EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0153

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 153/2004 της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2004, για την τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού

ΕΕ L 24 της 29.1.2004, p. 55–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/153/oj

32004R0153

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 153/2004 της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2004, για την τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 024 της 29/01/2004 σ. 0055 - 0057


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 153/2004 της Επιτροπής

της 28ης Ιανουαρίου 2004

για την τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεβως της αγοράς ρυζιού(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2002(2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1503/96 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1996, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τους δασμούς κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2294/2003(4), και ιδίως το άρθρο 4, παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι δασμοί κατά την εισαγωγή στον τομέα του ρυζιού έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 99/2004 της Επιτροπής(5).

(2) Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, ο μέσος όρος των υπολογιζομένων δασμών κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 10 Ecu ανά τόνο του καθορισμένου δασμού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρμογή. Υπήρξε η εν λόγω απόκλιση. Πρέπει, συνεπώς, να προσαρμοστούν οι δασμοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 99/2004.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 99/2004 αντικαθίστανται από τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.

(2) ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.

(3) ΕΕ L 189 της 30.7.1996, σ. 71.

(4) ΕΕ L 340 της 24.12.2003, σ. 12.

(5) ΕΕ L 15 της 22.1.2004, σ. 15.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στο ρύζι και στα θραύσματα ρυζιού

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπολογισμός των εισαγωγικών δασμών στον τομέα του ρυζιού

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top