Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0082

Οδηγία 2005/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005 , για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 344, 27.12.2005, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/82/oj

27.12.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 344/38


ΟΔΗΓΊΑ 2005/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Δεκεμβρίου 2005

για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 90/544/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4), απαιτούσε από τα κράτη μέλη να ορίσουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, στη ζώνη φάσματος από 169,4 ως 169,8 MHz τέσσερις διαύλους για την πανευρωπαϊκή επίγεια δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεειδοποίησης (εφεξής «ERMES») και να καταρτίσουν, το ταχύτερο δυνατό, σχέδια ώστε να μπορέσει η πανευρωπαϊκή επίγεια δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεειδοποίησης να καταλάβει το σύνολο της ζώνης από 169,4 έως 169,8 MHz ανάλογα με την εμπορική ζήτηση.

(2)

Η χρήση της ζώνης φάσματος από 169,4 ως 169,8 MHz για το ERMES στην Κοινότητα μειώθηκε ή ακόμη και διεκόπη, με αποτέλεσμα η εν λόγω ζώνη να μην χρησιμοποιείται προς το παρόν αποτελεσματικά από το ERMES, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα για την κάλυψη αναγκών κοινοτικής πολιτικής.

(3)

Με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα («απόφαση ραδιοφάσματος») (5), θεσπίστηκε κοινοτικό και νομικό πλαίσιο πολιτικής για το συντονισμό των πολιτικών προσεγγίσεων και, όπου, απαιτείται εναρμονισμένων συνθηκών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και αποτελεσματική χρήση της ζώνης φάσματος που απαιτείται για την καθιέρωση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η εν λόγω απόφαση επιτρέπει στην Επιτροπή να εκδίδει μέτρα τεχνικής εφαρμογής για να εξασφαλίσει εναρμονισμένες συνθήκες διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής χρήσης της ζώνης του φάσματος.

(4)

Δεδομένου ότι η ζώνη από 169,4 ως 169,8 MHz ενδείκνυται για εφαρμογές από τις οποίες επωφελούνται άτομα με αναπηρίες και θεωρώντας ότι η προώθηση τέτοιων εφαρμογών αποτελεί πολιτικό στόχο της Κοινότητας σε συνδυασμό με τον γενικό στόχο εξασφάλισης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης ραδιοφάσματος ανέθεσε εντολή προς την Ευρωπαϊκή διάσκεψη των Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών (εφεξής «CEPT») να εξετάσει και τις εφαρμογές που σχετίζονται με την παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες.

(5)

Με βάση την εντολή αυτή, η CEPT κατάρτισε νέο σχέδιο φάσματος και κατανομή διαύλων που επιτρέπει σε έξι τύπους κατά προτεραιότητα εφαρμογών να χρησιμοποιούν από κοινού τη ζώνη έτσι ώστε να καλύπτονται αρκετές ανάγκες κοινοτικών πολιτικών.

(6)

Για τους λόγους αυτούς και σύμφωνα με τους στόχους της απόφασης ραδιοφάσματος, η οδηγία 90/544/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 90/544/ΕΟΚ καταργείται από 27 Δεκεμβρίου 2005.

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 14 Δεκεμβρίου 2005.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. CLARKE


(1)  Γνώμη της 27ης Οκτωβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη της 17ης Νοεμβρίου 2005, κατόπιν προαιρετικής διαβουλεύσεως (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005.

(4)  ΕΕ L 310 της 9.11.1990, σ. 28.

(5)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1.


Top