EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0271

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 271/2004 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2004, για την έγκριση των μεταφορών μεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης καταγωγής Μακάο

ΕΕ L 46 της 17.2.2004, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/271/oj

32004R0271

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 271/2004 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2004, για την έγκριση των μεταφορών μεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης καταγωγής Μακάο

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 046 της 17/02/2004 σ. 0028 - 0029


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 271/2004 της Επιτροπής

της 16ης Φεβρουαρίου 2004

για την έγκριση των μεταφορών μεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης καταγωγής Μακάο

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τους κοινούς κανόνες εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από τρίτες χώρες(1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 7 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Μακάο για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων(2), που μονογραφήθηκε στις 19 Ιουλίου 1986 και εγκρίθηκε με την απόφαση 87/497/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, που μονογραφήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1994 και εγκρίθηκε με την απόφαση 95/131/EΚ του Συμβουλίου(3), προβλέπει ότι μπορεί να συμφωνούνται μεταφορές μεταξύ κατηγοριών και ετών ποσοστώσεων.

(2) Το Μακάο υπέβαλε δύο αιτήσεις για μεταφορές μεταξύ ετών ποσοστώσεων στις 26 Ιουνίου 2003 και στις 14 Ιανουαρίου 2004.

(3) Oι μεταφορές που ζήτησε το Μακάο εμπίπτουν στα όρια των διατάξεων ευελιξίας, που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 και καθορίζονται στο παράρτημα VIII στήλη 9 αυτού.

(4) Συνεπώς, είναι σκόπιμο να γίνουν δεκτά τα αιτήματα.

(5) Είναι επιθυμητό ο παρών κανονισμός να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του, ώστε να μπορέσουν οι οικονομικοί φορείς να επωφεληθούν το ταχύτερο δυνατό.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής κλωστοϋφαντουργικών, της οποίας η σύσταση ορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι μεταφορές μεταξύ των ποσοτικών ορίων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής Μακάο, που καθόρισε η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Μακάο για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, επιτρέπονται για το έτος ποσόστωσης 2003, σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Pascal Lamy

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 275 της 8.11.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 138/2003 (ΕΕ L 23 της 28.1.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 287 της 9.10.1987, σ. 47.

(3) ΕΕ L 94 της 26.4.1995, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top