέναν από τους τομείς αυτούς είτε στην κοινή αγορά είτε σε σημαντικό τμήμα της.

II.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

A.   ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

A1.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σχετικές αγορές

(9)

Ο εξοπλισμός για υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό διακεκριμένων συστατικών στοιχείων όπως υδροστροβίλους, γεννήτριες και διάφορα άλλα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά εξαρτήματα (γνωστά ως «mechanical (electrical) balance of plant»). Προσφορές για τα συστατικά αυτά στοιχεία υποβάλλονται συνήθως χωριστά από τους πελάτες, ιδίως στην Ευρώπη όπου το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης αφορά την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Από πλευράς ζήτησης τα διάφορα συστατικά στοιχεία δεν είναι υποκατάστατα μεταξύ τους. Μετά από μία σειρά συγχωνεύσεων μεταξύ κατασκευαστών μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού υδροηλεκτρικών σταθμών, η Siemens/VA Tech και οι κυριότεροι ανταγωνιστές τους μπορούν να προμηθεύσουν το πλήρες φάσμα των συστατικών μερών. Λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες που αφορούν την προσφορά, η Επιτροπή τείνει να συμφωνήσει με τη Siemens ότι υπάρχει μία ενιαία σχετική αγορά προϊόντος για υδροηλεκτρικό εξοπλισμό εγκαταστάσεων, παρόλο που τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην αγορά αυτά παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό διαφοροποίησης μεταξύ τους.

(10)

Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά αναφοράς, στην απόφαση αναφέρεται ότι στις διάφορες περιοχές του κόσμου υπάρχουν διαφορετικές ανταγωνιζόμενες ομάδες, αλλά οι κατασκευαστές που ηγούνται της ευρωπαϊκής αγοράς είναι η Siemens, ηVA Tech, η Alstom και η GE Hydro οι οποίες ωστόσο ασκούν δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα στην Κίνα και στην υπόλοιπη Ασία υπάρχει ένας αριθμός κινεζικών, ινδικών και ιαπωνικών εταιριών τους οποίους οι ευρωπαίοι πελάτες δεν θεωρούν αξιόπιστους προμηθευτές. Οι πελάτες στον ΕΟΧ είτε δεν γνωρίζουν αυτούς τους κατασκευαστές είτε τους αξιολογούν σημαντικά χαμηλότερα από τους προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν συνάψει συμβόλαιο στον ΕΟΧ ούτε έχουν υποβάλει προσφορές (παρόλο που η Siemens επεσήμανε δύο επιτυχείς προσφορές κινέζων προμηθευτών στην Αλβανία στη δεκαετία του εξήντα και του εβδομήντα).

(11)

[…] (1) Στην απόφαση συνάγεται ότι οι όροι της προσφοράς και της ζήτησης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ του ΕΟΧ και των άλλων περιοχών και ότι, κατά συνέπεια, η γεωγραφική αγορά αναφοράς είναι ο ΕΟΧ.

Εκτίμηση του ανταγωνισμού

(12)

Για την περίοδο από το 2000 έως το 2004 η Siemens εκτιμά το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της στον ΕΟΧ από κοινού με τη VA Tech σε [40-50] (1) % (Voith Siemens [20-30] (1) % 2, VA Tech [20-30] (1)). Η εκτίμηση της VA Tech είναι [40-50] (1) %, ενώ η Alstom τοποθετεί το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της Siemens/VA Tech σε 61 %. Οι εκτιμήσεις των πελατών σχετικά με τα μερίδια αγοράς κινούνται εν γένει στο ίδιο φάσμα, παρόλο που ένας μικρότερος ανταγωνιστής (Andino) θεωρεί ότι η Siemens/VA Tech έχει μερίδιο 70 % στην αγορά του ΕΟΧ. Με βάση τα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών που υποβλήθηκαν από τους κυριότερους ανταγωνιστές για την ίδια πενταετή περίοδο, προκύπτουν τα ακόλουθα μερίδια αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της Siemens όσον αφορά τον κύκλο εργασιών των «λοιπών»):

ΕΟΧ 2000-2004

Εκατ. ευρώ

Μερίδιο αγοράς %

Siemens

318

[10-20] (1) %

VA Tech

 

[30-40] (1) %

Από κοινού

 

50 %

Alstom

 

[20-30] (1) %

GE Hydro

 

[0-10] (1) %

Ansaldo

 

[<1] (1) %

Andritz

 

[<1] (1) %

Sonstige

473

[20-30] (1) %

Σύνολο

 

100 %

Πηγή: Έρευνα αγοράς της Επιτροπής

(13)

Η Siemens ισχυρίζεται μεν ότι τα μερίδια αγοράς σ’ αυτήν την αγορά προσφερόντων παρουσίασαν σημαντική υποχώρηση από έτος σε έτος […] (1), αλλά ένας αριθμός παραγόντων υποδηλώνει ότι τα μερίδια αγοράς περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατανομή της ισχύος σ’ αυτήν την αγορά. Ειδικότερα, οι διαγωνισμοί είναι συχνοί και συνήθως μικρού όγκου (μόνο […] (1) από […] (1) των προσφορών που υποβλήθηκαν από τη Siemens έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από […] (1) ευρώ), και τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των πελατών και αφορούν ιδιαίτερα διαφοροποιημένα προϊόντα. Επιπλέον, για μεγαλύτερες συμβάσεις, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική αξία (δηλαδή την αποδοτικότητα) ενός σχεδίου για τον προσφέροντα που υποβάλει την επικρατέστερη προσφορά. Ωστόσο, η αξία της χαμηλότερης προσφοράς αναμένεται συνεπώς να αυξάνεται καθώς μειώνεται ο αριθμός των αξιόπιστων προσφερόντων. Συνεπώς, το υψηλό συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Siemens/VA Tech, το σχετικά μικρό μέγεθος των λοιπών ανταγωνιστών και η εξάλειψη ενός σημαντικού προσφέροντος αυξάνουν την πιθανότητα δημιουργία δεσπόζουσας θέσης μετά την υλοποίηση της συγκέντρωσης.

(14)

Από τις απαντήσεις στην έρευνα αγοράς […] (1), προκύπτει μία ομάδα τεσσάρων ηγετικών ανταγωνιστών (Siemens, VA Tech, Alstom και GE Hydro). Οι επιχειρήσεις αυτές θεωρούνται από τους πελάτες ως αξιόπιστοι προσφέροντες για σημαντικούς εξοπλισμούς υδροηλεκτρικών σταθμών. Όλοι οι υπόλοιποι ανταγωνιστές αξιολογούνται ως σημαντικά υποδεέστεροι ή δεν κατασκευάζουν συγκρίσιμο εξοπλισμό, ακόμη και αν είναι επιλέξιμοι για μικρότερες συμβάσεις. Στην απόφαση παρουσιάζεται μία αξιολόγηση από τους πελάτες των διαφόρων κατασκευαστών εγκαταστάσεων, για τη στήριξη αυτού του συμπεράσματος […] (1).

(15)

Από τους καταλόγους των προσφορών που υποβλήθηκαν από τη Siemens […] (1) δείχνουν επιπλέον ότι η Siemens ανταγωνίζεται συχνότερα την VA Tech σε προσφορές (σε […] (1) % των προσφορών άνω των […] (1) ευρώ σε αξία […] (1) απ’ ότι την Alstom [..] (1) ή την GE […] (1). Σε […] (1) των προσφορών, η Siemens και η VA Tech ήταν οι μόνες εταιρίες μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων οι οποίες υπέβαλαν προσφορά. Η συχνότητα της συνταύτισης αυτής εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι η GE Hydro υποβάλλει σπάνια προσφορές εκτός του σκανδιναβικού χώρου και του Ηνωμένου Βασιλείου (η GE Hydro προέρχεται από την εξαγορά της υδροηλεκτρικής μονάδας της Kvaerner από την GE). Η Alstom συμμετέχει συχνότερα σε διαγωνισμούς σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, παρόλο που η συμμετοχή της ήταν κάπως μεγαλύτερη στην ιβηρική χερσόνησο απ’ ότι αλλού. Επίσης, υποβάλλει συχνότερα προσφορές για μεγαλύτερα απ’ ότι για μικρότερα έργα.

(16)

Ένας μεγάλος αριθμός πελατών και ανταγωνιστών διατύπωσαν την αιτίαση στις απ απαντήσεις που υπέβαλαν βάσει του άρθρου 11 ότι η πράξη θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών δεδομένου ότι θα ένωναν τις δυνάμεις τους δύο άμεσοι ανταγωνιστές που λειτουργούσαν σε μία αγορά που χαρακτηριζόταν ήδη από μεγάλη συγκέντρωση.

(17)

Η Siemens φαίνεται να συμφωνεί με τα πορίσματα της Επιτροπής ότι η Siemens και η VA Tech, παράλληλα με την Alstom, αποτελούν τη στιγμή αυτή τους ηγετικούς ανταγωνιστές υδροηλεκτρικού εξοπλισμού στον ΕΟΧ. Συνεπώς, επικαλείται κατά κύριο λόγο δυναμικά επιχειρήματα για τη στήριξη των θέσεών της.

(18)

Σύμφωνα με τη Siemens, οι προμηθευτές που προέρχονται από την Κίνα καθώς και οι μικροί ευρωπαίοι προμηθευτές θα ήταν άμεσα σε θέση να προσφέρουν ανταγωνιστικό εξοπλισμό εάν η Siemens και η VA Tech επιχειρούσαν να αυξήσουν τις τιμές μετά τη συγκέντρωση. Η Siemens ισχυρίζεται ότι οι επί μακρό παγιωμένες σχέσεις προμηθευτών έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την εμφάνιση νέων προσφερόντων και ότι, με την καταβολή κάποιων προσπαθειών, οι πελάτες θα μπορούσαν να αναπτύξουν νέες πηγές προμήθειας. Ωστόσο, η Siemens δεν παρουσιάζει στοιχεία οποιωνδήποτε προσπαθειών ή σχεδίων προμηθευτών που δεν δραστηριοποιούνται ακόμη στην Ευρώπη να συμμετέχουν σε προσφορές στον ΕΟΧ. Εκτός από τους κατασκευαστές από την Κίνα, η Siemens παραθέτει ένα αριθμό μικρών ευρωπαίων κατασκευαστών μικρού υδροηλεκτρικού εξοπλισμού και προμηθευτών μικρών εξαρτημάτων των οποίων τα προϊόντα θα μπορούσαν μεταξύ άλλων να χρησιμοποιηθούν για υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Ωστόσο, όλες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν μερίδια αγοράς μικρότερα από 1 % και τα προϊόντα που προσφέρουν δεν είναι συγκρίσιμα με εκείνα της Siemens και της VA Tech.

(19)

Η απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα επιχειρήματα της Siemens έχουν χαρακτήρα εικασιών και ότι ανάγονται ουσιαστικά στο γενικό ισχυρισμό ότι κάθε μονοπώλιο θα προσελκύσει μακροπρόθεσμα νεοεισερχόμενους φορείς. Το υψηλό συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Siemens/VA Tech, η μείωση του αριθμού των αξιόπιστων προσφερόντων από 4 σε 3, τα στοιχεία σχετικά με τις προσφορές που δείχνουν ότι η Siemens/VA Tech προσφέρουν στενά (ή ακόμη και τα στενότερα) υποκατάστατα και ο μεγάλος αριθμός των καταγγελιών από πελάτες οδηγούν την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε σημαντική παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού μέσω της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά εξοπλισμού υδροηλεκτρικών σταθμών.

A2.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

(20)

Στον τομέα των εξοπλισμών συμβατικών θερμοηλεκτρικών σταθμών, η VA Tech παραδίδει θερμοηλεκτρικούς σταθμούς συνδυασμένου κύκλου ως φορέας ολοκλήρωσης συστημάτων, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο συστατικά μέρη που παρέχονται από τρίτους, και ιδίως στροβίλους αερίου που κατασκευάζονται από την GE σε συνδυασμό με στροβιλογεννήτριες δικής της κατασκευής. Στην αγορά των ετοιμοπαράδοτων συστημάτων, παραμένουν αρκετοί ανταγωνιστές μετά τη συγκέντρωση, και ιδίως οι κατασκευαστές στροβίλων Siemens, GE, Alstom και Mitsubishi, καθώς και άλλες επιχειρήσεις ευρύτερου φάσματος προϊόντων όπως η Bechtel και ο κατασκευαστής καυστήρων Foster& Wheeler. Το μερίδιο της VA Tech στην αγορά του ΕΟΧ για ετοιμοπαράδοτες εγκαταστάσεις ανέρχεται σε ποσοστό χαμηλότερο του 15 % […] (1). Συνεπώς, η κοινοποιηθείσα πράξη θα εξαλείψει ένα δίαυλο διοχέτευσης πωλήσεων για στροβίλους και ένα φορέα που προσφέρει γεννήτριες για τους στροβίλους του. Λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο των στροβίλων αερίου σε σταθμούς συνδυασμένου κύκλου και την ηγετική θέση στην αγορά της GE στον τομέα αυτό, η απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η GE θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει την VA Tech ως δίαυλο διανομής για τους στροβίλους της. Η GE διαθέτη δική της παραγωγική ικανότητα για την κατασκευή γεννητριών. Δεν διατύπωσε ανησυχίες σχετικά με την εξαγορά. Συνεπώς, στην απόφαση συνάγεται το συμπέρασμα ότι δε δημιουργούνται προβλήματα ανταγωνισμού στον τομέα αυτό.

B.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Μ&Δ)

(21)

Όπως και ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας, η αγορά Μ&Δ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών συστατικών μερών που παραδίδονται σε πελάτες (κυρίως εθνικά δίκτυα και τοπικούς/περιφερειακούς διανομείς ηλεκτρικού ρεύματος) σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο συγκέντρωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις οριζόντιες αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ της Siemens και της VA Tech, η Siemens προτείνει να οριστούν οι σχετικές αγορές στο επίπεδο των ομάδων προϊόντων που αναφέρονται στα σημεία α) έως 3).

α.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 52 ΚΑΙ 800 KV)

(i)

Ηλεκτρικοί πίνακες με μόνωση αέρα

(ii)

Ηλεκτρικοί πίνακες με μόνωση αερίου

(iii)

Διακόπτες ισχύος

(iv)

Διαζεύκτες

(v)

Μετασχηματιστές μέτρησης

(vi)

Μπομπίνες

β.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

(i)

Μετασχηματιστές ισχύος

(ii)

Μετασχηματιστές διανομής

γ.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

(i)

Συστήματα ελέγχου δικτύων

(ii)

Ρελέ προστασίας

δ.

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

(i)

Σχέδια υψηλής τάσης

(ii)

Σχέδια μέσης τάσης

ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Μ&Δ)

(i)

Υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

(ii)

Σχεδιασμός δικτύων

(22)

Στην αγορά προϊόντων, η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι, αντίθετα από ό,τι εκτιμά η Siemens, τουλάχιστον ορισμένες συνιστώσες που αναφέρονται στα σημεία I, II, … σε κάθε τομέα μπορούν να αποτελέσουν χωριστές αγορές προϊόντων. Ωστόσο, ο ακριβής ορισμός της αγοράς προϊόντων μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα ενόψει της παρούσας απόφασης, στο βαθμό που δεν εμποδίζεται ουσιαστικά ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ανεξάρτητα από τον ορισμό της αγοράς που θα επιλεγεί.

(23)

Σε ό, τι αφορά τον ορισμό της γεωγραφικής αγοράς, το σχέδιο απόφασης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αγορές Μ&Δ εκτείνονται στο σύνολο του ΕΟΧ. Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν εμποδίζουν όσους εκμεταλλεύονται δίκτυα να αγοράζουν προϊόντα στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις αγορές υψηλής τάσης, όπου τα προϊόντα είναι προσωποποιημένα σε μεγάλο βαθμό. Οι κυριότεροι προμηθευτές συμμετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών για εξοπλισμό Μ&Δ στο σύνολο του ΕΟΧ.

(24)

Οι ακόλουθες εκτιμήσεις μεριδίων αγοράς, που κοινοποιήθηκαν από τη Siemens, καθώς και η ταυτότητα των ανταγωνιστών σε κάθε αγορά, επιβεβαιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την έρευνα της Επιτροπής. Εξαίρεση αποτελεί η αγορά ετοιμοπαράδοτων σχεδίων υψηλής τάσης, όπου κανένας άλλος συμμετέχων δεν εκτίμησε το μερίδιο αγοράς της Siemens σε επίπεδο [50-60] % (1). Ωστόσο, η αγορά ετοιμοπαράδοτων σχεδίων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και συστατικών στοιχείων και όσοι απάντησαν στην έρευνα μπορεί να χρησιμοποίησαν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού για τις πωλήσεις είτε ετοιμοπαράδοτων υπηρεσιών, είτε συστατικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες αυτές.

Προϊόν

Siemens

VA Tech

Άθροισμα

Κυριότεροι ανταγωνιστές

a.

Προϊόντα υψηλής τάσης — Σύνολο

[10-20]

[0-10]

[20-30]

Areva 18, ABB 15

(i)

Πίνακες διανομής με μόνωση αέρα

[0-10]

[0-10]

[10-20]

Areva 12; ABB 9, Cegelec 6, EFACEC 6

(ii)

Πίνακες διανομής με μόνωση αερίου

[30-40]

[10-20]

[40-50]

ABB 33, Areva 23

(iii)

Διακόπτες ισχύος

[30-40]

[0-10]

[40-50]

Areva 30, ABB 28

(iv)

Αποζεύκτες

[30-40]

[20-30] (2)

[30-40]

Areva 21, HAPAM 14

(v)

Μετασχηματιστές μέτρησης

10-20]

[0-10]

[10-20]

Areva 20-25, ABB 10-15, Ritz 10-15, Arteche 10-15, Pfiffner 3-8

(vi)

Μπομπίνες

[20-30]

[10-20]

[40-50]

Areva 22-27, ABB 17-22, Trafomec 5-10

β.

Μετασχηματιστές — Σύνολο

[10-20]

[0-10]

[20-30]

ABB 18-23, Areva 13-18, RWE Solutions 8-13, Schneider 4-7, Pauwels 4-7, andere

(i)

Μετασχηματιστές ισχύος

[10-20]

[10-20]

[20-30]

ABB 20-25, Areva 15-20,RWE Solutions 7-14, Pauwels 2-5, EFACEC 2-5, andere

(ii)

Μετασχηματιστές διανομής

[10-20]

[0-10]

[10-20]

ABB 12-17, Schneider 10-15, RWE Solutions 8-13, Areva 7-12, Pauwels 5-10, andere

γ.

Συστήματα αυτοματοποίησης και πληροφόρησης στον τομέα της ενέργειας — Σύνολο

 

 

 

 

(i)

Διαχείριση ηλεκτρικών συστημάτων

[10-20]

[10-20]

[20-30]

ABB 8-12, Areva 6-10, andere (u. a. verschiedene Softwareunternehmen)

(ii)

Ρελέ προστασίας

[20-30]

[0-10]

[20-30]

Areva 23-27, ABB 13-17, Schneider 4-8

δ.

Ετοιμοπαράδοτα σχέδια — Σύνολο

[20-30]

[0-10]

[30-40]

ABB 18, Areva 14, Cegelec 9

(i)

Σχέδια υψηλής τάσης

[50-60]

[10-20]

[70-80]

ABB 21, Areva 9

(ii)

Σχέδια μέσης τάσης

[10-20]

[0-10]

[10-20]

ABB 17, Areva 16, Cegelec 12

ε.

Υπηρεσίες Μ&Δ- — Σύνολο

Δεν υπάρχουν σχετικές αγορές στον ΕΟΧ ή στις διάφορες χώρες

(25)

Η Siemens, η VA Tech, η Areva και η ABB παρέχουν ένα ευρύ φάσμα συστατικών στοιχείων Μ&Δ ενώ πολλοί μικρότεροι ανταγωνιστές, μεταξύ των οποίων η Cegelec, η EFACEC, η Ansaldo, η HAPAM, η Pauwels και άλλοι, καλύπτουν τμήματα για μικρότερα μόνο προϊόντα.

(26)

Η πράξη θα δώσει στα μέρη υψηλότερα μερίδια αγοράς, ανώτερα από [30-40] % (1), σε πολλές δυνητικές αγορές Μ&Δ, ιδιαίτερα αυτές των πινάκων διανομής με μόνωση αερίου, των αποζευκτών και των ετοιμοπαράδοτων σχεδίων. υψηλής τάσης. Εξάλλου, θα μείωνε από 4 σε 3 τον αριθμό των αξιόπιστων ανταγωνιστών στις εν λόγω αγορές προϊόντων (Siemens/VA Tech, Areva και ABB). Οι τρεις αυτές αγορές έχουν κάθετες σχέσεις, στο βαθμό που οι πίνακες διανομής με μόνωση αερίου αποτελούν τα κύρια συστατικά στοιχεία για να ένα μεγάλο μέρος των ετοιμοπαράδοτων σχεδίων υψηλής τάσης. Οι αποζεύκτες, από την πλευρά τους, αποτελούν συστατικά στοιχεία των πινάκων διανομής με μόνωση αερίου. Η Siemens, η VA Tech, η Areva και η ABB δραστηριοποιούνται στο σύνολο των εν λόγω τριών κάθετων επιπέδων.

(27)

Στις άλλες (δυνητικές) αγορές Μ&Δ, τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς της Siemens και της VA Tech είναι χαμηλότερα, και είναι παρόντες και άλλοι ανταγωνιστές. Η πράξη δεν θα δημιουργήσει συνεπώς κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού στις αγορές αυτές.

(28)

Οι απαντήσεις των πελατών και των ανταγωνιστών στην έρευνα της Επιτροπής ήταν γενικά λιγότερο αρνητικές απ’ ό, τι για τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Οι αρνητικές παρατηρήσεις ήταν συνήθως γενικές, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι καταργείται ένας ανταγωνιστής από μια ήδη συγκεντρωμένη αγορά. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή επικέντρωσε την έρευνά της στις πιθανές επιπτώσεις από τη μείωση του αριθμού των πιθανών υποψήφιων προμηθευτών από 4 σε 3 για ορισμένες αγορές.

(29)

Στην αγορά των ετοιμοπαράδοτων σχεδίων υψηλής τάσης, η κυριότερη αλληλοκάλυψη μεταξύ της Siemens και της VA Tech αφορά τους ετοιμοπαράδοτους υποσταθμούς με πίνακες διανομής με μόνωση αερίου. Η ισχύς στην αγορά ετοιμοπαράδοτων σχεδίων υψηλής τάσης συνδέεται συνεπώς με τη θέση που κατέχουν οι προμηθευτές στην αγορά βασικών συστατικών στοιχείων αυτών των υποσταθμών, δηλαδή των πινάκων διανομής με μόνωση αερίου. Η αγορά ετοιμοπαράδοτων εγκαταστάσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση των σχεδίων και τα μερίδια αγοράς διακυμάνθηκαν ουσιωδώς στον εν λόγω τομέα. Κατά την περίοδο των πέντε ετών από το 1999 ως το 2003, το μερίδιο της Siemens κυμάνθηκε από [5-10] (1) % (2000) ως [50-60] (1) % (2003), το μερίδιο της VA Tech κυμάνθηκε μεταξύ [0-5] (1) % (1999) ως [15-20] (1) % (2002). Η ABB και η Areva ανέλαβαν τις υπόλοιπες σχετικές προμήθειες το εν λόγω διάστημα. Ένα μόνο σημαντικό σχέδιο μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο μερίδιο αγοράς ενός προμηθευτή κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους. Για το λόγο αυτό, το 2003, είχε σημαντικό μερίδιο αγοράς της τάξης του [50-60] (1) %. Στην απόφαση, η Επιτροπή κατέληξε συνεπώς στο συμπέρασμα ότι η αγορά υψηλής τάσης ετοιμοπαράδοτων σχεδίων ήταν πράγματι μια αγορά που λειτουργεί με προσκλήσεις υποβολής προσφορών όπου ο ανταγωνισμός ασκείται «για την αγορά» (αντί «στην αγορά») και στην οποία τα μερίδια αγοράς δεν παρέχουν ενδείξεις σχετικά με την ικανότητα ενός ανταγωνιστή να κερδίσει και άλλες προμήθειες στο μέλλον.

(30)

Οι συμμετέχοντες στην αγορά πινάκων διανομής με μόνωση αερίου είναι οι ίδιοι με αυτούς της αγοράς υψηλής τάσης ετοιμοπαράδοτων στοιχείων στον ΕΟΧ, δηλαδή η Siemens, η VA Tech, η ABB και η Areva. Σύμφωνα με τη Siemens, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της Siemens/VA Tech το 2003 ανήλθε σε [40-50] (1) % (Siemens: [30-40] (1) %, VA Tech: [10-15] (1) %). Τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς κυμάνθηκαν από [40-50] (1) % ως [60-70] (1) % μεταξύ του 1999 και του 2003. Τα μεμονωμένα μερίδια αγοράς γνώρισαν ισχυρότερες διακυμάνσεις (Siemens: [10-15] (1) %-[40-50] (1) %, VA Tech: ([10-15] (1) %-[40-50] (1)). Όπως και στην αγορά ετοιμοπαράδοτων σχεδίων, τα υπόλοιπα μερίδια αγοράς στον ΕΟΧ κατείχαν η ABB και η Areva.

(31)

Μολονότι οι πτυχές που συνδέονται με την ασφάλεια των προϊόντων υψηλής τάσης περιορίζουν τον αριθμό των προμηθευτών που μπορούν να συνυπολογιστούν μεταξύ των ευρωπαίων συμμετεχόντων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των εξοπλισμών που προσφέρουν οι τέσσερις αυτοί κυριότεροι συμμετέχοντες σε μια συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών. Λαμβανομένων υπόψη αυτών των χαρακτηριστικών (αγορά που λειτουργεί με προσκλήσεις υποβολής προσφορών, χαμηλή διαφοροποίηση των προϊόντων στους ηγέτες της αγοράς), οι αγορές πινάκων διανομής με μόνωση αερίου/ετοιμοπαράδοτων σχεδίων υψηλής τάσης θα μπορούσαν να παραμείνουν καταρχάς ανταγωνιστικές, ακόμη και με μόνο τρεις αξιόπιστους ανταγωνιστές.

(32)

Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η Επιτροπή εξέτασε καταλόγους προσκλήσεων υποβολής προσφορών για ετοιμοπαράδοτα σχέδια υψηλής τάσης, και πίνακες διανομής με μόνωση αερίου και αποζεύκτες, που υπέβαλε η Siemens, καθώς και τα στοιχεία που υπέβαλαν οι ανταγωνιστές για την περίοδο από το 1999 μέχρι σήμερα. Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν ότι η ABB ήταν ο συχνότερος ανταγωνιστής της Siemens στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, και ακολουθεί η Areva. Η VA Tech συμμετείχε λιγότερο συχνά στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για πίνακες διανομής με μόνωση αερίου και υπέβαλε προσφορές σπάνια ανταγωνιζόμενη τη Siemens. Ένας από τους λόγους που εξηγεί ότι η Siemens και η VA Tech συναντήθηκαν σπάνια μπορεί να είναι το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός τομέας «πίνακες διανομής με μόνωση αερίου» της VA Tech προέρχεται από την εξαγορά των δραστηριοτήτων υψηλής τάσης της Schneider στην Γκρενόμπλ. Η βάση της VA Tech επικεντρώνεται συνεπώς στη Γαλλία, ενώ τα παραδοσιακά κέντρα γεωγραφικής δραστηριοποίησης της Siemens τοποθετούνται αλλού στην Ευρώπη.

(33)

Η ουγγρική εταιρεία Ganz-Transelektro υπέβαλε διάφορες προσφορές στον ΕΟΧ αφότου η Ουγγαρία προσχώρησε στην ΕΕ. Πρόσφατα, κέρδισε μια προμήθεια «πινάκων διανομής με μόνωση αερίου» στις Κάτω Χώρες (με την Corus). Οι ιάπωνες κατασκευαστές πινάκων διανομής με μόνωση αερίου, Toshiba-Mitsubishi (TM) και JAEPS, αντίθετα, περιόρισαν τη δραστηριότητά τους στον ΕΟΧ σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών που προκηρύχθηκαν στα νησιωτικά κράτη της Ισλανδίας και της Κύπρου.

(34)

Η Επιτροπή συνέκρινε επίσης τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο […] (1) προσκλήσεων υποβολής προσφορών στις οποίες συμμετείχαν οι τέσσερις εταιρείες, ώστε να ελέγξει αν κάποια από αυτές υπέβαλε συχνά την καλύτερη ή τη δεύτερη καλύτερη προσφορά. Δεν παρατηρήθηκε σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο..

(35)

Όπως υπογράμμισε η Επιτροπή στην απόφασή της, η αγορά των πινάκων διανομής με μόνωση αερίου θα μπορούσε δυνητικά να παραμείνει ανταγωνιστική ακόμη και με τρεις αξιόπιστους ανταγωνιστές, εφόσον ούτε ο υποψήφιος που θα κάνει τη φθηνότερη προσφορά ούτε εκείνος που θα κάνει την αμέσως φθηνότερη προσφορά, ούτε ανταγωνιστές που είναι πιθανόν να προσφέρουν υποκατάστατα βάσει οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση. Τα στοιχεία σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών δεν δείχνουν ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο.

(36)

Η απόφαση εξετάζει επίσης αν η κοινοποιηθείσα πράξη είναι πιθανόν να συνεπάγεται συντονισμένα αποτελέσματα. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της διάρθρωσης των αγορών πινάκων διανομής με μόνωση αερίου, των ετοιμοπαράδοτων σχεδίων και των αποζευκτών (τρεις κοντινοί ανταγωνιστές, μη ομοιογενή προϊόντα, μεγάλοι πελάτες) και των χαρακτηριστικών των προσκλήσεων υποβολής προσφορών (το σύνολο των ανταγωνιστών συμμετείχαν με επιτυχία σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη), φαίνεται ότι για να λειτουργήσει ένας μηχανισμός συντονισμού στην αγορά των πινάκων διανομής με μόνωση αερίου, θα πρέπει να είναι επεξεργασμένος με μεγάλη προσοχή. Εξάλλου, θα ήταν δύσκολη η υλοποίησή του.

(37)

Στην απόφασή της, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε ουσιώδες εμπόδιο στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά Μ&Δ, ανεξάρτητα από τον ορισμό της αγοράς προϊόντων που θα επιλεγεί.

Γ.   ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γ1.   ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

(38)

Η εξαγορά της VA Tech θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της VA Tech Elin EBG Traction (ETR) που είναι ένας ανεξάρτητος προμηθευτής συστημάτων ηλεκτρικής έλξης για τραμ, μετρό και τοπικά τρένα. Η ETR προμηθεύει επίσης ορισμένους καθετοποιημένους κατασκευαστές σιδηροδρομικών οχημάτων και συμμετέχει σε κονσόρτσια για ορισμένα ιδιαίτερα είδη τραμ και τρένων με, ειδικότερα, τη Bombardier και τη Siemens.

(39)

Ευθυγραμμιζόμενη με ό, τι έκανε σε προηγούμενες υποθέσεις, η Επιτροπή αναλύει, στην παρούσα απόφαση, τις επιπτώσεις της προτεινόμενης πράξης βασιζόμενη σε μια αγορά ΕΟΧ για τα συστήματα ηλεκτρικής έλξης και στις εθνικές αγορές για τα σιδηροδρομικά οχήματα, λαμβάνοντας υπόψη χωριστές αγορές για τα διάφορα είδη σιδηροδρομικών οχημάτων, δηλαδή για τα τραμ, τους συρμούς του μετρό, τα τοπικά τρένα και τις αμαξοστοιχίες. Η αλληλοκάλυψη στην αγορά των συστημάτων ηλεκτρικής έλξης είναι μάλλον περιορισμένη και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού. Ωστόσο, λόγω της θέσης που κατέχουν η ETR και η Siemens σε ορισμένα κράτη μέλη, μερικές αγορές θα επηρεάζονταν κάθετα.

(40)

Η έρευνα έδειξε ότι στις εν λόγω αγορές, στην παρούσα υπόθεση, δηλαδή των τραμ στην Ισπανία, την Πολωνία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία, του μετρό στο Βέλγιο και των τοπικών τρένων στη Γερμανία και την Αυστρία, θα υπάρχει πάντα επαρκής ανταγωνισμός μετά την πράξη. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τους δεσμούς μεταξύ της ETR και της Bombardier που δημιουργήθηκαν με την απόφαση της Επιτροπής COMP/M.2139 Bombardier/Adtranz της 2ης Απριλίου 2001, προτείνεται να εγκριθεί παράλληλα απόφαση βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 2 που να απαλλάσσει την Bombardier από μια από τις δεσμεύσεις της, στην περίπτωση που η Siemens θα αποκτούσε τον αποκλειστικό έλεγχο της VA Tech. Η εν λόγω δέσμευση υποχρεώνει την Bombardier να μην προσφέρει το τραμ City-Runner τύπου «Linz» με σύστημα ηλεκτρικής έλξης ETR.

(41)

Οι μη καθετοποιημένες εταιρείες δεν αποκλείονται από την αγορά, για τους ακόλουθους λόγους. Πρώτον, θα παραμείνει τουλάχιστον ένας ανεξάρτητος προμηθευτής για συστήματα ηλεκτρικής έλξης για τραμ (Kiepe) και για το μετρό (Mitsubishi). Δεύτερον, οι μη καθετοποιημένοι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να καθετοποιηθούν τα δύο με τρία επόμενα έτη, όπως απέδειξε η Stadler για τα τραμ και τα τοπικά τρένα. Τρίτον, οι καθετοποιημένοι προμηθευτές συνεργάστηκαν συχνά κατά το παρελθόν με μη καθετοποιημένους προμηθευτές, και η λύση αυτή θα παραμείνει δυνατή. Τέλος, ακόμη και αν οι μη καθετοποιημένοι προμηθευτές εγκατέλειπαν την αγορά σιδηροδρομικών οχημάτων με ηλεκτρικό κινητήρα, θα εξακολουθούσε να υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός στην αγορά σιδηροδρομικών οχημάτων. Η Επιτροπή κατέληξε λοιπόν στο συμπέρασμα, στην απόφασή της, ότι δεν θα υπάρχει ουσιώδης παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά των συστημάτων ηλεκτρικής έλξης για τραμ, μετρό, τοπικά τρένα και αμαξοστοιχίες.

Γ2.   ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

(42)

Η απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητο να καθοριστεί αν υπάρχει συνολική αγορά για όλες τις γραμμές τροφοδότησης ή αν πρέπει να οριστούν μικρότερες αγορές προϊόντων, για παράδειγμα για τις γραμμές τροφοδότησης που αφορούν τις μεγάλες γραμμές. Η συγκέντρωση θα επηρεάσει μια μόνο αγορά. Στη Γερμανία, η Siemens και η VA Tech θα κατέχουν συνδυασμένο μερίδιο αγοράς [30-40] (1) % και θα τις ακολουθούσε η Balfour Beatty με παρόμοιο μερίδιο, και πέντε μικρότεροι ανταγωνιστές. Βάσει της έρευνάς της, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν θα υπήρχε σημαντική παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού μετά τη συγκέντρωση. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδεχόμενες υποαγορές των γραμμών τροφοδότησης για τις μεγάλες γραμμές, στο μέτρο που υπάρχει μόνο ένας πελάτης, ο ιστορικός σιδηροδρομικός φορέας Deutsche Bahn, για το προϊόν για το οποίο υπάρχει αλληλοκάλυψη, και τουλάχιστον τέσσερις αξιόπιστοι ανταγωνιστές. Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι η Siemens και η VA Tech ανταγωνίζονταν σπάνια η μια την άλλη. Τέλος, φαίνεται ελάχιστα πιθανό να υπάρχει σιωπηρός συντονισμός μεταξύ της νέας οντότητας και της Balfour Beatty, γιατί η αγορά περιορίζεται χρόνο με το χρόνο και η VA Tech δεν μπορεί να θεωρηθεί «ο ελεύθερος σκοπευτής» που εξαγοράζεται και που, έτσι, θα διευκόλυνε τον συντονισμό. Η Επιτροπή κατέληξε συνεπώς στο συμπέρασμα, στην απόφασή της, ότι δεν υπάρχει σημαντική παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά των γραμμών τροφοδότησης.

Γ3.   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

(43)

Η ηλεκτρική τροφοδότηση των σιδηροδρομικών γραμμών συνίσταται στη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος στις γραμμές τροφοδότησης της σιδηροδρομικής εταιρείας, μέσω υποσταθμών. Η απόφαση θεωρεί ότι υπάρχουν δύο αγορές προϊόντων, μια γενική αγορά υποσταθμών και μια αγορά συστατικών στοιχείων. Εξάλλου, υπάρχει αλληλοκάλυψη στην αγορά της συντήρησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για τους σιδηροδρόμους στη Γερμανία. Δύο αγορές θα επηρεαστούν από τη συγκέντρωση. Η Siemens και η VA Tech θα κατέχουν συνδυασμένο μερίδιο αγοράς [40-50] (1) % στη γενική αγορά στην Αυστρία. Εκτός από τη Siemens/VA Tech, υπάρχουν τέσσερις αξιόπιστοι προμηθευτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή κλίμακα, η ABB, η Areva, η Balfour Beatty, η SAG (RWE), που κατέχουν μερίδιο αγοράς από 5 έως 25 % καθώς και ορισμένοι φορείς που δραστηριοποιούνται πιο περιθωριακά. Η ζήτηση είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένη, με τους εθνικούς σιδηροδρόμους, ÖBΒ και την εταιρεία Wiener Linien να αντιπροσωπεύουν άνω του 90 % της ζήτησης στην μάλλον περιορισμένη αυτή αγορά. Οι δύο αυτές εταιρείες επιλέγουν τους προμηθευτές τους με προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Συνεπώς, τα μερίδια στην αγορά που λειτουργεί με προσκλήσεις υποβολής προσφορών παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις.

(44)

Στη Γερμανία η Siemens και η VA Tech θα κατέχουν εξίσου υψηλό μερίδιο αγοράς όπως και στην Αυστρία. Ανταγωνιστές στην εν λόγω αγορά είναι η ABB, η Balfour Beatty, η Elpro και Spitzke. Η VA Tech δραστηριοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στις μεγάλες γραμμές, όπου υπάρχει ένας μόνο πελάτης, η Deutschen Bahn. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι πρόκειται για αγορά που λειτουργεί με προσκλήσεις υποβολής προσφορών με ένα μόνο ισχυρό πελάτη στον τομέα όπου υπάρχει αλληλοκάλυψη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού για τους ολοκληρωμένους υποσταθμούς που τροφοδοτούν τις σιδηροδρομικές γραμμές. Σε ό, τι αφορά τα συστατικά στοιχεία των υποσταθμών, επισημάνθηκε στην Επιτροπή ότι η νέα οντότητα θα κατείχε μονοπωλιακή θέση για ορισμένα από αυτά που θα της έδινε τη δυνατότητα να καταργήσει τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι η Siemens δεν διέθετε κανένα από τα εν λόγω τρία συστατικά στοιχεία, ότι υπήρχαν άλλοι ανταγωνιστές για δύο απ’ αυτά και για το μόνο συστατικό στοιχείο το οποίο προμηθεύει μόνο η VA Tech, ο εν λόγω πελάτης, δηλαδή η Deutsche Bahn διαδραμάτιζε πολύ ενεργό ρόλο στις δοκιμές για το εν λόγω συστατικό στοιχείο και την τελική του έγκριση από τη ρυθμιστική αρχή. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα, στην απόφασή της, ότι δεν υπάρχει σημαντική παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής τροφοδοσίας των σιδηροδρομικών γραμμών. Το ίδιο ισχύει και για τη συντήρηση των σταθμών ηλεκτρικής τροφοδοσίας των σιδηροδρομικών γραμμών, μια αγορά στην οποία η VA Tech δεν προμήθευσε παρά 20 σταθμούς περίπου, για τους οποίους ήταν επίσης σε καλύτερη θέση προκειμένου να εξασφαλίσει τη συντήρησή τους. Εξάλλου, υπάρχουν αρκετοί αξιόπιστοι ανταγωνιστές εκτός της Siemens και της VA Tech.

Γ4.   ΑΝΙΣΟΠΕΔΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ

(45)

Η Siemens και η VA Tech προμηθεύουν και οι δύο ανισόπεδες διαβάσεις. Η VA Tech δραστηριοποιείται μόνο στην Αυστρία και η Siemens μπορεί να θεωρηθεί δυνητικός νεοεισερχόμενος στην αυστριακή αγορά. Ένας πελάτης ανέφερε το γεγονός ότι μετά τη συγκέντρωση, η Siemens θα μπορούσε να αποσύρει το προϊόν της VA Tech και να το αντικαταστήσει από το δικό της προϊόν. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε το προϊόν της VA Tech κατέχει μια γερμανική εταιρεία η οποία διαθέτει όλα τα απαραίτητα νομικά μέσα για να μεταβιβάσει, ενδεχομένως, τα δικαιώματα διανομής σε κάποιον άλλο. Για τον λόγο αυτό, ο αριθμός των προμηθευτών που είναι παρόντες στην αυστριακή αγορά δεν αλλάζει..

Δ.   ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

(46)

Η Siemens και η VA Tech προμηθεύουν και οι δύο μετατροπείς συχνότητας. Η έρευνα επιβεβαίωσε τη γνώμη της Siemens σύμφωνα με την οποία η γεωγραφική αγορά για τους μετατροπείς συχνότητας εκτείνεται στο σύνολο του ΕΟΧ. Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις, η εν λόγω αγορά προϊόντων διαιρείται στα δύο, με τη γραμμή διαχωρισμού να τοποθετείται στα 100 κιλοβάτ. Το αν είναι απαραίτητο να υποδιαιρεθεί η αγορά μετατροπέων άνω των 100 κιλοβάτ σε υγρόψυκτους μετατροπείς και μετατροπείς τεσσάρων δίσκων μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα, στο βαθμό που δεν μεταβάλλει την αξιολόγηση έναντι του δικαίου του ανταγωνισμού.

(47)

Το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της Siemens και της VA Tech στην αγορά μετατροπέων κάτω των 100 κιλοβάτ είναι μικρότερο από [15-20] (1) %. Δεδομένου ότι η VA Tech δημιούργησε, το 2004, μια κοινή επιχείρηση με τη Schneider και την Toshiba (STI), το μερίδιο αγοράς της STI πρέπει να προστεθεί στον αριθμό αυτό. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση αυτή, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς θα ήταν χαμηλότερο από [30-40] (1) %. Οι σημαντικότεροι ανταγωνιστές είναι η ABB και η Danfoss, με 10-20 %, καθώς και η Lenze, η SEW Eurodrive, η Vacon και η Yaskawa/Omron με 5-10 % η κάθε μια. Σε τοπικό επίπεδο, υπάρχουν πολλές μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως είναι παρούσες. Για τους μετατροπείς άνω των 100 κιλοβάτ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των δύο μερών, περιλαμβανομένης και της κοινής επιχείρησης STI, είναι χαμηλότερο από [20-30] %. Σε ό, τι αφορά τους υγρόψυκτους μετατροπείς και με τέσσερις δίσκους, είναι χαμηλότερο από [20-30] (1) % Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού, ανεξάρτητα από τον ορισμό της αγοράς που θα επιλεγεί.

E.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.   ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

a.   Θεμελιώδεις διακρίσεις

(48)

Στον τομέα της κατασκευής βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μπορεί να γίνει μια πρώτη διάκριση ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας (μεταλλουργία, χημεία, χαρτοποιία, τσιμεντοποιία, κ.λ.π.). Ο κυριότερος τομέας στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κατασκευή εγκαταστάσεων μεταλλουργίας. Στον τομέα αυτό, μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων, της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθώς και της συντήρησης εγκαταστάσεων και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

(49)

Η κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων αφορά το σχεδιασμό της εγκατάστασης μηχανημάτων σε κάθε διαδικασία της βιομηχανικής παραγωγής, την προμήθεια αυτών των μηχανημάτων και την εγκατάσταση τους στον χώρο παραγωγής. Η VA Tech δραστηριοποιείται στην αγορά κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων μέσω της θυγατρικής της VAI. Η Siemens δεν αποτελεί άμεσο προμηθευτή στον τομέα αυτόν, αλλά κατέχει συμμετοχή στον μεταλλουργικό τομέα […] (1) σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση της VA Tech, την SMS Demag.

(50)

Η κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τον γενικό εξηλεκτρισμό της εγκατάστασης, το σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση συστημάτων έλξης, καθώς και τον τομέα της αυτοματοποίησης, που περιλαμβάνει τα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Οι εταιρείες Siemens και VA Tech δραστηριοποιούνται και οι δύο ως προμηθευτές στην αγορά κατασκευής ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η VA Tech είναι παρούσα στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων μέσω των θυγατρικών της VAI (μεταλλουργία) και Elin EBG (πολυτομεακή).

(51)

Η συντήρηση των εγκαταστάσεων και η εξυπηρέτηση μετά την πώληση καλύπτουν τις τρέχουσες εργασίες συντήρησης και την παροχή υπηρεσιών, αλλά χωρίς ανασχεδιασμό των στοιχείων της εγκατάστασης. Η Siemens και η VA Tech είναι παρούσες και οι δύο στον τομέα των εργασιών συντήρησης και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση στην μεταλλουργία.

β.   Κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία

(52)

Η Siemens ξεκινά από την αρχή ότι το μηχανολογικό μέρος των βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι ιδιαίτερο σε κάθε τομέα, και καταλήγει στην ύπαρξη χωριστής αγοράς προϊόντων για την κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία. Η Siemens δεν συμμερίζεται ωστόσο τη λογική της Επιτροπής που, στην απόφασή της στην υπόθεση SMS/Mannesman Demag (3), εισήγαγε μια υποδιαίρεση που βασίζεται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Θεωρεί, από την πλευρά της, ότι τα στάδια αυτά είναι απλά τμήματα μιας συνολικής αγοράς η οποία θα ήταν αυτή της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.

(53)

Βάσει της έρευνάς της, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υποδιαίρεση που καθορίστηκε στην υπόθεση SMS/Mannesman Demag, βάσει των διαφόρων σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας, για την κατασκευή βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων στον χαλυβουργικό τομέα μπορεί να διατηρηθεί και στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Πρέπει συνεπώς να γίνει διάκριση μεταξύ των αγορών προϊόντων σχετικά με την παραγωγή χυτοσιδήρου, χάλυβα, συνεχούς χύτευσης, έλασης εν θερμώ, έλασης εν ψυχρώ, κατασκευής ταινιών μικρού πλάτους, έλασης μορφοχάλυβα, βαθιάς εξέλασης, και σφυρηλάτησης. Πρέπει επίσης να γίνει διάκριση μεταξύ της κατασκευής εγκαταστάσεων για το σίδηρο και το χάλυβα, αφενός, και για μη σιδηρούχα μέταλλα, ιδιαίτερα το αλουμίνιο και το χαλκό, αφετέρου.

(54)

Ωστόσο, το θέμα του ακριβούς ορισμού των αγορών προϊόντων στον τομέα της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη σιδηρουργία μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα.

γ.   Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία

(55)

Η κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, περιλαμβάνει, πρώτον, αυτό που λέγεται αυτοματοποίηση επιπέδου 0 (ηλεκτρική τροφοδοσία και έλξη), δεύτερον, την καθεαυτό αυτοματοποίηση (επίπεδο 1 και επίπεδο 2) και τρίτον, τον πιο πρόσφατο τομέα των πληροφορικών λύσεων για τη διοικητική μέριμνα/MES (επίπεδο 3).

Η αγορά των ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων δεν είναι μια ενιαία αγορά

(56)

Η Siemens δεν θεωρεί ότι η κατασκευή ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία αποτελεί χωριστή αγορά, αλλά εκτιμά ότι η κατασκευή ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο σύνολό της αποτελεί μη τομεακή δραστηριότητα.

(57)

Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποίησε η Επιτροπή, η πλειονότητα των οικονομικών παραγόντων δήλωσαν, αντίθετα, ότι η κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο μεταλλουργικό τομέα προϋπέθετε ειδική τεχνογνωσία. Στις δηλώσεις τους, οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις επέμειναν κυρίως στην εξειδίκευση των μηχανικών τους που είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή εγκαταστάσεων στη μεταλλουργία. Η σημασία που δίνεται στους καταλόγους συστάσεων στις απαντήσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της έρευνας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η πλειονότητα των πελατών απαιτούν να μπορούν να αποδείξουν οι προμηθευτές ότι διαθέτουν επιβεβαιωμένη πείρα στον τομέα της μεταλλουργίας. […] (1). Η πρόοδος των παλαιών ειδικών στην κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία Danieli, SMS Demag και VAI στην αγορά κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία αποτελεί άλλη μια ένδειξη αυξανόμενης εξειδίκευσης ανά τομέα.

(58)

Βέβαια, τα προϊόντα επιπέδου 0 (ηλεκτρισμός, μηχανήματα) δεν αναφέρονται αποκλειστικά στη μεταλλουργία παρά σε σχετικά χαμηλό βαθμό. Αντίθετα αυτό δεν συμβαίνει για τα προϊόντα του καθεαυτό αυτοματισμού (επίπεδα 1 και 2) γιατί τα συστήματα αυτά απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις ανά κλάδο (δέσμες λογισμικού) ώστε να χρησιμοποιηθούν. Η Siemens και οι ανταγωνιστές της εκπονούν τομεακές λύσεις αυτού του είδους ορισμένα προϊόντα του τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

(59)

Για τους προαναφερθέντες λόγους, οφείλουμε να ξεκινήσουμε από την ιδιαιτερότητα της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τουλάχιστον για τον τομέα της μεταλλουργίας, σε σχέση με τον ορισμό της αγοράς προϊόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Η συνολική αυτή αγορά μπορεί να οριστεί ως η συνολική αγορά κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, περιλαμβανομένου του συνόλου των πιθανών υποαγορών, ή, αν υιοθετήσουμε ένα στενότερο ορισμό, ως η δυνητική συνολική αγορά κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία στα επίπεδα αυτοματοποίησης 0-2 στον τομέα του σιδήρου και του χάλυβα.

Δυνατότητα ύπαρξης χωριστών αγορών για τους διαφόρους τομείς ή στάδια των διαδικασιών

(60)

Ορισμένοι φορείς της αγοράς εκτιμούν ότι μπορεί να γίνει επιπλέον υποδιαίρεση της αγοράς κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με τα διάφορα στάδια της παραγωγής του μετάλλου. Ορισμένα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν χωριστές αγορές για τα ηλεκτρικά προϊόντα, ανάλογα με τις τρεις κυριότερες φάσεις της διαδικασίας στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία (υγρό στάδιο, στάδιο εν θερμώ, στάδιο εν ψυχρώ) καθώς και του ιδιαίτερου τομέα που αποτελεί η έλαση επιμηκών προϊόντων. Το θέμα της υποδιαίρεσης σε υποαγορές, ανάλογα με τα διάφορα στάδια των σχετικών διαδικασιών, μπορεί επίσης να μείνει σε εκκρεμότητα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

Υπάρχουν χωριστές υποαγορές για την αυτοματοποίηση επιπέδων 1 και 2;

(61)

Το θέμα του ορισμού των αγορών χωριστών προϊόντων για τα επίπεδα 1 και 2 στο σύνολό τους, ή για ορισμένα τμήματα αυτών των επιπέδων, μπορεί επίσης να μείνει σε εκκρεμότητα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

Χωριστές αγορές για τον τομέα σιδήρου/χάλυβα και τον τομέα του αλουμινίου, ιδιαίτερα για την έλαση εν θερμώ και εν ψυχρώ του αλουμινίου

(62)

Το θέμα αν οι αγορές προϊόντων στον τομέα της έλασης του σιδήρου, χάλυβα και του αλουμινίου αποτελούν χωριστές αγορές ή όχι μπορεί επίσης να μείνει σε εκκρεμότητα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

Ενδεχόμενη αγορά πληροφορικών λύσεων για τη διοικητική μέριμνα των εγκαταστάσεων/MES/επίπεδο 3

(63)

Η έρευνα της Επιτροπής κατάληξε σε ορισμένες ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες ίσως έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια χωριστή αγορά προϊόντων για τη μεταλλουργία, πληροφορικών λύσεων για τη διοικητική μέριμνα των εγκαταστάσεων/MES/επίπεδο 3. Ωστόσο, το θέμα της τομεακής ειδίκευσης και της συμπερίληψης της αγοράς αυτής ή μη στην αγορά κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία μπορεί να μείνει σε εκκρεμότητα της πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

δ.   Συντήρηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση

(64)

Η Siemens εκτιμά ότι υπάρχει χωριστή αγορά υπηρεσιών για τις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις. Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε γενικά τη θέση αυτή. Ωστόσο, το θέμα της ακριβούς οροθέτησης της αγοράς στον τομέα αυτό μπορεί να μείνει σε εκκρεμότητα..

ε)   Κατασκευή ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τομείς εκτός της μεταλλουργίας

(65)

Το θέμα του ορισμού της αγοράς κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε τομείς εκτός της μεταλλουργίας μπορεί να μείνει σε εκκρεμότητα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, γιατί η σχεδιαζόμενη πράξη δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα ανταγωνισμού, ανεξάρτητα από τον ορισμό της αγοράς προϊόντων που θα επιλεγεί (δηλαδή μια αγορά που καλύπτει διάφορους τομείς ή χωριστή αγορά ανά τομέα).

στ)   Συμπέρασμα σχετικά με τον ορισμό της αγοράς προϊόντων στην κατασκευή εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία και την κατασκευή βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε άλλους τομείς

(66)

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, πρέπει να θεωρηθεί ότι οι αγορές προϊόντων στον τομέα της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία είναι οι ακόλουθες:

μια συνολική αγορά κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία (με δυνατότητα περιορισμού στα σιδηρούχα μεταλλεύματα ή της συμπερίληψης τόσο των σιδηρούχων μεταλλευμάτων όσο και των μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων)·

οι πιθανές υποαγορές για τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του τομέα της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.

(67)

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, πρέπει να θεωρηθεί ότι οι αγορές προϊόντων στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία είναι οι ακόλουθες:

η συνολική αγορά κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία περιλαμβανομένων των ακόλουθων ενδεχόμενων υποαγορών·

η πιθανή συνολική αγορά (πιο περιορισμένη) της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία στα επίπεδα αυτοματοποίησης 0-2 στον τομέα σιδήρου/χάλυβα·

οι πιθανές υποαγορές της κατασκευής ηλεκτρικών μεταλλουργικών εγκαταστάσεων για το υγρό στάδιο, το στάδιο εν θερμώ, το στάδιο εν ψυχρώ και την έλαση επιμηκών προϊόντων (αγορές των τομέων της παραγωγικής διαδικασίας) στον τομέα σιδήρου/χάλυβα καθώς και οι πιθανές αγορές για τα στάδια της διαδικασίας (ή μια επιπλέον υποδιαίρεση, για παράδειγμα ανάλογα με τα επίπεδα αυτοματοποίησης), ή οι πιθανές υποαγορές επιπέδου 1 και 2·

οι αγορές έλασης εν θερμώ και εν ψυχρώ του αλουμινίου·

η πιθανή αγορά των πληροφορικών λύσεων για τη διοικητική μέριμνα των εγκαταστάσεων/MES/επίπεδο 3.

(68)

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι υπάρχει τουλάχιστον μια χωριστή αγορά προϊόντων για τη συντήρηση και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση στον τομέα των μεταλλουργικών εγκαταστάσεων.

(69)

Ο ορισμός της αγοράς προϊόντων στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε άλλους τομείς μπορεί να μείνει σε εκκρεμότητα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

2.   ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

a.   Κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία

(70)

Η Siemens εκτιμά ότι η αγορά της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία είναι η παγκόσμια αγορά, ή τουλάχιστον η αγορά που εκτείνεται στο σύνολο του ΕΟΧ με ισχυρή τάση προς την παγκόσμια διάσταση.

(71)

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, είναι ωστόσο χρήσιμο να οριστεί η γεωγραφική αγορά, γιατί ανεξάρτητα από τη γεωγραφική οροθέτηση της αγοράς (ΕΟΧ ή παραπέρα), η πράξη δημιουργεί προβλήματα συγκέντρωσης στον τομέα της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.

β.   Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία

(72)

Στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η Siemens θεωρεί επίσης ότι η αγορά είναι παγκόσμια.

(73)

Λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της έρευνας, η οροθέτηση της αγοράς τουλάχιστον στην κλίμακα του ΕΟΧ φαίνεται κατάλληλη στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, αλλά πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μιας αγοράς που θα επεκτεινόταν πέρα από τον ΕΟΧ.

(74)

Το ίδιο ισχύει για το σύνολο των πιθανών υποαγορών και αγορών στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, περιλαμβανομένης της πιθανής αγοράς των πληροφορικών λύσεων για τη διοικητική μέριμνα των εγκαταστάσεων/MES/επίπεδο 3.

(75)

Η Siemens δεν μπορεί να δεχθεί τη γεωγραφική οροθέτηση της αγοράς που προτείνει η Επιτροπή για τον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία παρά μόνο αν γίνει δεκτό ότι μπορεί να ληφθεί υπόψη μια αγορά πέρα από τον ΕΟΧ, αλλά αντιτίθεται απόλυτα στο να μην περιληφθούν ορισμένες ασιατικές περιοχές στην εν λόγω αγορά. Οι εν λόγω υποαγορές είναι απολύτως ανοικτές στους ξένους προμηθευτές.

(76)

Ωστόσο, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη γνώμη της σύμφωνα με την οποία ορισμένες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου υπόκεινται σε τελείως διαφορετικούς όρους ανταγωνισμού που δεν οφείλονται αποκλειστικά σε ιστορικούς λόγους, έτσι ώστε μπορεί να γίνει δεκτή η αρχή ότι υπάρχει μια αγορά πέρα από τον ΕΟΧ, αλλά σε καμία περίπτωση μια παγκόσμια αγορά. .

γ.   Συντήρηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση

(77)

Η Siemens εκτιμά ότι η αγορά της συντήρησης πρέπει να περιοριστεί στον ΕΟΧ. Οι περισσότεροι οικονομικοί φορείς θεωρούν ωστόσο ότι είναι πιο περιορισμένη, γιατί η γεωγραφική εγγύτητα σε σχέση με τον προμηθευτή καθώς και, σε ορισμένο βαθμό, η κοινή γλώσσα, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές Ορισμένοι πελάτες δεν θα επέλεγαν έναν κατασκευαστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής τους, ακόμα και σε περίπτωση αύξησης των τιμών των υπηρεσιών των συνηθισμένων προμηθευτών τους κατά 5 έως 10 %, τόσο στον μηχανολογικό όσο και στον ηλεκτρικό τομέα.

(78)

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, μπορούν, σε τελευταία ανάλυση, να μην οροθετήσουμε ακριβώς την αγορά. Η σχετική γεωγραφική αγορά δεν είναι πάντως μικρότερη από την εθνική αγορά και μεγαλύτερη από τον ΕΟΧ.

δ.   Κατασκευή ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε άλλους τομείς

(79)

Η εσωτερική οργάνωση της VA Tech με τον κατασκευαστή μεταλλουργικών εγκαταστάσεων VAI που δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα, και την Elin EBG, που ασκεί κυρίως τις δραστηριότητές της στην Αυστρία στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γενικά, και που εξάλλου δραστηριοποιείται έντονα στην κατασκευή βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων στην Κεντρική Ευρώπη, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αγορά ή οι αγορές κατασκευής ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε άλλους τομείς πρέπει να ορισθούν στενότερα σε γεωγραφικό επίπεδο σε σχέση με τις αγορές κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του μεταλλουργικού τομέα. Η γνώμη αυτή επιβεβαιώθηκε από την έρευνα της Επιτροπής στην οποία πολλές από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν θεώρησαν ότι υπήρχαν εθνικές ή περιφερειακές αγορές. Το πολύ μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης μιας ευρύτερης γεωγραφικής αγοράς για ορισμένες ειδικές βιομηχανικές διαδικασίες (για παράδειγμα χαρτοποιία, χημεία). Ωστόσο, η έρευνα της Επιτροπής δεν έδειξε ότι η γεωγραφική αγορά μπορεί να εκτείνεται πέρα από τον ΕΟΧ.

(80)

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, δεν είναι ωστόσο απαραίτητο να καθοριστεί με ακρίβεια η γεωγραφική αγορά. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω αγορά ή αγορές είναι τουλάχιστον εθνικές αγορές και το πολύ αγορές που εκτείνονται στον ΕΟΧ.

3.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

a.   Κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία

(81)

Η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε αισθητή εξασθένιση του ανταγωνισμού μεταξύ της Siemens/VAI και του κυριότερου ανταγωνιστή της, της SMS, στην αγορά του ΕΟΧ ή την παγκόσμια αγορά κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία ή τις υποαγορές της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή χάλυβα και τη συνεχή χύτευση. Θα υπάρχει σημαντική παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις παραπάνω υποαγορές, γιατί θα δημιουργηθεί δεσπόζουσα θέση της Siemens/VAI.

(1)   Όροι της αγοράς

(82)

Η VA Tech είναι η μόνη επιχείρηση που είναι παρούσα στον τομέα. Η Siemens εκτιμά το μερίδιο της VA Tech σε λιγότερο από [10-15] (1) % του συνόλου των πιθανών υποαγορών.

(83)

Άλλοι φορείς της αγοράς εκτιμούν ωστόσο ότι η VA Tech κατέχει πολύ σημαντικότερα μερίδια στις πιθανές αγορές κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο επίπεδο του ΕΟΧ, το μερίδιο της VA Tech θεωρείται ότι πλησιάζει αυτό του παλιού μοναδικού ηγέτη της αγοράς, της SMS-Demag (στο εξής SMS) (με τρίτο και τελευταίο όμιλο στον ΕΟΧ, την Danieli). Σε ορισμένες πιθανές μηχανικές υποαγορές, η VA Tech θεωρείται πάντως αδιαφιλονίκητος ηγέτης της αγοράς.

(84)

Οι δηλώσεις ορισμένων παραγόντων της αγοράς δείχνουν επίσης ότι πρέπει να θεωρηθεί ότι η αγορά ή οι αγορές κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία είναι αγορές με πολύ μεγάλη συγκέντρωση.

(85)

Η SMS θεωρεί ότι η VAI αποτελεί τον κυριότερο ανταγωνιστή της στους περισσότερους τομείς δραστηριότητας. Κατά την SMS, το μερίδιο της VAI στην αγορά κατασκευής μηχανολογικών μεταλλουργικών εγκαταστάσεων είναι 20 % έναντι 24 % του δικού της. Στις αγορές που αντιστοιχούν σε στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τα μερίδια των δύο δεσποζουσών επιχειρήσεων είναι ακόμη υψηλότερο. Σε μια από τις αγορές αυτές, της παραγωγής χάλυβα, η VAI είναι στο ίδιο επίπεδο με την SMS (33 % κάθε μια), ενώ στην αγορά της συνεχούς χύτευσης, η VAI προηγείται σαφώς της SMS (SMS: 23 %, VAI: 62 %). Η VAI επιβεβαίωσε, σε επίσημες δηλώσεις, τον ρόλο της ως αδιαφιλονίκητου ηγέτη στον τομέα της συνεχούς χύτευσης, με υψηλά μερίδια αγοράς.

(2)   Παγκόσμια αγορά κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία στον τομέα του σιδήρου και του χάλυβα ή παγκόσμια αγορά κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία συμπεριλαμβανομένων των μη σιδηρούχων μετάλλων: παρεμποδίζεται ουσιωδώς ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός.

(86)

Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι η συγκέντρωση θα εξασθένιζε ουσιωδώς τον ανταγωνισμό που υπάρχει σήμερα μεταξύ της VAI και της SMS λόγω της συμμετοχής μειοψηφίας που κατέχει η Siemens στην SMS. Λαμβανομένης υπόψη της ισχύος της VAI στην ιδιαίτερα συγκεντρωμένη αυτή αγορά, της στενής ανταγωνιστικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ της VAI και της SΜS και, ιδιαίτερα, του γεγονότος ότι αν εξασθενίσει η ανταγωνιστική πίεση που ασκεί η SMS στη Siemens/VAI, οι άλλοι ανταγωνιστές δεν θα είναι σε θέση να περιορίσουν επαρκώς το περιθώριο ανταγωνιστικής κίνησης της Siemens/VAI, η συγκέντρωση θα παρεμποδίσει σε κάθε περίπτωση ουσιωδώς τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, λόγω της μη συντονισμένης συμπεριφοράς και, ενδεχομένως, της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης για τη Siemens/VAI.

(87)

Η VAI και η SMS είναι οι αμεσότεροι ανταγωνιστές στην εν λόγω αγορά. Για το λόγο αυτό, οι πελάτες που αποφασίζουν να μη χρησιμοποιήσουν τη VA Tech σε ένα συγκεκριμένο μεταλλουργικό σχέδιο θα επιλέξουν κατά πάσα πιθανότητα την SMS ως την καλύτερη λύση υποκατάστασης, λαμβανομένης υπόψη της στενής σχέσης ανταγωνισμού μεταξύ της VAI και της SMS. Το ίδιο συμπέρασμα εξάγεται και από τις κατατάξεις που υπέβαλαν οι ανταγωνιστές και οι πελάτες που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας της Επιτροπής.

(88)

Η Danieli θεωρείται γενικά ως η τρίτη επιχείρηση της αγοράς, συχνά πολύ πίσω από την SMS και τη VAI. Ο τομέας όπου είναι ισχυρότερη και όπου κατέχει την πρώτη θέση είναι αυτός της έλασης επιμηκών προϊόντων. Λαμβανομένης υπόψη της θέσης της Danieli στην αγορά και του τρόπου με τον οποίο αξιολογούν οι πελάτες την εταιρεία, δεν είναι πιθανόν να μπορέσει γενικά να εμποδίσει την εξασθένιση του ανταγωνισμού στο σύνολο της αγοράς κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία ή να μπορέσει να θέσει σε κίνδυνο τη δεσπόζουσα θέση που θα κατείχε η VAI λόγω του πλεονεκτήματος που θα είχε η Siemens/VAI στο επίπεδο της πληροφόρησης. Εξάλλου, για να μπορέσουν να διαπραγματευθούν με επιτυχία στον τομέα της κατασκευής εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, οι πελάτες πρέπει να λάβουν τουλάχιστον τρεις ανταγωνιστικές προσφορές.

(89)

Οι υπόλοιποι ανταγωνιστές δεν είναι σε θέση να ασκήσουν επαρκείς ανταγωνιστικές πιέσεις. Οι σημαντικότεροι προμηθευτές που ανέφερε η Siemens, εκτός από τους τρεις προαναφερθέντες ηγέτες, δραστηριοποιούνται ελάχιστα, ή και καθόλου, στην Ευρώπη, και δεν μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστη λύση υποκατάστασης για τους ευρωπαίους πελάτες. Συνεπώς, δεν είναι πιθανό λιγότερο σημαντικοί προμηθευτές να μπορέσουν να συμμετάσχουν με επιτυχία στις μεγάλες προκηρύξεις υποβολής προσφορών. Εκτός από τις τρεις αυτές επιχειρήσεις, ο ανταγωνισμός είναι διασκορπισμένος και δεν μπορεί να περιορίσει επαρκώς την ισχύ των τριών ηγετών.

(90)

Για τους μεγάλους προμηθευτές μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, η μεγάλη μάζα των παραγγελιών κατανέμεται μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού πελατών και συνεπώς δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μεμονωμένους πελάτες.

(91)

Η συγκέντρωση θα εξασθενίσει ουσιωδώς την ανταγωνιστική πίεση που ασκεί σήμερα η SMS στη Siemens/VAI. Η συγκέντρωση θα επέτρεπε στη Siemens να αποκτήσει τον έλεγχο της VA Tech, πέρα από τη σημερινή της συμμετοχή στην SMS, που ανέρχεται σε 28 %. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της παρούσας υπόθεσης (βλέπε την ακόλουθη παράγραφο: προηγούμενη άσκηση της δυνατότητας πώλησης. Κανονικά, η αξία της μετοχής έπρεπε να καθοριστεί στις 31.12.2004), δεν είναι βέβαιο ότι η συμμετοχή σε ποσοστό 28 % στην SMS (καθώς και η συνακόλουθη συμμετοχή στην εμπορική επιτυχία της SMS) θα οδηγήσει τηSiemens/VA Tech σε λιγότερο έντονο ανταγωνισμό με την SMS. […] (1)

(92)

Η Siemens άσκησε το δικαίωμα πώλησης της συμμετοχής στην SMS στον μέτοχο πλειοψηφίας της. Ωστόσο, η πώληση αυτή αποτελεί σήμερα αντικείμενο μιας διαφοράς σχετικά με την αξία της συμμετοχής της Siemens, διαδικασία που μπορεί να είναι μακρόχρονη και βρίσκεται ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων. Όσο η διαφορά αυτή δεν θα έχει επιλυθεί και η πώληση της συμμετοχής του ποσοστού 28 % της Siemens δεν θα έχει ολοκληρωθεί, […] (1).

(93)

[…] (1).

(94)

[…] (1).

(95)

[…] (1). Λόγω της συμμετοχής 28 % που κατέχει η Siemens στην SMS, η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε ουσιώδη εξασθένιση του ανταγωνισμού μεταξύ της Siemens/VAI και της SMS. Το θέμα αν το γεγονός ότι θα κατέχει ένα πλεονέκτημα ως προς την πληροφόρηση έναντι του ισχυρότερου ανταγωνιστή της, της SMS καθώς και ένα πλεονέκτημα σε ό, τι αφορά την ισχύ στην αγορά έναντι της Danieli, και αν αυτό δημιουργεί για τη Siemens/VAI δεσπόζουσα θέση, μπορεί να μείνει σε εκκρεμότητα. Σε κάθε περίπτωση, η συγκέντρωση θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό, λόγω της μη συντονισμένης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, παρεμποδίζεται ουσιωδώς ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στο σύνολο της αγοράς της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.

(3)   Υποαγορές της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία: δημιουργία δεσπόζουσας θέσης

(96)

Το παραπάνω συμπέρασμα ισχύει ακόμη περισσότερο για τις πιθανές υποαγορές των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας στον τομέα της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή χάλυβα και συνεχούς χύτευσης. Στις άλλες πιθανές υποαγορές κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, δεν είναι, αντίθετα, βέβαιο ότι η συγκέντρωση θα παρεμποδίσει ουσιωδώς τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό..

(97)

Στην έρευνα της Επιτροπής, η VAI γενικά θεωρήθηκε, από τους ανταγωνιστές και τους πελάτες, ως η ισχυρότερη επιχείρηση στην πιθανή αγορά κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή χάλυβα. Η SMS έρχεται σε δεύτερη θέση, αμέσως μετά τη VAI, Η VAI και η SMS hδιαθέτουν υψηλά μερίδια αγοράς στον ΕΟΧ και στον κόσμο, σε μια συγκεντρωμένη αγορά. Τα μερίδια της παγκόσμιας αγοράς που κατέχουν η VAI και η SMS υπολογίζονται σε 30 — 40 %. Τα μερίδια που οι εταιρείες αυτές κατέχουν στον ΕΟΧ είναι πιθανότατα ακόμη υψηλότερα. Τα υψηλά αυτά μερίδια αγοράς δείχνουν ότι η αγορά είναι ήδη πολύ συγκεντρωμένη, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα εξαιρετικά αρνητικών επιπτώσεων για τους πελάτες. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο αν εξετάσουμε τη στενή ανταγωνιστική σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο ισχυρότερων επιχειρήσεων, και που θα εξασθενήσει με τη συγκέντρωση, υπέρ της δεσπόζουσας επιχείρησης. Η VAI και η SMS είναι οι αμεσότεροι ανταγωνιστές. Η Danieli κατέχει την τρίτη θέση, πολύ πίσω από τους δύο πρώτους, με τους οποίους δεν βρίσκεται σε τόσο άμεσο ανταγωνισμό. Το υπόλοιπο του ανταγωνισμού είναι διασκορπισμένο. Οι μικροί προμηθευτές δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους σημαντικούς προμηθευτές για τα μεγάλα σχέδια, ή, είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστούν μαζί τους ή να ειδικευτούν σε ορισμένα τμήματα αυτής της αγοράς.

(98)

Στην πιθανή αγορά κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη συνεχή χύτευση, οι πελάτες και οι ανταγωνιστές θεωρούν τη VAI αδιαφιλονίκητο ηγέτη, τόσο στον ΕΟΧ όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι πιθανόν, η VAI να κατέχει μερίδια αγοράς άνω του 50 % στον ΕΟΧ και στον κόσμο. Η SMS κατέχει τη δεύτερη θέση, και αποτελεί τον αμεσότερο ανταγωνιστή της VAI. Η Danieli είναι τρίτη, πολύ πίσω από τους δύο πρώτους. Ο ανταγωνισμός είναι διασκορπισμένος και δεν μπορεί να περιορίσει την ισχύ στην αγορά της VAI, παρά με ανεπαρκή τρόπο.

(99)

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω […] (1) θα δημιουργήσει δεσπόζουσα θέση υπέρ της Siemens τις πιθανές αγορές κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή χάλυβα και κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη συνεχή χύτευση, και θα παρεμποδίσει ουσιωδώς τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

β.   Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία

Αγορά κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία (επίπεδα 0-2, σίδηρος/χάλυβας), πιθανές υποαγορές στους τομείς των διαδικασιών και τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας

Διάρθρωση της αγοράς και μερίδια αγοράς

(100)

Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι πολλοί φορείς της αγοράς θεωρούσαν τη Siemens ως το σημαντικότερο προμηθευτή στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία στον τομέα σιδήρου/χάλυβα, τόσο στον ΕΟΧ όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Το ίδιο ισχύει και για τη πιθανή παγκόσμια αγορά καθώς και για τις περισσότερες υποαγορές, με εξαίρεση την πιθανή υποαγορά επιμηκών προϊόντων, στην οποία υπ’ αριθμόν 1 εταιρεία θεωρείται η Danieli. Σε όλους αυτούς τους τομείς, η VAI θεωρείται ισχυρός ανταγωνιστής, που κατέχει συνήθως τη δεύτερη θέση. Στον τομέα της συνεχούς χύτευσης, θεωρείται ότι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη Siemens. Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πέρα από τα μέρη, υπάρχουν ακόμη τέσσερις ανταγωνιστές, σε κάθε αγορά, οι οποίοι θεωρούνται ισχυροί και αξιόπιστοι προμηθευτές. Πρόκειται κυρίως για την ABB, την Alstom, τη SMS και τη Danieli. Σε ορισμένους άλλους τομείς, κυρίως παγκόσμιους, υπάρχουν επίσης η Toshiba (ή. TMEIC-GE) και, σε άλλους η Sundwig-Andritz, Ingelectric ή ASI Robicon.

Μερίδια αγοράς

(101)

Σ’ αυτή την πολύ ετερογενή και διαφοροποιημένη αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, είναι δύσκολο να καθοριστούν τα μερίδια αγοράς. Η Επιτροπή διαθέτει διάφορες εκτιμήσεις, εκ των οποίων ορισμένες πραγματοποιήθηκαν ενόψει της παρούσας διαδικασίας, και άλλες πολύ πριν από το ξεκίνημά της. Διαθέτει επίσης εκτιμήσεις της VA Tech που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη διαδικασία, καθώς και εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κατόπιν αίτησής της. Τέλος, έλαβε εκτιμήσεις της SMS που πραγματοποιήθηκαν για τους σκοπούς της διαδικασίας. Όλες αυτές οι εκτιμήσεις εμφανίζουν μια σημαντική «ψαλίδα» για τα μερίδια αγοράς. Ενώ οι εκτιμήσεις της Siemens καταλήγουν συνήθως σε συνδυασμένα μερίδια αγοράς κάτω του 20 %, αυτές της VAI είναι σημαντικά υψηλότερες αφού είναι της τάξης του 40-50 %. Οι εκτιμήσεις της SMS αναφέρουν υψηλότερες τιμές για ορισμένες πιθανές αγορές των διαδικασιών της παραγωγικής διαδικασίας.

(102)

Κατά την άποψη της Επιτροπής (και εν μέρει των προαναφερθέντων ανταγωνιστών), καμία από τις εκτιμήσεις αυτές δεν μπορεί να θεωρηθεί αρκετά αξιόπιστη.

(103)

Η Επιτροπή προέβη σε ανάλυση της ισχύος των σημαντικότερων ανταγωνιστών στο κυριότερο μέρος των προαναφερθεισών αγορών, δηλαδή για προμήθειες άνω του 1 εκατ. ευρώ, για τα έτη 2002-2004. Για το σκοπό αυτό, ζήτησε από τους ανταγωνιστές να της κοινοποιήσουν το σύνολο των παραγγελιών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, τις οποίες και άθροισε. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας αντικατοπτρίζει το σχετικό μέγεθος των εν λόγω επιχειρήσεων. Η Siemens υπέβαλε, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, συμπληρωματικές ενδείξεις για άλλους ανταγωνιστές (υγρό στάδιο). Η Επιτροπή εξέτασε τα στοιχεία αυτά και τα έλαβε υπόψη στις περιπτώσεις όπου τα επιβεβαίωσαν έγκαιρα πελάτες και/ή ανταγωνιστές. Η Επιτροπή εκτιμά ότι ο εν λόγω υπολογισμός είναι μεν κατά προσέγγιση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τα πραγματικά μερίδια αγοράς. Ωστόσο, τα αναφερόμενα ποσοστά πρέπει να θεωρηθούν ως τα ανώτατα όρια, με τα πραγματικά μερίδια αγοράς να είναι κατά πάσα πιθανότητα χαμηλότερα.

(104)

Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα σε μερίδια αγοράς μεγαλύτερα από 35-40 %. Για κάθε τομέα της διαδικασίας και κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, θα παραμένουν στην αγορά τουλάχιστον τέσσερις κύριοι προμηθευτές, και υπολογίζεται ότι θα ασκήσουν επαρκή ανταγωνιστική πίεση στην νέα οντότητα.

Ανάλυση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών

(105)

Η εν λόγω αγορά ή αγορές αποτελούν αγορές που λειτουργούν με προσκλήσεις υποβολής προσφορών, στις οποίες τα μερίδια αγοράς έχουν μόνο ενδεικτική αξία. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η ένταση της ανταγωνιστικής πίεσης που ασκούν οι επιχειρήσεις η μια στην άλλη, μέσω των προσφορών τους, αν και τα μακροπρόθεσμα μερίδια αγοράς αποτελούν ένα σημαντικό δείκτη για τον καθορισμό αυτής της ισχύος.

(106)

Η ανάλυση των στοιχείων σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που υπέβαλαν η Siemens και η VAI έδειξε ότι οι δύο εταιρείες μπορούν να θεωρηθούν στενοί ανταγωνιστές, τουλάχιστον σε ορισμένες πιθανές υποαγορές (συνεχής χύτευση, υγρό στάδιο). Ωστόσο, για ορισμένες από τις πιθανές αυτές υποαγορές, δεν πρόκειται για τους αμεσότερους ανταγωνιστές, ο ένας έναντι του άλλου.

Επιπτώσεις της συμμετοχής της Siemens στην SMS

(107)

Οι δεσμεύσεις που υποχρεώθηκε να αναλάβει η Siemens σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στην SMS, […] (1); ώστε να εξαλειφθούν τα προβλήματα ανταγωνισμού που προέκυψαν στον τομέα της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, αίρουν ένα σημαντικό εμπόδιο στον ανταγωνισμό, λόγω της συγκεκριμένης συμμετοχής […] (1). Τουλάχιστον στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία (το ίδιο ισχύει και για όλες τις άλλες αγορές κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία).

Πιθανές αγορές της αυτοματοποίησης επιπέδου 1 και 2

(108)

Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι οι λογισμικές λύσεις επιπέδου 1 και 2 των ανταγωνιστών μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλοι δείκτες για την ισχύ στην αγορά.

(109)

[…] (1). Ωστόσο, και στις αγορές αυτές, θα παραμείνει ένας επαρκής αριθμός ισχυρών ανταγωνιστών: η SMS, η Danieli, η ABB, η Alstom και η TMEIC-GE. Και άλλοι προμηθευτές ανταγωνίζονται τα μέρη της συγκέντρωσης, κυρίως στο επίπεδο 1, όπου τα εμπόδια στην είσοδο είναι ασθενέστερα απ’ ό, τι στο επίπεδο 2, ή σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. Αυτό επιβεβαιώνεται από την ανάλυση που πραγματοποίησε η Επιτροπή για την ισχύ στην αγορά στον τομέα των λογισμικών επίπεδο 1 και 2 για ορισμένα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Οι σημαντικότεροι ανταγωνιστές δεν υπέβαλαν στοιχεία μεμονωμένα, αλλά έγινε η ανάλυση ενός «καταστροφικού» σεναρίου, που επιβεβαιώνει τη διατήρηση των ισχυρότερων ανταγωνιστών στις πιθανές αγορές.

Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την εν θερμώ έλαση του αλουμινίου και την εν ψυχρώ έλαση του αλουμινίου

(110)

Οι πιθανές αγορές κατασκευής εγκαταστάσεων για την έλαση του αλουμινίου είναι πολύ μικρές σε σχέση με την αγορά έλασης του χάλυβα. Και μόνο για το λόγο αυτό, η ανάλυση των αγορών έλασης χάλυβα θα ίσχυε σε μεγάλο βαθμό αν εφαρμοζόταν στη μοναδική αγορά της έλασης χάλυβα και αλουμινίου.

(111)

Η μεγάλη πλειονότητα των πελατών εκτιμά ότι η πράξη δεν θα δημιουργούσε προβλήματα ανταγωνισμού στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την εν θερμώ και εν ψυχρώ έλαση αλουμινίου. Τα δύο μέρη, βέβαια, αναφέρονται συχνά μεταξύ των κυριότερων προμηθευτών, αλλά υπάρχει μια σειρά άλλων επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν προμήθειες. Οι πελάτες ανέφεραν σχετικά την ABB, την TMEIC, την Alstom, την ASI Robicon και την IAS.

(112)

Τα εμπόδια στην είσοδο στον τομέα του αλουμινίου είναι σαφώς λιγότερα για τους προμηθευτές μηχανολογικών εγκαταστάσεων για το αλουμίνιο και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα της αυτοματοποίησης των επιπέδων 1 και 2 σε σχέση με αυτή του χάλυβα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ζήτηση διαθέτει κάποια ισχύ αγοράς, πολύ συγκεντρωμένη, κάτι που μπορεί να ευνοήσει την είσοδο νέων προμηθευτών στις εν λόγω ομάδες. Στο σημείο, πρέπει να αναφερθεί κυρίως η SMS.

Πληροφορικές λύσεις για τη διοικητική μέριμνα των εγκαταστάσεων/MES/επίπεδο 3

(113)

Σε αυτόν τον σχετικά πρόσφατο τομέα που γνωρίζει συγκριτικά ισχυρή ανάπτυξη, το σχέδιο δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού. Ο τομέας δεν είναι μεγάλος και δεν επηρεάζει ουσιωδώς την αξιολόγηση μιας πιθανής παγκόσμιας αγοράς κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.

Συμπέρασμα σχετικά με μια πιθανή παγκόσμια αγορά κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, περιλαμβανομένου του συνόλου των προαναφερθεισών υποαγορών και του συνόλου των πιθανών υπό-αγορών.

(114)

Δεδομένου ότι δεν τίθεται κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού σε καμία από τις πιθανές υποαγορές μιας παγκόσμιας αγοράς κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, το ίδιο συμπέρασμα ισχύει υποχρεωτικά και για μια πιθανή παγκόσμια αγορά. Η πράξη δεν θα δημιουργήσει ή δεν θα ενισχύσει δεσπόζουσα θέση και δεν θα εμποδίσει με κανένα άλλο τρόπο τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε καμία από τις πιθανές αγορές κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία. Η συμπληρωματική εξέταση ενδεχόμενων μη οριζόντιων επιπτώσεων δεν έδειξε ότι η πράξη θα παρεμπόδιζε τον ανταγωνισμό στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.

γ.   Συντήρηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση τον τομέα των εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία

(115)

Οι δραστηριότητες της Siemens και της VA Tech αλληλοκαλύπτονται και στην αγορά αυτή. Ωστόσο, η έρευνα της Επιτροπής δεν έδειξε την ύπαρξη προβλημάτων ανταγωνισμού στην αγορά συντήρησης και εξυπηρέτησης μετά την πώληση στον τομέα των μεταλλουργικών εγκαταστάσεων. Τα όρια εισόδου στην αγορά αυτή είναι σαφώς χαμηλότερα απ’ ό,τι στις αγορές κατασκευής μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Υπάρχει επαρκής αριθμός τοπικών ανταγωνιστών στην αγορά της συντήρησης και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση για τις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις. Εξάλλου, οι πελάτες του εν λόγω τομέα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν εν μέρει οι ίδιοι τις εργασίες αυτές.

(116)

Συνεπώς, η πράξη δεν θα οδηγήσει, στην εν λόγω αγορά, στη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης ή την εμφάνιση άλλων ουσιωδών εμποδίων ως προς τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

δ.   Κατασκευή ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε άλλους τομείς

(117)

Η προβλεπόμενη συγκέντρωση δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού στην αγορά κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανικούς τομείς εκτός της μεταλλουργίας, ανεξάρτητα από τον ορισμό της αγοράς προϊόντων.

ε.   Συμπέρασμα σχετικά με τις αγορές κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία και τις αγορές κατασκευής ηλεκτρικών βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τομείς εκτός της μεταλλουργίας

(118)

Για τους προαναφερθέντες λόγους, το κοινοποιηθέν σχέδιο δεν δημιουργεί ή ενισχύει δεσπόζουσα θέση ή την εμφάνιση ουσιωδών εμποδίων σε σχέση με τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε καμία από τις αγορές κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία ή τις αγορές κατασκευής βιομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τομείς εκτός της μεταλλουργίας.

ΣΤ.   ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΤ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(119)

Η αγορά των εν λόγω προϊόντων για τους πίνακες διανομής χαμηλής τάσης (πίνακες διανομής ΧΤ) μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τρεις υποαγορές, ανάλογα με τον ενσωματωμένο αποζεύκτη στον πίνακα, που μπορεί να είναι πεπιεσμένου αέρα, με καλουπωμένο κουτί ή μικρογραφία. Υπάρχει επίσης χωριστή αγορά για τις θωρακισμένες ράβδους, ένα άλλο συστατικό στοιχείο. Τα υπόλοιπα συστατικά στοιχεία είναι οι διακόπτες με προγραμματιζόμενη μνήμη και οι διακόπτες για την εκκίνηση των μηχανημάτων. Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της, η Επιτροπή ανέλυσε την αγορά των συστατικών στοιχείων και των συναρμολογούμενων πινάκων διανομής από ένα κράτος μέλος, αλλά δεδομένου ότι η προβλεπόμενη πράξη συγκέντρωσης δεν δημιουργεί προβλήματα ούτε στο επίπεδο του ΕΟΧ, το θέμα αυτό μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα.

(120)

Έτσι, οι αγορές των πινάκων διανομής ΧΤ και ορισμένων από τα συστατικά του στοιχεία, καθώς και οι αγορές άλλων συστατικών στοιχείων στον ΕΟΧ και σε ορισμένα κράτη μέλη, μπορούν να επηρεαστούν από την προβλεπόμενη πράξη σε οριζόντιο και/ή κάθετο επίπεδο. Η VA Tech κατασκευάζει πίνακες και αγοράζει από τρίτους το σύνολο των συστατικών στοιχείων που χρειάζεται για τη συναρμολόγηση ενός πίνακα διανομής. Η Siemens είναι ταυτόχρονα κατασκευάστρια πινάκων και προμηθευτής του συνόλου των απαραίτητων συστατικών στοιχείων. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τον ορισμό της αγοράς, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς δεν θα ξεπερνάει το [30-40] (1) %, σε καμία από τις εν λόγω οριζόντιες αγορές, και υπάρχουν ισχυροί ανταγωνιστές που είτε παράγουν τα δικά τους συστατικά στοιχεία είτε διαθέτουν ανεξάρτητες πηγές ανεφοδιασμού σε συστατικά στοιχεία, γεγονός που αφαιρεί από τη Siemens οποιαδήποτε δυνατότητα κατάργησης τους. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν θα προκύψει πρόβλημα ανταγωνισμού.

Ζ.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

1.   ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ζ1.   Κατασκευαστικές τεχνολογίες

(121)

Η Siemens και η VA Tech δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευαστικών τεχνολογιών που, κατά τη Siemens, πρέπει να υποδιαιρεθεί σε τρία επίπεδα: τα συστατικά στοιχεία, τα συστήματα και τις εγκαταστάσεις. Η Siemens εκτιμά ότι μολονότι υπάρχουν αγορές διαχείρισης κτιρίων (βλέπε τμήμα Ζ.2). οι υπόλοιπες παροχές υπηρεσιών θα πρέπει να ενταχθούν στην πρωτογενή σχετική αγορά. Τα συστατικά στοιχεία και τα συστήματα εντάσσονται στους αντίστοιχους τομείς εφαρμογής. Σε ό,τι αφορά τα συστατικά στοιχεία, πρέπει καταρχάς να γίνει διάκριση μεταξύ των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, της ασφάλειας, των συστημάτων διαχείρισης και του τομέα «θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός, αποχέτευση». Για τα συστήματα, διακρίνονται οι τομείς της ασφάλειας και της διαχείρισης. Τέλος, για τις εγκαταστάσεις, γίνεται διάκριση μεταξύ της κατασκευής ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι για την ασφάλεια, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ τουλάχιστον των τομέων 1) της προστασίας κατά των πυρκαγιών και 2) της ασφάλισης πρόσβασης/αντιδιαρρηκτικών μηχανισμών. Οι υπόλοιπες ενδεχόμενες υποδιαιρέσεις μπορούν να παραμείνουν σε εκκρεμότητα στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

(122)

Σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η έρευνα δείχνει ότι ίσως υπάρχει χωριστή αγορά, με αλληλοκάλυψη, για την κατασκευή ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στα κτίρια (4) από γενικό τεχνικό εργολάβο υπεύθυνο για το σύνολο του σχεδίου. Ωστόσο, και το θέμα αυτό μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα.

Ζ2.   Διαχείριση κτιρίων

(123)

Η έρευνα της Επιτροπής δείχνει ότι η αγορά αυτή μπορεί να υποδιαιρεθεί ως εξής: διαχείριση τεχνικών κτιρίων, διαχείριση εμπορικών κτιρίων και διαχείριση κτιρίων γενικής χρήσης. Το θέμα του ορισμού της αγοράς προϊόντων μπορεί να μείνει σε εκκρεμότητα.

2.   ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ζ1.   Κατασκευαστικές τεχνολογίες

(124)

Η Siemens εκτιμά ότι το σύνολο των αγορών που αναφέρονται στο τμήμα Ζ με εξαίρεση την αγορά των συστατικών στοιχείων για τις εγκαταστάσεις εκτείνεται, τουλάχιστον στον ΕΟΧ. Πολλά στοιχεία που συνελέγησαν κατά την έρευνα δείχνουν ότι οι αγορές είναι μάλλον εθνικές. Ωστόσο, το θέμα της οροθέτησης της γεωγραφικής αγοράς μπορεί να μείνει σε εκκρεμότητα.

Ζ2.   Διαχείριση κτιρίων

(125)

Ο Ορισμός της ή των αγορών διαχείρισης κτιρίων μπορεί επίσης να μείνει σε εκκρεμότητα.

3.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ζ1.   Κατασκευαστικές τεχνολογίες

(126)

Σε ό, τι αφορά τα συστατικά στοιχεία, δεν μπορούν να υπάρξουν σχετικές αγορές παρά σε κάθετο επίπεδο, αφού η VA Tech δεν δραστηριοποιείται η ίδια στις αγορές αυτές.

(127)

Η έρευνα της Επιτροπής δεν έδειξε ότι λόγω της συγκέντρωσης, η Siemens θα ήταν σε θέση να απαγορεύσει στους ανταγωνιστές της την είσοδο σε αυτές τις αγορές συστατικών στοιχείων στην Αυστρία. Στις αγορές κατάντη των συστημάτων και εγκαταστάσεων, υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός. Στις αγορές αμέσως κατάντη, δηλαδή αυτές των συστημάτων, τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς λόγω της συγκέντρωσης θα είναι εξάλλου πολύ χαμηλά. Στις αγορές των συστατικών στοιχείων, η Siemens εκτίθεται στον ανταγωνισμό μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διεθνή κλίμακα, ιδιαίτερα της ABB και της Möller ή της Honeywell, της Johnson Controls και της Sauter).

(128)

Η ίδια η VA Tech δηλώνει ότι δεν δραστηριοποιείται στην αγορά συστημάτων. Ενσωματώνει όλες τις σχετικές πωλήσεις που πραγματοποιεί στον τομέα της κατασκευής εγκαταστάσεων. Οι οριζόντιες επιπτώσεις της πράξης στα διάφορα συστήματα θα είναι οριακέ έξω από την Αυστρία, αλλά ακόμη και στη χώρα αυτή, δεν θα υπάρχει συνδυασμένο μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 10 %, σε καμία από τις αγορές. Στην αγορά υπάρχει επαρκής αριθμός άλλων προμηθευτών και ολοκληρωτών συστημάτων. Και στο κάθετο επίπεδο, η συγκέντρωση δεν θα στρεβλώσει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό.

(129)

Στον τομέα των εγκαταστάσεων, μόνο στην Αυστρία υπάρχει αλληλοκάλυψη κάποιου εύρους μεταξύ της VA Tech και της Siemens. Τα σημαντικότερα στοιχεία είναι η κατάσταση άμεσου ανταγωνισμού και η ισχύς στην αγορά της Siemens και της VA Tech στις πιθανές υποαγορές των γενικών τεχνικών επιχειρήσεων. Η συγκέντρωση θα οδηγήσει, βέβαια, σε μείωση του αριθμού των προμηθευτών στην Αυστρία, αλλά θα παραμείνουν παρούσες διάφορες εταιρείες στον τομέα αυτό στην Αυστρία, ειδικότερα η RWE Solutions, η MCE, ο ολλανδικός όμιλος Imtech (μέσω της γερμανικής θυγατρικής της) ή η M+W Zander (Γερμανία). Δραστηριοποιούνται επίσης στην αγορά με τη μορφή κοινοποπραξιών επιχειρήσεων κατασκευαστές εγκαταστάσεων μεσαίου μεγέθους όπως για παράδειγμα η Klenk & Meder, η Landsteiner και η Bostelmann. Αν δεν υπήρχαν αρκετοί υποψήφιοι για την ανάληψη μιας γενικής τεχνικής σύμβασης, ιδίως για μεγάλα σχέδια, οι πελάτες δήλωσαν ότι, αντί να αναθέσουν το σύνολο της αγοράς σε ένα μόνο υποψήφιο, θα ήταν έτοιμοι να δημοσιεύσουν χωριστές προκηρύξεις υποβολής προσφορών για διάφορα συστήματα/τομείς, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση, ή αναθέτοντάς τους σε εταιρεία μηχανικών. Για το λόγο αυτό, δεν θα υπάρξει ουσιώδης νόθευση του ανταγωνισμού. Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα της κατασκευής ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ζ2.   Διαχείριση κτιρίων

(130)

Οι περισσότεροι πελάτες της Siemens και της VA Tech δήλωσαν, κατά τη διάρκεια της έρευνας, ότι το άλλο μέρος, δηλαδή η εταιρεία της οποίας δεν ήταν πελάτες, δεν ήταν ο πιο ενδιαφέρων υποψήφιος κατά τη διάρκεια των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης. Στην Αυστρία, τη μόνη πιθανή αγορά, υπάρχουν πολυάριθμοι άλλοι προμηθευτές των οποίων οι υπηρεσίες στον τομέα της τεχνικής διαχείρισης κτιρίων είναι, κατά την άποψη των πελατών, τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές της VA Tech και της Siemens. Ακόμη και μικρότερες επιχειρήσεις θα ασκούν ανταγωνιστικές πιέσεις στους δύο μεγάλους προαναφερθέντες ανταγωνιστές, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, στον τομέα αυτό, η συγκέντρωση δεν θα παρεμποδίσει ουσιωδώς τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό.

H.   ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

H1.   ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(131)

Στον τομέα των υποδομών μεταφορών, μόνο στην Αυστρία υπάρχουν ορισμένες μικρές αλληλοκαλύψεις μεταξύ της Siemens και της VA Tech, στον τομέα του δημόσιου φωτισμού, των εγκαταστάσεων σήμανσης, των εγκαταστάσεων διαχείρισης χώρων στάθμευσης και των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Ο ορισμός των αγορών προϊόντων και των γεωγραφικών αγορών μπορεί να παραμείνει σε εκκρεμότητα στους τομείς αυτούς. Οι πελάτες διαθέτουν αρκετές άλλες εναλλακτικές λύσεις. Η πράξη συγκέντρωσης δεν θα παρεμποδίσει συνεπώς ουσιωδώς τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στους τομείς αυτούς.

H2.   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

(132)

Τα παραπάνω ισχύουν επίσης και για τις εγκαταστάσεις καθαρισμού των υδάτων.

H3.   ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(133)

Τα παραπάνω ισχύουν επίσης για τους ηλεκτρικούς εξοπλισμούς για καλωδιακές εγκαταστάσεις.

Θ.   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(134)

Τα παραπάνω ισχύουν επίσης για τις λοιπές υπηρεσίες πληροφορικής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(135)

Το σχέδιο απόφασης καταλήγει συνεπώς στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα νόθευε ουσιωδώς τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι θα συνεπαγόταν τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στην κοινή αγορά, στις ακόλουθες αγορές: (i) εξοπλισμοί για υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις και (ii) κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.

Ι.   ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

(136)

Για να αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα προβλήματα ανταγωνισμού, που επηρεάζουν τις αγορές: (i) των εξοπλισμών για υδροηλεκτρικούς σταθμούς και (ii) της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, τα μέρη πρότειναν τις ακόλουθες δεσμεύσεις.

(137)

Στον τομέα των εξοπλισμών για υδροηλεκτρικούς σταθμούς, τα μέρη δεσμεύονται να χωρίσουν την VA Tech Hydro θυγατρική της VA Tech που καλύπτει τις δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα των εξοπλισμών για υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και στον τομέα των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μεικτού κύκλου. Στον τελευταίο τομέα δεν υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένος με τις δραστηριότητες του υδροηλεκτρικού τομέα, τόσο διαδικαστικά όσο και οικονομικά. Οι ερωτηθέντες φορείς της αγοράς επιβεβαίωσαν ότι η εκχώρηση της VA Tech Hydro (που εξαλείφει απολύτως την αλληλοκάλυψη στον τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας) θα έλυνε τα προβλήματα ανταγωνισμού που δημιουργούνται στην εν λόγω αγορά.

(138)

Στον τομέα της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία, για να μην εμποδιστεί ουσιωδώς ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός, η Siemens θα εκχωρήσει τη συμμετοχή της κατά 28 % στον σημαντικότερο ανταγωνιστή της VA Tech, την SMS. Η Siemens άσκησε ήδη το δικαίωμα πώλησης (ενεργοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2004) της συμμετοχής της στον μέτοχο που ελέγχει την SMS Demag. Ωστόσο, η πώληση καθυστερεί, λόγω διαφοράς με την SMS ως προς την αξιολόγηση των μετοχών. Για το λόγο αυτό, η Siemens πρότεινε μια δέσμευση που θα αφαιρούσε οποιαδήποτε ανταγωνιστική επίπτωση ως προς τη συμμετοχή της στην SMS Demag […] (1) και το γεγονός ότι κατέχει οικονομική συμμετοχή στο μελλοντικό της ανταγωνιστή. Βάσει αυτής της δέσμευσης, ένας εντολοδόχος θα αντικαταστήσει τους εκπροσώπους της Siemens στη συνέλευση των μετόχων και στο συμβούλιο παρακολούθησης της SMS. Καμία ευαίσθητη στρατηγική πληροφορία σχετικά με τη μελλοντική εμπορική συμπεριφορά της SMS δεν θα διαβιβαστεί στη Siemens. Ο εντολοδόχος θα μεταφέρει στη Siemens μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για την υπεράσπισή της στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας ή την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών της. Οι πρώτες πληροφορίες δεν θα αφορούν παρά μόνο την περίοδο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2004. Οι τελευταίες, δεν θα βασίζονται στη συμφωνία των μετόχων, αλλά στα συνήθη νόμιμα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας. Εξάλλου, η δέσμευση μη επαναγοράς και η επιβεβαίωση, από τη Siemens, ότι οι μετοχές θα αξιολογηθούν με ημερομηνία αναφοράς στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και ότι η Siemens δεν θα λάβει μερίσματα, απομακρύνουν τυχόν φόβους ότι η Siemens θα συνεχίσει να συμμετέχει στα μελλοντικά κέρδη της SMS Demag. Έτσι, η εν λόγω δέσμευση προσεγγίζει, όσο είναι δυνατόν, μια εκχώρηση της συμμετοχής στην SMS Demag, όσο δε θα έχει διακανονιστεί η διαφορά. Οι φορείς της αγοράς αξιολόγησαν θετικά την προτεινόμενη δέσμευση για τον τομέα της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.

(139)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα, στην απόφασή της, ότι λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων που προτείνουν τα μέρη, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει στη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης υπέρ των μερών στους τομείς (i) των εξοπλισμών για υδροηλεκτρικούς σταθμούς και (ii) της κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη μεταλλουργία.

K.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(140)

Η απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, με την επιφύλαξη της πλήρους τήρησης των δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα μέρη, το σχέδιο συγκέντρωσης δεν θα παρεμποδίσει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην κοινή αγορά ή σε ουσιώδη τμήματα της. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε να κηρύξει την πράξη συγκέντρωσης συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη συμφωνία ΕΟΧ, Σύμφωνα με τα άρθρα 2, παράγραφος 2 και 8, παράγραφος 2 του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις και το άρθρο 57 της συμφωνίας ΕΟΧ.

III.   ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(141)

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων ενέκρινε ομόφωνα, κατά τη διάρκεια της 133ης συνεδρίασής της της 29ης Ιουνίου 2005 το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που επιτρέπει την πράξη συγκέντρωσης με την επιφύλαξη ορισμένων όρων και υποχρεώσεων, λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων που πρότειναν τα μέρη.

(142)

Σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 7, του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις, η Επιτροπή κοινοποιεί τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, μαζί με την απόφασή της, στους αποδέκτες της. Δημοσιεύει τη γνώμη και την απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρήσεων σχετικά με την προστασία των εμπιστευτικών επιχειρηματικών τους πληροφοριών. Στην παρούσα περίπτωση, η γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν περιλαμβάνει καμία επιχειρηματική εμπιστευτική πληροφορία.


(1)  Ορισμένα μέρη του κειμένου εξαλείφθηκαν ώστε να διασφαλιστεί η μη κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών. Αντικαταστάθηκαν από αγκύλες με αστερίσκο.

(2)  Συμμετοχή 40 % χωρίς έλεγχο. Συμμετοχή 60 % που εκχωρήθηκε το 2004 στις Southern States LLC (ΗΠΑ).

(3)  IV/M.1450 — SMS/Mannesmann Demag.

(4)  Η δραστηριότητα των μερών στον τομέα αυτό αφορά επίσης τα μη βιομηχανικά κτίρια (εκτός από τα κτίρια κατοικιών και γραφείων, για παράδειγμα αίθουσες συναυλιών, μουσεία, νοσοκομεία και σήραγγες).


Top