Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1916

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1916/2005 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2005 , για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής

OJ L 338M , 17.12.2008, p. 243–245 (MT)
OJ L 307, 25.11.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 203 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1916/oj

25.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 307/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1916/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Νοεμβρίου 2005

για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (1), και ιδίως το άρθρο 13 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 επιτρέπει τη χρήση των συνθετικών βιταμινών Α, D και Ε για τα μηρυκαστικά, κατά τη μεταβατική περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

(2)

Δεδομένου ότι οι υφιστάμενες περιφερειακές διαφορές, όσον αφορά τη δυνατότητα των μηρυκαστικών που εκτρέφονται βιολογικά να λάβουν με το σιτηρέσιό τους τις απαραίτητες βιταμίνες Α, D και Ε τις οποίες έχουν ανάγκη, θα συνεχίσουν να υφίστανται, λόγω του κλίματος και των διαθεσίμων τροφικών πόρων, είναι σκόπιμο η χρήση αυτών των συνθετικών βιταμινών να επιτραπεί και μετά την ημερομηνία αυτή για τα μηρυκαστικά.

(3)

Πρέπει επομένως να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1567/2005 (ΕΕ L 252 της 28.9.2005, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο μέρος Δ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, το σημείο 1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.2.

Βιταμίνες, προβιταμίνες και σαφώς καθορισμένες χημικά ουσίες με παρόμοια δράση. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μόνον οι ακόλουθες ουσίες:

Οι βιταμίνες η χρήση των οποίων επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1):

οι βιταμίνες που προέρχονται από πρώτες ύλες οι οποίες είναι φυσικά παρούσες στις ζωοτροφές,

οι συνθετικές βιταμίνες που είναι ίδιες με τις φυσικές για τα μονογαστρικά ζώα,

ύστερα από προηγούμενη άδεια της αρμοδίας αρχής του κράτους μέλους, οι συνθετικές βιταμίνες Α, D και Ε που είναι ίδιες με τις φυσικές βιταμίνες για τα μηρυκαστικά.


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.».


Top