EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0925

Σύσταση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2005 , για το συντονισμένο πρόγραμμα επιθεώρησης στον τομέα της διατροφής των ζώων για το 2006 σύμφωνα με την οδηγία 95/53/ΕΚ του Συμβουλίου

OJ L 337, 22.12.2005, p. 51–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 688–696 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/925/oj

22.12.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/51


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Δεκεμβρίου 2005

για το συντονισμένο πρόγραμμα επιθεώρησης στον τομέα της διατροφής των ζώων για το 2006 σύμφωνα με την οδηγία 95/53/ΕΚ του Συμβουλίου

(2005/925/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 95/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1995, για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των επίσημων ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το 2005 τα κράτη μέλη εντόπισαν ορισμένα θέματα τα οποία αξίζει να αποτελέσουν αντικείμενο συντονισμένου προγράμματος επιθεώρησης το έτος 2006.

(2)

Αν και η οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (2) καθορίζει τη μέγιστη περιεκτικότητα της αφλατοξίνης B1 στις ζωοτροφές, δεν υπάρχουν κοινοτικοί κανόνες για άλλες μυκοτοξίνες, όπως η ωχρατοξίνη Α, η ζεαραλενόνη, η δεσοξυνιβαλενόλη, οι φουμονισίνες και οι τοξίνες Τ-2 και ΗΤ-2. Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη αυτών των μυκοτοξινών μέσω τυχαίας δειγματοληψίας θα μπορούσε να παράσχει χρήσιμα στοιχεία για την εκτίμηση της κατάστασης με σκοπό την ανάπτυξη της νομοθεσίας. Επιπλέον, ορισμένες πρώτες ύλες ζωοτροφών, όπως τα σιτηρά και οι ελαιούχοι σπόροι, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη μόλυνση από μυκοτοξίνες λόγω των συνθηκών συγκομιδής, αποθήκευσης και μεταφοράς. Καθώς η συγκέντρωση μυκοτοξινών ποικίλλει από έτος σε έτος, είναι σκόπιμο να συλλέγονται στοιχεία από διαδοχικά έτη για όλες τις αναφερόμενες μυκοτοξίνες.

(3)

Προηγούμενοι έλεγχοι για την ύπαρξη αντιβιοτικών και κοκκιδιοστατικών σε ορισμένες ζωοτροφές που προορίζονται για είδη ή κατηγορίες ζώων για τα οποία δεν επιτρέπονται αυτές οι δραστικές ουσίες, δείχνουν ότι εξακολουθεί να διαπράττεται αυτό το είδος παράβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (3), είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η σταδιακή κατάργηση των αντιβιοτικών εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

(4)

Είναι σημαντικό επίσης να εξασφαλιστεί ότι οι περιορισμοί στη χρήση των πρώτων υλών ζωικής προέλευσης στις ζωοτροφές, όπως ορίζονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία, εφαρμόζονται αποτελεσματικά.

(5)

Ενδείκνυται να εξασφαλιστεί ότι τα επίπεδα των ιχνοστοιχείων χαλκού και ψευδαργύρου στις σύνθετες ζωοτροφές για χοίρους δεν υπερβαίνουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2003 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2003, για την τροποποίηση των όρων έγκρισης ορισμένων πρόσθετων υλών που ανήκουν στην ομάδα των ιχνοστοιχείων και οι οποίες χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές (4).

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα σύσταση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1)

Να εφαρμόσουν, κατά τη διάρκεια του 2006, συντονισμένο πρόγραμμα επιθεώρησης με σκοπό τον έλεγχο:

α)

της συγκέντρωσης μυκοτοξινών (αφλατοξίνη B1, ωχρατοξίνη Α, ζεαραλενόνη, δεσοξυνιβαλενόλη, φουμονισίνες και τοξίνες Τ-2 και ΗΤ-2) στις ζωοτροφές, υποδεικνύοντας τις μεθόδους ανάλυσης· η μέθοδος δειγματοληψίας περιλαμβάνει τυχαία και στοχοθετημένη δειγματοληψία· στην περίπτωση της στοχοθετημένης δειγματοληψίας, τα δείγματα πρέπει να είναι πρώτες ύλες ζωοτροφών για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις μυκοτοξινών, όπως σπόροι δημητριακών, ελαιούχοι σπόροι, ελαιούχοι καρποί, τα προϊόντα και παραπροϊόντα τους, καθώς και πρώτες ύλες ζωοτροφών που έχουν αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή έχουν μεταφερθεί με θαλάσσια μέσα σε μεγάλες αποστάσεις· στην περίπτωση της αφλατοξίνης B1, πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις σύνθετες ζωοτροφές για αμελγόμενα ζώα, εκτός από τα αμελγόμενα βοοειδή· τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι·

β)

κοκκιδιοστατικών ή/και ιστομονοστατικών, είτε επιτρέπεται είτε όχι να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές για ορισμένα είδη και κατηγορίες ζώων, που απαντούν συχνά σε μη φαρμακούχα προμείγματα και σύνθετες ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση των εν λόγω ουσιών· οι έλεγχοι πρέπει να έχουν ως στόχο τις ουσίες αυτές σε προμείγματα και σύνθετες ζωοτροφές αν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα διαπίστωσης παρατυπιών· τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ·

γ)

της εφαρμογής της σταδιακής κατάργησης των αντιβιοτικών ως πρόσθετων υλών, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ·

δ)

της εφαρμογής των περιορισμών στην παραγωγή και χρήση πρώτων υλών ζωοτροφών ζωικής προέλευσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ·

ε)

των επιπέδων χαλκού και ψευδαργύρου στις σύνθετες ζωοτροφές για χοίρους, όπως καθορίζονται στο παράρτημα IV.

2)

Να συμπεριλάβουν τα αποτελέσματα του συντονισμένου προγράμματος επιθεώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σε ξεχωριστό κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης για τις δραστηριότητες επιθεώρησης που πρέπει να διαβιβαστεί έως την 1η Απριλίου 2007 και στην τελευταία μορφή του εναρμονισμένου υποδείγματος υποβολής εκθέσεων.

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 265 της 8.11.1995, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 55).

(2)  ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/8/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 27 της 29.1.2005, σ. 44).

(3)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(4)  ΕΕ L 187 της 26.7.2003, σ. 11· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2112/2003 (ΕΕ L 317 της 2.12.2003, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Συγκέντρωση ορισμένων μυκοτοξινών (αφλατοξίνη B1, ωχρατοξίνη Α, ζεαραλενόνη, δεσοξυνιβαλενόλη, φουμονισίνες και τοξίνες Τ-2 και ΗΤ-2) στις ζωοτροφές

Επιμέρους αποτελέσματα όλων των δειγμάτων που ελέγχθηκαν· υπόδειγμα υποβολής εκθέσεων το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)

Ζωοτροφές

Δειγματοληψία

(τυχαία ή στοχοθετημένη)

Είδος και συγκέντρωση μυκοτοξινών (μg/kg σε σχέση με ζωοτροφή με ποσοστό υγρασίας 12 %)

Κατηγορία (1)

Είδος (2)

Χώρα καταγωγής

Αφλατοξίνη B1

Ωχρατοξίνη A

Ζεαραλενόνη

Δεσοξυνιβαλενόλη

Φουμονισίνες (3)

Τοξίνες T-2 και ΗΤ-2 (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αρμόδια αρχή πρέπει να αναφέρει επίσης:

τα μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση υπέρβασης των μέγιστων ορίων για την αφλατοξίνη B1,

τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους ανάλυσης,

τα όρια ανίχνευσης.


(1)  Να επιλέξετε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: πρώτες ύλες ζωοτροφών, προμείγματα, συμπληρώματα ζωοτροφών, πλήρεις ζωοτροφές, σύνθετες ζωοτροφές.

(2)  Να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω είδη: α) για τις πρώτες ύλες ζωοτροφών, την ονομασία της πρώτης ύλης ζωοτροφών όπως ορίζεται στο μέρος Β του παραρτήματος της οδηγίας 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 35)· β) για τις άλλες ζωοτροφές, το στοχευόμενο ζωικό είδος.

(3)  Η συγκέντρωση φουμονισινών Β1 και Β2 μπορεί να αναφερθεί ως το άθροισμα των δύο.

(4)  Η συγκέντρωση των τοξινών Τ-2 και ΗΤ-2 μπορεί να αναφερθεί ως το άθροισμα των δύο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παρουσία ορισμένων φαρμακευτικών ουσιών που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές

Ορισμένες φαρμακευτικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται νόμιμα ως πρόσθετες ύλες σε προμείγματα και σύνθετες ζωοτροφές για ορισμένα είδη και κατηγορίες ζώων, εάν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

Η παρουσία απαγορευμένων φαρμακευτικών ουσιών στις ζωοτροφές για ορισμένα είδη και κατηγορίες ζώων αποτελεί παράβαση.

Οι φαρμακευτικές ουσίες που πρόκειται να ελεγχθούν επιλέγονται από τις ακόλουθες:

1)

Φαρμακευτικές ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές μόνο για ορισμένα είδη και κατηγορίες ζώων:

 

δεκοκινάτη (Deccox)

 

δικλαζουρίλη (Clinacox 0,2 %)

 

υδροβρωμική αλοφουγινόνη (Stenorol)

 

νατριούχος λασαλοσίντ Α (Avatec 15 %)

 

εναμμώνια μαδουραμικίνη α (Cygro 1 %)

 

νατριούχος μονενσίνη (Elancoban G100, 100, G200, 200)

 

ναρασίνη (Monteban)

 

ναρασίνη-νικαρβασίνη (Maxiban G160)

 

υδροχλωρική ρομπενιδίνη (Cycostat 66 G)

 

νατριούχος σαλινομυκίνη (Sacox 120G, 120)

 

νατριούχος σεμδουραμικίνη (Aviax 5 %)

2)

Φαρμακευτικές ουσίες που δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές:

 

αμπρόλιο

 

αμπρόλιο/ethopabate

 

αρπρινοκίδη

 

αβιλαμυκίνη

 

αβοπαρκίνη

 

καρβαδόξη

 

διμετριδαζόλη

 

δινιτολμίδη

 

φλαβοφωσφολιπόλη

 

ιπρονιδαζόλη

 

meticlorpindol

 

meticlorpindol/methylbenzoquate

 

νικαρβαζίνη

 

νιφουρσόλη

 

ολακινδόξη

 

ρονιδαζόλη

 

σπιραμυκίνη

 

τετρακυκλίνες

 

φωσφορική τυλοσίνη

 

βιργινιαμυκίνη

 

βακιτρακίνη ψευδαργύρου

 

άλλες αντιμικροβιακές ουσίες

3)

Φαρμακευτικές ουσίες που δεν είχε επιτραπεί ποτέ να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές:

άλλες ουσίες

Επιμέρους αποτελέσματα όλων των μη συμμορφούμενων δειγμάτων· υπόδειγμα υποβολής εκθέσεων το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)

Τύπος ζωοτροφής

(είδος και κατηγορία ζώων)

Ουσία που ανιχνεύθηκε

Επίπεδο που ανιχνεύθηκε

Λόγος παράβασης (1)

Μέτρα που ελήφθησαν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αρμόδια αρχή πρέπει να αναφέρει επίσης:

το συνολικό αριθμό των δειγμάτων που ελέγχθηκαν,

τις ονομασίες των ουσιών που ερευνήθηκαν,

τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν,

τα όρια ανίχνευσης.


(1)  Λόγος που οδήγησε στην παρουσία μη επιτρεπόμενης ουσίας στη ζωοτροφή, όπως διαπιστώθηκε μετά την έρευνα που διενεργήθηκε από την αρμόδια αρχή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Περιορισμοί στην παραγωγή και τη χρήση πρώτων υλών ζωοτροφών ζωικής προέλευσης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), τα κράτη μέλη διεξάγουν συντονισμένο πρόγραμμα επιθεώρησης κατά τη διάρκεια του 2006 για να διαπιστώσουν εάν τηρήθηκαν οι περιορισμοί στην παραγωγή και χρήση πρώτων υλών ζωοτροφών ζωικής προέλευσης.

Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικά η απαγόρευση της χορήγησης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών σε ορισμένα ζώα, όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν ειδικό πρόγραμμα ελέγχου που βασίζεται σε στοχοθετημένους ελέγχους. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004/ΕΚ, το εν λόγω πρόγραμμα ελέγχου πρέπει να βασίζεται σε μια στρατηγική με βάση τον κίνδυνο, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια παραγωγής και όλα τα είδη εγκαταστάσεων όπου παράγονται, διακινούνται και χορηγούνται ζωοτροφές. Τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον ορισμό των κριτηρίων που μπορεί να συνδέονται με κάποιο κίνδυνο. Ο συντελεστής στάθμισης που απονέμεται σε κάθε κριτήριο πρέπει να είναι ανάλογος με τον κίνδυνο. Η συχνότητα των επιθεωρήσεων και ο αριθμός των δειγμάτων που αναλύονται στις εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ανάλογα με το σύνολο των συντελεστών στάθμισης που απονέμονται στις εγκαταστάσεις αυτές.

Οι ακόλουθοι χώροι και τα ακόλουθα κριτήρια που αναφέρονται ενδεικτικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση προγράμματος ελέγχου:

Χώροι

Κριτήρια

Βαρύτητα

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών διπλής ροής που παράγουν σύνθετες ζωοτροφές για μηρυκαστικά και σύνθετες ζωοτροφές για μη μηρυκαστικά, οι οποίες περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που υπόκεινται σε παρέκκλιση

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών με ιστορικό μη συμμόρφωσης ή για τις οποίες υπάρχει σχετική υπόνοια

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών με μεγάλες ποσότητες εισαγόμενων ζωοτροφών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες όπως ιχθυάλευρο, σογιάλευρο, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου και συμπυκνώματα πρωτεϊνών

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών με υψηλή παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών

Κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης ως αποτέλεσμα εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας (ξεχωριστοί σιροί, έλεγχος του αποτελεσματικού διαχωρισμού των γραμμών παραγωγής, έλεγχος των συστατικών, εσωτερικό εργαστήριο, διαδικασίες δειγματοληψίας κ.λπ.)

 

Συνοριακοί σταθμοί ελέγχου και άλλα σημεία εισόδου στην Κοινότητα

Εισαγωγές μεγάλων/μικρών ποσοτήτων ζωοτροφών

Ζωοτροφές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες

 

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Σταθεροί αναμείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που υπόκεινται σε παρέκκλιση

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με μηρυκαστικά και άλλα είδη (κίνδυνος διασταυρούμενης σίτισης)

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που αγοράζουν ασυσκεύαστες ζωοτροφές

 

Έμποροι

Αποθήκες και ενδιάμεση αποθήκευση ζωοτροφών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες

Διακίνηση μεγάλου όγκου ασυσκεύαστων ζωοτροφών

Έμποροι σύνθετων ζωοτροφών οι οποίες έχουν παραχθεί στο εξωτερικό

 

Φορητοί αναμείκτες

Αναμείκτες που παράγουν ζωοτροφές για μηρυκαστικά και μη μηρυκαστικά

Αναμείκτες με ιστορικό μη συμμόρφωσης ή για τους οποίους υπάρχει σχετική υπόνοια

Αναμείκτες που δέχονται ζωοτροφές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες

Αναμείκτες με υψηλή παραγωγή ζωοτροφών

Εξυπηρετείται μεγάλος αριθμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με μηρυκαστικά

 

Μεταφορικά μέσα

Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και ζωοτροφών

Οχήματα με ιστορικό μη συμμόρφωσης ή για τα οποία υπάρχει σχετική υπόνοια

 

Εναλλακτικά σε σχέση με αυτούς τους χώρους και τα κριτήρια που αναφέρονται ενδεικτικά, τα κράτη μέλη μπορούν να διαβιβάζουν στην Επιτροπή τη δική τους εκτίμηση κινδύνου πριν από τις 31 Μαρτίου 2006.

Οι δειγματοληψίες πρέπει να στοχεύουν παρτίδες ή συμβάντα όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διασταυρούμενης μόλυνσης με απαγορευμένες μεταποιημένες πρωτεΐνες (η πρώτη παρτίδα ύστερα από τη μεταφορά ζωοτροφών οι οποίες περιείχαν ζωικές πρωτεΐνες που είναι απαγορευμένες για τη συγκεκριμένη παρτίδα, τεχνικά προβλήματα ή αλλαγές στη γραμμή παραγωγής, αλλαγές στους χώρους αποθήκευσης ή στους σιρούς για ασυσκεύαστο υλικό).

Οι έλεγχοι πρέπει επίσης να επεκτείνονται στην ανάλυση της σκόνης στα οχήματα, τον εξοπλισμό παρασκευής και τους χώρους αποθήκευσης.

Ο ελάχιστος αριθμός επιθεωρήσεων ανά έτος σε ένα κράτος μέλος πρέπει να είναι 10 ανά 100 000 τόνους παραγόμενων σύνθετων ζωοτροφών. Ο ελάχιστος αριθμός επίσημων δειγμάτων ανά έτος σε ένα κράτος μέλος πρέπει να είναι 20 ανά 100 000 τόνους παραγόμενων σύνθετων ζωοτροφών. Εν αναμονή της έγκρισης εναλλακτικών μεθόδων, για την ανάλυση των δειγμάτων πρέπει να χρησιμοποιείται μικροσκοπική ταυτοποίηση και κατ’ εκτίμηση προσδιορισμός όπως καθορίζεται στην οδηγία 2003/126/ΕΚ της Επιτροπής (3). Η ανίχνευση ζωικών πρωτεϊνών πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων επιθεώρησης πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή με την εξής μορφή.

Περίληψη των ελέγχων σχετικά με τους περιορισμούς της σίτισης με ζωοτροφές ζωικής προέλευσης (σίτιση με απαγορευμένες μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες)

A.   Τεκμηριωμένες επιθεωρήσεις

Στάδιο

Αριθμός επιθεωρήσεων που περιλαμβάνουν ελέγχους για την παρουσία μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών

Αριθμός παραβάσεων που βασίζονται σε ελέγχους των εγγράφων τεκμηρίωσης κ.λπ. και όχι σε εργαστηριακές δοκιμές

Εισαγωγή πρώτων υλών ζωοτροφών

 

 

Αποθήκευση πρώτων υλών ζωοτροφών

 

 

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών

 

 

Σταθεροί/φορητοί αναμείκτες

 

 

Έμποροι ζωοτροφών

 

 

Μεταφορικό μέσο

 

 

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις χωρίς μηρυκαστικά

 

 

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με μηρυκαστικά

 

 

Άλλο: …

 

 

B.   Δειγματοληψία και έλεγχος πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών για μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες

Χώροι

Αριθμός επίσημων δειγμάτων που ελέγχθηκαν για μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες

Αριθμός μη συμμορφούμενων δειγμάτων

Παρουσία μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από χερσαία ζώα

Παρουσία μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών από αλιεύματα

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

Σύνθετες ζωοτροφές

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

Σύνθετες ζωοτροφές

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

Σύνθετες ζωοτροφές

για μηρυκαστικά

για μη μηρυκαστικά

για μηρυκαστικά

για μη μηρυκαστικά

για μηρυκαστικά

για μη μηρυκαστικά

Κατά την εισαγωγή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταπράτες/αποθήκευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφορικό μέσο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σταθεροί/φορητοί αναμείκτες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλοι: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.   Περίληψη των απαγορευμένων μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που βρέθηκαν σε δείγματα ζωοτροφών που προορίζονταν για μηρυκαστικά

 

Μήνας δειγματοληψίας

Είδος, βαθμός και προέλευση της μόλυνσης

Κυρώσεις (ή άλλα μέτρα) που επιβλήθηκαν

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 339 της 24.12.2003, σ. 78.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Επιμέρους αποτελέσματα όλων των δειγμάτων (συμμορφούμενων και μη συμμορφούμενων) όσον αφορά την περιεκτικότητα των σύνθετων ζωοτροφών για χοίρους σε χαλκό και ψευδάργυρο

Είδος σύνθετης ζωοτροφής

(κατηγορία ζώων)

Ιχνοστοιχείο

(χαλκός ή ψευδάργυρος)

Επίπεδο που ανιχνεύθηκε

(mg/kg πλήρους ζωοτροφής)

Λόγος υπέρβασης της μέγιστης περιεκτικότητας (1)

Μέτρα που ελήφθησαν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Όπως διαπιστώθηκε μετά την έρευνα που διενεργήθηκε από την αρμόδια αρχή.


Top