EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0008(01)

Αποφαση της Eυρωπαϊκης Kεντρικης Tραπεζας της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για συναφή οικονομικά θέματα (ΕΚΤ/2004/8)

OJ L 205, 9.6.2004, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; καταργήθηκε από 32006D0024(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/505/oj

9.6.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 205/13


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ KΕΝΤΡΙΚΗΣ TΡΑΠΕΖΑΣ

της 22ας Απριλίου 2004

σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για συναφή οικονομικά θέματα

(ΕΚΤ/2004/8)

(2004/505/EK)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 30,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ενόψει της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και του γεγονότος ότι οι αντίστοιχες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) αυτών καθίστανται μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) την 1η Μαΐου 2004, οι σταθμίσεις που αποδίδονται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (εφεξής «συμμετέχουσες ΕθνΚΤ») στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (εφεξής «σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής» και «κλείδα κατανομής» αντίστοιχα) αναπροσαρμόζονται, όπως προβλέπεται στην απόφαση ΕΚΤ/2004/5, της 22ας Απριλίου 2004, σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1).

(2)

Η εν λόγω αναπροσαρμογή καθιστά αναγκαία την αναπροσαρμογή των απαιτήσεων με τις οποίες η ΕΚΤ πίστωσε δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού τις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ και οι οποίες είναι ισοδύναμες προς τις εισφορές συναλλαγματικών διαθεσίμων των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ στην ΕΚΤ (εφεξής «απαιτήσεις»).

(3)

Συνεπώς, οι συμμετέχουσες εκείνες ΕθνΚΤ, των οποίων οι απαιτήσεις αυξάνονται λόγω της διεύρυνσης της κλείδας κατανομής την 1η Μαΐου 2004, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ορισμένη αντισταθμιστική μεταβίβαση στην ΕΚΤ, ενώ η ΕΚΤ θα πρέπει να πραγματοποιήσει ορισμένη αντισταθμιστική μεταβίβαση στις συμμετέχουσες εκείνες ΕθνΚΤ, των οποίων οι απαιτήσεις μειώνονται λόγω της διεύρυνσης αυτής.

(4)

Το όριο του ποσού συναλλαγματικών διαθεσίμων που μπορούν να μεταβιβασθούν στην ΕΚΤ θα ανέρχεται σε 55 646 692 471,89 ευρώ από την 1η Μαΐου 2004.

(5)

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της δικαιοσύνης, της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, από τις οποίες διέπεται το καταστατικό, οι συμμετέχουσες εκείνες ΕθνΚΤ, των οποίων το σχετικό μερίδιο στην συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ αυξάνεται λόγω των προαναφερόμενων αναπροσαρμογών, θα πρέπει επίσης να πραγματοποιήσουν ορισμένη αντισταθμιστική μεταβίβαση στις συμμετέχουσες εκείνες ΕθνΚΤ των οποίων το σχετικό μερίδιο μειώνεται.

(6)

Οι σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής που αντιστοιχούν στις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ έως την 30ή Απριλίου 2004 και από την 1η Μαΐου 2004 θα πρέπει να εκφράζονται ως ποσοστό στο συνολικό κεφάλαιο της ΕΚΤ στο οποίο έχουν εγγραφεί όλες οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ, προκειμένου να υπολογιστεί η αναπροσαρμογή της αξίας του μεριδίου κάθε συμμετέχουσας ΕθνΚΤ στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

α)

Με τον όρο «συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων» νοείται το σύνολο των αποθεματικών της ΕΚΤ, των λογαριασμών αναπροσαρμογής και των εξομοιωμένων προς τα αποθεματικά λογαριασμών, όπως υπολογίστηκε από την ΕΚΤ στις 30 Απριλίου 2004, συν ή μείον, ανάλογα με την περίπτωση, το υπολογισθέν συσσωρευμένο καθαρό κέρδος ή ζημία της ΕΚΤ από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 30 Απριλίου 2004 αφού συμπεριληφθεί το μη διανεμηθέν εισόδημα της ΕΚΤ από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που συσσωρεύθηκε για το μήνα Απρίλιο του 2004, μη περιλαμβανομένου όμως του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2004 που έχει ήδη διανεμηθεί στις ΕθνΚΤ. Τα αποθεματικά της ΕΚΤ και οι εξομοιωμένοι προς αυτά λογαριασμοί περιλαμβάνουν, με την επιφύλαξη του γενικού εννοιολογικού χαρακτήρα του όρου «συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων», το γενικό αποθεματικό και τους εξομοιωμένους προς τα αποθεματικά λογαριασμούς προβλέψεων για ζημίες εξ αποτιμήσεως που σχετίζονται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις τιμές της αγοράς.

β)

Με τον όρο «ημερομηνία μεταβίβασης» νοείται η 19η Μαΐου 2004.

γ)

Ο όρος «εισόδημα της ΕΚΤ από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ» έχει την ίδια έννοια με αυτή του όρου «εισόδημα της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ» όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο δ) της απόφασης ΕΚΤ/2002/9, της 21ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών (2).

Άρθρο 2

Εισφορά στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της ΕΚΤ

1.   Εάν το μερίδιο μιας συμμετέχουσας ΕθνΚΤ στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται λόγω της αύξησης της στάθμισής της στην κλείδα κατανομής την 1η Μαΐου 2004, η εν λόγω ΕθνΚΤ μεταβιβάζει στην ΕΚΤ κατά την ημερομηνία μεταβίβασης το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

2.   Εάν το μερίδιο μιας συμμετέχουσας ΕθνΚΤ στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων μειώνεται λόγω της μείωσης της στάθμισής της στην κλείδα κατανομής την 1η Μαΐου 2004, η εν λόγω ΕθνΚΤ λαμβάνει από την ΕΚΤ κατά την ημερομηνία μεταβίβασης το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

3.   Το αργότερο στις 14 Μαΐου 2004, η ΕΚΤ υπολογίζει και επιβεβαιώνει σε κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ το ποσό που η συγκεκριμένη ΕθνΚΤ μεταβιβάζει στην ΕΚΤ, σε περίπτωση που έχει εφαρμογή η παράγραφος 1, ή το ποσό που η συγκεκριμένη ΕθνΚΤ λαμβάνει από την ΕΚΤ, σε περίπτωση που έχει εφαρμογή η παράγραφος 2. Με την επιφύλαξη στρογγυλοποίησης, το ποσό που μεταβιβάζεται ή λαμβάνεται υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό της συσσωρευμένης αξίας ιδίων κεφαλαίων επί την απόλυτη διαφορά μεταξύ της στάθμισης κάθε συμμετέχουσας ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής την 30ή Απριλίου 2004 και της στάθμισής της στην κλείδα κατανομής από την 1η Μαΐου 2004 και διαίρεση του γινομένου διά του 100.

4.   Τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 3 ποσά καθίστανται απαιτητά σε ευρώ την 1η Μαΐου 2004, η μεταβίβασή τους όμως πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία μεταβίβασης.

5.   Κατά την ημερομηνία μεταβίβασης, η συμμετέχουσα ΕθνΚΤ ή η ΕΚΤ που σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή την παράγραφο 2 οφείλει να μεταβιβάσει ορισμένο ποσό, μεταβιβάζει, ξεχωριστά, και τους τόκους επί του ποσού που αντίστοιχα οφείλει και οι οποίοι αφορούν την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 έως την ημερομηνία μεταβίβασης. Οι μεταβιβάζοντες και οι αποδέκτες των παραπάνω τόκων είναι οι ίδιοι με τους μεταβιβάζοντες και τους αποδέκτες των ποσών από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι.

6.   Εάν η συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων είναι μικρότερη του μηδενός, ο διακανονισμός των μεταβιβαστέων ή ληπτέων σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 ποσών πραγματοποιείται προς κατευθύνσεις αντίστροφες αυτών που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 5.

Άρθρο 3

Αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων

1.   Οι απαιτήσεις των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ αναπροσαρμόζονται την 1η Μαΐου 2004 σύμφωνα με τις αναπροσαρμοσμένες σταθμίσεις τους στην κλείδα κατανομής. Η αξία των απαιτήσεων των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ από την 1η Μαΐου 2004 αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

2.   Κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ θεωρείται, δυνάμει της παρούσας διάταξης και χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή ενέργειες, ότι είτε έχει μεταβιβάσει είτε έχει λάβει, την 1η Μαΐου 2004, την απόλυτη αξία της απαίτησης (σε ευρώ) που αναγράφεται παραπλεύρως της επωνυμίας της στην τέταρτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης· το σύμβολο «-» αναφέρεται σε απαίτηση που η ΕθνΚΤ μεταβιβάζει στην ΕΚΤ και το σύμβολο «+» σε απαίτηση που η ΕΚΤ μεταβιβάζει στην ΕθνΚΤ.

3.   Στις 3 Μαΐου 2004, κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ είτε μεταβιβάζει είτε λαμβάνει την απόλυτη αξία του ποσού (σε ευρώ) που αναγράφεται παραπλεύρως της επωνυμίας της στην τέταρτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης· το σύμβολο «+» αναφέρεται σε ποσό που η ΕθνΚΤ μεταβιβάζει στην ΕΚΤ και το σύμβολο «-» σε ποσό που η ΕΚΤ μεταβιβάζει στην ΕθνΚΤ.

4.   Στις 3 Μαΐου 2004, η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες ΕθνKΤ που βάσει της παραγράφου 3 έχουν την υποχρέωση να μεταβιβάσουν ορισμένο ποσό, μεταβιβάζουν επίσης, ξεχωριστά, τους τόκους επί του ποσού που αντίστοιχα οφείλει η καθεμία και οι οποίοι αφορούν την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 3 Μαΐου 2004. Οι μεταβιβάζοντες και οι αποδέκτες των παραπάνω τόκων είναι οι ίδιοι με τους μεταβιβάζοντες και τους αποδέκτες των ποσών από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι.

Άρθρο 4

Συναφή οικονομικά θέματα

1.   Κατά παρέκκλιση από το τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών από το οικονομικό έτος 2002 (3), τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 31 Μαΐου 2004, υπολογίζονται με βάση τη διευρυμένη κλείδα κατανομής που ισχύει από την 1η Μαΐου 2004 εφαρμοζόμενη στα υπόλοιπα του συνόλου των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ στις 30 Απριλίου 2004. Το μέσο επιτόκιο απόδοσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16, υπολογίζεται ξεχωριστά για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 30 Απριλίου 2004 και για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004. Για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004, τα εξισωτικά ποσά και οι λογιστικές εγγραφές ισοσκέλισης των ποσών αυτών, κατά τα περιγραφόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16, καταγράφονται στα βιβλία κάθε ΕθνΚΤ με ημερομηνία αξίας της 1ης Μαΐου 2004. Κατά παρέκκλιση από την τρίτη πρόταση του άρθρου 5 παράγραφος 1 της απόφασης ΕΚΤ/2001/16, η ΕΚΤ ενημερώνει τις ΕθνΚΤ σχετικά με τα ποσά του σωρευτικού νομισματικού εισοδήματος σε τετραμηνιαία βάση, όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 30 Απριλίου 2004, και σε διμηνιαία βάση, όσον αφορά την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 30 Ιουνίου 2004.

2.   Όσον αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 30 Απριλίου 2004, το συγκεντρωθέν νομισματικό εισόδημα των ΕθνΚΤ, η απόδοση των απαιτήσεων των ΕθνΚΤ που ισοδυναμούν προς τα μεταβιβασθέντα στην ΕΚΤ συναλλαγματικά διαθέσιμα και η απόδοση των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ κατανέμονται και διανέμονται σύμφωνα με τις ισχύουσες στις 30 Απριλίου 2004 σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής. Το εισόδημα της ΕΚΤ από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2004 κατανέμεται σύμφωνα με τις ισχύουσες στις 30 Απριλίου 2004 σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής, και για το δεύτερο τρίμηνο του 2004 σύμφωνα με τις ισχύουσες από την 1η Μαΐου 2004 σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής.

3.   Το καθαρό κέρδος ή ζημία της ΕΚΤ, ανάλογα με την περίπτωση, για το οικονομικό έτος 2004 κατανέμεται με βάση τις ισχύουσες από την 1η Μαΐου 2004 σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής.

4.   Εάν στο τέλος του 2004 η ΕΚΤ υπολογίζει ότι είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει συνολική ζημία για το οικονομικό έτος 2004, ή εάν το πιθανό καθαρό κέρδος της είναι μικρότερο του ποσού του πραγματοποιηθέντος εισοδήματος της ΕΚΤ από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ κατά τη διάρκεια του έτους, η ΕΚΤ παρακρατεί το εισόδημα της ΕΚΤ από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ για το τέταρτο τρίμηνο του 2004. Ανάλογα με το μέγεθος της εκτιμώμενης ζημίας, η ΕΚΤ απαιτεί επίσης την επιστροφή μέρους ή όλων των ενδιάμεσων διανομών του πραγματοποιηθέντος εισοδήματος της ΕΚΤ από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ κατά το τρίτο, δεύτερο και πρώτο τρίμηνο του 2004, κατά την ανωτέρω σειρά, έως ότου καλυφθεί η ζημία. Σε περίπτωση που η ΕΚΤ πραγματοποιήσει ζημία κατά το οικονομικό έτος 2004 και το πραγματοποιηθέν εισόδημα της ΕΚΤ από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2004 δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζημίας αυτής, η ΕΚΤ καλύπτει τη ζημία ως ακολούθως:

α)

από κεφάλαια που αποδεσμεύονται από το γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ·

β)

με την επιφύλαξη απόφασης του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 33 του καταστατικού, από το συγκεντρωθέν νομισματικό εισόδημα των ΕθνΚΤ από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004·

γ)

με την επιφύλαξη απόφασης του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 33 του καταστατικού, από το συγκεντρωθέν νομισματικό εισόδημα των ΕθνΚΤ από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 30 Απριλίου 2004.

5.   Εάν μέρος του διανεμηθέντος εισοδήματος της ΕΚΤ από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2004 πρέπει να επιστραφεί κατά την παράγραφο 4 και εάν το συγκεντρωθέν νομισματικό εισόδημα των ΕθνΚΤ από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 30 Απριλίου 2004 πρέπει να αναμεταβιβαστεί στην ΕΚΤ, πραγματοποιούνται, εκτός των πληρωμών που περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3, και αντισταθμιστικές πληρωμές. Κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ της οποίας η στάθμιση στην κλείδα κατανομής αυξάνεται την 1η Μαΐου 2004 πραγματοποιεί αντισταθμιστική πληρωμή στην ΕΚΤ, και η ΕΚΤ πραγματοποιεί αντισταθμιστική πληρωμή σε κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ της οποίας η στάθμιση στην κλείδα κατανομής μειώνεται την 1η Μαΐου 2004. Το ποσό των αντισταθμιστικών πληρωμών υπολογίζεται ως ακολούθως. Το συνολικό προς επιστροφή εισόδημα της ΕΚΤ από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2004 πολλαπλασιάζεται με την απόλυτη διαφορά μεταξύ της στάθμισης της συμμετέχουσας ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής στις 30 Απριλίου 2004 και της στάθμισής της στην κλείδα κατανομής στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και το γινόμενο διαιρείται διά του 100. Το συνολικό προς αναμεταβίβαση νομισματικό εισόδημα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 30 Απριλίου 2004 πολλαπλασιάζεται με την απόλυτη διαφορά μεταξύ της στάθμισης της συμμετέχουσας ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής στις 30 Απριλίου 2004 και της στάθμισής της στην κλείδα κατανομής στις 31 Δεκεμβρίου 2004 και το γινόμενο διαιρείται διά του 100. Οι αντισταθμιστικές πληρωμές που αφορούν το συγκεντρωθέν νομισματικό εισόδημα των ΕθνΚΤ φέρουν τόκο από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την ημερομηνία πληρωμής τους.

6.   Οι πρόσθετες αντισταθμιστικές πληρωμές που αφορούν το εισόδημα της ΕΚΤ από τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, κατά τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 5, καταβάλλονται στις 4 Ιανουαρίου 2005. Οι πρόσθετες αντισταθμιστικές πληρωμές που αφορούν το συγκεντρωθέν νομισματικό εισόδημα των ΕθνΚΤ, κατά τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 5, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από αυτές, καταβάλλονται τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά τη δεύτερη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Μαρτίου 2005.

Άρθρο 5

Γενικές διατάξεις

1.   Οι τόκοι που προκύπτουν δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 2, της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και της παραγράφου 5 του άρθρου 4 υπολογίζονται σε ημερήσια βάση, με τη μέθοδο υπολογισμού του πραγματικού αριθμού των ημερολογιακών ημερών και του έτους των 360 ημερών, βάσει επιτοκίου που ισούται με το οριακό επιτόκιο, το οποίο εφαρμόζεται στην πιο πρόσφατη πράξη κύριας αναχρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΚΤ.

2.   Κάθε μεταβίβαση δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 2, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 και των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 4 πραγματοποιείται ξεχωριστά μέσω του διευρωπαϊκού αυτοματοποιημένου συστήματος ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα TARGET).

3.   Η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ που έχουν την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν τυχόν μεταβιβάσεις της παραγράφου 2 δίνουν, σε εύθετο χρόνο, τις απαραίτητες οδηγίες για τη δέουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση των μεταβιβάσεων αυτών.

Άρθρο 6

Τελική διάταξη

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 23 Απριλίου 2004.

Φρανκφούρτη, 22 Απριλίου 2004.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  Βλέπε σελίδα 5 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(2)  ΕΕ L 323 της 28.11.2002, σ. 49.

(3)  ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 55· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΕΚΤ/2003/22 (ΕΕ L 9 της 15.1.2004, σ. 39).


Top