Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0574

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 574/2004 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και III τoυ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 90, 27.3.2004, p. 15–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 011 P. 77 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 011 P. 77 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 12 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/574/oj

32004R0574

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 574/2004 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και III τoυ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 090 της 27/03/2004 σ. 0015 - 0047


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 574/2004 της Επιτροπής

της 23ης Φεβρουαρίου 2004

για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και III τoυ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων(1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Δυνάμει του άρθρου 6 τoυ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, η Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει τις λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(2) Βάσει του άρθρου 6 στοιχείο β) τoυ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, η Επιτροπή μπορεί να αναπροσαρμόσει τις προδιαγραφές των παραρτημάτων του.

(3) Βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 5 τoυ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ της στατιστικής ονοματολογίας του παραρτήματος III και του καταλόγου των αποβλήτων που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής(2).

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου(3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 τροποποιούνται ως εξής:

1. Στο τμήμα 2 του παραρτήματος I, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το κείμενο που ορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2. Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο που ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Pedro Solbes Mira

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1.

(2) ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/573/ΕΚ της 23.7.2001 (ΕΕ L 203 της 28.7.2001, σ. 18).

(3) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΜΗΜΑ 2

Κατηγορίες αποβλήτων

1. Καταρτίζονται στατιστικές για τις ακόλουθες κατηγορίες αποβλήτων:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, μεταξύ ΕΚΑ-Στατ. Έκδοση 3 (στατιστική ονοματολογία με βάση τις ουσίες αποβλήτων) και του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Top