EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2243

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2243/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα

OJ L 381, 28.12.2004, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 154 - 160

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2243/oj

28.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 381/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2243/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 26,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 20 Δεκεμβρίου 1996, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2505/96, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα (1). Η κάλυψη των αναγκών εφοδιασμού της Κοινότητας όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να γίνει υπό τους ευνοϊκότερους κατά το δυνατόν όρους. Είναι σκόπιμο να ανοιχθούν νέες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις με μειωμένο ή μηδενικό δασμό για τις αναγκαίες ποσότητες και να παραταθεί η ισχύς ορισμένων υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων, χωρίς ωστόσο να διαταραχθούν οι αγορές των εν λόγω προϊόντων.

(2)

Ο όγκος των ποσοστώσεων για ορισμένες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της κοινοτικής βιομηχανίας για την τρέχουσα περίοδο ποσόστωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να αυξηθεί ο όγκος αυτών των ποσοστώσεων με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2005.

(3)

Δεν είναι πλέον προς το συμφέρον της Κοινότητας να συνεχίσει να παραχωρεί, το 2005, κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα προϊόντα τα οποία επωφελήθηκαν αναστολής των δασμών το 2004. Επομένως, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να διαγραφούν από τον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96.

(4)

Λόγω των πολυάριθμων τροποποιήσεων που πρέπει να επέλθουν, και για να υπάρχει σαφήνεια, πρέπει να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96.

(5)

Λόγω της οικονομικής σημασίας του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία του επείγοντος, βάσει του σημείου Ι.3 του πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(6)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2505/96 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Για την περίοδο ποσόστωσης από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου 2005 στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96:

η ισχύς της δασμολογικής ποσόστωσης 09.2021 λήγει στις 30 Ιουνίου 2005, χωρίς τροποποίηση του όγκου της ποσόστωσης,

ο όγκος της ποσόστωσης 09.2613 καθορίζεται σε 400 τόνους με συντελεστή δασμού 0 %.

Άρθρο 3

Για την περίοδο ποσόστωσης από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2005 στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96:

ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης 09.2023 καθορίζεται σε 700 000 μονάδες,

ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης 09.2603 καθορίζεται σε 3 400 τόνους,

ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης 09.2612 καθορίζεται σε 500 τόνους με συντελεστή δασμού 0 %,

ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης 09.2619 καθορίζεται σε 80 τόνους,

ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης 09.2620 καθορίζεται σε 500 000 μονάδες,

ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης 09.2621 καθορίζεται σε 1 500 τόνους και η περίοδος ισχύος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005,

ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης 09.2985 καθορίζεται σε 300 000 μονάδες και η περίοδος ισχύος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

Άρθρο 4

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 και 09.2999 κλείνουν από την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. VEERMAN


(1)  ΕΕ L 345 της 31.12.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1329/2004 (ΕΕ L 247 της 21.7.2004, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Υποδιαίρε-ση ΤΑRIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Όγκος της ποσόστωσης

Ποσοστωτικός δασμός

(επί %)

Περίοδος ποσόστωσης

09.2021

ex 7011 20 00

45

Υάλινες οθόνες, με διαγώνιο 72 cm (± 0,2 cm) μετρούμενη μεταξύ των δύο εξωτερικών γωνιών, με διαπερατότητα 56,8 (± 3) % και πάχος υάλου 10,16 mm

70 000 μονάδες

0

1.1.-30.6.2005

09.2022

ex 8504 90 11

20

Πυρήνες φερίτη για την κατασκευή πηνίων εκτροπής (1)

2 400 000 μονάδες (3)

0

1.7.2004-30.6.2005

09.2023

ex 8540 91 00

34

Επίπεδες φωτοκαλύπτρες μήκους 597,1 (± 0,2) mm και ύψους 356,2 (± 0,2) mm, φέρουσες στην άκρη του κεντρικού κάθετου άξονα σχισμές (slots), πλάτους 179,1 (± 9) μm

700 000 μονάδες

0

1.1.-31.12.2005

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-φαινυλενοδιαμίνη

1 800 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Δις(3-τριαιθοξυσιλυλοπροπυλο) τετρασουλφίδιο

3 400 τόνοι

0

1.1.-31.12.2005

09.2604

ex 3905 30 00

10

Πολυ(βινυλική αλκοόλη), εν μέρει ενωμένη με ακεταλικό δεσμό με άλας νατρίου της 5-(4-αζιδο-2-σουλφονοβενζυλιδενο)-3-(φορμυλοπροπυλο)-ροδανίνης

100 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

Χλωρίδιο του (λωρομεθυλενο) διμεθυλαμμωνίου

100 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Φλωριούχο ασβέστιο, συνολικής περιεκτικότητας σε αλουμίνιο, μαγνήσιο και νάτριο που δεν υπερβαίνει τα 0,25 mg/kg, σε μορφή σκόνης

55 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

Διυδροχλωρική 3,3’-διχλωροβενζιδίνη

500 τόνοι

0

1.1.-31.12.2005

09.2613

ex 2932 99 70

40

1,3:2,4-δις-O-(3,4-διμεθυλοβενζυλιδένιο)-D-γλυκιτόλη

400 τόνοι

0

1.1.-30.6.2005

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ριβονουκλεϊκό οξύ

110 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Πολυδιμεθυλοσυλοξάνιο με βαθμό πολυμερισμού 2 800 μονομερών μονάδων (± 100)

1 300 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

(R)-2-χλωροαμυγδαλικό οξύ

100 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

Θειοφαιν-2-ακετονιτρίλιο

80 τόνοι

0

1.1.-31.12.2005

09.2620

ex 8526 91 90

10

Διάταξη με λειτουργία προσδιορισμού στίγματος για παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού στίγματος (GPS)

500 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.2005

09.2621

ex 3812 30 80

50

Υδροξυανθρακικό αργίλιο-μαγνήσιο-ένυδρος υδράργυρος, επικαλυμμένο με επιφανειοδραστική ουσία

1 500 τόνοι

0

1.1.-31.12.2005

09.2622

ex 1108 12 00

10

Άμυλο αραβοσίτου, που περιέχει κατά βάρος 40 % ή περισσότερο αραβόσιτο, αλλά όχι περισσότερο από 60 % μη διαλυτές διατροφικές ίνες

600 τόνοι

0

1.1.-31.12.2005

09.2623

ex 2710 19 61

10

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 2 %, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή καυσίμων για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα (1)

80 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.

ex 2710 19 63

10

09.2624

2912 42 00

 

Αιθυλοβανιλίνη (3-αιθοξύ-4-υδροξυβενζαλδεΐδη)

352 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Ταινίες από πολυμερή πολυπροπυλενίου, διαξονικού προσανατολισμού, πάχους 3,5 μm ή περισσότερο αλλά όχι λιγότερο από 15 μm, πλάτους 490 mm ή περισσότερο, όχι όμως περισσότερο από 620 mm, για την κατασκευή πυκνωτών ισχύος (1)

170 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2626

ex 4205 00 00

10

Κομμένα τεμάχια δέρματος βοοειδών χρωματισμένα γκρι-μπλε ή μπεζ, με τη μέθοδο της «πίεσης» των κόκκων, για την παρασκευή προϊόντων της διάκρισης 9401 20 00 (1)

400 000 μονάδες

0

1.1.-31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Υάλινες οθόνες με διαγώνιο 814,8 (± 1,5) mm μετρούμενη μεταξύ των δύο εξωτερικών γωνιών, με διαπερατότητα 51,1 (± 2,2) % και πάχος υάλου 12,5 mm

500 000 μονάδες

0

1.1.-31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Υαλοΰφασμα ενισχυμένο με ίνες ύαλου από πλαστική ύλη, βάρους 120 g/m2 (± 10 g/m2), που χρησιμοποιείται για την κατασκευή οθονών κατά των εντόμων, πτυσσόμενες και σταθερού πλαισίου

350 000 m2

0

1.1.-31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή αποσκευών (1)

240 000 μονάδες

0

1.1.-31.12.

09.2630

ex 3908 90 00

30

Θερμοπλαστική ρητίνη πολυαμιδίου με σημείο καύσης άνω των 750 °C που προορίζεται για την κατασκευή πηνίων εκτροπής σωληνωτών καθοδικών λυχνιών (1)

40 τόνοι

0

1.1.-30.6.2004

09.2703

ex 2825 30 00

10

Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου, που προορίζονται αποκλειστικά για την παρασκευή κραμάτων (1)

13 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Γλυκά κεράσια, με προσθήκη αλκοόλης, διαμέτρου μέχρι 19,9 mm, χωρίς πυρήνα, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων σοκολάτας (1):

περιεκτικότητας σε σάκχαρα που υπερβαίνουν το 9 % κατά βάρος

περιεκτικότητας σε σάκχαρα που δεν υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος

2 000 τόνοι

10 (4)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Βύσσινα (Prunus cerasus), με προσθήκη αλκοόλης, διαμέτρου μέχρι 19,9 mm, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων σοκολάτας (1):

περιεκτικότητας σε σάκχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος

περιεκτικότητας σε σάκχαρα που δεν υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος

2 000 τόνοι

10 (4)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Πολυ-αλφα-ολεφίνη συνθετική με ιξώδες όχι λιγότερο από τα 38 × 10-6 m2 s-1 (38 centistokes) στους 100 °C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445

10 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 1,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άνθρακα και όχι περισσότερο από 70 % χρώμιο

50 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Μονημοριλλονίτης ενεργοποιημένος με οξύ που προορίζεται για την παρασκευή χαρτιού του λεγόμενου αυτογραφικού χαρτιού (1)

10 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Στερεό εκχύλισμα υπολείμματος αδιάλυτο σε αλιφατικούς διαλύτες, λαμβανόμενο κατά την εξαγωγή ρητίνης από ξύλο, το οποίο παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

περιεκτικότητα κατά βάρος σε ρητινικά οξέα κατώτερη ή ίση του 30 %,

βαθμό οξύτητας κατώτερο ή ίσο με 110, και

σημείο τήξεως όχι λιγότερο από 100 °C

1 600 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Βρωμοχλωρομεθάνιο

450 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος 80 % ή περισσότερα 1-αλκένια με μήκος αλύσου 20 ή 22 άτομα άνθρακα

10 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Μανιτάρια του είδους Auricularia polytricha, (μη βρασμένα ή βρασμένα στο νερό ή τον ατμό), κατεψυγμένα, που προορίζονται για την παρασκευή έτοιμων φαγητών (1)  (2)

700 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

Ο-Κρεσόλη καθαρότητας 98,5 % κατά βάρος ή περισσότερο

20 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Γλουταθειόνη

15 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2881

ex 3901 90 90

92

Χλωροθειούχο πολυαιθυλένιο

6 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-Διχλωρο-3-εθυλο-6-νιτροφαινόλη, σε μορφή σκόνης

90 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2889

3805 10 90

Αιθέριο έλαιο χαρτοποιίας

20 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Έγχρωμη σωληνωτή καθοδική λυχνία για επίπεδη οθόνη με λόγο πλάτους/μήκους οθόνης 4/3, με διαγώνιο οθόνης 79 cm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 81 cm και με ακτίνα καμπυλότητας της οθόνης 50 m ή περισσότερο

8 500 μονάδες

0

1.1.-31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Φυσικά καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί, ακόμη και κομμένα σε κανονική μορφή, με δασμολογική αξία όχι μικρότερη από 450 EUR/100 kg καθαρού βάρους, που προορίζονται για εξωτερικό περιτύλιγμα ή ενδιάμεσο περιτύλιγμα κατά την παραγωγή των προϊόντων της διάκρισης 2402 10 00 (1)

6 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Υδατικό διάλυμα που περιέχει κατά βάρος 40 % ή περισσότερο ξηρών εκχυλισμάτων βεταΐνης και κατά βάρος τουλάχιστον 5 %, αλλά όχι περισσότερο από 30 % οργανικών ή ανόργανων αλάτων

38 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Κυστίνη

600 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Πτυσσόμενα διαφράγματα που προορίζονται για την κατασκευή αρθρωτών λεωφορείων (1)

2 600 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-διχλωροβενζόλιο

2 600 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2935

3806 10 10

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα από νωπές ελαιορρητίνες

120 000 τόνοι

0

1.1.-30.6.

09.2935

3806 10 10

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα από νωπές ελαιορρητίνες

80 000 τόνοι

0

1.7.-31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

Καθαρή ξυλόζη

400 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Πολυ(φθοριούχο βινυλιδένιο), σε μορφή σκόνης, που προορίζεται για την παρασκευή χρωμάτων ή βερνικιών για την επένδυση μετάλλων (1)

1 300 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Χλωροαιθανόλη, που προορίζεται για την κατασκευή υγρών θειοπλαστών της διάκρισης 4002 99 90 (1)

8 400 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

300 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2964

ex 5502 00 80

20

Ίνες από κυτταρίνη που λαμβάνονται με νηματοποίηση σε οργανικό διαλύτη (Lyocell), που προορίζονται για τη βιομηχανία χάρτου (1)

1 200 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Βενζοφαινόνη-3,3':4,4'-τετρακαρβοξυλικός διανυδρίτης

500 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Τετράχρονες βενζινοκίνητες μηχανές κυλινδρισμού έως 250 cm3, για χρήση στην κατασκευή χλοοκοπτικών μηχανών της διάκρισης 843311 ή μηχανών -δρεπανιών με κινητήρα της διάκρισης 8433 20 10 (1)

750 000 μονάδες (3)

0

1.7.2004-30.6.2005

09.2979

ex 7011 20 00

15

Υάλινες οθόνες, με διαγώνιο 81,5 cm (± 0,2) cm μετρούμενη μεταξύ των δύο εξωτερικών γωνιών, με διαπερατότητα 80 (± 3) % και πάχος υάλου 11,43 mm

600 000 μονάδες

0

1.1.-31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Παλινδρομικοί η περιστροφικοί εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσεως των οποίων η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό 300 cm3 ή περισσότερο και με ισχύ που υπερβαίνει τα 6 αλλά δεν υπερβαίνει τα 15,5 kW, που προορίζονται για την κατασκευή

αυτοπροωθούμενων κουρευτικών μηχανών χόρτου με κάθισμα της διάκρισης 8433 11 51

ελκυστήρων της διάκρισης 8701 90 11, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως κουρευτικές μηχανές χόρτου ή

τετράχρονων κουρευτικών μηχανών με κυλινδρισμό κινητήρα όχι μικρότερο από 300 cm3 της διάκρισης 8433 20 10 (1)

210 000 μονάδες

0

1.1.-31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2985

ex 8540 91 00

33

Επίπεδη μάσκα μήκους 685,6 mm (± 0,2 mm) ή 687,2 mm (± 0,2 mm) και ύψους 406,9 mm (± 0,2 mm) ή 408,9 mm (± 0,2 mm), με πλάτος σχισμών στο τέλος του κεντρικού κατακόρυφου άξονα 174 μικρομέτρων (± 8 μικρομέτρων)

300 000 μονάδες

0

1.1.-31.12.2005

09.2986

ex 3824 90 99

76

Μείγμα τριτοταγών αμινών, με κατά βάρος περιεκτικότητα:

60 % δωδεκυλοδιμεθυλαμίνη ή περισσότερο

20 % διμεθυλ(τετραδεκυλ)αμίνη ή περισσότερο

0,5 % δεκαεξυλοδιμεθυλαμίνη ή περισσότερο, που προορίζεται για την παρασκευή αμινοξέων (1)

14 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Συμπολυμερές προπυλενίου και βουτυλενίου, που περιέχει κατά βάρος όχι λιγότερο από 60 % αλλά όχι περισσότερο από 68 % προπυλένιο και όχι λιγότερο από 32 % αλλά όχι περισσότερο από 40 % βουτυλένιο, ιξώδους συντήξεως που δεν υπερβαίνει 3 000 mPa στους 190 °C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 3236, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό για την παρασκευή των προϊόντων της διάκρισης 4818 40 (1)

1 000 τόνοι

0

1.1.-31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Πληκτρολόγια

που έχουν επιφάνεια σιλικόνης και πολυκαρβουνικό επίστρωμα ή

εξ ολοκλήρου από σιλικόνη ή εξ ολοκλήρου από πολυκαρβουνικό, με τυπωμένα πλήκτρα, που προορίζονται για την κατασκευή ή επισκευή κινητών ραδιοτηλεφωνικών συσκευών της διάκρισης 8525 20 91 (1)

20 000 000 μονάδες

0

1.1.-31.12.

ex 8538 90 99

93

09.2998

ex 2924 29 95

80

5'-Χλωρο-3-υδροξυ-2',4'-διμεθοξυ-2-ναφθανιλίδιο

26 τόνοι

0

1.1.-31.12.»


(1)  Ο έλεγχος της χρησιμοποίησης του ειδικού αυτού προορισμού πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογήν των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

(2)  Εντούτοις, η ποσόστωση δεν χορηγείται εφόσον η επεξεργασία πραγματοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή τροφοδοσίας γευμάτων.

(3)  Οι ποσότητες των εμπορευμάτων που υπόκεινται στην ποσόστωση αυτή και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιουλίου 2004, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1329/2004, αφαιρούνται πλήρως από αυτή την ποσότητα.

(4)  Εφαρμόζεται ο ειδικός πρόσθετος δασμός.


Top