EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0019

Οδηγία 2004/19/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/72/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 71, 10.3.2004, p. 8–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 19 - 32
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 351 - 364
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 351 - 364

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2011; καταργήθηκε από 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/19/oj

32004L0019

Οδηγία 2004/19/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/72/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 071 της 10/03/2004 σ. 0008 - 0021


Οδηγία 2004/19/ΕΚ της Επιτροπής

της 1ης Μαρτίου 2004

για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/72/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/109/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα(1), και ιδίως το άρθρο 3,

Κατόπιν γνωμοδότησης της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής(2) καθορίζει τους κανόνες για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

(2) Η οδηγία 2002/72/ΕΚ καταρτίζει κατάλογο των μονομερών και των άλλων αρχικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων. Με βάση νέες πληροφορίες, ορισμένα μονομερή που έγιναν προσωρινά δεκτά σε εθνικό επίπεδο καθώς και νέα μονομερή πρέπει να συμπεριληφθούν στον κοινοτικό κατάλογο των επιτρεπόμενων ουσιών στην εν λόγω οδηγία.

(3) Η οδηγία 2002/72/ΕΚ περιέχει επίσης έναν ημιτελή κατάλογο προσθέτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να τροποποιείται έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει άλλα πρόσθετα που αξιολογούνται από την ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (εφεξής "αρχή").

(4) Για ορισμένες ουσίες, οι περιορισμοί που έχουν ήδη καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο πρέπει να τροποποιηθούν βάσει των νέων διαθέσιμων πληροφοριών.

(5) Ο υπάρχων κατάλογος προσθέτων είναι ημιτελής καθόσον δεν περιέχει όλες τις ουσίες που σήμερα γίνονται αποδεκτές σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Τα πρόσθετα αυτά εξακολουθούν να διέπονται από τις εθνικές νομοθεσίες εν αναμονή της λήψης απόφασης σχετικά με τη συμπερίληψή τους στον κοινοτικό κατάλογο.

(6) Ο υπάρχων κατάλογος προσθέτων πρέπει να καταστεί θετικός κατάλογος προκειμένου να εναρμονιστεί η χρήση των προσθέτων αυτών στην Κοινότητα. Όσον αφορά τα πρόσθετα που ήδη διατίθενται στην αγορά σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για την υποβολή των αναγκαίων στοιχείων για την αξιολόγηση της ασφάλειάς τους από την αρχή. Συνεπώς, ως προθεσμία για την υποβολή των στοιχείων πρέπει να καθοριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2006.

(7) Εάν τα στοιχεία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της αρχής, πρέπει να είναι δυνατή η συνέχιση της χρήσης των εν λόγω προσθέτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους. Εάν τα στοιχεία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της αρχής ή υποβληθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2006, τα εν λόγω πρόσθετα αυτά δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στον πρώτο θετικό κατάλογο.

(8) Η ημερομηνία κατά την οποία ο κατάλογος προσθέτων πρόκειται να καταστεί θετικός κατάλογος πρέπει να οριστεί όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2007, καθώς είναι αδύνατη η πρόγνωση του αριθμού των προσθέτων για τα οποία θα παρασχεθούν τα στοιχεία που απαιτούνται από την αρχή. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται, ώστε η αρχή να αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εγκαίρως.

(9) Ορισμένες ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα προστίθενται επίσης απευθείας στα τρόφιμα. Οι ουσίες αυτές δεν πρέπει να μεταναστεύουν από τα υλικά ή τα αντικείμενα στα τρόφιμα σε ποσότητες που να μπορούν να υπερβούν τα όρια που τίθενται στη σχετική νομοθεσία για τα τρόφιμα ή στην παρούσα οδηγία, όποια από τις δύο παρέχει το χαμηλότερο περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση, οι ουσίες αυτές δεν πρέπει να μεταναστεύουν από τα υλικά ή αντικείμενα στα τρόφιμα σε ποσότητες που να έχουν τεχνολογική λειτουργία στο τελικό τρόφιμο. Οι χρήστες των υλικών και αντικειμένων που μπορούν να απελευθερώσουν τις ουσίες αυτές στα τρόφιμα πρέπει να ενημερώνονται καταλλήλως, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τη λοιπή σχετική νομοθεσία για τα τρόφιμα.

(10) Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να ορίζουν κανόνες σχετικά με τις ουσίες που χρησιμοποιούνται ως ενεργά συστατικά σε ενεργά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα έως ότου εγκριθούν οι κοινοτικές διατάξεις.

(11) Συνεπώς, η οδηγία 2002/72/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2002/72/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 3, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση, για την παρασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων, μόνο των μονομερών και των άλλων αρχικών ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II μέρος A, με τήρηση των καθοριζόμενων στο παράρτημα περιορισμών.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα μονομερή και οι άλλες αρχικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II, μέρος B, μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 το αργότερο, εν αναμονή της αξιολόγησής τους από την ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (εφεξής 'η αρχή')."

2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 4

1. Στο παράρτημα III παρατίθεται κατάλογος των προσθέτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων, μαζί με τους περιορισμούς ή και τις προδιαγραφές σχετικά με τη χρήση τους.

Αυτός ο κατάλογος προσθέτων θεωρείται ότι αποτελεί ημιατελή κατάλογο έως ότου η Επιτροπή αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 4α, ότι καθίσταται θετικός κοινοτικός κατάλογος εγκεκριμένων προσθέτων αποκλείοντας όλα τα υπόλοιπα.

Η Επιτροπή ορίζει, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2007, την ημερομηνία κατά την οποία ο εν λόγω κατάλογος καθίσταται θετικός κατάλογος.

2. Όσον αφορά τα πρόσθετα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III μέρος B, η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα όρια ειδικής μετανάστευσης στον προσομοιωτή Δ ή στα δοκιμαστικά μέσα των υποκατάστατων δοκιμών όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 82/711/ΕΟΚ και στο άρθρο 1 της οδηγίας 85/572/ΕΟΚ, εφαρμόζεται από την 30ή Ιουνίου 2006.

3. Οι κατάλογοι που παρατίθεται στο παράρτημα III, μέρη A και B δεν περιλαμβάνουν ακόμη τα ακόλουθα πρόσθετα:

α) πρόσθετα που χρησιμοποιούνται μόνον στην παρασκευή:

- επιχρισμάτων επιφανείας που λαμβάνονται από ρητινώδη ή πολυμερισμένα προϊόντα σε μορφή υγρού, σκόνης ή διασποράς, όπως βερνίκια, λάκες, χρώματα,

- εποξικών ρητινών,

- συγκολλητικών υλών και ενισχυτικών συγκόλλησης,

- τυπογραφικών μελανών·

β) χρωστικές ουσίες·

γ) διαλύτες."

3. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 4α και 4β:

"Άρθρο 4α

1. Ένα νέο πρόσθετο μπορεί πάντα να προστεθεί στον κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών σε κοινοτικό επίπεδο ύστερα από αξιολόγηση ασφάλειας από την αρχή.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την εισαγωγή στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, ενός προσθέτου, το οποίο ήδη κυκλοφορεί στην αγορά σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, υποβάλλει στοιχεία για την αξιολόγηση της ασφάλειάς του από την αρχή το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Για την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων, ο αιτών συμβουλεύεται τις κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων για την υποβολή αίτησης για την αξιολόγηση ασφάλειας μιας ουσίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πριν από την έγκρισή της.

3. Εάν κατά τη διάρκεια της εξέτασης των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η αρχή απαιτήσει συμπληρωματικές πληροφορίες, το πρόσθετο μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται υπό την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, έως ότου η αρχή εκδώσει γνώμη, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από την αρχή.

4. Η Επιτροπή καταρτίζει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο, προσωρινό κατάλογο προσθέτων που μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2007 υπό την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, έως ότου η αρχή τα αξιολογήσει.

5. Η εισαγωγή προσθέτου στον προσωρινό κατάλογο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το πρόσθετο πρέπει να επιτρέπεται σε ένα η περισσότερα κράτη μέλη όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2006·

β) τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σχετικά με τα εν λόγω πρόσθετα πρέπει να έχουν παρασχεθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχής όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 4α

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της οδηγίας 89/109/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εγκρίνουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2006 πρόσθετα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τα οποία δεν αξιολογήθηκαν ποτέ από την επιστημονική επιτροπή τροφίμων ή την αρχή."

4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 5α:

"Άρθρο 5α

5. Τα πρόσθετα που αναφέρονται στο άρθρο 4, που εγκρίνονται ως πρόσθετα τροφίμων από την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου(3) ή αρωματικές ύλες από την οδηγία 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4) δεν μεταναστεύουν:

α) σε τρόφιμα, σε ποσότητες που έχουν τεχνολογική λειτουργία στα τελικά τρόφιμα·

β) στα τρόφιμα στα οποία επετράπη η χρήση τους ως προσθέτων ή αρωματικών υλών, σε ποσότητες που υπερβαίνουν τους περιορισμούς που προβλέπονται στην οδηγία 89/107/ΕΟΚ, την οδηγία 88/388/ΕΟΚ ή το άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, όποιο προβλέπει το χαμηλότερο περιορισμό·

γ) στα τρόφιμα για τα οποία η χρήση τους ως προσθέτων υλών τροφίμων ή αρωματικών υλών δεν έχει εγκριθεί σε ποσότητες που να υπερβαίνουν τους περιορισμούς που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας.

2. Κατά τη διάρκεια των σταδίων της διάθεσης στην αγορά, εκτός των σταδίων λιανικής πώλησης, τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να τεθούν σε επαφή με τρόφιμα και τα οποία περιέχουν πρόσθετες ύλες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από γραπτή δήλωση που περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β).

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν οι ουσίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 χρησιμοποιούνται ως ενεργά συστατικά ενεργών συστημάτων υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εθνικών διατάξεων εν αναμονή της έγκρισης των κοινοτικών διατάξεων."

5. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 7

Τα όρια ειδικής μετανάστευσης στον κατάλογο που παρατίθεται στα παραρτήματα II και III εκφράζονται σε mg/kg. Ωστόσο, τα όρια αυτά εκφράζονται σε mg/dm2 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για αντικείμενα που είναι δοχεία ή είναι ανάλογα με δοχεία ή μπορούν να πληρωθούν, με χωρητικότητα μικρότερη από 500 ml ή μεγαλύτερη από 10 λίτρα·

β) για φύλλα, μεμβράνες ή άλλα υλικά ή αντικείμενα που δεν μπορούν να πληρωθούν ή στα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατόν να εκτιμηθεί η σχέση μεταξύ του εμβαδού της επιφανείας και της ποσότητας τροφίμων που έρχεται σε επαφή με αυτήν.

Στις περιπτώσεις αυτές τα όρια που παρατίθενται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, εκφραζόμενα σε mg/kg, διαιρούνται με το συμβατικό συντελεστή μετατροπής 6, ώστε να εκφραστούν σε mg/dm2."

6. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Η εξακρίβωση της τήρησης των ορίων ειδικής μετανάστευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν είναι υποχρεωτική, εάν από την τιμή καθορισμού της συνολικής μετανάστευσης συνεπάγεται ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση των ορίων ειδικής μετανάστευσης που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο."

7. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Κατά τη διάρκεια των σταδίων διάθεσης στην αγορά, εκτός των σταδίων λιανικής πώλησης, τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να τεθούν σε επαφή με τρόφιμα συνοδεύονται από γραπτή δήλωση, η οποία:

α) είναι σύμφωνη με το άρθρο 6 παράγραφος 5 της οδηγίας 89/109/ΕΟΚ·

β) παρέχει, για ουσίες οι οποίες υπόκεινται σε περιορισμό στα τρόφιμα, επαρκείς πληροφορίες, που αποκτώνται με πειραματικά στοιχεία ή θεωρητικό υπολογισμό, σχετικά με το επίπεδο της ειδικής τους μετανάστευσης, και όπου είναι δυνατόν, κριτήρια καθαρότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής 95/31/ΕΚ(5), 95/45/ΕΚ(6) και 2002/82/ΕΚ(7), ώστε να διευκολυνθεί ο χρήστης των υλικών και αντικειμένων αυτών να συμμορφωθεί με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις ή, εάν αυτές λείπουν, με τις εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα."

β) Η παράγραφος 2 απαλείφεται.

8. Τα παραρτήματα II έως VI τροποποιούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα I έως V της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2005 τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις κατά τρόπον ώστε:

α) να επιτρέπουν το εμπόριο και τη χρήση των πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και τα οποία συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία από την 1η Σεπτεμβίου 2005·

β) να απαγορεύουν την παρασκευή και την εισαγωγή στην Κοινότητα πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και τα οποία δεν συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, από την 1η Μαρτίου 2006.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 38· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 220 της 15.8.2002, σ. 18· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/1/ΕΚ (ΕΕ L 7 της 13.1.2004, σ. 45).

(3) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 27.

(4) ΕΕ L 184 της 15.7.1988, σ. 61.

(5) ΕΕ L 178 της 28.7.1995, σ. 1.

(6) ΕΕ L 226 της 22.9.1995, σ. 1.

(7) ΕΕ L 292 της 28.10.2002, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2002/72/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο σημείο 8, ο ορισμός της ΜΠ αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

"ΜΠ Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα 'παραμένουσας' ουσίας στο υλικό ή στο αντικείμενο. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η ποσότητα της ουσίας στο υλικό ή αντικείμενο πρέπει να προσδιορίζεται με επικυρωμένη μέθοδο ανάλυσης. Εάν δεν υπάρχει προς το παρόν τέτοια μέθοδος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος ανάλυσης με κατάλληλες επιδόσεις για το όριο ανίχνευσης, έως ότου αναπτυχθεί μια επικυρωμένη μέθοδος."

2. Τα ακόλουθα μονομερή και άλλες αρχικές ουσίες εισάγονται κατά την ορθή αριθμητική σειρά στον πίνακα στο τμήμα A:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

3. Για τα ακόλουθα μονομερή και άλλες αρχικές ουσίες που παρατίθενται στον πίνακα στο μέρος A, το περιεχόμενο των στηλών "Ονομασία" ή "Αριθμός CAS" ή "Περιορισμοί ή/και προδιαγραφές" αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

4. Τα ακόλουθα μονομερή και οι άλλες αρχικές ουσίες διαγράφονται από τον πίνακα στο μέρος B και εισάγονται κατά την ορθή αριθμητική σειρά στο μέρος A:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

5. Τα ακόλουθα μονομερή και οι άλλες αρχικές ουσίες διαγράφονται από τον πίνακα στο μέρος Α:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

1. Το σημείο 1 αντικαθίσταται από τα εξής:

"1. Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει κατάλογο:

α) ουσιών που ενσωματώνονται σε πλαστικά προκειμένου να επιτευχθεί συγκεκριμένη τεχνική επίδραση στο τελικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των 'πολυμερικών πρόσθετων ουσιών'. Οι ουσίες αυτές απαντώνται στο τελικό αντικείμενο·

β) ουσιών που χρησιμοποιούνται ως ενδεδειγμένο μέσο πολυμερισμού.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος οι ουσίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) αναφέρονται στο εξής ως 'πρόσθετα'.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως 'πολυμερικά πρόσθετα' νοούνται κάθε πολυμερές ή και προπολυμερές ή και ολιγομερές που μπορεί να προστίθεται σε πλαστικά προκειμένου να επιτευχθεί ένα τεχνικό αποτέλεσμα το οποίο όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί απουσία άλλων πολυμερών ως η κύρια δομική συνιστώσα των τελικών υλικών και αντικειμένων. Περιλαμβάνει και τις ουσίες οι οποίες μπορούν να προστίθενται στο μέσο πολυμερισμού.

Στον κατάλογο δεν περιλαμβάνονται:

α) οι ουσίες οι οποίες επηρεάζουν άμεσα το σχηματισμό πολυμερών·

β) οι χρωστικές ουσίες·

γ) οι διαλύτες."

2. Το μέρος A τροποποιείται ως εξής:

α) Τα ακόλουθα πρόσθετα εισάγονται εισάγονται κατά την ορθή αριθμητική σειρά στον πίνακα στο μέρος A:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

β) Για τα ακόλουθα πρόσθετα του μέρους A, το περιεχόμενο της στήλης "Περιορισμοί ή/και προδιαγραφές" αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

γ) Τα ακόλουθα πρόσθετα διαγράφονται από τον πίνακα στο μέρος Α:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

3. Το μέρος Β τροποποιείται ως εξής:

α) Τα ακόλουθα πρόσθετα εισάγονται εισάγονται κατά την ορθή αριθμητική σειρά στον πίνακα στο μέρος B:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

β) Τα ακόλουθα πρόσθετα διαγράφονται από τον πίνακα στο μέρος Β:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΖΥΜΩΣΗ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Στο παράρτημα V οι προηγούμενες προδιαγραφές στο μέρος B για τις ουσίες με αριθ. Ref. 16690 και 18888 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες, ενώ νέες προδιαγραφές προστίθενται για τους αριθ. Ref. 11530 και 77895:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΤΗΛΗ "ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

(1) Προειδοποίηση: Υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του ΟΕΙΜ για τους προσομοιωτές λιπαρών τροφίμων.

(2) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 10060 και 23920 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(3) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 15760, 16990, 47680, 53650 και 89440 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(4) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 19540, 19960 και 64800 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(5) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 14200, 14230 και 41840 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(6) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 66560 και 66580 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(7) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 και 92030 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(8) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 και 95725 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(9) Προειδοποίηση: Υπάρχει κίνδυνος η μετανάστευση της ουσίας να αλλοιώνει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τροφίμου με το οποίο έρχεται σε επαφή και στην περίπτωση αυτή το τελικό προϊόν να μη συμμορφώνεται με τη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 2 της οδηγίας 89/109/EΟΚ.

(10) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 και 73120 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(11) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης (εκφραζόμενων σε ιώδιο) των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 45200, 64320, 81680 και 86800 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(12) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 36720, 36800 και 92000 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(13) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 39090 και 39120 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(14) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 44960, 68078, 82020 και 89170 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(15) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 και 61600 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(16) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 49600, 67520 και 83599 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(17) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 και 51120 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(18) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 67600, 67680 και 67760 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(19) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 60400, 60480 και 61440 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(20) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 66400 και 66480 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(21) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 93120 και 93280 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(22) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 17260, 18670, 54880 και 59280 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(23) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 13620, 36840, 40320 και 87040 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(24) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 13720 και 40580 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(25) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 16650 και 51570 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(26) ΜΠ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των ποσοτήτων καταλοίπων των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 και 25270 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(27) ΜΠΕ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 10599/90Α, 10599/91, 10599/92Α και 10599/93 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(28) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 13480 και 39680 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(29) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 22775 και 69920 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(30) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα των επιπέδων μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 86480, 86960 και 87120 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(31) Η δοκιμή συμμόρφωσης όταν υπάρχει επαφή λίπους πρέπει να εκτελείται με τη χρησιμοποίηση κεκορεσμένων προσομοιωτών λιπαρών τροφών ως προσομοιωτή Δ.

(32) Η δοκιμή συμμόρφωσης όταν υπάρχει επαφή λίπους πρέπει να εκτελείται με τη χρησιμοποίηση ισοκτανίου ως υποκατάστατου του προσομοιωτή Δ (ασταθής).

(33) ΜΠΕ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 14800 και 45600 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό.

(34) ΟΕΙΜ(Σ) στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση σημαίνει ότι το άθροισμα της μετανάστευσης των ουσιών που αντιστοιχούν στους αριθ. Ref.: 55200, 55280 και 55360 δεν πρέπει να υπερβαίνει τον περιορισμό."

Top