Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
Κανονισμοσ (εκ) αριθ. 1682/2004 του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου και του Συμβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2004 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

5.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 308/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1682/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Σεπτεμβρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, LIFE, όπως θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), υλοποιείται σε φάσεις, η τρίτη από τις οποίες θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2004.

(2)

Δεδομένης της θετικής συμβολής του LIFE στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον και για περαιτέρω συμβολή στην εφαρμογή, την επικαιροποίηση και την ανάπτυξη της κοινοτικής πολιτικής περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στις άλλες πολιτικές και την αειφόρο ανάπτυξη, ενδείκνυται η παράταση της τρίτης φάσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

(3)

Στις 22 Ιουλίου 2002 θεσπίσθηκε ένα έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον με την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Απαιτείται η προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 στους στόχους και τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο πρόγραμμα αυτό.

(4)

Υπάρχει ανάγκη κάλυψης του κενού από τη λήξη της τρίτης φάσης του LIFE έως τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2006, και για τη διετία που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

(5)

Το LIFE θα πρέπει να ενισχυθεί ως ιδιαίτερο χρηματοδοτικό μέσο, συμπληρωματικό των κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας, των διαρθρωτικών ταμείων και των προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να προωθηθεί η αποτελεσματικότερη χρήση των ως άνω κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων για τη χρηματοδότηση τμημάτων έργων για το περιβάλλον και τη φύση. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.

(6)

Η Επιτροπή εξέδωσε στις 25 Μαρτίου 2003 ανακοίνωση με τίτλο «Διαμόρφωση προγράμματος δράσης για την περιβαλλοντική τεχνολογία». Την ανακοίνωση αυτή ακολούθησε πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικής τεχνολογίας που εγκρίθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2004 το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις κατευθυντήριες γραμμές του LIFE-Περιβάλλον.

(7)

Στην ειδική έκθεση αριθ. 11/2003 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (5) εξετάζονται ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η εφαρμογή του LIFE. Είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

(8)

Την 1η Μαΐου 2004 δέκα νέα κράτη μέλη προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται αναλόγως στο ύψος των κονδυλίων που διατίθενται στο LIFE.

(9)

Ενδείκνυται να βελτιωθούν η αξιοποίηση και η διάδοση των αποτελεσμάτων και να αυξηθούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού που διατίθενται για το σκοπό αυτό.

(10)

Ενδείκνυται η συνέχιση της παρακολούθησης και του ελέγχου των έργων που θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε εξέλιξη στο τέλος του 2006.

(11)

Με την απόφασή του της 21ης Ιανουαρίου 2003 (6), το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2000. Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι «τα αποτελέσματα του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 διατηρούνται στο ακέραιο μέχρις ότου το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεσπίσουν νέες διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία επιτροπής στην οποία υπόκεινται τα εκτελεστικά μέτρα του εν λόγω κανονισμού».

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 233 της συνθήκης, τα όργανα των οποίων η πράξη κηρύχθηκε άκυρη οφείλουν να λαμβάνουν τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

(13)

Τα μέτρα που έχει δικαιοδοσία να εκδώσει η Επιτροπή με βάση τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 είναι μέτρα διαχείρισης τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή προγράμματος το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (7). Ενδείκνυται συνεπώς η θέσπιση των μέτρων αυτών με βάση τη διαδικασία διαχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης, με την επιφύλαξη της διαδικασίας επιτροπής που πρέπει να επιλεγεί για κάθε μελλοντική ανάπτυξη του LIFE ή οποιουδήποτε χρηματοδοτικού μέσου αποκλειστικά στον τομέα του περιβάλλοντος.

(14)

Ο παρών κανονισμός καθορίζει, για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος, χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο αποτελεί προνομιακή αναφορά για την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (8), για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 3:

i)

Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

50 % για έργα διατήρησης της φύσης, 100 % των επιλέξιμων δαπανών εκτός των γενικών εξόδων και των παγίων αγαθών για συνοδευτικά μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β) σημεία i) και ii) και 100 % των δαπανών για συνοδευτικά μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii)·».

ii)

Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γ)

οι μισθολογικές δαπάνες για έναν δημόσιο υπάλληλο θεωρούνται επιλέξιμες μόνον στο βαθμό που σχετίζονται με το κόστος δραστηριοτήτων που η αρμόδια δημόσια αρχή δεν θα διεξήγαγε εάν δεν είχε αναληφθεί το συγκεκριμένο έργο».

β)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α.   Η παροχή συνδρομής σε ένα έργο που περιλαμβάνει την αγορά έκτασης υπόκειται στον όρο ότι η αγοραζόμενη έκταση προορίζεται μακροπρόθεσμα για εκμεταλλεύσεις ιδιοκτησίας που συνάδουν με τον στόχο του LIFE-“Φύση” που ορίζεται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, μέσω μεταβιβάσεων ή άλλως, την μακροπρόθεσμη διατήρηση της εν λόγω έκτασης για σκοπούς που συνδέονται με την προστασία της φύσης».

γ)

Στην παράγραφο 7, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Σύμφωνα με το άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (9), η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με τα έργα που έχουν εγκριθεί και συνάπτει συμβάσεις επιδότησης με τους δικαιούχους, οι οποίες καθορίζουν το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, τις δημοσιονομικές διαδικασίες και ελέγχους και τους συγκεκριμένους τεχνικούς όρους του εγκεκριμένου έργου.

δ)

Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.   Με πρωτοβουλία της Επιτροπής:

α)

τα συνοδευτικά μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β) σημεία i) και ii), αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων μετά από διαβούλευση με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για συνοδευτικά μέτρα στην Επιτροπή·

β)

τα συνοδευτικά μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii), δημοπρατούνται. Όλες οι δημοπρατήσεις αποτελούν αντικείμενο δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία καθορίζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι προσφορές».

2.

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 3:

i)

Το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το ποσοστό της κοινοτικής οικονομικής ενίσχυσης είναι 100 % των επιλέξιμων δαπανών εκτός των γενικών εξόδων και των παγίων αγαθών για συνοδευτικά μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ) σημείο i) και 100 % των δαπανών για συνοδευτικά μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ) σημείο ii)».

ii)

Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οι μισθολογικές δαπάνες για έναν δημόσιο υπάλληλο θεωρούνται επιλέξιμες μόνον στο βαθμό που σχετίζονται με το κόστος δραστηριοτήτων που η αρμόδια δημόσια αρχή δεν θα διεξήγαγε εάν δεν είχε αναληφθεί το συγκεκριμένο έργο».

β)

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Όσον αφορά τα έργα επίδειξης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η Επιτροπή καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2 και τις δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν τους τομείς προτεραιότητας και τους στόχους των έργων επίδειξης με ρητή αναφορά στις προτεραιότητες που καθορίζονται στην απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ (10).

Οι κατευθυντήριες γραμμές εξασφαλίζουν ότι το LIFE-Περιβάλλον είναι συμπληρωματικό των κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας, των διαρθρωτικών ταμείων και των προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου.

Η Επιτροπή καθορίζει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τα προπαρασκευαστικά έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β). Δημοσιεύει τις κατευθυντήριες γραμμές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενημερώνει την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 σχετικά με τη δημοσίευσή τους.

γ)

Στην παράγραφο 6, τα στοιχεία δ) και ε) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

είναι ικανές να προωθήσουν την ευρεία εφαρμογή και τη διάδοση πρακτικών, τεχνολογιών ή/και προϊόντων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος·

ε)

στοχεύουν στην ανάπτυξη και τη μεταφορά καινοτόμων τεχνολογιών ή μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ίδιες ή παρεμφερείς καταστάσεις, ιδίως στα νέα κράτη μέλη·».

δ)

Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.   Με πρωτοβουλία της Επιτροπής:

α)

τα έργα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β), και τα συνοδευτικά μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ) σημείο i), αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή προτάσεις για έργα προς χρηματοδότηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β), καθώς και για συνοδευτικά μέτρα προς χρηματοδότηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ) σημείο i)·

β)

τα συνοδευτικά μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ) σημείο ii) δημοπρατούνται. Όλες οι δημοπρατήσεις αποτελούν αντικείμενο δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία καθορίζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι προσφορές».

ε)

Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11.   Σύμφωνα με το άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με τα έργα που έχουν εγκριθεί και συνάπτει συμβάσεις επιδότησης με τους δικαιούχους, οι οποίες καθορίζουν το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, τις δημοσιονομικές διαδικασίες και ελέγχους και τους συγκεκριμένους τεχνικούς όρους του εγκεκριμένου έργου».

3.

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«9.   Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, τα συνοδευτικά μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β) αποτελούν αντικείμενο δημοπράτησης που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία καθορίζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι προσφορές».

4.

Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Συνοχή και συμπληρωματικότητα μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων

1.   Με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 6 για τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, τα έργα τα οποία λαμβάνουν ενισχύσεις προβλεπόμενες στο πλαίσιο διαρθρωτικών ταμείων ή άλλων κοινοτικών δημοσιονομικών μέσων δεν είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή φροντίζει ώστε να εφιστάται η προσοχή των αιτούντων στο γεγονός ότι δεν δύνανται να σωρεύουν ενισχύσεις από διάφορους κοινοτικούς πόρους. Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή του ενδεχομένου διπλής χρηματοδότησης.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους αιτούντες σχετικά με τα διάφορα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση έργων για το περιβάλλον και τη φύση».

5.

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η διάρκεια της τρίτης φάσης παρατείνεται κατά δύο έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού ορίζεται με την παρούσα σε 317,2 εκατομμύρια ευρώ. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει ετήσιες πιστώσεις στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και εντός των ορίων των ισχυουσών δημοσιονομικών προοπτικών».

β)

στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2005 ως 31 Δεκεμβρίου 2006, τα συνοδευτικά μέτρα περιορίζονται στο 6 % των διαθέσιμων πιστώσεων».

6.

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα όλων των χρηματοδοτούμενων έργων διαδίδονται στο κοινό και υποδεικνύει επιπλέον με ποιον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αλλού οι αποκτηθείσες δεξιότητες και εμπειρίες».

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6.   Η Επιτροπή δημοσιεύει ετησίως πλήρη κατάλογο των χρηματοδοτούμενων έργων, ο οποίος περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή και περίληψη των πόρων που διατίθενται σε κάθε περίπτωση».

7.

Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη».

8.

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Αξιολόγηση της τρίτης φάσης και συνέχιση του LIFE

1.   Το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:

α)

έκθεση για την αναπροσαρμογή της ενδιάμεσης αναθεώρησης που υπεβλήθη το Νοέμβριο του 2003 και την αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων, και

β)

εφόσον κρίνεται απαραίτητο, πρόταση για την περαιτέρω ανάπτυξη του LIFE ή για ένα χρηματοδοτικό μέσο προοριζόμενο αποκλειστικά για τον περιβαλλοντικό τομέα, το οποίο λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις συστάσεις που περιέχονται στην αναθεώρηση του LIFE, με ισχύ από το 2007 και εξής.

2.   Μετά την έγκριση της πρότασης αυτής από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη συνθήκη, αποφασίζουν, το αργότερο την 1η Μαΐου 2006, σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω χρηματοδοτικού μέσου από 1ης Ιανουαρίου 2007.

3.   Το ποσό που απαιτείται εντός του χρηματοδοτικού πλαισίου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μέτρων κατά την περίοδο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2006 τεκμαίρεται εγκριθέν μόνον εφόσον είναι σύμφωνο προς τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν το 2007».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλoς.

Στρασβούργο, 15 Σεπτεμβρίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. NICOLAΪ


(1)  EE C 80 της 30.3.2004, σ. 57.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2004.

(3)  EE L 192 της 28.7.2000, σ. 1. κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 788/2004 (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 17).

(4)  EE L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

(5)  ΕΕ C 61 της 10.3.2004, σ. 1.

(6)  Υπόθεση C-378/00, Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου (2003), σ. I-937.

(7)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(8)  ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).

(9)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1

(10)  ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1


Top