EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0002

2004/257/ΕΚ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

OJ L 80, 18.3.2004, p. 33–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 46 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 224 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 40 - 48

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/09/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/257/oj

32004D0002

2004/257/ΕΚ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 080 της 18/03/2004 σ. 0033 - 0041


Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

της 19ης Φεβρουαρίου 2004

για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(ΕΚΤ/2004/2)

(2004/257/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 12.3,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Ο εσωτερικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως τροποποιήθηκε στις 22 Απριλίου 1999, όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε από την απόφαση ΕΚΤ/1999/6, της 7ης Οκτωβρίου 1999, για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1), αντικαθίσταται από τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν την 1η Μαρτίου 2004.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συμπληρώνει τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η έννοια των όρων στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό είναι η ίδια όπως και στη συνθήκη και στο καταστατικό. Με τον όρο "Ευρωσύστημα" νοούνται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 2

Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου

2.1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για το χρόνο των συνεδριάσεών του έπειτα από πρόταση του προέδρου. Το διοικητικό συμβούλιο κατ' αρχήν συνεδριάζει σε τακτές ημερομηνίες σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει εγκαίρως πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους.

2.2. Ο πρόεδρος συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο σε συνεδρίαση, εφόσον το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

2.3. Ο πρόεδρος συγκαλεί επίσης το διοικητικό συμβούλιο οσάκις το κρίνει αναγκαίο.

2.4. Το διοικητικό συμβούλιο κανονικά συνεδριάζει στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ.

2.5. Συνεδριάσεις δύνανται να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεσυσκέψεων, εκτός εάν διαφωνούν τουλάχιστον τρεις διοικητές.

Άρθρο 3

Παρακολούθηση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου

3.1. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου παρακολουθούν μόνον τα μέλη του, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3.2. Κάθε διοικητής μπορεί κανονικά να συνοδεύεται από ένα άτομο.

3.3. Στις περιπτώσεις που κάποιος διοικητής αδυνατεί να παραστεί σε συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει εγγράφως αναπληρωτή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4. Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στον πρόεδρο σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη συνεδρίαση. Ο εν λόγω αναπληρωτής μπορεί κανονικά να συνοδεύεται από ένα άτομο.

3.4. Ο πρόεδρος ορίζει ένα μέλος του προσωπικού της ΕΚΤ ως γραμματέα. Ο γραμματέας επικουρεί την εκτελεστική επιτροπή στην προετοιμασία των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και συντάσσει τα πρακτικά.

3.5. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να προσκαλεί και άλλα πρόσωπα να παρίστανται στις συνεδριάσεις του, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 4

Ψηφοφορία

4.1. Το διοικητικό συμβούλιο ψηφίζει, εφόσον υπάρχει απαρτία των δύο τρίτων των μελών του. Εφόσον δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρoς μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στην οποία οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται χωρίς την ανωτέρω αναφερόμενη απαρτία.

4.2. Το διοικητικό συμβούλιο προβαίνει σε ψηφοφορία έπειτα από πρόσκληση του προέδρου. Ο πρόεδρος κινεί επίσης τη διαδικασία ψηφοφορίας, εφόσον το ζητήσει οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

4.3. Οι αποχές δεν εμποδίζουν την έκδοση αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41.2 του καταστατικού.

4.4. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που κωλύεται να ψηφίσει επί μακρό χρονικό διάστημα (ήτοι πέραν του ενός μηνός), μπορεί να ορίσει αναπληρωτή για να τον αντικαθιστά ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

4.5. Σύμφωνα με το άρθρο 10.3 του καταστατικού, εφόσον ένας διοικητής αδυνατεί να ψηφίσει για απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει των άρθρων 28, 29, 30, 32, 33 και 51 του καταστατικού, στη σταθμισμένη ψηφοφορία μπορεί να συμμετέχει ο εξουσιοδοτημένος αναπληρωτής του.

4.6. Ο πρόεδρος μπορεί να διεξάγει μυστική ψηφοφορία, εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Εφόσον πρόταση για απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει των άρθρων 11.1, 11.3 ή 11.4 του καταστατικού αφορά προσωπικώς μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές τα ενδιαφερόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

4.7. Αποφάσεις δύνανται να λαμβάνονται και με γραπτή διαδικασία, εκτός εάν διαφωνούν τουλάχιστον τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Για τη γραπτή διαδικασία απαιτούνται: i) κανονικά τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες για μελέτη από κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου· και ii) η προσωπική υπογραφή κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου (ή του αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 4.4)· και iii) η καταχώριση της εν λόγω απόφασης στα πρακτικά της επόμενης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 5

Οργάνωση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου

5.1. Το διοικητικό συμβούλιο ψηφίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει προσωρινή ημερήσια διάταξη και την αποστέλλει, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και στους λοιπούς εξουσιοδοτημένους μετέχοντες τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, οπότε η εκτελεστική επιτροπή ενεργεί ανάλογα με τις περιστάσεις. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή ή την προσθήκη θεμάτων στην προσωρινή ημερήσια διάταξη, έπειτα από πρόταση του προέδρου ή οποιουδήποτε άλλου μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Η διαγραφή θέματος από την ημερήσια διάταξη γίνεται έπειτα από αίτημα τουλάχιστον τριών μελών του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον τα σχετικά έγγραφα δεν έχουν υποβληθεί στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εγκαίρως.

5.2. Τα πρακτικά των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλονται στα μέλη του για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση (ή νωρίτερα, εφόσον είναι αναγκαίο, με γραπτή διαδικασία) και υπογράφονται από τον πρόεδρο.

5.3. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να καθορίζει εσωτερικούς κανόνες για τη λήψη αποφάσεων σε επείγουσες καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 6

Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής

6.1. Ο χρόνος των συνεδριάσεων αποφασίζεται από την εκτελεστική επιτροπή έπειτα από πρόταση του προέδρου.

6.2. Ο πρόεδρος δύναται επίσης να συγκαλεί την εκτελεστική επιτροπή οσάκις το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 7

Ψηφοφορία

7.1. Η εκτελεστική επιτροπή ψηφίζει, σύμφωνα με το άρθρο 11.5 του καταστατικού, εφόσον υπάρχει απαρτία των δύο τρίτων των μελών της. Εφόσον δεν υπάρχει απαρτία, ο πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση στην οποία οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται χωρίς την ανωτέρω αναφερόμενη απαρτία.

7.2. Αποφάσεις δύνανται να λαμβάνονται και με γραπτή διαδικασία, εκτός εάν διαφωνούν τουλάχιστον δύο μέλη της εκτελεστικής επιτροπής.

7.3. Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής τα οποία αφορά προσωπικώς μια προς ψήφιση απόφαση λαμβανόμενη δυνάμει των άρθρων 11.1, 11.3 ή 11.4 του καταστατικού, δεν μετέχουν στην ψηφοφορία.

Άρθρο 8

Οργάνωση των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής

Η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την οργάνωση των συνεδριάσεών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Άρθρο 9

Επιτροπές του ΕΣΚΤ/Ευρωσυστήματος

9.1. Το διοικητικό συμβούλιο προβαίνει στη σύσταση και λύση επιτροπών. Οι επιτροπές επικουρούν τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ στο έργο τους και λογοδοτούν στο διοικητικό συμβούλιο μέσω της εκτελεστικής επιτροπής.

9.2. Οι επιτροπές απαρτίζονται από δύο, το πολύ, μέλη από κάθε ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος και από την ΕΚΤ, διοριζόμενα από κάθε διοικητή και από την εκτελεστική επιτροπή αντίστοιχα. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει τα καθήκοντα των επιτροπών και διορίζει τους προέδρους τους. Κατ' αρχήν, οι πρόεδροι είναι μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ. Τόσο το διοικητικό συμβούλιο όσο και η εκτελεστική επιτροπή έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τις επιτροπές τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων. Η ΕΚΤ παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις επιτροπές.

9.3. Η εθνική κεντρική τράπεζα κάθε μη συμμετέχοντος κράτους μέλους δύναται επίσης να διορίζει δύο, το πολύ, μέλη του προσωπικού τα οποία συμμετέχουν στις συνεδριάσεις επιτροπής οσάκις το αντικείμενο των εν λόγω συνεδριάσεων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του γενικού συμβουλίου και οσάκις κρίνεται σκόπιμο από τον πρόεδρο επιτροπής και την εκτελεστική επιτροπή.

9.4. Εκπρόσωποι άλλων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών, καθώς επίσης και κάθε τρίτος, μπορεί να προσκαλούνται να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις επιτροπής οσάκις κρίνεται σκόπιμο από τον πρόεδρο επιτροπής και την εκτελεστική επιτροπή.

Άρθρο 9α

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση ad hoc επιτροπών επιφορτισμένων με ειδικά συμβουλευτικά καθήκοντα.

Άρθρο 10

Εσωτερική δομή

10.1. Η εκτελεστική επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο, αποφασίζει τον αριθμό, το όνομα και την αντίστοιχη αρμοδιότητα των υπηρεσιακών μονάδων της ΕΚΤ. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται.

10.2. Όλες οι υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ υπάγονται διοικητικά στην εκτελεστική επιτροπή. Η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει τις επιμέρους αρμοδιότητες των μελών της σε σχέση με τις υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ και ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, το γενικό συμβούλιο και το προσωπικό της ΕΚΤ. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται μόνο με παρουσία του συνόλου των μελών της εκτελεστικής επιτροπής, και μόνον με τη σύμφωνη ψήφο του προέδρου.

Άρθρο 11

Προσωπικό της ΕΚΤ

11.1. Κάθε μέλος του προσωπικού της ΕΚΤ ενημερώνεται για τη θέση που κατέχει στο πλαίσιο της εσωτερικής δομής της ΕΚΤ, για την ιεραρχική βαθμίδα του και τις επαγγελματικές του αρμοδιότητες.

11.2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 36 και 47 του καταστατικού, η εκτελεστική επιτροπή εκδίδει οργανωτικούς κανόνες (εφεξής καλούμενους "διοικητικές εγκύκλιοι"), οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για το προσωπικό της ΕΚΤ.

11.3. Η εκτελεστική επιτροπή εκδίδει και ενημερώνει κώδικα συμπεριφοράς για την καθοδήγηση των μελών της και των μελών του προσωπικού της ΕΚΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Άρθρο 12

Σχέση μεταξύ διοικητικού συμβουλίου και γενικού συμβουλίου

12.1. Στο γενικό συμβούλιο της ΕΚΤ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων πριν από την έκδοση εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου:

- γνώμης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 25.1 του καταστατικού,

- συστάσεων στον τομέα της στατιστικής, σύμφωνα με το άρθρο 42 του καταστατικού,

- της ετήσιας έκθεσης,

- των κανόνων για την τυποποίηση της λογιστικής παρακολούθησης και την υποβολή εκθέσεων,

- των μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 29 του καταστατικού,

- των όρων απασχόλησης του προσωπικού της ΕΚΤ,

- στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, γνώμης της ΕΚΤ είτε δυνάμει του άρθρου 123 παράγραφος 5 της συνθήκης είτε σχετικά με κοινοτικές νομικές πράξεις που εκδίδονται οσάκις καταργείται παρέκκλιση.

12.2. Οσάκις το γενικό συμβούλιο καλείται να υποβάλει παρατηρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, του παραχωρείται για το σκοπό αυτό εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν είναι μικρότερο των δέκα εργάσιμων ημερών. Σε επείγουσες περιπτώσεις που αιτιολογούνται στην αίτηση, το διάστημα αυτό μπορεί να μειωθεί σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Η χρήση της γραπτής διαδικασίας εναπόκειται στην κρίση του προέδρου.

12.3. Ο πρόεδρος ενημερώνει το γενικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 47.4 του καταστατικού, για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 13

Σχέσεις μεταξύ εκτελεστικής επιτροπής και γενικού συμβουλίου

13.1. Στο γενικό συμβούλιο της ΕΚΤ παρέχεται η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων πριν η εκτελεστική επιτροπή:

- εφαρμόσει νομικές πράξεις του διοικητικού συμβουλίου για τις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 12.1, απαιτείται η συμμετοχή του γενικού συμβουλίου,

- εκδώσει, στο πλαίσιο των εξουσιών που της έχει μεταβιβάσει το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.1 του καταστατικού, νομικές πράξεις για τις οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.1 του παρόντος, απαιτείται η συμμετοχή του γενικού συμβουλίου.

13.2. Οσάκις το γενικό συμβούλιο καλείται να υποβάλει παρατηρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, του παραχωρείται για το σκοπό αυτό εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν είναι μικρότερο των δέκα εργάσιμων ημερών. Σε επείγουσες περιπτώσεις που αιτιολογούνται στην αίτηση, το διάστημα αυτό μπορεί να μειωθεί σε πέντε εργάσιμες ημέρες. Η χρήση γραπτής διαδικασίας εναπόκειται στην κρίση του προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Μεταβίβαση εξουσιών

14.1. Η μεταβίβαση εξουσιών από το διοικητικό συμβούλιο προς την εκτελεστική επιτροπή σύμφωνα με την τελευταία πρόταση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 12.1 του καταστατικού, κοινοποιείται προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, ή δημοσιεύεται εάν είναι αναγκαίο, όταν αποφάσεις λαμβανόμενες στο πλαίσιο της μεταβίβασης εξουσιών έχουν νομικές επιπτώσεις σε τρίτους. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται αμέσως για κάθε πράξη που εκδίδεται στο πλαίσιο της μεταβίβασης εξουσιών.

14.2. Η κατάσταση των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν εξ ονόματος της ΕΚΤ, η οποία καταρτίζεται βάσει αποφάσεων λαμβανομένων δυνάμει του άρθρου 39 του καταστατικού, διανέμεται στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Άρθρο 15

Διαδικασία του προϋπολογισμού

15.1. Το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής σύμφωνα με τις αρχές τις οποίες έχει ήδη θέσει, εγκρίνει, πριν από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, τον προϋπολογισμό της ΕΚΤ για το επόμενο οικονομικό έτος.

15.2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτεί επιτροπή προϋπολογισμού η οποία το συνδράμει σε θέματα σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΚΤ, και καθορίζει τα καθήκοντα και τη σύνθεσή της.

Άρθρο 16

Εκθέσεις και ετήσιοι λογαριασμοί

16.1. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 15.3 του καταστατικού.

16.2. Η αρμοδιότητα έγκρισης και δημοσίευσης των τριμηνιαίων εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 15.1 του καταστατικού, των εβδομαδιαίων ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων δυνάμει του άρθρου 15.2 του καταστατικού, των ενοποιημένων ισολογισμών δυνάμει του άρθρου 26.3 του καταστατικού και των άλλων εκθέσεων μεταβιβάζεται στην εκτελεστική επιτροπή.

16.3. Η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με τις αρχές τις οποίες έχει θέσει το διοικητικό συμβούλιο, τους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ μέσα στον πρώτο μήνα του επόμενου οικονομικού έτους. Οι λογαριασμοί αυτοί υποβάλλονται στον εξωτερικό ελεγκτή.

16.4. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Η έκθεση του εξωτερικού ελεγκτή υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο πριν από την έγκρισή τους.

Άρθρο 17

Νομικές πράξεις της ΕΚΤ

17.1. Οι κανονισμοί της ΕΚΤ εκδίδονται από το διοικητικό συμβούλιο, εξ ονόματος του οποίου υπογράφει ο πρόεδρος.

17.2. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ εκδίδονται από το διοικητικό συμβούλιο, στη συνέχεια κοινοποιούνται σε μια από τις επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και υπογράφονται από τον πρόεδρο εξ ονόματος του διοικητικού συμβουλίου. Σε αυτές αναφέρεται η αιτιολογία στην οποία βασίζονται. Η κοινοποίηση στις εθνικές κεντρικές τράπεζες γίνεται με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλετυπία ή σε μορφή εντύπου. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ οι οποίες πρόκειται να δημοσιευθούν επισήμως μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

17.3. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει τις κανονιστικές του εξουσίες στην εκτελεστική επιτροπή για την εφαρμογή των κανονισμών και των κατευθυντήριων γραμμών του. Στους σχετικούς κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές γίνεται σαφής αναφορά στα προς υλοποίηση θέματα, καθώς και στα όρια και το πεδίο των μεταβιβαζόμενων εξουσιών.

17.4. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις της ΕΚΤ εκδίδονται είτε από το διοικητικό συμβούλιο είτε από την εκτελεστική επιτροπή, ανάλογα με το πεδίο αρμοδιότητάς τους, και υπογράφονται από τον πρόεδρο. Οι αποφάσεις της ΕΚΤ για την επιβολή κυρώσεων σε τρίτους υπογράφονται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή οποιαδήποτε δύο άλλα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Στις αποφάσεις και τις συστάσεις της ΕΚΤ αναφέρεται η αιτιολογία στην οποία βασίζονται. Οι συστάσεις που αφορούν παράγωγη κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 42 του καταστατικού εκδίδονται από το διοικητικό συμβούλιο.

17.5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 παράγραφος 2 και του άρθρου 47.1 πρώτο εδάφιο του καταστατικού, οι γνώμες της ΕΚΤ εκδίδονται από το διοικητικό συμβούλιο. Εν τούτοις, σε εξαιρετικές περιστάσεις και εκτός εάν τουλάχιστον τρεις διοικητές διατυπώνουν την επιθυμία τους να διατηρήσει το διοικητικό συμβούλιο την αρμοδιότητα έκδοσης συγκεκριμένης γνώμης, η εκτελεστική επιτροπή δύναται να εκδίδει γνώμες της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του διοικητικού συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή του γενικού συμβουλίου. Οι γνώμες της ΕΚΤ υπογράφονται από τον πρόεδρο.

17.6. Οι οδηγίες της ΕΚΤ εκδίδονται από την εκτελεστική επιτροπή, στη συνέχεια κοινοποιούνται σε μια από τις επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και υπογράφονται, εξ ονόματος της εκτελεστικής επιτροπής, από τον πρόεδρο ή οποιαδήποτε δύο μέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Η κοινοποίηση στις εθνικές κεντρικές τράπεζες γίνεται με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλετυπία ή σε μορφή εντύπου. Οι οδηγίες της ΕΚΤ οι οποίες πρόκειται να δημοσιευθούν επισήμως μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

17.7. Όλες οι νομικές πράξεις της ΕΚΤ αριθμούνται κατά σειράν, ώστε να είναι ευχερής η αναγνώρισή τους. Η εκτελεστική επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής φύλαξη των πρωτοτύπων, η κοινοποίησή τους στους αποδέκτες ή στις αρχές που ζητούν τη γνώμη, καθώς και η δημοσίευση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις κανονισμών της ΕΚΤ, γνωμών της ΕΚΤ επί σχεδίων κοινοτικής νομοθεσίας και των νομικών πράξεων της ΕΚΤ για τις οποίες έχει αποφασιστεί ρητώς η δημοσίευση.

17.8. Οι αρχές του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος(1), εφαρμόζονται στις νομικές πράξεις της ΕΚΤ που προσδιορίζονται στο άρθρο 34 του καταστατικού.

Άρθρο 18

Διαδικασία δυνάμει του άρθρου 106 παράγραφος 2 της συνθήκης

Η έγκριση που προβλέπεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 της συνθήκης δίδεται από το διοικητικό συμβούλιο, για το επόμενο έτος, με ενιαία για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη απόφαση, μέσα στο τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους.

Άρθρο 19

Προμήθειες

19.1. Κατά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για την ΕΚΤ, αποδίδεται η δέουσα σημασία στις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της ίσης πρόσβασης, των μη διακρίσεων και της αποτελεσματικής διαχείρισης.

19.2. Με εξαίρεση την αρχή της αποτελεσματικής διοίκησης, επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις ανωτέρω αρχές σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης· για λόγους ασφαλείας ή απορρήτου· όταν υπάρχει μοναδικός προμηθευτής· για προμήθειες από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες προς την ΕΚΤ· για τη διασφάλιση της συνέχειας προμηθευτή.

Άρθρο 20

Επιλογή, διορισμός και προαγωγές προσωπικού

20.1. Όλα τα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ επιλέγονται, διορίζονται και προάγονται από την εκτελεστική επιτροπή.

20.2. Όλα τα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ επιλέγονται, διορίζονται και προάγονται με την προϋπόθεση ότι αποδίδεται η δέουσα σημασία στις αρχές της επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων, της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της ίσης πρόσβασης και των μη διακρίσεων. Οι κανόνες και διαδικασίες πρόσληψης και εσωτερικών προαγωγών προσδιορίζονται περαιτέρω με διοικητικές εγκυκλίους.

Άρθρο 21

Όροι απασχόλησης

21.1. Οι όροι απασχόλησης και οι κανόνες για θέματα προσωπικού καθορίζουν τις σχέσεις απασχόλησης μεταξύ της ΕΚΤ και του προσωπικού της.

21.2. Το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής και διαβούλευση με το γενικό συμβούλιο θεσπίζει τους όρους απασχόλησης.

21.3. Η εκτελεστική επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες για θέματα προσωπικού, οι οποίοι θέτουν σε εφαρμογή τους όρους απασχόλησης.

21.4. Η επιτροπή προσωπικού δίνει τη γνώμη της πριν από τη θέσπιση νέων όρων απασχόλησης ή κανόνων για θέματα προσωπικού. Η γνώμη της υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο ή στην εκτελεστική επιτροπή αντιστοίχως.

Άρθρο 22

Κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις

Γενικές κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις αποφάσεων που λαμβάνονται από τα αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων όργανα της ΕΚΤ μπορούν να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέσω των υπηρεσιών κοινοποίησης που χρησιμοποιούνται συνήθως στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Άρθρο 23

Εμπιστευτικότητα και πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΚΤ

23.1. Οι εργασίες των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων οργάνων της ΕΚΤ και οποιασδήποτε επιτροπής ή ομάδας η οποία έχει συσταθεί από αυτά είναι εμπιστευτικές, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο να δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα των συσκέψεών τους.

23.2. Η πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα που συντάσσονται από την ΕΚΤ ή βρίσκονται στην κατοχή της διέπεται από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

23.3. Η διαβάθμιση και ο χειρισμός των εγγράφων που συντάσσονται από την ΕΚΤ γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται σε διοικητική εγκύκλιο. Η πρόσβαση σε αυτά είναι ελεύθερη μετά την παρέλευση 30 ετών, εκτός εάν ληφθεί διαφορετική απόφαση από τα όργανα λήψης αποφάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 24

Τροποποιήσεις του παρόντος εσωτερικού κανονισμού

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να τροποποιεί τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό. Το γενικό συμβούλιο δύναται να προτείνει τροποποιήσεις και η εκτελεστική επιτροπή δύναται να εκδίδει συμπληρωματικούς κανόνες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 19 Φεβρουαρίου 2004.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude Trichet

(1) ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385/58.

(1) ΕΕ L 314 της 8.12.1999, σ. 32.

Top