Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0158

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 158/2004 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα

OJ L 27, 30.1.2004, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/158/oj

32004R0158

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 158/2004 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 027 της 30/01/2004 σ. 0018 - 0020


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 158/2004 της Επιτροπής

της 29ης Ιανουαρίου 2004

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003(2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της όρυζας(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής(4), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισμών αυτών και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθέσιμων ποσοτήτων των σιτηρών, της όρυζας και των θραυσμάτων της, καθώς και οι τιμές τους στην αγορά της Κοινότητας, και αφετέρου οι τιμές των σιτηρών, της όρυζας, των θραυσμάτων της και των προϊόντων του τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά. Κατά τα ίδια αυτά άρθρα έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών και της όρυζας ισορροπία και κανονική εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών και επιπλέον να ληφθεί υπόψη η οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών και η ανάγκη για αποφυγή διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας.

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1518/95 της Επιτροπής(5) σχετικά με το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2993/95(6), όριζει, στο άρθρο 4, τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιστροφής για τα προϊόντα αυτά.

(4) Πρέπει να κλιμακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα με τα προϊόντα, με την περιεκτικότητά τους σε τέφρες, σε ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώματα, σε λιπαρές ουσίες ή σε άμυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσωπευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσωματώνεται πράγματι στο μεταποιημένο προϊόν.

(5) Για τις ρίζες μανιόκας και άλλες ρίζες και κονδύλους, καθώς και για τα άλευρα αυτών, η οικονομική πλευρά των εξαγωγών που θα μπορούσαν να σχεδιασθούν, αφού ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη η φύση και η προέλευση των προϊόντων αυτών, δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισμό μιας επιστροφής κατά την εξαγωγή. Για ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά η ασήμαντη συμμετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισμό μιας επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(6) Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊόντα ανάλογα με τον προορισμό τους.

(7) Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα· ότι είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάμεσα.

(8) Ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τον αραβόσιτο είναι δυνατόν να υποστούν θερμική επεξεργασία από την οποία υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε στην χορήγηση επιστροφής που δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα του προϊόντος. Πρέπει να προσδιοριστεί ότι τα προϊόντα αυτά, τα οποία περιέχουν προζελατινοποιημένο άμυλο δεν δύναται να επωφεληθούν των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

(9) Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 και υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1518/95 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.

(2) ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 1.

(3) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.

(4) ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.

(5) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 55.

(6) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 25.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΝΒ:

Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς "Α" ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι λοιποί προορισμοί ορίζονται ως εξής:

C10 Όλοι οι προορισμοί πλην της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

C11 Όλοι οι προορισμοί πλην της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

C12 Όλοι οι προορισμοί πλην της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

C13 Όλοι οι προορισμοί πλην της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Top