Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0360

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 360/2004 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος

OJ L 63, 28.2.2004, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 553 - 554
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 08/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/360/oj

32004R0360

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 360/2004 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 063 της 28/02/2004 σ. 0013 - 0014


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 360/2004 της Επιτροπής

της 27ης Φεβρουαρίου 2004

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος(1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι οικονομικοί όροι στις αγορές εξαγωγής βοείου κρέατος είναι πολύ διαφορετικοί και η τακτική σύναψη διμερών συμφωνιών οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση των όρων βάσει των οποίων χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή για τα προϊόντα του εν λόγω τομέα. Για να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι προσαρμογής της μεθόδου χορήγησης των ποσοτήτων που μπορούν να εξαχθούν με επιστροφή και αποτελεσματικότητας της χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 κρίνεται σκόπιμο να διευρυνθούν οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής(2), βάσει των οποίων η Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της έκδοσης ή της υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής κατά την περίοδο εξέτασης που προβλέπεται μετά την υποβολή των αιτήσεων. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι τα μέτρα αυτά μπορεί να ληφθούν ανά προορισμό ή ομάδα προορισμών.

(2) Λαμβανομένου υπόψη του βαθμού χρησιμοποίησης του ειδικού καθεστώτος εξαγωγής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1979, περί λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος υποβοηθήσεως κατά την εξαγωγή των προϊόντων του τομέα του βοείου κρέατος που τυγχάνουν ειδικής μεταχειρίσεως κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα(3), και με στόχο την αποφυγή περιττής διοικητικής επιβάρυνσης, πρέπει να καταργηθεί η τριμηνιαία μεταφορά των ποσοτήτων οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95.

(3) Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/95.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Σε περίπτωση που η έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής οδηγήσει ή ενδέχεται να οδηγήσει στην υπέρβαση των διαθέσιμων ποσών του προϋπολογισμού ή στην εξάντληση των ανωτάτων ποσοτήτων που μπορούν να εξαχθούν με επιστροφή κατά τη συγκεκριμένη περίοδο λαμβανομένων υπόψη των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 ή δεν επιτρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχιση των εξαγωγών κατά τη διάρκεια του υπολοίπου της εν λόγω περιόδου, η Επιτροπή μπορεί:

α) να καθορίσει ενιαίο ποσοστό αποδοχής για τις αιτούμενες ποσότητες·

β) να απορρίψει τις αιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν ακόμη χορηγηθεί πιστοποιητικά εξαγωγής·

γ) να αναστείλει την κατάθεση των αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής για πέντε εργάσιμες ημέρες κατ' ανώτατο όριο με την επιφύλαξη της δυνατότητας αναστολής για μεγαλύτερη περίοδο που θα αποφασιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβάλλονται κατά την περίοδο αναστολής δεν γίνονται δεκτές.

Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να ληφθούν ή να διαφοροποιηθούν ανά κατηγορία προϊόντος και ανά προορισμό ή ομάδα προορισμών."·

β) η ακόλουθη παράγραφος 2α παρεμβάλλεται:

"2α. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 μπορούν επίσης να ληφθούν όταν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής αφορούν ποσότητες που υπερβαίνουν ή υπάρχει κίνδυνος να υπερβούν τις ποσότητες κανονικής διάθεσης για έναν προορισμό ή μία ομάδα προορισμών και η έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών εμπεριέχει κίνδυνο κερδοσκοπίας, στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ εμπορευομένων ή διατάραξης των σχετικών συναλλαγών ή της κοινοτικής αγοράς.".

2. Στο άρθρο 12, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"8. Εάν οι ποσότητες για τις οποίες έχουν ζητηθεί πιστοποιητικά υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες, η Επιτροπή καθορίζει ένα ενιαίο ποσοστό αποδοχής των αιτούμενων ποσοτήτων.".

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη μέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2003 (ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σ. 9).

(3) ΕΕ L 336 της 29.12.1979, σ. 44· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3434/87 (ΕΕ L 327 της 18.11.1987, σ. 7).

Top