Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0464

2006/464/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2006 , σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 2881]

OJ L 183, 5.7.2006, p. 29–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 956–959 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 230 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 230 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 158 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2014; καταργήθηκε από 32014D0690

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/464/oj

5.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 183/29


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Ιουνίου 2006

σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 2881]

(2006/464/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτη πρόταση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/EK, όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής ή εξάπλωσης στο έδαφός του ενός επιβλαβούς οργανισμού ο οποίος δεν παρατίθεται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας, μπορεί να λάβει προσωρινά όλα τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα για την προστασία του από τον κίνδυνο αυτό.

(2)

Λόγω της παρουσίας του Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu στην Κίνα, την Κορέα, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και σε περιορισμένη περιοχή της Κοινότητας, η Γαλλία ενημέρωσε τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή στις 14 Μαρτίου 2005 ότι στις 16 Φεβρουαρίου 2005 έλαβε επίσημα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο εισόδου και εξάπλωσης του εν λόγω οργανισμού στο έδαφός της.

(3)

Στις 29 Ιουνίου 2005 η Σλοβενία ενημέρωσε τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ότι λόγω της εκδήλωσης κρουσμάτων του ίδιου οργανισμού στο έδαφός της έλαβε στις 24 Ιουνίου 2005 πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη της περαιτέρω εισαγωγής και εξάπλωσης του εν λόγω οργανισμού στο έδαφός της.

(4)

Ο οργανισμός Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα I ή II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Ωστόσο, μια έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς, που βασίζεται στις διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες, έδειξε ότι μπορεί να πρόκειται για ένα από τα πιο βλαβερά έντομα για την καστανιά (Castanea Mill.), το οποίο μπορεί να μειώσει σημαντικά την παραγωγή και την ποιότητα των κάστανων ενώ υπάρχουν και ορισμένες ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλέσει ακόμη και νέκρωση των δέντρων. Οι καστανιές συχνά αναπτύσσονται σε περιθωριακά εδάφη σε λόφους ή σε βουνά. Οι ζημίες από την εξάπλωση του εν λόγω εντόμου μπορούν να σταματήσουν την παραγωγή κάστανων για ανθρώπινη κατανάλωση στις περιοχές αυτές και να οδηγήσουν στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

(5)

Επομένως, είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα κατά της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση πρέπει να εφαρμόζονται στην εισαγωγή ή την εξάπλωση του εν λόγω οργανισμού, στην παραγωγή και στη διακίνηση φυτών Castanea στο εσωτερικό της Κοινότητας, στον έλεγχο του οργανισμού και στη γενικότερη παρακολούθηση στα κράτη μέλη της παρουσίας ή της συνεχούς απουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.

(7)

Τα αποτελέσματα των μέτρων ενδείκνυται να αξιολογούνται τακτικά κατά το 2006, το 2007 και το 2008, κυρίως με βάση τις πληροφορίες που θα δώσουν τα κράτη μέλη. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης επακόλουθων μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης.

(8)

Για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση, τα κράτη μέλη θα πρέπει, εφόσον απαιτείται, να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους.

(9)

Τα αποτελέσματα των μέτρων πρέπει να επανεξεταστούν έως την 1η Φεβρουαρίου 2008.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμός

Στην παρούσα απόφαση, ως «φυτά» νοούνται τα φυτά ή τα μέρη των φυτών του είδους Castanea Mill. που προορίζονται για φύτευση, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους.

Άρθρο 2

Μέτρα κατά του Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Απαγορεύεται η εισαγωγή και η εξάπλωση στην Κοινότητα του οργανισμού Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, στο εξής «οργανισμός».

Άρθρο 3

Εισαγωγή φυτών

Φυτά μπορούν να εισαχθούν στην Κοινότητα, μόνον εφόσον:

α)

συμμορφώνονται με τα μέτρα που ορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος Ι και

β)

κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, επιθεωρήθηκαν για την παρουσία του οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από αυτόν.

Άρθρο 4

Διακίνηση φυτών στην Κοινότητα

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) και του παραρτήματος ΙΙ, μέρος ΙΙ, τα φυτά που προέρχονται από την Κοινότητα ή έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης μπορούν να μετακινούνται από τον τόπο παραγωγής τους στην Κοινότητα, περιλαμβανομένων, ενδεχομένως, των καταστημάτων με είδη κηπουρικής, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους που ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 5

Έρευνες και κοινοποιήσεις

1.   Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επίσημες ετήσιες έρευνες για την παρουσία του οργανισμού ή για ενδείξεις μόλυνσης από τον οργανισμό στο έδαφός τους.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2.   Κάθε πιθανή ή επιβεβαιωμένη παρουσία του οργανισμού κοινοποιείται αμέσως στους αρμόδιους επίσημους φορείς.

3.

α)

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν να υπόκεινται οι μετακινήσεις προς αυτά ή στο εσωτερικό τους σε σύστημα ιχνηλασιμότητας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει δήλωση μετακίνησης που υποβάλλεται στους αρμόδιους επίσημους φορείς από τον υπεύθυνο για τη μετακίνηση.

β)

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν να υποβάλλεται δήλωση για τη φύτευση στους αρμόδιους επίσημους φορείς από τον υπεύθυνο για τη φύτευση.

Άρθρο 6

Καθορισμός οριοθετημένων ζωνών

Όταν από τα αποτελέσματα των ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 ή από την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 επιβεβαιώνεται η παρουσία του οργανισμού σε μια περιοχή ή υπάρχουν άλλες ενδείξεις για την παρουσία του οργανισμού αυτού, τα κράτη μέλη καθορίζουν οριοθετημένες ζώνες και λαμβάνουν επίσημα μέτρα όπως προβλέπεται στα σημεία I και II αντίστοιχα του παραρτήματος II.

Άρθρο 7

Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη τροποποιούν, εφόσον είναι αναγκαίο, τα μέτρα που έλαβαν για την προστασία τους από την εισαγωγή και την εξάπλωση του οργανισμού, ούτως ώστε να συμφωνούν αυτά με την παρούσα απόφαση και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 8

Αναθεώρηση

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί έως την 1η Φεβρουαρίου 2008 το αργότερο.

Άρθρο 9

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/35/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 25.3.2006, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1)   Μέτρα (Πιστοποιητικά)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της παρούσας απόφασης και του παραρτήματος III, μέρος A, σημείο 2 και του παραρτήματος IV, μέρος A, κεφάλαιο I, σημεία 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 και 40 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα φυτά που προέρχονται από τρίτες χώρες συνοδεύονται από πιστοποιητικό όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Στο πιστοποιητικό αυτό δηλώνεται, στο σημείο «Συμπληρωματικές πληροφορίες», ότι:

α)

καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους τα φυτά βρίσκονταν σε τόπους παραγωγής σε χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν εμφανίζεται ο οργανισμός· ή

β)

καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους τα φυτά βρίσκονταν σε τόπους παραγωγής σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών στη χώρα καταγωγής, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· επίσης, δηλώνεται στο σημείο «χώρα καταγωγής» η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής.

2)   Όροι διακίνησης

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) και του παραρτήματος ΙΙ, μέρος ΙΙ, σημείο 6 της παρούσας οδηγίας καθώς και του παραρτήματος IV, μέρος A, κεφάλαιο II, σημείο 7 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, και του παραρτήματος V, μέρος A, κεφάλαιο I, σημείο 2.1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, όλα τα φυτά είτε αυτά προέρχονται από την Κοινότητα ή έχουν εισαχθεί από την Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης μπορούν να μετακινούνται από τον τόπο παραγωγής τους σε ένα κράτος μέλος, περιλαμβανομένων, ενδεχομένως, των καταστημάτων με είδη κηπουρικής, μόνον εφόσον συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο το οποίο συντάσσεται και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής (1) και:

α)

τα φυτά που προέρχονται από την εν λόγω περιοχή παραγωγής βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους ή από τη στιγμή της εισαγωγής τους στην Κοινότητα σε τόπο παραγωγής σε κράτος μέλος στο οποίο είναι γνωστό ότι δεν εμφανίζεται ο οργανισμός· ή

β)

τα φυτά βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους ή από τη στιγμή της εισαγωγής τους στην Κοινότητα σε τόπο παραγωγής σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών σε ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα.


(1)  ΕΕ L 4 της 8.1.1993, σ. 22. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/17/ΕΚ (ΕΕ L 57 της 3.3.2005, σ. 23).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

I.   Καθορισμός οριοθετημένων ζωνών

1)

Οι οριοθετημένες ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 6 αποτελούνται από τα ακόλουθα μέρη.

α)

μια μολυσμένη ζώνη όπου έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του οργανισμού και η οποία περιλαμβάνει όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα που προκαλεί ο οργανισμός και, ενδεχομένως, όλα τα φυτά που ανήκουν στην ίδια παρτίδα κατά τη στιγμή της φύτευσης,

β)

μια εστιακή ζώνη σε απόσταση τουλάχιστον 5 km από τη μολυσμένη ζώνη και

γ)

μια ζώνη απομόνωσης σε απόσταση τουλάχιστον 10 km από την εστιακή ζώνη.

Στις περιπτώσεις αλληλεπικάλυψης πολλών ζωνών απομόνωσης ή γειτνίασής τους, καθορίζεται ευρύτερη οριοθετημένη περιοχή η οποία περιλαμβάνει τις σχετικές οριοθετημένες ζώνες και τις ενδιάμεσες ζώνες.

2)

Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βασίζεται σε έγκυρες επιστημονικές αρχές, τη βιολογία του οργανισμού, το επίπεδο μόλυνσης, την εποχή του έτους και τη συγκεκριμένη κατανομή των φυτών στα σχετικά κράτη μέλη.

3)

Σε περίπτωση που η παρουσία του οργανισμού επιβεβαιωθεί εκτός της μολυσμένης ζώνης, η οριοθέτηση των ζωνών τροποποιείται ανάλογα.

4)

Αν, με βάση τις ετήσιες έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο 5.1, ο οργανισμός δεν ανιχνευθεί σε καμία από τις οριοθετημένες ζώνες για περίοδο τριών ετών, οι ζώνες αυτές παύουν να υφίστανται και δεν απαιτούνται πλέον τα μέτρα που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του παρόντος παραρτήματος.

5)

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τις ζώνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υποβάλλοντας χάρτες στην κατάλληλη κλίμακα. Προσδιορίζουν επίσης τη φύση των μέτρων που λαμβάνουν είτε για την εκρίζωση είτε για την αποφυγή της εξάπλωσης του οργανισμού.

II.   Μέτρα στις οριοθετημένες ζώνες

Τα επίσημα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 6 και πρέπει να λαμβάνονται στις οριοθετημένες ζώνες, πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

απαγόρευση της μετακίνησης των φυτών εκτός των οριοθετημένων ζωνών ή στο εσωτερικό τους

σε περίπτωση που έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του οργανισμού στα φυτά σε ένα τόπο παραγωγής, κατάλληλα μέτρα με σκοπό την εκρίζωση του επιβλαβούς οργανισμού, τα οποία συνίστανται τουλάχιστον στην καταστροφή των μολυσμένων φυτών, όλων των φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα που προκαλεί ο οργανισμός και, όπου είναι αναγκαίο, όλων των φυτών που ανήκουν στην ίδια παρτίδα την περίοδο της φύτευσης και την επιτήρηση της παρουσίας του οργανισμού μέσω κατάλληλων ελέγχων κατά τη διάρκεια της περιόδου πιθανού σχηματισμού κηκίδων.


Top