EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0020

Απόφαση αριθ. 20/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση των κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές για τα έτη 2004-2007 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 5, 9.1.2004, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 143 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 143 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 003 P. 3 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2006; καταργήθηκε από 32006D1926 . Latest consolidated version: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/20(1)/oj

32004D0020

Απόφαση αριθ. 20/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση των κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές για τα έτη 2004-2007 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 005 της 09/01/2004 σ. 0001 - 0007


Απόφαση αριθ. 20/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 8ης Δεκεμβρίου 2003

σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση των κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές για τα έτη 2004-2007

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 153,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η πολιτική υπέρ των καταναλωτών συμβάλλει σημαντικά σε δύο από τους στρατηγικούς στόχους της Επιτροπής όπως αυτοί διατυπώνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2000-2005 "Η διαμόρφωση της νέας Ευρώπης"(3), δηλαδή στην προώθηση νέου οικονομικού και κοινωνικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες της Ευρώπης.

(2) Η στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2002-2006 θέτει τρεις βασικούς στόχους. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω ενεργειών στο πλαίσιο κυλιόμενου προγράμματος που θα αναθεωρεί τακτικά η Επιτροπή.

(3) Οι στόχοι και οι ενέργειες που εμπίπτουν στη στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών πρέπει να κατευθύνουν τη χορήγηση των πόρων για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται βάσει του παρόντος πλαισίου. Επιπλέον, παράλληλα με τους τρεις βασικούς στόχους της στρατηγικής για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών, θα πρέπει να δίδεται υψηλή προτεραιότητα στις δραστηριότητες που αποβλέπουν στην ενσωμάτωση των συμφερόντων των καταναλωτών σε άλλους τομείς δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 153 της συνθήκης.

(4) Σύμφωνα με τη στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών, η πολιτική των καταναλωτών που καλύπτεται από το παρόν πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει την ασφάλεια των υπηρεσιών και των προϊόντων, εξαιρουμένων των τροφίμων, καθώς και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών της ΕΕ. Οι ενέργειες που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων δεν καλύπτονται από το παρόν πλαίσιο.

(5) Οι γενικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την επίτευξη ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με το πρόγραμμα εφαρμογής της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και με τη διαδικασία του Κάρντιφ, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

(6) Με το παρόν πλαίσιο προβλέπεται η ανάληψη κοινοτικών ενεργειών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 5 της συνθήκης, για τη στήριξη και την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων και των φορέων που εργάζονται για την προαγωγή των συμφερόντων των καταναλωτών σε κοινοτικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

(7) Επιπλέον των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι οργανώσεις καταναλωτών και άλλες σχετικές μη κυβερνητικές οργανώσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην εφαρμογή της στρατηγικής για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών μέσω της συμμετοχής τους στις εργασίες της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας καταναλωτών, όπως αυτή συστήνεται με την απόφαση 2003/709/ΕΚ της Επιτροπής(4).

(8) Το παρόν πλαίσιο πρέπει να προβλέπει ενέργειες που θα αναλαμβάνουν από κοινού η Επιτροπή και ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών.

(9) Η γενικότερη εκπροσώπηση σε κοινοτικό επίπεδο των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών και των συμφερόντων τους που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και η εκπροσώπηση των συμφερόντων αυτών στη διαδικασία διαμόρφωσης προτύπων για προϊόντα και υπηρεσίες, συνιστά θέμα γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5) (στο εξής "δημοσιονομικός κανονισμός").

(10) Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται για όλη τη διάρκεια του παρόντος πλαισίου χρηματοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνομιακή αναφορά, κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(6), για την αρχή του προϋπολογισμού μέσα στα πλαίσια της ετήσιας δημοσιονομικής διαδικασίας.

(11) Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών και των οργανώσεων καταναλωτών που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών στη διαδικασία διαμόρφωσης προτύπων για προϊόντα και υπηρεσίες σε κοινοτικό επίπεδο, η χρηματοδοτική συνδρομή στις επιλέξιμες οργανώσεις μπορεί να υπόκειται σε συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης για τη διάρκεια του παρόντος πλαισίου.

(12) Για να βελτιωθεί η διοικητική αποτελεσματικότητα, καθώς και η αποδοτικότητα και ο αντίκτυπος των επί μέρους σχεδίων, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για συγκεκριμένα σχέδια πρέπει να δημοσιεύονται τουλάχιστον ανά διετία και η χορηγούμενη ενίσχυση πρέπει να καλύπτει κατ' ανώτατο όριο το 75 % του κόστους των επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση των σχεδίων.

(13) Με τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ) προβλέπεται ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ) πρέπει, μεταξύ άλλων, να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη συνεργασία στο πλαίσιο των κοινοτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.

(14) Το παρόν γενικό πλαίσιο πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών, σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων διμερών συμφωνιών που καθορίζουν τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα.

(15) Προκειμένου να αυξηθεί η αξία και ο αντίκτυπος του παρόντος πλαισίου, οι ενέργειες πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς και να αξιολογούνται τακτικά, ώστε να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές όπου αυτό αρμόζει.

(16) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(7),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει το γενικό πλαίσιο για τις κοινοτικές ενέργειες υπέρ της πολιτικής των καταναλωτών, εφεξής καλούμενο "το πλαίσιο", για την περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

2. Οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν βάσει του παρόντος πλαισίου συμπληρώνουν τις ενέργειες που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη στην επικράτειά τους για να προστατεύσουν την υγεία, την ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών και να προαγάγουν το δικαίωμά τους για ενημέρωση και εκπαίδευση, καθώς και το δικαίωμά τους να οργανώνονται με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Άρθρο 2

Τομείς δράσης

Οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν βάσει του παρόντος πλαισίου αφορούν τους ακόλουθους συγκεκριμένους τομείς:

α) προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, εξαιρουμένων των τροφίμων·

β) προστασία των οικονομικών και εννόμων συμφερόντων των καταναλωτών·

γ) προώθηση της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των καταναλωτών·

δ) προώθηση της ικανότητας των οργανώσεων των καταναλωτών για προσφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 3

Στόχοι ενεργειών

Οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν βάσει του παρόντος πλαισίου βοηθούν στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων:

α) υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως μέσω της καθιέρωσης κοινών κανόνων και πρακτικών για την προστασία των καταναλωτών και μέσω της ενσωμάτωσης των συμφερόντων των καταναλωτών σε άλλες κοινοτικές πολιτικές·

β) αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, ιδίως μέσω της εποπτείας της αγοράς, μέσω της συνεργασίας σε θέματα διοίκησης και επιβολής της νομοθεσίας, μέσω της πρόσβασης των καταναλωτών σε πληροφορίες για υπηρεσίες και προϊόντα εκτός τροφίμων και μέσω της πρόσβασης των καταναλωτών σε μηχανισμούς διευθέτησης καταγγελιών και επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών και

γ) ορθή συμμετοχή των οργανώσεων καταναλωτών στη χάραξη της πολιτικής καταναλωτών και άλλων κοινοτικών πολιτικών που αφορούν τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Άρθρο 4

Είδη ενεργειών

1. Οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν βάσει του παρόντος πλαισίου απαριθμούνται στο παράρτημα ανά στόχο.

2. Οι ενέργειες 1 έως 8, 11 έως 15 και 19 εκτελούνται άμεσα από την Επιτροπή.

3. Οι ενέργειες 9 και 10 χρηματοδοτούνται από κοινού από την Κοινότητα και από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή από την Κοινότητα και τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών που συμμετέχουν βάσει του άρθρου 9.

4. Οι ενέργειες 16, 17 και 18 τυγχάνουν χρηματοδοτικής συνδρομής από την Κοινότητα.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1. Το δημοσιονομικό πλαίσιο για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 ορίζεται σε 72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 54 εκατ. ευρώ για την περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

2. Για την περίοδο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006, το προτεινόμενο ποσό θα επιβεβαιωθεί εφόσον είναι συμβατό με τις δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου που ξεκινά το 2007.

3. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός του ορίου των δημοσιονομικών προοπτικών.

Άρθρο 6

Χρηματοδοτική συνεισφορά

1. Η κοινοτική συνδρομή στις κοινές ενέργειες 9 και 10 ανέρχεται καταρχήν στο 50 %, και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το 70 % του συνολικού κόστους της ενέργειας. Η Επιτροπή καθορίζει σαφώς ποιες κοινές ενέργειες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή σε ποσοστό άνω του 50 %.

2. Η χρηματοδοτική συνδρομή για την ενέργεια 16 δεν υπερβαίνει το 50 % των δαπανών για την εκτέλεση επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

3. Η χρηματοδοτική συνδρομή για την ενέργεια 17 δεν υπερβαίνει το 95 % των δαπανών για την εκτέλεση επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

4. Η ανανέωση της χρηματοδοτικής συνδρομής για τις ενέργειες 16 και 17 σε επιλέξιμες οργανώσεις οι οποίες, κατά το προηγούμενο έτος, αποδείχθηκε ότι εκπροσώπησαν ενεργά και ουσιαστικά τα συμφέροντα των καταναλωτών δεν υπόκειται στον κανόνα της σταδιακής μείωσης.

5. Η χρηματοδοτική συνδρομή για την ενέργεια 18 ανέρχεται καταρχήν στο 50 %, και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το 75 % των επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση του σχεδίου. Η Επιτροπή καθορίζει σαφώς ποιες κοινές ενέργειες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή σε ποσοστό άνω του 50 %.

Άρθρο 7

Δικαιούχοι

1. Η χρηματοδοτική συνδρομή για τις κοινές ενέργειες 9 και 10 μπορεί να παρέχεται σε δημόσιο φορέα ή σε μη κερδοσκοπικό φορέα που ορίζεται από το κράτος μέλος ή τη σχετική αρμόδια αρχή και εγκρίνεται από την Επιτροπή.

2. Η χρηματοδοτική συνδρομή για την ενέργεια 16 μπορεί να παρέχεται σε ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών που πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) είναι μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες από τη βιομηχανία και από εμπορικά, επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα συμφέροντα οργανώσεις, των οποίων ο πρωτεύων στόχος και οι δραστηριότητες συνίστανται στην προώθηση και την προστασία της υγείας, της ασφάλειας καθώς και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στην Κοινότητα·

β) έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών σε κοινοτικό επίπεδο από εθνικές οργανώσεις, οι οποίες προέρχονται από τουλάχιστον τα μισά κράτη μέλη, εκπροσωπούν τους καταναλωτές σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή τις πρακτικές και δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και

γ) έχουν παράσχει στην Επιτροπή ικανοποιητικά στοιχεία σχετικά με την ιδιότητά τους ως μέλη, τους εσωτερικούς τους κανόνες και τις πηγές τους χρηματοδότησης.

3. Η χρηματοδοτική συνδρομή για την ενέργεια 17 μπορεί να παρέχεται σε ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών που πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) είναι μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες από τη βιομηχανία και από εμπορικά, επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα συμφέροντα οργανώσεις, των οποίων ο πρωτεύων στόχος και οι δραστηριότητες συνίστανται στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας τυποποίησης σε κοινοτικό επίπεδο και

β) έχουν εξουσιοδοτηθεί, τουλάχιστον στα δύο τρίτα των κρατών μελών, να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών σε κοινοτικό επίπεδο από:

- σώματα που εκπροσωπούν, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή τις πρακτικές, τις εθνικές οργανώσεις καταναλωτών στα κράτη μέλη ή,

- εάν δεν υπάρχουν τέτοια σώματα, από εθνικές οργανώσεις στα κράτη μέλη, οι οποίες εκπροσωπούν τους καταναλωτές, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ή τις πρακτικές, και δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.

4. Η χρηματοδοτική συνδρομή για την ενέργεια 18 μπορεί να παρέχεται σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή ένωση νομικών προσώπων, περιλαμβανομένων των κατάλληλων ανεξάρτητων δημόσιων οργανισμών και των περιφερειακών οργανώσεων καταναλωτών, που δρα ανεξάρτητα από τη βιομηχανία και το εμπόριο και που είναι επί του παρόντος υπεύθυνο για την υλοποίηση των σχεδίων.

Άρθρο 8

Αποκλεισμός

Οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορές και οι αντισυμβαλλόμενοι που αποδεικνύεται ότι προέβησαν σε ψευδείς δηλώσεις ή που διαπιστώνεται ότι δεν τήρησαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις αποκλείονται από την ανάθεση περαιτέρω συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 96 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 9

Συμμετοχή τρίτων χωρών

Στο πλαίσιο μπορούν να συμμετάσχουν οι ακόλουθες χώρες:

α) οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για τον ΕΟΧ·

β) οι συνδεδεμένες χώρες, σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων διμερών συμφωνιών με τις οποίες θεσπίζονται οι γενικές αρχές για τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα.

Άρθρο 10

Συνοχή και συμπληρωματικότητα

1. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι ενέργειες που εκτελούνται βάσει του παρόντος πλαισίου συνάδουν προς τη στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών.

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των ενεργειών που εκτελούνται βάσει του παρόντος πλαισίου και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Άρθρο 11

Πρόγραμμα εργασίας

Η Επιτροπή καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

α) οι προτεραιότητες για τη δράση στο πλαίσιο εκάστου στόχου·

β) η κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού μεταξύ των ειδών ενεργειών του άρθρου 4·

γ) το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και προτάσεων και τις κοινές ενέργειες·

δ) στην περίπτωση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης για τις ενέργειες 16, 17 και 18, τα κριτήρια για χρηματοδοτική συνδρομή σε ποσοστό άνω του 50 % για την ενέργεια 18, καθώς και τα ενδεικτικά ποσά που είναι διαθέσιμα για καθεμία από τις εν λόγω προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, την ανάγκη θεσπίσεως απλών διοικητικών προϋποθέσεων, ιδίως στην περίπτωση μικρών ποσών που χορηγούνται ως χρηματοδοτικές συνδρομές σε συγκεκριμένα έργα.

Άρθρο 12

Δημοσίευση και διαδικασίες

1. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ιστοχώρο της Επιτροπής στο Διαδίκτυο:

α) πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις ενέργειες 16 και 17 και

β) πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενέργεια 18, στην οποία περιγράφονται οι προτεραιότητες για την προς εκτέλεση ενέργεια, τουλάχιστον ανά διετία.

2. Σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, η Επιτροπή ενημερώνει όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις, εάν η αίτησή τους δεν είναι επιλέξιμη ή εάν δεν προσφέρει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε να επαληθευθεί ότι η αίτηση είναι σύμφωνη με τα κριτήρια επιλογής.

3. Η Επιτροπή, εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων για τις ενέργειες 16, 17 και 18.

4. Κάθε έτος δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της Επιτροπής στο Διαδίκτυο κατάλογος των δικαιούχων και των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται βάσει του πλαισίου, στον οποίο αναφέρονται τα σχετικά ποσά.

Άρθρο 13

Εποπτεία και αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ουσιαστική και τακτική εποπτεία των ενεργειών που εκτελούνται βάσει του παρόντος πλαισίου και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση για την εφαρμογή του πλαισίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ετήσια βάση, εάν η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις για τις ενέργειες 16, 17 και 18 υπερβαίνει την τρίμηνη περίοδο του άρθρου 12 παράγραφος 3.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης των ενεργειών που εκτελέστηκαν βάσει του παρόντος πλαισίου πριν από την υποβολή πρότασης για την ενδεχόμενη ανανέωσή του και, σε κάθε περίπτωση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο.

Άρθρο 14

Εφαρμογή των μέτρων

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εφαρμογή της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

2. Η Επιτροπή λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4 και στο άρθρο 11 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1. Την Επιτροπή επικουρεί μια επιτροπή.

2. Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

3. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. Frattini

(1) ΕΕ C 234 της 30.9.2003, σ. 86.

(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2003.

(3) ΕΕ C 81 της 21.3.2000, σ. 1.

(4) ΕΕ L 258 της 10.10.2003, σ. 35.

(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(6) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1· συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).

(7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4, ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ

Στόχος α): Υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών

Ενέργεια 1. Παροχή επιστημονικών συμβουλών, διεξαγωγή αναλύσεων του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της συγκριτικής αποτίμησης, και αξιολόγηση των δυνατοτήτων περιορισμού του κινδύνου σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών όσον αφορά τα προϊόντα, πλην των τροφίμων, και τις υπηρεσίες.

Ενέργεια 2. Προετοιμασία νομοθετικών και άλλων ρυθμιστικών πρωτοβουλιών, καθώς και προώθηση αυτορρυθμιστικών πρωτοβουλιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

2.1. Συγκριτική ανάλυση των αγορών και των ρυθμιστικών συστημάτων.

2.2. Νομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας των υπηρεσιών.

2.3. Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τη διατύπωση εντολών τυποποίησης για προϊόντα και υπηρεσίες.

2.4. Νομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τη χάραξη πολιτικής όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών.

2.5. Εργαστήρια στα οποία συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι και εμπειρογνώμονες.

Ενέργεια 3. Εποπτεία και αξιολόγηση των εξελίξεων της αγοράς που έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά και άλλα συμφέροντα των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ερευνών τιμών, των απογραφών και αναλύσεων των καταγγελιών των καταναλωτών και των ερευνών των αλλαγών στη διάρθρωση των αγορών.

Ενέργεια 4. Συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών που παρέχουν την τεκμηρίωση για τη χάραξη πολιτικής υπέρ των καταναλωτών και για την ενσωμάτωση των συμφερόντων των καταναλωτών σε άλλες πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ερευνών των απόψεων των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, καθώς και της συλλογής και ανάλυσης στατιστικών και άλλων σχετικών δεδομένων.

Στόχος β): Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών

Ενέργεια 5. Συντονισμός των δραστηριοτήτων εποπτείας και επιβολής της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής:

5.1. Ανάπτυξη εργαλείων της τεχνολογίας της πληροφορίας (π.χ. βάσεις δεδομένων, συστήματα πληροφοριών και επικοινωνίας) για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών.

5.2. Κατάρτιση, σεμινάρια και ανταλλαγές αρμόδιων υπαλλήλων, για την επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών, στο πλαίσιο των κοινών σχετικών ενεργειών.

5.3. Σχεδιασμός και εκπόνηση των κοινών ενεργειών που αποσκοπούν στην επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

5.4. Πιλοτικές κοινές ενέργειες για την επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

Ενέργεια 6. Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων ευκόλως και ευρέως προσβάσιμων οι οποίες να καλύπτουν την άσκηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και τη σχετική νομολογία, που απορρέει από την κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών· στο ίδιο πλαίσιο, ολοκλήρωση και βελτίωση της βάσης δεδομένων που αφορά τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων.

Ενέργεια 7. Εποπτεία και αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων, πλην των τροφίμων, καθώς και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής:

7.1. Ενίσχυση και επέκταση της εμβέλειας του συστήματος ταχείας ειδοποίησης RAPEX, λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών για την εποπτεία της αγοράς.

7.2. Τεχνική ανάλυση των κοινοποιήσεων για την ενδεχόμενη ύπαρξη κινδύνου.

7.3. Συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων ως προς τους κινδύνους που ενέχουν συγκεκριμένα καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

7.4. Ανάπτυξη του δικτύου για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ(1).

Ενέργεια 8. Εποπτεία της λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών και αξιολόγηση του αντικτύπου τους, ιδίως δε των συστημάτων που λειτουργούν σε απευθείας σύνδεση· αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά τη διευθέτηση των διασυνοριακών καταγγελιών και διαφορών, καθώς και παροχή τεχνικής βοήθειας για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος του ευρωπαϊκού εξωδικαστικού δικτύου (EEJ-Net).

Ενέργεια 9. (Κοινή ενέργεια) Χρηματοδοτική συνδρομή σε δημόσιους ή μη κερδοσκοπικούς φορείς που συγκροτούν κοινοτικά δίκτυα τα οποία παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια στους καταναλωτές, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους και να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη επίλυση καταναλωτικών διαφορών (το δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών και τα κέντρα πληροφόρησης του ευρωπαϊκού εξωδικαστικού δικτύου, βάσει των όρων του άρθρου 7 παράγραφος 1).

Ενέργεια 10. (Κοινή ενέργεια) Χρηματοδοτική συνδρομή σε συγκεκριμένες κοινές δραστηριότητες εποπτείας και επιβολής της νομοθεσίας, οι οποίες αποβλέπουν να βελτιώσουν τη διοικητική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής της κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και άλλες ενέργειες στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας, βάσει των όρων του άρθρου 7 παράγραφος 1.

Στόχος γ): Ορθή συμμετοχή των οργανώσεων καταναλωτών στις πολιτικές της ΕΕ

Ενέργεια 11. Παροχή ειδικής τεχνικής και νομικής εμπειρογνωμοσύνης στις οργανώσεις των καταναλωτών, προκειμένου να υποστηριχθεί η συμμετοχή και η συμβολή τους στις διαδικασίες διαβούλευσης σχετικά με τις κοινοτικές νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτικής στους σχετικούς τομείς, όπως, για παράδειγμα, οι πολιτικές για την εσωτερική αγορά, οι υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και το δεκαετές πρόγραμμα πλαίσιο για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, καθώς και η συμβολή τους στην εποπτεία της αγοράς.

Ενέργεια 12. Εκπροσώπηση των συμφερόντων των ευρωπαίων καταναλωτών σε διεθνή φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών φορέων τυποποίησης και των διεθνών οργανώσεων εμπορίου.

Ενέργεια 13. Κατάρτιση του προσωπικού των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών και άλλες ενέργειες για την οικοδόμηση ικανοτήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται μαθήματα κατάρτισης στην ανάπτυξη σχεδίων και στις διαδικασίες εφαρμογής σχεδίων, χώροι διαλόγου στο Διαδίκτυο σχετικά με συγκεκριμένα σχέδια, εργαστήρια και συνεδριάσεις για την προώθηση της σύμπραξης στο πλαίσιο σχεδίων.

Ενέργεια 14. Ενέργειες ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα που παρέχει στους καταναλωτές η κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών και άλλα κοινοτικά μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις τοπικές οργανώσεις καταναλωτών.

Ενέργεια 15. Επιμόρφωση των καταναλωτών· σε αυτό το πεδίο εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, ενέργειες με στόχο τους νέους καταναλωτές, καθώς και η διαμόρφωση ηλεκτρονικών διαλογικών εργαλείων σε απευθείας σύνδεση για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους στην εσωτερική αγορά και σχετικά με τις διασυνοριακές τους συναλλαγές.

Ενέργεια 16. Χρηματοδοτική συνδρομή για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών, βάσει των όρων του άρθρου 7 παράγραφος 2.

Ενέργεια 17. Χρηματοδοτική συνδρομή για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης προτύπων για προϊόντα και υπηρεσίες σε κοινοτικό επίπεδο, βάσει των όρων του άρθρου 7 παράγραφος 3.

Στόχοι α), β) και γ):

Ενέργεια 18. Χρηματοδοτική συνδρομή σε ειδικά σχέδια σε κοινοτικό ή σε εθνικό επίπεδο που υποστηρίζουν τους στόχους της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3, βάσει των όρων του άρθρου 7 παράγραφος 4, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτική συνδρομή για:

- συγκεκριμένα σχέδια που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν ανεξάρτητες εθνικές ή περιφερειακές οργανώσεις καταναλωτών, προκειμένου να διευκολυνθεί η έμπρακτη υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών στα νέα κράτη μέλη,

- συγκεκριμένα σχέδια για την προώθηση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, όσον αφορά την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε άλλες πολιτικές.

Ενέργεια 19. Αξιολόγηση των ενεργειών που εκτελούνται βάσει του παρόντος πλαισίου.

(1) Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).

Top