EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0112

Οδηγία 2004/112/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτωνΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 367, 14.12.2004, p. 23–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 68–75 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 180 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 180 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 206 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2022; καταργήθηκε από 32022L1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/112/oj

14.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367/23


ΟΔΗΓΊΑ 2004/112/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2004

για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 9α,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την οδηγία 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (2), καθορίστηκαν οι ενιαίοι κανόνες για τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων στην Κοινότητα.

(2)

Τα παρατήματα της οδηγίας 95/50/ΕΚ σχετίζονται με τα παρατήματα της οδηγίας 94/55/ΕΚ. Η προσαρμογή των παραρτημάτων της οδηγίας 94/55/ΕΚ στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στα παραρτήματα της οδηγίας 95/50/ΕΚ.

(3)

Τα παραρτήματα της οδηγίας 95/50/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η οδηγία 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 1999, για τέταρτη προσαρμογή, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

(4)

H επιτροπή για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, που συγκροτήθηκε με βάση την οδηγία 94/55/ΕΚ, είναι σύμφωνη με τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 95/50/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

Τα παρατήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντικαθίστανται από τα παρατήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο ένα έτος μετά την δημοσίευσή της. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 249 της 17.10.1995, σ. 35· όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/26/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 23.6.2001, σ. 23).

(2)  ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/26/ΕΚ (ΕΕ L 90 της 8.4.2003, σ. 45).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο παρακάτω μη εξαντλητικός κατάλογος, που διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες κινδύνου (η κατηγορία Ι είναι η πιο σοβαρή) αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με το τι θεωρείται ως παράβαση.

Κατά τον καθορισμό της αντίστοιχης κατηγορίας κινδύνου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες και να αφεθεί στην διακριτική ευχέρεια της αρχής / του οργάνου επιβολής του νόμου που διενεργεί τον οδικό έλεγχο.

Οι ελλείψεις που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κατηγοριών κινδύνου εντάσσονται σε κατηγορία βάσει των αντίστοιχων περιγραφών.

Στην περίπτωση που έχουν σημειωθεί αρκετές παραβάσεις ανά μεταφορική μονάδα, χρησιμοποιείται στην έκθεση (παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας) μόνον η πλέον σοβαρή κατηγορία κινδύνου (όπως αναφέρεται στο στοιχείο 39 του παρατήματος Ι της παρούσας οδηγίας).

1.   Κατηγορία κινδύνου Ι

Στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις ADR δημιουργεί υψηλό κίνδυνο θανάτου, σοβαρού τραυματισμού ή σημαντικής ζημίας του περιβάλλοντος, οι ελλείψεις θα πρέπει να οδηγήσουν στην άμεση λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων όπως για παράδειγμα ακινητοποίηση του οχήματος.

Οι ελλείψεις περιλαμβάνουν:

1)

Η μεταφορά των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων απαγορεύεται.

2)

Διαρροή επικίνδυνων ουσιών.

3)

Μεταφορά με απαγορευμένο τρόπο ή με ανεπαρκές μέσο μεταφοράς.

4)

Χύδην μεταφορά με εμπορευματοκιβώτιο που δεν είναι δομικά συντηρήσιμο.

5)

Μεταφορά με όχημα χωρίς κατάλληλο πιστοποιητικό έγκρισης.

6)

Το όχημα δεν ανταποκρίνεται πλέον στα πρότυπα έγκρισης και παρουσιάζει άμεσο κίνδυνο (αλλιώς υπάγεται στην κατηγορία κινδύνου ΙΙ).

7)

Χρησιμοποιείται με εγκεκριμένη συσκευασία.

8)

Η συσκευασία δεν ανταποκρίνεται στις εφαρμόσιμες οδηγίες συσκευασίας.

9)

Δεν τηρήθηκαν οι ειδικές προβλέψεις για μικτές συσκευασίες.

10)

Δεν τηρήθηκαν οι κανόνες που διέπουν την ασφάλεια και την στίβαξη του φορτίου.

11)

Δεν τηρήθηκαν οι κανόνες που διέπουν την μικτή φόρτωση δεμάτων.

12)

Δεν τηρήθηκαν οι επιτρεπόμενοι βαθμοί πλήρωσης των δεξαμενών ή δεμάτων.

13)

Δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις που περιορίζουν τις μεταφερόμενες ποσότητες σε μία μονάδα μεταφοράς.

14)

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων χωρίς ένδειξη της παρουσίας τους (π.χ. έγγραφα, επισήμανση και πινακίδες στα δέματα, πινακίδες και σήμανση του οχήματος).

15)

Μεταφορά χωρίς πινακίδα και επισήμανση του οχήματος.

16)

Δεν διατίθενται πληροφορίες σχετικά με την μεταφερόμενη ουσία που να επιτρέπουν τον καθορισμό παράβασης κατηγορίας κινδύνου Ι (π.χ. αριθμός ΟΗΕ, σωστή ονομασία αποστολής, ομάδα συσκευασίας).

17)

Ο οδηγός δεν διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης.

18)

Χρησιμοποιείται πυρ ή απροστάτευτη πηγή φωτός.

19)

Δεν τηρείται η απαγόρευση καπνίσματος.

2.   Κατηγορία κινδύνου ΙΙ

Στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις ADR δημιουργεί κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή σημαντικής ζημίας του περιβάλλοντος, οι ελλείψεις θα πρέπει να οδηγήσουν στην λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων όπως για παράδειγμα η απαίτηση διόρθωσης στον τόπο του ελέγχου αν αυτό είναι δυνατόν και ενδείκνυται αλλά το αργότερο κατά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης μεταφορικής μετακίνησης.

Οι ελλείψεις περιλαμβάνουν:

1)

Η μονάδα μεταφοράς περιλαμβάνει παραπάνω από ένα ρυμουλκούμενο/ ημιρυμουλκούμενο.

2)

Το όχημα δεν ανταποκρίνεται πλέον στα πρότυπα έγκρισης αλλά δεν παρουσιάζει άμεσο κίνδυνο.

3)

Το όχημα δεν φέρει πυροσβεστήρες σε λειτουργία όπως απαιτείται. Ο πυροσβεστήρας είναι δυνατόν να θεωρηθεί πως λειτουργεί ακόμη αν λείπουν μόνον η προβλεπόμενη σφραγίδα ή/και η ημερομηνία λήξης. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που ο πυροσβεστήρας είναι εμφανώς σε κατάσταση μη λειτουργίας π.χ. πιεσόμετρο στο 0.

4)

Το όχημα δεν φέρει τον εξοπλισμό που απαιτείται στο ADR ή στις γραπτές οδηγίες.

5)

Δεν τηρήθηκαν οι ημερομηνίες δοκιμών και επιθεώρησης και οι περίοδοι χρήσης της συσκευασίας, των περιεκτών για χύμα φορτία ή των μεγάλων συσκευασιών.

6)

Μεταφέρονται δέματα με φθαρμένες συσκευασίες, περιέκτες για χύμα φορτία ή μεγάλες συσκευασίες ή φθαρμένες ακάθαρτες κενές συσκευασίες.

7)

Μεταφορά συσκευασμένων εμπορευμάτων με εμπορευματοκιβώτιο που δεν είναι δομικά συντηρήσιμο.

8)

Οι δεξαμενές/τα εμπορευματοκιβώτια δεξαμενές (συμπεριλαμβανομένων των κενών και ακάθαρτων) δεν έχουν κλείσει κανονικά.

9)

Μεταφορά μικτής συσκευασίας με εξωτερική συσκευασία που δεν έχει κλείσει κανονικά.

10)

Εσφαλμένη επισήμανση, χαρακτηρισμός ή πινακίδα.

11)

Δεν υπάρχουν γραπτές οδηγίες σύμφωνα με την ADR, ή οι γραπτές οδηγίες δεν σχετίζονται με τα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

12)

Το όχημα δεν υπόκειται σε κανονική επιτήρηση ή δεν έχει σταθμεύσει κανονικά.

3.   Κατηγορία κινδύνου ΙΙΙ

Στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις δημιουργεί χαμηλό κίνδυνο τραυματισμού ή ζημίας του περιβάλλοντος, και όπου δεν απαιτείται η άμεση λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων στον τόπο του ελέγχου αλλά είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί αργότερα στην επιχείρηση.

Οι ελλείψεις περιλαμβάνουν:

1)

Το μέγεθος των πινακίδων ή των ετικετών ή το μέγεθος των γραμμάτων, των αριθμών ή των συμβόλων στις πινακίδες ή τις ετικέτες δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς.

2)

Δεν διατίθενται πληροφορίες στα παραστατικά μεταφοράς εκτός από τις περιπτώσεις κατηγορίας κινδύνου Ι 16.

3)

Το πιστοποιητικό κατάρτισης δεν διατίθεται επί του οχήματος αλλά υπάρχουν ενδείξεις πως βρίσκεται στην κατοχή του οδηγού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Image


Top