Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2252

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών

OJ L 385, 29.12.2004, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 375–380 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 155 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 155 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 242 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2252/oj

29.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 385/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 2004

σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο α),

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης στις 19 και 20 Ιουνίου 2003 επιβεβαίωσε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία ή τα βιομετρικά δεδομένα για τα έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών, τα διαβατήρια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συστήματα πληροφοριών (VIS και SIS II).

(2)

Τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας για τα διαβατήρια διατυπώθηκαν με ψήφισμα των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου την 17η Οκτωβρίου 2000 (3). Είναι πλέον σκόπιμο να βελτιωθεί το εν λόγω ψήφισμα με τη θέσπιση κοινοτικού μέτρου, ώστε να προκύψουν ενισχυμένα και εναρμονισμένα πρότυπα ασφαλείας για τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα, με σκοπό την καταπολέμηση της πλαστογράφησης και παραποίησης. Συγχρόνως, ενδείκνυται να ενσωματωθούν βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία στα διαβατήρια ή στα ταξιδιωτικά έγγραφα, ώστε να προκύπτει αξιόπιστη αντιστοιχία μεταξύ του πραγματικού κατόχου και του εγγράφου.

(3)

Η εναρμόνιση των χαρακτηριστικών ασφαλείας και η ενσωμάτωση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων συνιστούν σημαντικό βήμα προς τη χρήση νέων στοιχείων, ενόψει μελλοντικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τα οποία αυξάνεται η ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων και καθιερώνεται μια πιο αξιόπιστη αντιστοιχία μεταξύ του κατόχου και του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου, που συμβάλλει σημαντικά στη μέριμνα για την προστασία από δόλια χρήση του. Στα πλαίσια αυτά είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), ιδίως δε εκείνες που ορίζονται στο έγγραφο αριθ. 9303 το σχετικό με τα αναγνώσιμα από μηχάνημα ταξιδιωτικά έγγραφα.

(4)

Ο παρών κανονισμός περιορίζεται στην εναρμόνιση των χαρακτηριστικών ασφαλείας, στα οποία περιλαμβάνονται τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία για τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών. Ο καθορισμός των αρχών και των φορέων που εξουσιοδοτούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο μέσο αποθήκευσης των εγγράφων είναι θέμα εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των τυχόν σχετικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών συμφωνιών.

(5)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει αποκλειστικά και μόνο τις μη απόρρητες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να συμπληρωθούν από προδιαγραφές που μπορούν να παραμείνουν απόρρητες, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος πλαστογράφησης και παραποίησης. Οι πρόσθετες αυτές τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).

(6)

Η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1995, για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου (5).

(7)

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα μνημονευόμενα στοιχεία δεν θα είναι προσιτά σε περισσότερα άτομα από το αναγκαίο, είναι επίσης ζήτημα ουσιώδους σημασίας το να ορίσει κάθε κράτος μέλος έναν και μόνο φορέα υπεύθυνο για την παραγωγή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων, τον οποίο τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν την ευχέρεια να αλλάζουν, οσάκις το κρίνουν απαραίτητο. Για λόγους ασφαλείας, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να γνωστοποιεί την ονομασία του αρμόδιου φορέα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

(8)

Επί των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με διαβατήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα, έχει εφαρμογή η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6). Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι κανένα πρόσθετο στοιχείο δεν θα αποθηκεύεται στο διαβατήριο πέραν εκείνων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό και το παράρτημά του, εκτός εάν το στοιχείο αυτό μνημονεύεται στο σχετικό ταξιδιωτικό έγγραφο.

(9)

Κατ’ εφαρμογήν της αρχής της αναλογικότητας, επιβάλλεται και ενδείκνυται, για την επίτευξη του βασικού στόχου της καθιέρωσης κοινών προτύπων ασφαλείας και διαλειτουργικών βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων, να θεσπιστούν κανόνες για όλα τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν τη σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 (7). Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 5 της συνθήκης.

(10)

Δυνάμει των άρθρων 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας του προσαρτημένου στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και συνεπώς δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν δυνάμει των διατάξεων του τίτλου IV του τρίτου μέρους της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ρηθέντος πρωτοκόλλου, θα αποφασίσει εντός εξαμήνου από την έκδοση του κανονισμού από το Συμβούλιο εάν θα τον εφαρμόσει στο εθνικό της δίκαιο.

(11)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει της απόφασης 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (8). Ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού, δεν δεσμεύεται από αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(12)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία βάσει της απόφασης 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (9). Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού, δεν δεσμεύεται από αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(13)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς την έναρξη της ισχύος, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (10), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα που μνημονεύεται από το άρθρο 1 στοιχείο Β, της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες διευθετήσεις της εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας (11).

(14)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (12) οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 1 των αποφάσεων του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας αυτής (13),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα διαβατήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδουν τα κράτη μέλη πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που παρατίθενται στο παράρτημα.

2.   Τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα περιλαμβάνουν μέσο αποθήκευσης το οποίο περιέχει εικόνα του προσώπου. Τα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης την ενσωμάτωση δακτυλικών αποτυπωμάτων υπό μορφή που εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα. Τα δεδομένα ενσωματώνονται κατά τρόπο ασφαλή και το μέσο αποθήκευσης διαθέτει επαρκή χωρητικότητα και ικανότητα προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα, η αυθεντικότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

3.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών. Δεν αφορά τα έγγραφα ταυτότητας που εκδίδουν τα κράτη μέλη για τους υπηκόους τους ή τα προσωρινά διαβατήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα με ισχύ έως και δώδεκα μηνών.

Άρθρο 2

Με τη διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 2, θεσπίζονται πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές για τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα, οι οποίες αφορούν τα παρακάτω θέματα:

α)

πρόσθετα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις ασφαλείας, περιλαμβανομένων ενισχυμένων προτύπων για την καταπολέμηση της πλαστογράφησης, απομίμησης και παραποίησης·

β)

τεχνικές προδιαγραφές σχετικές με το μέσο αποθήκευσης των βιομετρικών χαρακτηριστικών και την ασφάλειά του, περιλαμβανομένης της πρόληψης της πρόσβασης χωρίς άδεια·

γ)

απαιτήσεις σχετικές με την ποιότητα και τα κοινά πρότυπα όσον αφορά την εικόνα του προσώπου και τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Άρθρο 3

1.   Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2 μπορεί να αποφασιστεί ότι οι προδιαγραφές του άρθρου 2 είναι απόρρητες και δε δημοσιεύονται. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιούνται μόνο σε φορείς που ορίζονται από τα κράτη μέλη ως αρμόδιοι για την εκτύπωση των σχετικών εγγράφων, καθώς και σε πρόσωπα που έχουν λάβει τη δέουσα εξουσιοδότηση από κράτος μέλος ή από την Επιτροπή.

2.   Έκαστο κράτος μέλος ορίζει ένα φορέα ως αρμόδιο για την εκτύπωση των διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων και γνωστοποιεί την ονομασία του εν λόγω φορέα στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη. Επιτρέπεται να ορισθεί ο ίδιος φορέας από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Έκαστο κράτος μέλος δύναται να αλλάξει το φορέα που έχει ορίσει. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη.

Άρθρο 4

1.   Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων, κάθε πρόσωπο στο οποίο χορηγείται διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο έχει το δικαίωμα να επαληθεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο διαβατήριο, καθώς επίσης, οσάκις ενδείκνυται, να ζητά τη διόρθωση ή την απάλειψη δεδομένων.

2.   Το διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο δεν επιτρέπεται να περιέχει καμία πληροφορία υπό μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα, εκτός αν αυτή προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ή από το παράρτημά του ή αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο ταξιδιωτικό έγγραφο από το εκδίδον κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα βιομετρικά χαρακτηριστικά στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξακρίβωση:

α)

της γνησιότητας του εγγράφου·

β)

της ταυτότητας του κατόχου μέσω άμεσα διαθέσιμων συγκρίσιμων χαρακτηριστικών στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική δια νόμου η επίδειξη διαβατηρίου ή άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Άρθρο 5

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95.

2.   Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται δίμηνη.

3.   Η επικουρούσα επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τον παρόντα κανονισμό το αργότερο

α)

18 μήνες, όσον αφορά την εικόνα του προσώπου·

β)

36 μήνες, όσον αφορά τα δακτυλικά αποτυπώματα,

από τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 2. Εντούτοις, δε θίγεται η ισχύς των ήδη εκδοθέντων διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. R. BOT


(1)  ΕΕ C 98 της 23.4.2004, σ. 39.

(2)  Γνώμη της 2ας Δεκεμβρίου 2004 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ C 310 της 28.10.2000, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(5)  ΕΕ L 164 της 14.7.1995, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(6)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19· σύμβαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 871/2004 (ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 29).

(8)  ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.

(9)  ΕΕ L 64 της 7.3.2002. σ. 20.

(10)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(11)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(12)  Έγγραφο 13054/04 του Συμβουλίου, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://register.consilium.eu.int

(13)  Έγγραφα 13464/04 και 13466/04 του Συμβουλίου, διαθέσιμα στη διεύθυνση http://register.consilium.eu.int


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Εισαγωγή

Το παρόν παράρτημα ορίζει το ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται να παρέχουν τα διαβατήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών. Οι διατάξεις του παραρτήματος αφορούν πρωτίστως τη σελίδα με τα στοιχεία κατόχου. Τα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας ισχύουν επίσης για άλλα τμήματα των διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η σελίδα με τα στοιχεία κατόχου μπορεί να συνδυάζει διάφορα βασικά υλικά. Το παράρτημα ορίζει το ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας των συγκεκριμένων χρησιμοποιούμενων υλικών.

1.   Υλικά

Το χαρτί που χρησιμοποιείται για τα τμήματα του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου στα οποία καταχωρούνται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

να μην περιέχει οπτικά λευκαντικά,

να έχει διτονικά υδατογραφήματα,

να έχει αντιδραστήρια ασφαλείας για την προστασία έναντι προσπαθειών αλλοίωσης με χημικά μέσα σβησίματος,

να έχει ενσωματωμένες χρωματιστές ίνες (εν μέρει ορατές και εν μέρει φθορίζουσες υπό υπεριώδες φως, ή αόρατες και φθορίζουσες σε δύο τουλάχιστον χρώματα),

συνιστώνται δισκία ασφαλείας φθορίζοντα υπό υπεριώδες φως (υποχρεωτικά για τα αυτοκόλλητα),

συνιστάται η χρήση νήματος ασφαλείας.

Εάν η σελίδα με τα στοιχεία κατόχου έχει τη μορφή αυτοκόλλητου, μπορεί να παραλείπεται το υδατογράφημα από το χαρτί που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη σελίδα. Το υδατογράφημα μπορεί επίσης να παραλείπεται από το χαρτί που χρησιμοποιείται για την εσωτερική πλευρά των εξώφυλλων του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου. Αντιδραστήρια ασφάλειας απαιτείται να υπάρχουν στην εσωτερική πλευρά των εξώφυλλων μόνον εάν καταχωρούνται εκεί στοιχεία.

Το νήμα ραφής θα πρέπει να προστατεύεται από τυχόν αντικατάστασή του.

Στην περίπτωση που η κάρτα η οποία χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαβατήριο ή στο ταξιδιωτικό έγγραφο κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από συνθετικό υπόθεμα, δεν είναι συνήθως δυνατό να ενσωματωθούν σε αυτήν τα σημεία γνησιότητας που χρησιμοποιούνται στο χαρτί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου. Στην περίπτωση των αυτοκόλλητων και των καρτών, η έλλειψη σημείων αυτού του είδους από τα υλικά πρέπει να αντισταθμίζεται με μέτρα ασφαλείας στο επίπεδο της εκτύπωσης, με τη χρήση διάταξης προστασίας κατά της αντιγραφής ή με τεχνική έκδοσης σύμφωνα με τα σημεία 3, 4 και 5 η οποία να παρέχει ασφάλεια μεγαλύτερη από τα παρακάτω ελάχιστα πρότυπα.

2.   Σελίδα με τα στοιχεία κατόχου

Το διαβατήριο ή το ταξιδιωτικό έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει μια σελίδα με τα στοιχεία κατόχου που να είναι αναγνώσιμη από μηχάνημα και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται με το μέρος 1 του εγγράφου αριθ. 9303 του ICAO (αναγνώσιμα από μηχάνημα διαβατήρια), ενώ ο τρόπος έκδοσής της πρέπει να πληροί τις καθοριζόμενες από το ίδιο έγγραφο προδιαγραφές για τα αναγνώσιμα από μηχάνημα διαβατήρια.

Η προσωπογραφία του κατόχου θα εικονίζεται επίσης στην εν λόγω σελίδα, δεν πρέπει δε να επικολλάται, αλλά να ενσωματώνεται στο υλικό από το οποίο παράγεται η σελίδα με τα στοιχεία κατόχου, χρησιμοποιουμένων των τεχνικών έκδοσης του σημείου 5.

Τα στοιχεία κατόχου πρέπει να εμφανίζονται στη σελίδα που έπεται της σελίδας του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου που φέρει τον τίτλο. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται εσώφυλλο για τα στοιχεία κατόχου.

Η τυπογραφική εμφάνιση της σελίδας με τα στοιχεία κατόχου πρέπει να τη διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες σελίδες.

3.   Τεχνικές εκτύπωσης

Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τεχνικές εκτύπωσης:

A.

Εκτύπωση δαπέδου:

δίχρωμα γραμμοκοσμήματα ή ισότιμες δομές,

ιριδοχρωματισμός, φθορίζων ει δυνατόν,

φθορίζουσα στο υπεριώδες φως επιτύπωση,

σχέδια που προστατεύουν αποτελεσματικά από την απομίμηση και παραποίηση (ιδίως στη σελίδα των στοιχείων κατόχου), με προαιρετική χρήση μικροεκτύπωσης,

στις σελίδες διαβατηρίου από χαρτί και στα αυτοκόλλητα πρέπει να χρησιμοποιούνται μελάνια που αντιδρούν σε χημικές ουσίες,

εάν το χαρτί του διαβατηρίου προστατεύεται καλά έναντι των προσπαθειών αλλοίωσης, η χρήση μελανιών που αντιδρούν σε χημικές ουσίες είναι προαιρετική.

Β.

Εκτύπωση εντύπου:

Με ενσωματωμένη μικροεκτύπωση (στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται ήδη στην εκτύπωση δαπέδου).

Γ.

Αρίθμηση:

Σε όλες τις σελίδες του εσωτερικού του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα πρέπει να εμφανίζεται ένας μοναδικός αριθμός εγγράφου, εκτυπωμένος (όπου είναι δυνατό με ειδικό τύπο ψηφίων ή στοιχείων και με φθορίζον στο υπεριώδες φως μελάνι) ή διάτρητος ή, προκειμένου για κάρτες διαβατηρίου, ένας μοναδικός αριθμός εγγράφου πρέπει να ενσωματώνεται με την ίδια τεχνική που χρησιμοποιείται για τα στοιχεία κατόχου. Συνιστάται, όσον αφορά τις κάρτες διαβατηρίου, ο μοναδικός αριθμός εγγράφου να είναι ορατός σε αμφότερες τις πλευρές της κάρτας. Εάν χρησιμοποιείται αυτοκόλλητο για τα στοιχεία κατόχου, ο μοναδικός αριθμός εγγράφου υποχρεωτικά εκτυπώνεται με φθορίζον μελάνι και ειδικό τύπο ψηφίων ή στοιχείων.

Στην περίπτωση που για τα στοιχεία κατόχου χρησιμοποιούνται αυτοκόλλητες ή μη πλαστικοποιημένες χάρτινες εσωτερικές σελίδες, πρέπει να χρησιμοποιείται, επιπλέον, χαλκογραφική εκτύπωση που να δημιουργεί φαινόμενο λανθάνουσας εικόνας, μικροκείμενο και μελάνι με οπτικώς μεταβλητές ιδιότητες και DOVID (Diffractive Optically Variable Image Device, περιθλαστικά σχήματα με εμφάνιση ποικίλλουσα ανάλογα με την οπτική γωνία). Σε κάρτες ενσωματωμένες σε διαβατήριο, κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από συνθετικό υπόθεμα, πρέπει να χρησιμοποιούνται επίσης πρόσθετα οπτικώς μεταβλητά στοιχεία (OVD), αν μη τι άλλο με τη χρησιμοποίηση DOVID ή με άλλα ισοδύναμα μέτρα.

4.   Προστασία κατά της αντιγραφής

Στη σελίδα με τα στοιχεία κατόχου πρέπει να χρησιμοποιείται ένα οπτικώς μεταβλητό στοιχείο (OVD) ή άλλη ανάλογη διάταξη, η οποία να παρέχει το ίδιο επίπεδο αναγνώρισης και ασφάλειας με τις διατάξεις που χρησιμοποιούνται σήμερα για τις θεωρήσεις ενιαίου τύπου. Η διάταξη αυτή πρέπει να έχει τη μορφή περιθλαστικών σχημάτων με ποικίλλουσα εμφάνιση ανάλογα με την οπτική γωνία (DOVID), ενσωματωμένων στην εν θερμώ πλαστικοποιημένη ή ισοδύναμη μεμβράνη προστασίας (όσο το δυνατό λεπτότερη) ή επιτεθειμένων ως επικάλυψη OVD, ή σε αυτοκόλλητα ή σε μη πλαστικοποιημένες χάρτινες εσωτερικές σελίδες, ως επιμεταλλωμένο ή μερικώς απομεταλλωμένο OVD (με χαλκογραφική επιτύπωση), ή άλλων ανάλογων διατάξεων.

Τα οπτικώς μεταβλητά στοιχεία θα πρέπει να ενσωματώνονται στο έγγραφο ως στοιχείο μιας στρωματοειδούς υφής που να προστατεύει αποτελεσματικά από την πλαστογράφηση και την παραποίηση. Για τα έγγραφα από χαρτί, τα ανωτέρω στοιχεία ενδείκνυται να ενσωματώνονται στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση της επιφάνειας της εν θερμώ πλαστικοποιημένης ή ισοδύναμης μεμβράνης προστασίας (όσο το δυνατό λεπτότερης) ή να επιτίθενται ως επικάλυψη ασφαλείας, σύμφωνα με την περιγραφή του σημείου 5. Για τα έγγραφα από συνθετικό υπόθεμα, θα πρέπει να ενσωματώνονται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη επιφάνεια της στρώσης κάρτας.

Εάν τα στοιχεία κατόχου συμπληρώνονται σε συνθετική κάρτα με χάραξη με λέιζερ και έχει ενσωματωθεί σε αυτήν οπτικώς μεταβλητή εικόνα που έχει χαραχτεί με λέιζερ, πρέπει να χρησιμοποιείται η περιθλαστική OVD, τουλάχιστον υπό τη μορφή ειδικά τοποθετημένου επιμεταλλωμένου ή διαφανούς DOVID, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη προστασία από τυχόν αναπαραγωγή.

Εάν η σελίδα στοιχείων κατόχου είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υπόθεμα με χαρτί στο εσωτερικό του, η περιθλαστική OVD εφαρμόζεται τουλάχιστον υπό τη μορφή ειδικά τοποθετημένου επιμεταλλωμένου ή διαφανούς DOVID ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη προστασία από τυχόν αναπαραγωγή.

5.   Τεχνική έκδοσης

Για να εξασφαλίζεται η δέουσα προστασία των στοιχείων του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου από τις απόπειρες απομίμησης και παραποίησης, τα στοιχεία κατόχου, περιλαμβανομένης της προσωπογραφίας του κατόχου, της υπογραφής του κατόχου και των κύριων στοιχείων έκδοσης, πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο το βασικό υλικό του εγγράφου. Οι συμβατικές μέθοδοι προσάρτησης της φωτογραφίας δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούνται.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τεχνικές:

εκτύπωση με λέιζερ,

εκτύπωση με θερμομεταφορά,

εκτύπωση με ψεκασμό μελάνης,

φωτογραφικές τεχνικές,

εγχάραξη με λέιζερ, που να εισχωρεί πραγματικά στις στρώσεις της κάρτας όπου βρίσκονται τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Για να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία κατόχου και τα στοιχεία έκδοσης προστατεύονται δεόντως από οποιαδήποτε προσπάθεια αλλοίωσης, είναι υποχρεωτική η εν θερμώ ή η ισοδύναμη πλαστικοποίηση με μεμβράνη ασφαλείας (όσο το δυνατόν λεπτότερη) με διάταξη προστασίας κατά της αντιγραφής, οσάκις χρησιμοποιούνται τεχνικές εκτύπωσης με λέιζερ, με θερμομεταφορά ή φωτογραφικές τεχνικές.

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα πρέπει να εκδίδονται υπό μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα. Η διάταξη της σελίδας με τα στοιχεία κατόχου πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το μέρος 1 του εγγράφου 9303 του ICAO, ενώ οι τεχνικές έκδοσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από το ίδιο έγγραφο για τα αναγνώσιμα από μηχάνημα έγγραφα.


Top