EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0552

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ("κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα") (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 96, 31.3.2004, p. 26–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 46 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 254 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 254 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 85 - 101

In force. Latest consolidated version: 11/09/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/552/oj

32004R0552

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ("κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα") (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 096 της 31/03/2004 σ. 0026 - 0042


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 10ης Μαρτίου 2004

σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

("κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα")

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(4), έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 11 Δεκεμβρίου 2003,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να υλοποιηθεί ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, θα πρέπει να θεσπισθούν μέτρα σε σχέση με τα συστήματα, τα συστατικά στοιχεία και τις συναφείς διαδικασίες με στόχο να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΕΔΔΕΚ) σε συμφωνία με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ("κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών")(5) και με την οργάνωση και χρήση του εναέριου χώρου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ("κανονισμός για τον εναέριο χώρο")(6).

(2) Η έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό επιβεβαίωσε την ανάγκη να θεσπισθούν οι τεχνικές ρυθμίσεις με βάση τη "νέα προσέγγιση" σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1985, για μια νέα προσέγγιση στο θέμα της τεχνικής εναρμόνισης και τυποποίησης(7), στις οποίες οι βασικές απαιτήσεις, κανόνες και πρότυπα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να έχουν συνοχή μεταξύ τους.

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) 549/2004(8) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, ("κανονισμός πλαίσιο") ορίζει το πλαίσιο για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

(4) Η έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου επιβεβαίωσε ότι παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στη διάρκεια των τελευταίων ετών προς την κατεύθυνση ομοιογενούς εκμετάλλευσης του ΕΔΔΕΚ η κατάσταση παραμένει προβληματική, με μικρό βαθμό συνολοκλήρωσης μεταξύ των εθνικών συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και αργούς ρυθμούς εισαγωγής των νέων αντιλήψεων εκμετάλλευσης και τεχνολογίας που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της απαιτούμενης πρόσθετης μεταφορικής ικανότητας.

(5) Η βελτίωση του βαθμού συνολοκλήρωσης σε κοινοτικό επίπεδο θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των δαπανών για τις προμήθειες και τη συντήρηση καθώς και βελτίωση του επιχειρησιακού συντονισμού.

(6) Η επικράτηση των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών που χρησιμοποιούνται στις προμήθειες, έχει προκαλέσει κατακερματισμό της αγοράς συστημάτων και δεν διευκολύνει τη βιομηχανική συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα είναι ότι η βιομηχανία πλήττεται ιδιαίτερα καθώς υποχρεώνεται να προσαρμόζει σε σημαντικό βαθμό τα προϊόντα της σε κάθε εθνική αγορά. Οι πρακτικές αυτές δυσχεραίνουν άσκοπα την ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και ανακόπτουν το ρυθμό εισαγωγής των νέων επιχειρησιακών αντιλήψεων που απαιτούνται για την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας.

(7) Είναι επομένως προς το συμφέρον όλων όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας να αναπτύξουν μια νέα εταιρική προσέγγιση που να επιτρέπει την ισόρροπη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειρίας και κινδύνων. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να έχει ως στόχο τον καθορισμό, σε συνεργασία με τη βιομηχανία, ενός συνεκτικού συνόλου κοινοτικών προδιαγραφών που θα καλύπτει το ευρύτερο δυνατό φάσμα αναγκών.

(8) Η εσωτερική αγορά αποτελεί κοινοτικό στόχο και, επομένως, τα λαμβανόμενα δυνάμει του παρόντος κανονισμού μέτρα θα πρέπει να συμβάλλουν στην προοδευτική ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς σε αυτόν τον τομέα.

(9) Είναι συνεπώς σκόπιμο να καθορισθούν οι βασικές απαιτήσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται για το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, τα συστήματά του, τα συστατικά στοιχεία του και τις συναφείς διαδικασίες.

(10) Θα πρέπει να καταρτισθούν κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων όταν προκύπτει ανάγκη να συμπληρωθούν ή να καθορισθούν λεπτομερέστερα οι βασικές απαιτήσεις. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει επίσης να καταρτίζονται όταν χρειάζεται για να διευκολύνεται η συντονισμένη εισαγωγή νέων, συμφωνημένων και επικυρωμένων αντιλήψεων λειτουργίας ή τεχνολογιών. Η συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς θα πρέπει να είναι συνεχής· οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να βασίζονται σε κανόνες και πρότυπα διεθνών οργανισμών, όπως ο Εurocontrol ή η ΙCAO.

(11) Η εκπόνηση και η θέσπιση κοινοτικών προδιαγραφών για το ΕΔΔΕΚ, για τα συστήματα και τα συστατικά στοιχεία καθώς και για τις συναφείς διαδικασίες αποτελεί κατάλληλο μέσο για τον καθορισμό των τεχνικών και επιχειρησιακών όρων που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των βασικών απαιτήσεων και την τήρηση των σχετικών κανόνων εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα. Η συμμόρφωση με τις δημοσιευμένες κοινοτικές προδιαγραφές, η οποία παραμένει προαιρετική, εισάγει ένα τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις και τους σχετικούς κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα.

(12) Οι κοινοτικές προδιαγραφές θα πρέπει να καθορίζονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εξοπλισμού Πολιτικής Αεροπορίας ("Eurocae") και από τον Εurocontrol σύμφωνα με τις γενικές διαδικασίες κοινοτικής τυποποίησης.

(13) Οι διαδικασίες που διέπουν την αξιολόγηση πιστότητας ή καταλληλότητας προς χρήση των συστατικών στοιχείων θα πρέπει να βασίζονται στη χρήση των ενοτήτων που προβλέπονται από την απόφαση 93/465/EΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήμανσης πιστότητας "CE" που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης(9). Εφόσον χρειάζεται, οι ενότητες αυτές είναι δυνατό να επεκτείνονται ώστε να καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις των σχετικών βιομηχανιών.

(14) Η εν λόγω αγορά είναι μικρού μεγέθους και αφορά συστήματα και συστατικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και δεν προορίζονται για το ευρύ κοινό. Θα ήταν επομένως υπερβολικό να τίθεται επί του στοιχείου η σήμανση CE καθώς, με βάση την εκτίμηση συμμόρφωσης ή/και καταλληλότητας χρήσης, είναι αρκετή η δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζει την υποχρέωση των κατασκευαστών να θέτουν τη σήμανση CE σε ορισμένα στοιχεία προκειμένου να πιστοποιείται η συμμόρφωσή τους προς άλλη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

(15) Η θέση σε λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας υπόκειται σε έλεγχο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις και τους σχετικούς κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα. Η χρήση κοινοτικών προδιαγραφών συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις και τους σχετικούς κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα.

(16) Η πλήρης εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνει με βάση μια στρατηγική μετάβασης, η οποία θα αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού χωρίς να εισάγει αδικαιολόγητους φραγμούς κόστους/οφέλους στη διατήρηση της υφιστάμενης υποδομής.

(17) Στο πλαίσιο της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η ανάγκη να διασφαλισθούν:

- εναρμονισμένοι όροι όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτείται για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που άπτονται της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας,

- η προστασία των υπηρεσιών ασφάλειας της ζωής από επιβλαβείς παρεμβολές,

- η αποτελεσματική και ενδεδειγμένη χρήση των συχνοτήτων που παραχωρούνται στον τομέα της αεροπορίας και τελούν υπό την αποκλειστική της διαχείριση.

(18) Η οδηγία 93/65/EΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1993, σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας(10) περιορίζεται στις υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής. Ο παρών κανονισμός είναι πιο ολοκληρωμένος αφού καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των φορέων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των χρηστών εναέριου χώρου, της βιομηχανίας και των αερολιμένων, και προβλέπει τόσο τη θέσπιση κανόνων γενικής ισχύος, όσο και την έκδοση κοινοτικών προδιαγραφών οι οποίες, αν και μη υποχρεωτικού χαρακτήρα, παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις. Συνεπώς, η οδηγία 93/65/ΕΟΚ, η οδηγία 97/15/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 1997, για έγκριση των προτύπων της Εurocontrol και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας(11), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2082/2000 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2000, για έγκριση των προτύπων Εurocontrol και την τροποποίηση της οδηγίας 97/15/ΕΚ(12) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 980/2002 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2082/2000, θα πρέπει να καταργηθούν μετά από μεταβατική περίοδο.

(19) Για λόγους ασφάλειας του δικαίου είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι η ουσία ορισμένων διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας που θεσπίστηκαν με βάση την οδηγία 93/65/ΕΕΚ παραμένει σε ισχύ αμετάβλητη. Η θέσπιση στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού των κανόνων εφαρμογής που αντιστοιχούν σε τέτοιες διατάξεις θα απαιτήσει κάποιο χρόνο,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

1. Στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού-πλαισίου, ο παρών κανονισμός αφορά τη διαλειτουργικότητα του ΕΔΔΕΚ.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα συστήματα, τα συστατικά στοιχεία τους και τις συναφείς διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

3. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, των συστατικών στοιχείων τους και των συναφών διαδικασιών του ΕΔΔΕΚ, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των οικείων διεθνών κανόνων. Ο παρών κανονισμός σκοπεύει επίσης να εξασφαλίσει τη συντονισμένη και ταχεία εισαγωγή νέων συμφωνημένων και επικυρωμένων αντιλήψεων λειτουργίας ή τεχνολογιών στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Βασικές απαιτήσεις, κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα και κοινοτικές προδιαγραφές

Άρθρο 2

Βασικές απαιτήσεις

Το ΕΔΔΕΚ, τα συστήματά του και τα συστατικά στοιχεία τους καθώς και οι συναφείς διαδικασίες πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις. Οι βασικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 3

Κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα

1. Κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα εκπονούνται οσάκις αυτό είναι αναγκαίο για την συνεκτική επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

2. Τα συστήματα, τα συστατικά στοιχεία και οι συναφείς διαδικασίες συμμορφούνται προς τους σχετικούς κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

3. Οι κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα, ιδίως:

α) προσδιορίζουν τυχόν ειδικές απαιτήσεις που συμπληρώνουν ή καθορίζουν λεπτομερέστερα τις βασικές απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, την ομοιογενή λειτουργία και τις επιδόσεις· ή/και

β) περιγράφουν, εφ' όσον χρειάζεται, τυχόν ειδικές απαιτήσεις που συμπληρώνουν ή καθορίζουν λεπτομερέστερα τις βασικές απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τη συντονισμένη εισαγωγή νέων, συμφωνημένων και επικυρωμένων αντιλήψεων λειτουργίας ή τεχνολογιών· ή/και

γ) καθορίζουν τα συστατικά στοιχεία όταν πρόκειται για συστήματα· ή/και

δ) περιγράφουν τις ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης στις οποίες συμμετέχουν, κατά περίπτωση, οι αναφερόμενοι στο άρθρο 8 κοινοποιημένοι οργανισμοί, με βάση τις ενότητες που ορίζονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ, και οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας των συστατικών στοιχείων καθώς και για τον έλεγχο των συστημάτων· ή/και

ε) προσδιορίζουν τους όρους εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης, όπου συντρέχει λόγος, της ημερομηνίας μέχρι την οποία οφείλουν να συμμορφωθούν με αυτούς οι ενδιαφερόμενοι φορείς.

4. Κατά την εκπόνηση, έκδοση και αναθεώρηση κανόνων εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο κόστος και όφελος των τεχνικών λύσεων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους, με στόχο τον προσδιορισμό της πιο βιώσιμης λύσης, με απόδοση της δέουσας προσοχής στη διατήρηση του συμφωνημένου υψηλού επιπέδου ασφάλειας. Σε κάθε σχέδιο κανόνα εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα επισυνάπτεται εκτίμηση του κόστους και του οφέλους αυτών των λύσεων για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

5. Οι κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του κανονισμού-πλαισίου.

Άρθρο 4

Κοινοτικές προδιαγραφές

1. Για την επίτευξη του στόχου του παρόντος κανονισμού, μπορούν να θεσπίζονται κοινοτικές προδιαγραφές. Οι εν λόγω προδιαγραφές μπορούν να είναι:

α) ευρωπαϊκά πρότυπα για συστήματα ή συστατικά στοιχεία, μαζί με τις συναφείς διαδικασίες, τα οποία εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εξοπλισμού Πολιτικής Αεροπορίας (Εurocae),κατόπιν εντολής της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών(13) και σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις για συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και οργανισμών τυποποίησης που υπεγράφησαν στις 13 Νοεμβρίου 1984·

ή

β) προδιαγραφές που εκπονούνται από τον Εurocontol για θέματα επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού-πλαισίου.

2. Η συμμόρφωση των συστημάτων καθώς και των συναφών διαδικασιών ή των συστατικών στοιχείων, προς τις σχετικές κοινοτικές προδιαγραφές των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις ή/και τους κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα.

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις αναφορές στα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις αναφορές στις προδιαγραφές του Εurocontrol που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού-πλαισίου.

5. Εάν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι η συμμόρφωση με δημοσιευμένη κοινοτική προδιαγραφή δεν διασφαλίζει την πιστότητα προς τις βασικές απαιτήσεις ή/και τους κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα που αποβλέπει να καλύψει η εν λόγω κοινοτική προδιαγραφή, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού-πλαισίου.

6. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των δημοσιευμένων ευρωπαϊκών προτύπων, είναι δυνατό να αποφασίζεται η μερική ή πλήρης ανάκληση των προτύπων αυτών από τις δημοσιεύσεις στις οποίες περιέχονται, ή η τροποποίησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού-πλαισίου μετά από διαβούλευση με την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ.

7. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των δημοσιευμένων προδιαγραφών του Εurocontrol, είναι δυνατό να αποφασίζεται η μερική ή πλήρης ανάκληση των σχετικών προδιαγραφών από τις δημοσιεύσεις στις οποίες περιέχονται, ή η τροποποίησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού-πλαισίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Άρθρο 5

Δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση των συστατικών στοιχείων

1. Τα συστατικά στοιχεία συνοδεύονται από δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση. Τα στοιχεία αυτής της δήλωσης παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του εξασφαλίζει και δηλώνει, μέσω της δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση, ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται από τις βασικές απαιτήσεις και τους οικείους κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα.

3. Η δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση που συνοδεύει τα συστατικά στοιχεία συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις και τους οικείους κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα.

4. Οι οικείοι κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα καθορίζουν, όταν συντρέχει λόγος, τα καθήκοντα σε σχέση με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας προς χρήση των συστατικών στοιχείων τα οποία πρέπει να ασκούνται από τους κοινοποιημένους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Άρθρο 6

Δήλωση ΕΚ ελέγχου συστημάτων

1. Τα συστήματα υποβάλλονται σε έλεγχο ΕΚ από τον φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας σύμφωνα με τους οικείους κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και τους κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα, όταν εντάσσονται στο ΕΔΔΕΚ.

2. Πριν από τη θέση συστήματος σε λειτουργία, ο ενδιαφερόμενος φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας καταρτίζει δήλωση ΕΚ ελέγχου, η οποία επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση και την υποβάλλει στην εθνική εποπτεύουσα αρχή μαζί με τεχνικό φάκελο. Τα στοιχεία της δήλωσης και του τεχνικού φακέλου παρατίθενται στο παράρτημα ΙV. Η εθνική εποπτική αρχή μπορεί να ζητά τις συμπληρωματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να ελέγξει τη συμμόρφωση.

3. Οι οικείοι κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα καθορίζουν, όταν συντρέχει η περίπτωση, τα καθήκοντα σε σχέση με τον έλεγχο των συστημάτων που πρέπει να ασκούνται από τους κοινοποιημένους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 8.

4. Η δήλωση ελέγχου ΕΚ δεν θίγει τις αξιολογήσεις τις οποίες, ενδεχομένως, πρέπει να διενεργεί η εθνική εποπτεύουσα αρχή για άλλους λόγους πλην της διαλειτουργικότητας.

Άρθρο 7

Διασφαλίσεις

1. Όταν η εθνική εποπτεύουσα αρχή βεβαιώνεται ότι:

α) ένα συστατικό στοιχείο που συνοδεύεται από δήλωση ΕK συμμόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση· ή

β) ένα σύστημα που συνοδεύεται από δήλωση ΕΚ ελέγχου

δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις ή/και τους οικείους κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ασφάλειας και της συνέχειας της λειτουργίας, για να περιορίσει την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστατικού στοιχείου ή συστήματος ή να απαγορεύσει τη χρήση του από τις ενότητες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

2. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για κάθε τέτοιο μέτρο και αναφέρει τους λόγους που το υπαγόρευσαν, διευκρινίζοντας, ιδίως, κατά πόσον η μη συμμόρφωση οφείλεται, κατά την άποψή του, σε:

α) μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων·

β) κακή εφαρμογή των κανόνων εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα ή/και των κοινοτικών προδιαγραφών·

γ) ελλείψεις των κανόνων εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα ή/και των κοινοτικών προδιαγραφών.

3. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, το συντομότερο δυνατόν. Μετά τη διαβούλευση, ενημερώνει τα κράτη μέλη για τις διαπιστώσεις της και τα πληροφορεί κατά πόσον φρονεί ότι τα μέτρα της εθνικής εποπτεύουσας αρχής είναι δικαιολογημένα.

4. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα μέτρα της εθνικής εποπτεύουσας αρχής δεν είναι δικαιολογημένα, καλεί το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να μεριμνήσει ώστε να ανακληθούν αμελλητί. Ενημερώνει πάραυτα τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του.

5. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η μη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις οφείλεται σε κακή εφαρμογή των κανόνων εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα ή/και των κοινοτικών προδιαγραφών, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα έναντι εκείνου που συνέταξε τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση ή της δήλωσης ελέγχου ΕΚ και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

6. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η μη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις οφείλεται σε ελλείψεις των κοινοτικών προδιαγραφών, εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 4 παράγραφοι 6 ή 7.

Άρθρο 8

Κοινοποιημένοι οργανισμοί

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς στους οποίους ανέθεσαν καθήκοντα που έχουν σχέση με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας προς χρήση που προβλέπεται στο άρθρο 5 ή/και τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 6, αναφέροντας τον τομέα αρμοδιότητας κάθε οργανισμού και τον αναγνωριστικό αριθμό που έλαβε από την Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κατάλογο των εν λόγω οργανισμών με τον αναγνωριστικό αριθμό και τους τομείς αρμοδιότητάς τους και διασφαλίζει την ενημέρωσή του.

2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο παράρτημα V για την αξιολόγηση των προς κοινοποίηση οργανισμών. Οι οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προβλέπονται στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται στα προαναφερόμενα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη αποσύρουν την κοινοποίηση κοινοποιημένου οργανισμού όταν αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο παράρτημα V. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

4. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να ορίσουν, ως κοινοποιημένο οργανισμό, τον ή τους οργανισμούς που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού για την παροχή υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Αναθεώρηση παραρτημάτων

Σε περίπτωση τεχνικών ή επιχειρησιακών εξελίξεων, είναι δυνατό να επέρχονται τροποποιήσεις στα παραρτήματα Ι και ΙΙ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαισίου.

Άρθρο 10

Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Αρχής γενομένης από τις 20 Οκτωβρίου 2005, οι βασικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στη θέση σε λειτουργία των συστημάτων και συστατικών στοιχείων του ΕΔΔΕΚ, εφόσον δεν ορίζουν άλλως οι οικείοι κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα.

2. Η συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις απαιτείται για το σύνολο των εν λειτουργία σήμερα συστημάτων και συστατικών στοιχείων του ΕΔΔΕΚ. μέχρι τις 20 Απριλίου 2011, εφόσον δεν ορίζουν άλλως οι οικείοι κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα.

3. Όταν έχουν παραγγελθεί συστήματα του ΕΔΔΕΚ ή έχουν υπογραφεί δεσμευτικές συμβάσεις για το σκοπό αυτό

- πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ή ενδεχομένως

- πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ενός ή περισσοτέρων σχετικών κανόνων εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα,

ώστε δεν μπορεί να εξασφαλισθεί εντός των προθεσμιών της παραγράφου 1 η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις ή/και τους οικείους κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις ή/και τους οικείους κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα ως προς τη συμμόρφωση με τους οποίους έχει επισημανθεί αβεβαιότητα.

Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και, εν συνεχεία, λαμβάνει σχετική απόφαση με τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού-πλαισίου.

Άρθρο 11

Κατάργηση

Οι οδηγίες 93/65/ΕΟΚ και 97/15/ΕΚ καθώς και οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2082/2000 και (ΕΚ) αριθ. 980/2002 καταργούνται την 20ή Οκτωβρίου 2005.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 10 Μαρτίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. Roche

(1) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002, σ. 41.

(2) ΕΕ C 241 της 17.10.2002, σ. 24.

(3) ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 13.

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2002 (ΕΕ C 272 Ε της 13.11.2003, σ. 325), κοινή θέση του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 129 Ε της 3.6.2003, σ. 26) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2003 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα). Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2004 και απόφαση του Συμβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2004.

(5) Βλέπε σελίδα 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(6) Βλέπε σελίδα 20 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(7) ΕΕ C 136 της 4.6.1985, σ. 1.

(8) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(9) ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 23.

(10) ΕΕ L 187 της 29.7.1993, σ. 52· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(11) ΕΕ L 95 της 10.4.1997, σ. 16· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2082/2000 (ΕΕ L 254 της 9.10.2000, σ. 1).

(12) ΕΕ L 254 της 9.10.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 980/2002 (ΕΕ L 150 της 8.6.2002, σ. 38).

(13) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το ΕΔΔΕΚ υποδιαιρείται σε οκτώ συστήματα.

1. Συστήματα και διαδικασίες για τη διαχείριση του εναέριου χώρου.

2. Συστήματα και διαδικασίες για τη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας.

3. Συστήματα και διαδικασίες για υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, ιδίως συστήματα επεξεργασίας στοιχείων πτήσης, συστήματα επεξεργασίας στοιχείων επιτήρησης και συστήματα διεπαφής ανθρώπου-μηχανής.

4. Συστήματα και διαδικασίες επικοινωνιών για τις επικοινωνίες εδάφους-εδάφους, αέρος-εδάφους και αέρος-αέρος.

5. Συστήματα και διαδικασίες πλοήγησης.

6. Συστήματα και διαδικασίες επιτήρησης.

7. Συστήματα και διαδικασίες για υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών.

8. Συστήματα και διαδικασίες για τη χρήση μετεωρολογικών πληροφοριών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μέρος Α: Γενικές απαιτήσεις

Πρόκειται για απαιτήσεις που αφορούν ολόκληρο το δίκτυο και εφαρμόζονται γενικά σε καθένα από τα συστήματα που κατονομάζονται στο παράρτημα Ι.

1. Ομοιογενής λειτουργία

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση των συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και των συστατικών τους στοιχείων πρέπει να γίνονται με χρήση κατάλληλων και επικυρωμένων διαδικασιών ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιογενής λειτουργία του ΕΔΔΕΚ σε ολόκληρη την Κοινότητα, ανά πάσα στιγμή και σε όλες της φάσεις της πτήσης. Η ομοιογενής λειτουργία εκφράζεται κυρίως με ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των συναφών πληροφοριών για την επιχειρησιακή κατάσταση, κοινή αντίληψη των πληροφοριών, συγκρίσιμες επιδόσεις επεξεργασίας και σχετικές διαδικασίες, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα για κοινές επιχειρησιακές επιδόσεις που έχουν συμφωνηθεί για το σύνολο ή τμήματα του ΕΔΔΕΚ.

2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Το ΕΔΔΕΚ, τα συστήματα και τα συστατικά στοιχεία τους πρέπει να υποστηρίζουν συντονισμένα τις νέες συμφωνημένες και επικυρωμένες αντιλήψεις περί εκμετάλλευσης που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ιδίως από πλευράς ασφάλειας και μεταφορικής ικανότητας.

Πρέπει να εξετάζεται η δυνητική προσφορά νέων αντιλήψεων, όπως της συνεργατικής λήψης αποφάσεων, της αυξημένης αυτοματοποίησης και εναλλακτικών μεθόδων εκχώρησης της ευθύνης για το διαχωρισμό, συνεκτιμώντας δεόντως τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ασφάλεια της κατόπιν επικυρώσεως υλοποίησής τους.

3. Ασφάλεια

Τα συστήματα και οι λειτουργίες του ΕΔΔΕΚ πρέπει να πληρούν συμφωνημένα υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Προς τούτο, καθιερώνονται συμφωνημένες μεθοδολογίες διαχείρισης της ασφάλειας και αναφορών.

Όσον αφορά τα κατάλληλα συστήματα εδάφους ή μέρη τους, τα εν λόγω υψηλά επίπεδα ασφάλειας επιτείνονται με "δίχτυα ασφαλείας", που υπόκεινται σε συμφωνημένα κοινά χαρακτηριστικά επιδόσεων.

Καθορίζεται ένα εναρμονισμένο σύνολο απαιτήσεων ασφάλειας για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των συστημάτων και των συστατικών τους στοιχείων, τόσο για τους κανονικούς όσο και για τους υποβαθμισμένους τρόπους λειτουργίας, με στόχο την επίτευξη των συμφωνημένων επιπέδων ασφάλειας για όλες τις φάσεις της πτήσης και για ολόκληρο το ΕΔΔΕΚ.

Τα συστήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, συντηρούνται και λειτουργούν, σύμφωνα με κατάλληλες και επικυρωμένες διαδικασίες, κατά τρόπον ώστε τα καθήκοντα που ανατίθενται στο προσωπικό ελέγχου να είναι συμβατά με τις ικανότητες του ανθρώπου, τόσο για τους κανονικούς όσο και για τους υποβαθμισμένους τρόπους λειτουργίας, και σε αντιστοιχία με τα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας.

Τα συστήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, συντηρούνται και λειτουργούν σύμφωνα με κατάλληλες και επικυρωμένες διαδικασίες, κατά τρόπον ώστε να είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς παρεμβολές στο κανονικό περιβάλλον λειτουργίας τους.

4. Πολιτικοστρατιωτικός συντονισμός

Το ΕΔΔΕΚ, τα συστήματά του και τα συστατικά τους στοιχεία πρέπει να υποστηρίζουν τη σταδιακή εγκαθίδρυση πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική διαχείριση του εναέριου χώρου και της εναέριας κυκλοφορίας και την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του εναέριου χώρου από όλους τους χρήστες, με την εφαρμογή της έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το ΕΔΔΕΚ, τα συστήματά του και τα συστατικά τους στοιχεία πρέπει να υποστηρίζουν τον έγκαιρο συμμερισμό, μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών μερών, ακριβών και συνεπών πληροφοριών που να καλύπτουν όλες τις φάσεις της πτήσης.

Λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις εθνικής ασφάλειας.

5. Περιβαλλοντικοί περιορισμοί

Τα συστήματα και οι λειτουργίες του ΕΔΔΕΚ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να περιορίζονται στο ελάχιστο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

6. Αρχές λογικής αρχιτεκτονικής των συστημάτων

Τα συστήματα σχεδιάζονται και προοδευτικά ενσωματώνονται με στόχο την επίτευξη μιας συνεκτικής και διαρκώς περισσότερο εναρμονισμένης, εξελικτικής και επικυρωμένης λογικής αρχιτεκτονικής μέσα στο ΕΔΔΕΚ.

7. Αρχές σχεδιασμού των συστημάτων

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση των συστημάτων πρέπει να στηρίζονται στις ορθές αρχές της μηχανικής και ιδίως στις αρχές σπονδυλωτής κατασκευής, που επιτρέπει τη δυνατότητα αλλαγής των συστατικών στοιχείων, τον μεγάλο βαθμό διαθεσιμότητας, την πλεονασματικότητα και την ανοχή σε βλάβες των κρίσιμης σημασίας στοιχείων τους.

Μέρος Β: Ειδικές απαιτήσεις

Πρόκειται για απαιτήσεις που αφορούν κάθε σύστημα χωριστά και συμπληρώνουν ή προσδιορίζουν λεπτομερέστερα περαιτέρω τις βασικές απαιτήσεις.

1. Συστήματα και διαδικασίες για τη διαχείριση του εναέριου χώρου

1.1. Ομοιογενής λειτουργία

Πληροφορίες σχετικές με τις προ-τακτικές και τακτικές πτυχές της διαθεσιμότητας του εναέριου χώρου παρέχονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με ορθό και έγκαιρο τρόπο με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής κατανομής και χρήσης του εναέριου χώρου από όλους τους χρήστες του. Αυτό πρέπει να γίνεται με γνώμονα τις επιταγές της εθνικής ασφάλειας.

2. Συστήματα και διαδικασίες για τη διαχείριση ροής της εναέριας κυκλοφορίας

2.1 Ομοιογενής λειτουργία

Τα συστήματα και οι διαδικασίες υποστηρίζουν το συμμερισμό ακριβών, συνεκτικών και συναφών στρατηγικών, προ-τακτικών και τακτικών πληροφοριών πτήσης, κατά περίπτωση, που να καλύπτουν όλες τις φάσεις της πτήσης και παρέχουν δυνατότητες διαλόγου με στόχο την καλύτερη δυνατή χρήση του εναέριου χώρου.

3. Συστήματα και διαδικασίες για υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας

3.1. Συστήματα επεξεργασίας στοιχείων πτήσης

3.1.1. Ομοιογενής λειτουργία

Τα συστήματα επεξεργασίας στοιχείων πτήσης χαρακτηρίζονται από διαλειτουργικότητα όσον αφορά στον έγκαιρο συμμερισμό ακριβών και συνεπών πληροφοριών και από όμοια επιχειρησιακή κατανόηση των πληροφοριών αυτών, ώστε να διασφαλίζεται συνεκτική και συνεπής διεργασία προγραμματισμού και αποδοτικός ως προς τους πόρους τακτικός συντονισμός σε όλο το ΕΔΔΕΚ για όλες τις φάσεις της πτήσης.

Για να διασφαλίζεται ασφαλής, ομαλή και ταχεία επεξεργασία σε όλο το ΕΔΔΕΚ, οι επιδόσεις της επεξεργασίας στοιχείων πτήσης πρέπει να είναι ισοδύναμες και κατάλληλες για ένα δεδομένο περιβάλλον (εδάφους, τερματικής περιοχής ελιγμών, πτήσης) με γνωστά χαρακτηριστικά κυκλοφορίας και να λειτουργούν βάσει μιας συμφωνημένης και επικυρωμένης επιχειρησιακής αντίληψης, ιδίως όσον αφορά στην ακρίβεια και στην ανοχή σφάλματος των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας.

3.1.2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Τα συστήματα επεξεργασίας στοιχείων πτήσης προσαρμόζονται στη σταδιακή εφαρμογή προηγμένων συμφωνημένων και επικυρωμένων αντιλήψεων περί λειτουργίας για όλες τις φάσεις της πτήσης.

Τα χαρακτηριστικά των εργαλείων έντασης αυτοματισμού επιτρέπουν τη συνεκτική και αποτελεσματική προ-τακτική και τακτική επεξεργασία των πληροφοριών πτήσης στα μέρη του ΕΔΔΕΚ.

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση των αερομεταφερόμενων συστημάτων και των συστημάτων εδάφους καθώς και των συστατικών στοιχείων τους τα οποία υποστηρίζουν νέες, συμφωνημένες και επικυρωμένες αντιλήψεις εκμετάλλευσης, γίνεται με χρήση συμφωνημένων και επικυρωμένων διαδικασιών, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα όσον αφορά στον έγκαιρο συμμερισμό ακριβών και συνεπών πληροφοριών και την όμοια αντίληψη της υφιστάμενης και της αναμενόμενης επιχειρησιακής κατάστασης.

3.2. Συστήματα επεξεργασίας στοιχείων επιτήρησης

3.2.1. Ομοιογενής λειτουργία

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση των συστημάτων επεξεργασίας στοιχείων επιτήρησης γίνεται με χρήση συμφωνημένων και επικυρωμένων διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε να παρέχουν τις απαιτούμενες επιδόσεις και ποιότητα εξυπηρέτησης σε ένα δεδομένο περιβάλλον (εδάφους, τερματικής περιοχής ελιγμών, πτήσης) με γνωστά χαρακτηριστικά κυκλοφορίας, κυρίως όσον αφορά στην ακρίβεια και αξιοπιστία των υπολογιζόμενων αποτελεσμάτων, στην ορθότητα, στην ακεραιότητα, στη διαθεσιμότητα, στη συνέχεια και στον επίκαιρο χαρακτήρα των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του ο ελεγκτής.

Τα συστήματα επεξεργασίας στοιχείων επιτήρησης επιτρέπουν τον έγκαιρο συμμερισμό συναφών, ακριβών, συνεπών και συνεκτικών πληροφοριών μεταξύ τους ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία στα διάφορα μέρη του ΕΔΔΕΚ.

3.2.2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Τα συστήματα επεξεργασίας στοιχείων επιτήρησης ενσωματώνουν τη σταδιακή διαθεσιμότητα νέων πηγών πληροφοριών επιτήρησης με τρόπο που να βελτιώνει τη συνολική ποιότητα εξυπηρέτησης.

3.3. Συστήματα διεπαφής ανθρώπου-μηχανής

3.3.1. Ομοιογενής λειτουργία

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση των διεπαφών ανθρώπου-μηχανής των συστημάτων εδάφους διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας γίνεται με χρήση συμφωνημένων και επικυρωμένων διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε να προσφέρουν σταδιακά εναρμονισμένο περιβάλλον εργασίας για όλο το ελεγκτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών και της εργονομίας, που να πληροί τις απαιτήσεις επιδόσεων για το δεδομένο περιβάλλον (εδάφους, τερματικής περιοχής ελιγμών, πτήσης) με γνωστά χαρακτηριστικά κυκλοφορίας.

3.3.2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Τα συστήματα διεπαφής ανθρώπου-μηχανής ενσωματώνουν τη σταδιακή εισαγωγή νέων, συμφωνημένων και επικυρωμένων αντιλήψεων εκμετάλλευσης και αυξημένη αυτοματοποίηση, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής συμβατότητα των καθηκόντων που ανατίθενται στο ελεγκτικό προσωπικό με τις ικανότητες του ανθρώπου, τόσο σε κανονικούς όσο και σε υποβαθμισμένους τρόπους λειτουργίας.

4. Συστήματα και διαδικασίες επικοινωνίας για τις επικοινωνίες εδάφους-εδάφους, αέρος-εδάφους και αέρος-αέρος

4.1. Ομοιογενής λειτουργία

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση των συστημάτων επικοινωνίας γίνεται με χρήση συμφωνημένων και επικυρωμένων διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνουν τις απαιτούμενες επιδόσεις για ένα δεδομένο τμήμα του εναέριου χώρου ή για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, ιδίως όσον αφορά στο χρόνο επεξεργασίας, στην ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και συνέχεια λειτουργίας των επικοινωνιών.

Το δίκτυο επικοινωνιών στο ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που άπτονται της ποιότητας εξυπηρέτησης, της κάλυψης και της πλεονασματικότητας.

4.2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Τα συστήματα επικοινωνίας υποστηρίζουν την εφαρμογή προηγμένων, συμφωνημένων και επικυρωμένων αντιλήψεων περί λειτουργίας για όλες τις φάσεις της πτήσης.

5. Συστήματα και διαδικασίες πλοήγησης

5.1. Ομοιογενής λειτουργία

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση των συστημάτων πλοήγησης γίνεται με χρήση συμφωνημένων και επικυρωμένων διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνουν τις απαιτούμενες επιδόσεις οριζόντιας και κατακόρυφης πλοήγησης, ιδίως όσον αφορά την ακρίβεια και τη λειτουργική ικανότητα για ένα δεδομένο περιβάλλον [εδάφους, τερματικής περιοχής ελιγμών (ΤΠΕ), πτήσης] με γνωστά χαρακτηριστικά κυκλοφορίας, το οποίο λειτουργεί βάσει συμφωνημένης και επικυρωμένης επιχειρησιακής αντίληψης.

6. Συστήματα και διαδικασίες επιτήρησης

6.1. Ομοιογενής λειτουργία

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση και η εκμετάλλευση των συστημάτων επιτήρησης γίνεται με χρήση συμφωνημένων και επικυρωμένων διαδικασιών, κατά τρόπον ώστε να παρέχουν τις απαιτούμενες επιδόσεις που ισχύουν για ένα δεδομένο περιβάλλον [εδάφους, τερματικής περιοχής ελιγμών (ΤΠΕ), πτήσης] με γνωστά χαρακτηριστικά κυκλοφορίας το οποίο λειτουργεί βάσει συμφωνημένης και επικυρωμένης επιχειρησιακής αντίληψης, ιδίως σε σχέση με την ακρίβεια, την κάλυψη, το εύρος και την ποιότητα της εξυπηρέτησης.

Το δίκτυο επιτήρησης στο ΕΔΔΕΚ πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ακρίβειας, ταχύτητας, κάλυψης και πλεονασματικότητας και να επιτρέπει την κατανομή και ανταλλαγή των δεδομένων επιτήρησης ώστε να βελτιώνεται η λειτουργία σ' ολόκληρο το ΕΔΔΕΚ.

7. Συστήματα και διαδικασίες για υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών

7.1. Ομοιογενής λειτουργία

Εισάγεται σταδιακά η παροχή ακριβών, έγκαιρων και συνεπών αεροναυτικών πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση ένα κοινά συμφωνημένο και τυποποιημένο σύνολο στοιχείων.

Παρέχονται εγκαίρως ακριβείς και συνεπείς αεροναυτικές πληροφορίες, ιδίως σε σχέση με συστατικά στοιχεία ή συστήματα, αερομεταφερόμενα ή εδάφους.

7.2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Παρέχονται και χρησιμοποιούνται εγκαίρως όλο και πιο ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες αεροναυτικές πληροφορίες, ώστε να υπάρχει διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του εναέριου χώρου και των αερολιμένων.

8. Συστήματα και διαδικασίες για τη χρήση μετεωρολογικών πληροφοριών

8.1. Ομοιογενής λειτουργία

Τα συστήματα και οι διαδικασίες για τη χρήση μετεωρολογικών πληροφοριών βελτιώνουν τη συνέπεια και το έγκαιρο της παροχής των και την ποιότητα της παρουσίασης, με τη χρήση συμφωνημένου συνόλου στοιχείων.

8.2. Υποστήριξη νέων αντιλήψεων λειτουργίας

Τα συστήματα και οι διαδικασίες για τη χρήση μετεωρολογικών πληροφοριών βελτιώνουν την ταχύτητα με την οποία καθίστανται διαθέσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να υπάρχει διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του εναέριου χώρου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δήλωση ΕΚ

- συμμόρφωσης

- καταλληλότητας προς χρήση

1. Συστατικά στοιχεία

Τα συστατικά στοιχεία ορίζονται στους κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η δήλωση ΕΚ αφορά:

- είτε την αξιολόγηση της εγγενούς συμμόρφωσης ενός συστατικού στοιχείου, εξεταζομένου μεμονωμένα, προς τις κοινοτικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί,

- είτε την εκτίμηση/αξιολόγηση της καταλληλότητας χρήσης ενός συστατικού στοιχείου, εξεταζομένου στο πλαίσιο του περιβάλλοντος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης τις οποίες χρησιμοποιούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, στο στάδιο του σχεδιασμού και της κατασκευής, διεξάγονται βάσει των ενοτήτων που ορίζονται στην απόφαση 93/465/EOK, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους οικείους κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα.

3. Περιεχόμενο της δήλωσης ΕΚ

Η δήλωση ΕK συμμόρφωσης ή καταλληλότητας προς χρήση και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή.

Η δήλωση αυτή συντάσσεται στην ίδια γλώσσα όπως και οι οδηγίες χρήσεως και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- τα στοιχεία αναφοράς του κανονισμού,

- το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του (πρέπει να αναφέρεται η εταιρική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση και, σε περίπτωση εντολοδόχου, και η εταιρική επωνυμία του κατασκευαστή),

- την περιγραφή του συστατικού στοιχείου,

- την αναφορά της διαδικασίας που τηρήθηκε για τη δήλωση της συμμόρφωσης ή της καταλληλότητας χρήσης (άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού),

- κάθε σχετική διάταξη την οποία πληροί το συστατικό στοιχείο, και ιδίως τους όρους χρήσης του,

- εάν συντρέχει περίπτωση, την ονομασία και τη διεύθυνση του ή των κοινοποιημένων οργανισμών οι οποίοι παρενέβησαν στην ακολουθούμενη διαδικασία για τη συμμόρφωση ή την καταλληλότητα χρήσης, καθώς και την ημερομηνία του πιστοποιητικού εξέτασης, ενδεχομένως, με τη διάρκεια και τους όρους ισχύος του πιστοποιητικού,

- όπου χρειάζεται, παραπομπή στις κοινοτικές προδιαγραφές που ακολουθήθηκαν,

- το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει με την υπογραφή του τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Δήλωση ΕΚ ελέγχου συστημάτων

Διαδικασία ελέγχου για τα συστήματα

1. Περιεχόμενο της δήλωσης ΕΚ ελέγχου συστημάτων

Η δήλωση ΕK ελέγχου και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή. Η δήλωση αυτή συντάσσεται στην ίδια γλώσσα όπως ο τεχνικός φάκελος και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- τα στοιχεία αναφοράς του κανονισμού,

- το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (εταιρική επωνυμία και πλήρης διεύθυνση),

- συνοπτική περιγραφή του συστήματος,

- αναφορά της διαδικασίας που τηρήθηκε για τη δήλωση της πιστότητας του συστήματος (άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού),

- την ονομασία και τη διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος εκτέλεσε τα καθήκοντα που έχουν σχέση με τη διαδικασία ελέγχου, εάν συντρέχει περίπτωση,

- τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων που περιέχει ο τεχνικός φάκελος,

- όπου χρειάζεται, παραπομπή σε κοινοτικές προδιαγραφές,

- όλες τις σχετικές προσωρινές ή οριστικές διατάξεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα συστήματα και ιδίως εάν συντρέχει λόγος, τους περιορισμούς ή τις προϋποθέσεις εκμετάλλευσης,

- εάν είναι προσωρινή: τη διάρκεια ισχύος της δήλωσης ΕK,

- το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος.

2. Διαδικασία ελέγχου για τα συστήματα

Ο έλεγχος των συστημάτων είναι η διαδικασία με την οποία ένας φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας ελέγχει και πιστοποιεί ότι ένα σύστημα είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και μπορεί να τεθεί σε λειτουργία δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Ο έλεγχος ενός συστήματος αφορά τις ακόλουθες πτυχές:

- γενικό σχεδιασμό,

- ανάπτυξη και ολοκλήρωση του συστήματος, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ιδίως η συναρμολόγηση των συστατικών στοιχείων και η ρύθμιση του συνόλου,

- ολοκλήρωση του επιχειρησιακού συστήματος,

- ειδικές διατάξεις συντήρησης του συστήματος, εάν υπάρχουν.

Όταν, βάσει του οικείου κανόνα εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα, απαιτείται η συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού, ο κοινοποιημένος οργανισμός, αφού εκτελέσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τον κανόνα, συντάσσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε σχέση με τα καθήκοντά του. Το πιστοποιητικό αυτό προορίζεται για τον φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Ο φορέας αυτός, με τη σειρά του, συντάσσει τη δήλωση ελέγχου ΕΚ, η οποία προορίζεται για την εθνική εποπτεύουσα αρχή.

3. Τεχνικός φάκελος

Ο τεχνικός φάκελος, ο οποίος συνοδεύει τη δήλωση ΕΚ ελέγχου, πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία έγγραφα που αφορούν τα χαρακτηριστικά του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων και των περιορισμών χρήσης, καθώς και τα έγγραφα που πιστοποιούν τη συμμόρφωση των συστατικών στοιχείων, εάν συντρέχει λόγος.

Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα έγγραφα:

- υπόδειξη των συναφών μερών των τεχνικών προδιαγραφών που χρησιμοποιούνται στον εφοδιασμό τα οποία διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα και, εφόσον συντρέχει λόγος, με τις κοινοτικές προδιαγραφές,

- κατάλογο των συστατικών στοιχείων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού,

- αντίγραφα των δηλώσεων ΕK συμμόρφωσης ή καταλληλότητας χρήσης, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τα προαναφερόμενα συστατικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, τα οποία συνοδεύονται, εάν συντρέχει λόγος, από αντίγραφο των πρακτικών των δοκιμών και εξετάσεων που έχουν διεξαχθεί από τους κοινοποιημένους οργανισμούς,

- εάν υπήρξε παρέμβαση κοινοποιημένου οργανισμού στον έλεγχο του (των) συστήματος(-ων), βεβαίωση υπογεγραμμένη από αυτόν με την οποία βεβαιώνεται ότι το σύστημα είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και η οποία αναφέρει τις επιφυλάξεις που τυχόν διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και δεν έχουν αρθεί,

- εάν δεν υπήρξε παρέμβαση κοινοποιημένου οργανισμού, τα πρακτικά των δοκιμών και των σχεδίων των εγκαταστάσεων ώστε να μπορεί να διασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στους σχετικούς κανόνες εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα.

4. Υποβολή

Ο τεχνικός φάκελος επισυνάπτεται στη δήλωση ΕΚ ελέγχου την οποία υποβάλλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην εθνική εποπτεύουσα αρχή.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας διατηρεί αντίγραφο του φακέλου καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Ο φάκελος αποστέλλεται στα άλλα κράτη μέλη, εφόσον το ζητήσουν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1. Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου δεν μπορούν να παρεμβαίνουν ούτε άμεσα, ούτε ως εντολοδόχοι, στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία ή τη συντήρηση των συστατικών στοιχείων ή των συστημάτων, ούτε στην χρησιμοποίησή τους. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή ή του εκτελεστή του έργου και του οργανισμού.

2. Ο οργανισμός και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο οφείλουν να εκτελούν τις εργασίες ελέγχου με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και τη μεγαλύτερη τεχνική επάρκεια και οφείλουν να μην εξαρτούν τη στάση τους από πιέσεις και προτροπές, ιδίως οικονομικής φύσεως, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσματα του ελέγχου τους, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που θίγονται από τα αποτελέσματα των ελέγχων.

3. Ο οργανισμός πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και τα αναγκαία μέσα για να επιτελεί με ικανοποιητικό τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με την εκτέλεση των ελέγχων. Πρέπει, ομοίως, να έχει πρόσβαση στο υλικό που είναι αναγκαίο για κατ' εξαίρεση ελέγχους.

4. Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει:

- καλή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση,

- ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά με τους ελέγχους που διεξάγει και επαρκή πρακτική εμπειρία των ελέγχων αυτών,

- την απαιτούμενη ικανότητα σύνταξης των βεβαιώσεων, πρακτικών και εκθέσεων που αποδεικνύουν ότι οι έλεγχοι έχουν πράγματι διεξαχθεί.

5. Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την ανεξαρτησία του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τους ελέγχους. Η αμοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε από τον αριθμό των ελέγχων που διενεργεί, ούτε από τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.

6. Ο οργανισμός οφείλει να συνάπτει σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης, εκτός εάν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος μέλος βάσει του εθνικού δικαίου, ή εάν οι έλεγχοι διενεργούνται απευθείας από το κράτος μέλος.

7. Το προσωπικό του οργανισμού πρέπει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για οτιδήποτε περιέρχεται εις γνώσιν του κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Top