Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2309

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2309/2003 της Επιτροπής, της 29ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση των παραρτημάτων III B, IV και VI του κανονισμού (EΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ποσοστώσεις για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για το 2004

OJ L 342, 30.12.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 201 - 203

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; καταργήθηκε από 32015R0936

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2309/oj

32003R2309

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2309/2003 της Επιτροπής, της 29ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση των παραρτημάτων III B, IV και VI του κανονισμού (EΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ποσοστώσεις για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για το 2004

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 342 της 30/12/2003 σ. 0021 - 0023


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2309/2003 της Επιτροπής

της 29ης Δεκεμβρίου 2003

για την τροποποίηση των παραρτημάτων III B, IV και VI του κανονισμού (EΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ποσοστώσεις για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για το 2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου, της 7ης Mαρτίου 1994, περί της θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς, ή άλλους κοινοτικούς κανόνες εισαγωγής(1) και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/94 καθορίζει τα ετήσια ποσοτικά όρια για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής Σερβίας και Μαυροβουνίου και Βόρειας Κορέας.

(2) Από την 1η Mαΐου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμπεριλαμβάνει δέκα νέα κράτη μέλη. Το άρθρο 6 παράγραφος 7 της πράξης προσχώρησης προβλέπει ότι τα νέα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν την κοινή εμπορική πολιτική, όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, και ότι οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Κοινότητα στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης πρέπει να προσαρμοστούν, για να ληφθεί υπόψη η ένταξη των νέων κρατών μελών στην Κοινότητα. Οι ποσοτικοί περιορισμοί που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από τρίτες χώρες στη διευρυμένη Κοινότητα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι εισαγωγές στα δέκα νέα κράτη μέλη. Η προσαρμογή αυτή απαιτεί τις τροποποιήσεις ορισμένων παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94.

(3) Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος για την τροποποίηση των ποσοτήτων, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές εισαγωγές στα νέα κράτη μέλη με την προσαρμογή των νέων επιπέδων ποσοστώσεων. Ένας κατάλληλος τρόπος μέτρησης των παραδοσιακών εμπορικών ροών θα ήταν να χρησιμοποιηθεί ένας τύπος που συνίσταται στο μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών των εισαγωγών από τρίτες χώρες στα δέκα νέα κράτη μέλη, προσαρμοσμένων pro rata temporis. Τα έτη 2000 έως 2002 έχουν επιλεγεί έως τα πλέον σημαντικά, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ένδυσης των δέκα νέων κρατών μελών.

(4) Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθούν τα παραρτήματα III B, IV και VI του κανονισμού (EΚ) αριθ. 517/94, ώστε να συμπεριλάβουν τα επίπεδα ποσόστωσης που πρέπει να εφαρμοστούν για το 2004. Οι λεπτομερείς κανόνες που διέπουν την κατανομή της ποσόστωσης για το 2004 είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2308/2003 της Επιτροπής, της 29ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαχείριση και την κατανομή κλωστοϋφαντουργικών ποσοστώσεων για το 2004 δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου(2).

(5) Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/94.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που συστάθηκε με το άρθρο 25 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 517/94,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα III B, IV και VI του κανονισμού (EΚ) αριθ. 517/94 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Δεκεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Pascal Lamy

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 67 της 10.3.1994, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1484/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 212 της 22.8.2003, σ. 46).

(2) Βλέπε σελίδα 13 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα III B, IV και VI του κανονισμού (EΚ) αριθ. 517/94 τροποποιούνται ως εξής:

1. Το παράρτημα III B αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III B

Ετήσια κοινοτικά ποσοτικά όρια που αναφέρονται στην τέταρτη περίπτωση του άρθρου 2 παράγραφος 1

Σερβία και Μαυροβούνιο((Συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίστηκε στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Ιουνίου 1999.))

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

2. Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ετήσια κοινοτικά ποσοτικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1

Βόρειος Κορέα

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

3. Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ετήσια κοινοτικά ποσοτικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 4

Σερβία και Μαυροβούνιο((Συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίστηκε στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Ιουνίου 1999.))

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Top