Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2190

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2190/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τα επιχειρησιακά ταμεία, τα επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία και τη χρηματοδοτική ενίσχυση

OJ L 373, 21.12.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 87 - 88

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; καταργήθηκε εμμέσως από 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2190/oj

21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2190/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τα επιχειρησιακά ταμεία, τα επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία και τη χρηματοδοτική ενίσχυση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 48,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 της Επιτροπής (2) προβλέπει ότι οι ήδη αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα για έγκριση στην αρμόδια εθνική αρχή.

(2)

Πρέπει επίσης να επιτραπεί ρητά στις ομάδες παραγωγών που ζητούν την αναγνώριση δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, να υποβάλλουν συγχρόνως τα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να εγκρίνονται μόνον εφόσον η αντίστοιχη οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί από την αρμόδια εθνική αρχή το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003.

(3)

Τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 προβλέπουν ότι η αρμόδια εθνική αρχή αποφασίζει σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία ή σχετικά με τις τροποποιήσεις τους, κατόπιν υποβολής αιτήσεων από τις οργανώσεις παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 11 ή 14 του εν λόγω κανονισμού, το αργότερο στις 15 Δεκεμβρίου. Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι, λόγω μεγάλου φόρτου διοικητικής εργασίας, ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να εξετάσουν όλα τα προγράμματα και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

(4)

Αντί να προβλεφθούν συστηματικές παρεκκλίσεις και προκειμένου να μην θιγούν οι συναλλασσόμενοι και να επιτραπεί στις εθνικές αρχές να συνεχίσουν την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους, να μεταφέρουν τη λήξη της προθεσμίας από τις 15 Δεκεμβρίου στις 20 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν μέτρα, ώστε οι δαπάνες να είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 11, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οι ομάδες παραγωγών που ζητούν να αναγνωριστούν ως οργάνωση παραγωγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, μπορούν να υποβάλλουν συγχρόνως για έγκριση και τα επιχειρησιακά προγράμματα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η έγκριση των προγραμμάτων αυτών εξαρτάται από την αναγνώριση των ομάδων το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.»

2)

Στο άρθρο 13 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία το αργότερο στις 20 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης. Η απόφαση έγκρισης μπορεί να προβλέπει ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης.»

3)

Στο άρθρο 14 παράγραφος 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν σχετικά με τις αιτήσεις τροποποίησης επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο στις 20 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης. Η απόφαση έγκρισης μπορεί να προβλέπει ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης.»

4)

Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 2 ή του άρθρου 14 παράγραφος 3 και κατά παρέκκλιση από το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, η εφαρμογή ενός επιχειρησιακού προγράμματος που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές αρχίζει το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου που ακολουθεί την έγκρισή του.»

5)

Στο άρθρο 17, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα εδάφια:

«Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 2 ή του άρθρου 14 παράγραφος 3 και κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη κοινοποιούν το εγκριθέν ποσό της ενίσχυσης έως τις 20 Ιανουαρίου το αργότερο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που εγκρίθηκε για το σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1813/2004 (ΕΕ L 319 της 20.10.2004, σ. 5).


Top