EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0761

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων σύντομης διαμονής στους ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας στην Κοινότητα

OJ L 289, 3.11.2005, p. 23–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/761/oj

3.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 289/23


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 28ης Σεπτεμβρίου 2005

για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων σύντομης διαμονής στους ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας στην Κοινότητα

(2005/761/ΕΚ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με σκοπό να ενισχύσει και να διαρθρώσει την ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας, η Επιτροπή επισήμανε στην από 18 Ιανουαρίου 2000 ανακοίνωσή της «Για έναν ευρωπαϊκό χώρο στον τομέα της έρευνας» ότι ήταν απαραίτητο να δημιουργηθεί ευρωπαϊκός χώρος έρευνας ως κεντρικός άξονας των μελλοντικών ενεργειών της Κοινότητας στον εν λόγω τομέα.

(2)

Κατά τη σύνοδό του στη Λισσαβόνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε ως στόχο της Κοινότητας να καταστεί μέχρι το 2010 η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο.

(3)

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας επιβάλλει κατ’ εξοχήν μεγαλύτερη κινητικότητα των ερευνητών, γεγονός το οποίο αναγνώρισε το έκτο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας της Κοινότητας (4)ανοίγοντας ακόμη περισσότερο τα προγράμματά του σε ερευνητές τρίτων χωρών.

(4)

Ο αριθμός ερευνητών τους οποίους θα χρειαστεί η Κοινότητα για να ανταποκριθεί στον στόχο που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στη Βαρκελώνη στις 15 και 16 Μαρτίου 2002, ήτοι την επένδυση του 3 % του ΑΕγχΠ στην έρευνα, εκτιμάται σε 700 000 άτομα. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω συνόλου συγκλινόντων μέτρων, όπως η ενίσχυση της προσέλκυσης νέων σε επιστημονικές σταδιοδρομίες, η προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην επιστημονική έρευνα, η αύξηση των δυνατοτήτων κατάρτισης και κινητικότητας στην έρευνα, η βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας για τους ερευνητές στο εσωτερικό της Κοινότητας και το μεγαλύτερο άνοιγμα της Κοινότητας σε υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους μπορεί να επιτραπεί η είσοδος και η κυκλοφορία για σκοπούς έρευνας στον κοινό χώρο.

(5)

Τα κράτη μέλη, για να είναι ανταγωνιστικά και ελκυστικά σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν την είσοδο και την κυκλοφορία των ερευνητών στο εσωτερικό της Κοινότητας για σύντομα χρονικά διαστήματα.

(6)

Για τις διαμονές σύντομης διάρκειας, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να θεωρούν τους ερευνητές τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 (5), καλόπιστα πρόσωπα και να τους χορηγούν τις προβλεπόμενες στο κοινοτικό κεκτημένο διευκολύνσεις κατά τις διαδικασίες έκδοσης θεώρησης σύντομης διαμονής.

(7)

Θα πρέπει να θεσπισθούν μέτρα ώστε να ενθαρρυνθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για να βελτιωθούν οι διαδικασίες χορήγησης θεώρησης σύντομης διαμονής σε ερευνητές.

(8)

Η παρούσα σύσταση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας σύστασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν. Δεδομένου όμως ότι η παρούσα σύσταση αποτελεί ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του τίτλου IV τρίτο μέρος της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του εν λόγω πρωτοκόλλου, αποφασίζει εντός έξι μηνών από τη θέσπιση της παρούσας σύστασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εάν θα την εφαρμόσει στο εθνικό της δίκαιο.

(10)

Η παρούσα σύσταση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν στο οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (6)· το Ηνωμένο Βασίλειο επομένως δεν συμμετέχει στη θέσπισή της και δεν δεσμεύεται από αυτήν.

(11)

Η παρούσα σύσταση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν στο οποίο η Ιρλανδία δεν συμμετέχει, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (7)· η Ιρλανδία επομένως δεν συμμετέχει στη θέσπισή της και δεν δεσμεύεται από αυτήν.

(12)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η παρούσα σύσταση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν υπό την έννοια της συμφωνίας που συνάφθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (8), η οποία εμπίπτει στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας (9).

(13)

Όσον αφορά την Ελβετία, η παρούσα σύσταση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, υπό την έννοια της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, ανάπτυξη η οποία υπάγεται στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 1 των αποφάσεων του Συμβουλίου 2004/849/ΕΚ (10) και 2004/860/ΕΚ (11) για την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και για την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων των διατάξεών της.

(14)

Η παρούσα σύσταση αποτελεί πράξη που θεμελιώνεται στο κεκτημένο Σένγκεν ή που άλλως αναφέρεται σε αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003.

(15)

Η παρούσα σύσταση έχει επίσης σκοπό να παράσχει έναν ευέλικτο μηχανισμό για ερευνητές που επιθυμούν να διατηρήσουν επαγγελματικούς δεσμούς με οργανισμό της χώρας καταγωγής τους (για παράδειγμα, να διάγουν, ανά εξάμηνο, χρονικές περιόδους όχι μεγαλύτερες του τριμήνου σε ευρωπαϊκό ερευνητικό οργανισμό υποδοχής εγκατεστημένο στον κοινό χώρο, συνεχίζοντας παράλληλα να εργάζονται κατά τα άλλα στον ερευνητικό οργανισμό από τον οποίο προέρχονται),

ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1.

να διευκολύνουν τη χορήγηση θεωρήσεων αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να εξετάζουν ταχέως τις αιτήσεις θεωρήσεων που υποβάλλονται από ερευνητές τρίτων χωρών οι οποίοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001·

2.

να προάγουν τη διεθνή κινητικότητα των ερευνητών τρίτων χωρών που καλούνται να ταξιδεύουν τακτικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδοντάς τους θεωρήσεις για πολλαπλές εισόδους. Κατά τον καθορισμό της διάρκειας ισχύος των θεωρήσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάρκεια των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία καλούνται να συμμετέχουν οι ερευνητές·

3.

να αναλάβουν τη δέσμευση να διευκολύνουν την υιοθέτηση εναρμονισμένης προσέγγισης για τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται από τους ερευνητές κατά την υποβολή της αίτησής τους για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου. Θα πρέπει να διαβουλεύονται με τους εγκεκριμένους ερευνητικούς οργανισμούς επί του θέματος αυτού·

4.

να ενθαρρύνουν τη χορήγηση θεωρήσεων στους ερευνητές ατελώς, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο κοινοτικό κεκτημένο·

5.

να λαμβάνουν υπόψη, στο πλαίσιο της τοπικής προξενικής συνεργασίας, τον στόχο που συνίσταται στη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων σε ερευνητές τρίτων χωρών για να προαχθεί η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών·

6.

να αναλάβουν τη δέσμευση να διαβιβάσουν στην Επιτροπή, έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2006, πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τη χορήγηση ενιαίων θεωρήσεων στους ερευνητές προκειμένου να της επιτραπεί να αξιολογήσει τη σημειωθείσα πρόοδο. Εφόσον εγκριθεί η οδηγία σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (12)και αναλόγως της έκβασης της αξιολόγησης, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης των διατάξεων της παρούσας σύστασης σε κατάλληλο νομικό μέσο δεσμευτικού χαρακτήρα.

Στρασβούργο, 28 Σεπτεμβρίου 2005.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. ALEXANDER


(1)  ΕΕ C 120 της 20.5.2005, σ. 60.

(2)  ΕΕ C 71 της 22.3.2005, σ. 6.

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2005.

(4)  Απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην καινοτομία (2002-2006) (ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1)· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 786/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 7).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2005 (ΕΕ L 141 της 4.6.2005, σ. 3).

(6)  ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.

(7)  ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.

(8)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(9)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(10)  ΕΕ L 368 της 15.12.2004, σ. 26.

(11)  ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 78.

(12)  Βλέπε σελίδα 15 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


Top