EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0415

2005/415/EK: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2005, που επιτρέπει στη Μάλτα να χρησιμοποιεί το σύστημα που θεσπίστηκε με τον τίτλο I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε αντικατάσταση των στατιστικών ερευνών για το ζωικό κεφάλαιο των βοοειδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1588] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 141, 4.6.2005, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/415/oj

4.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/30


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Ιουνίου 2005

που επιτρέπει στη Μάλτα να χρησιμοποιεί το σύστημα που θεσπίστηκε με τον τίτλο I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε αντικατάσταση των στατιστικών ερευνών για το ζωικό κεφάλαιο των βοοειδών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1588]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/415/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 93/24/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 1ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών στον τομέα παραγωγής βοοειδών (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο τίτλος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει ένα σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών.

(2)

Η απόφαση 2004/588/ΕΚ της Επιτροπής (3) αναγνωρίζει τον πλήρως επιχειρησιακό χαρακτήρα της μαλτεζικής βάσης δεδομένων για τα βοοειδή.

(3)

Σύμφωνα με την οδηγία 93/24/ΕΟΚ μπορεί να επιτραπεί στα κράτη μέλη, ύστερα από αίτησή τους, να χρησιμοποιούν διοικητικές στατιστικές πηγές αντί των ερευνών για το ζωικό κεφάλαιο, εφόσον ικανοποιούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω οδηγία.

(4)

Σε υποστήριξη της αίτησης που υπέβαλε στις 11 Μαρτίου 2005, η Μάλτα υπέβαλε τεχνικά έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με τη δομή και την ενημέρωση της βάσης δεδομένων που αναφέρεται στον τίτλο Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού των στατιστικών πληροφοριών.

(5)

Συγκεκριμένα, η Μάλτα πρότεινε μεθόδους υπολογισμού για τη λήψη στατιστικών πληροφοριών για τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/24/ΕΟΚ, οι οποίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στον τίτλο Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000. Η Μάλτα θα πρέπει να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι προαναφερόμενες μέθοδοι υπολογισμού παρέχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία.

(6)

Μετά την εξέταση της αίτησης με βάση τα τεχνικά έγγραφα τεκμηρίωσης που υπέβαλαν οι αρχές της Μάλτας, ενδείκνυται η έγκριση της αίτησης.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής γεωργικών στατιστικών, που έχει συσταθεί με την απόφαση 72/279/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στη Μάλτα να αντικαταστήσει τις στατιστικές έρευνες για το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, που προβλέπονται από την οδηγία 93/24/ΕΟΚ, με τη χρήση του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών που αναφέρεται στον τίτλο I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 με σκοπό να λαμβάνει όλες τις στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω οδηγία.

Άρθρο 2

Αν το σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παύσει να είναι επιχειρησιακό ή αν το περιεχόμενό του δεν επιτρέπει πλέον να λαμβάνονται αξιόπιστες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με όλες ή ορισμένες κατηγορίες βοοειδών, η Μάλτα θα πρέπει να επιστρέψει σε ένα σύστημα στατιστικών ερευνών για την αξιολόγηση του ζωικού κεφαλαίου των βοοειδών ή των σχετικών κατηγοριών.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Μάλτας.

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2005.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 149 της 21.6.1993, σ. 5· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 204 της 11.08.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(3)  ΕΕ L 257 της 4.8.2004, σ. 8.

(4)  EE L 179 της 7.8.1972, σ. 1.


Top