EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2231

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2231/2003 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων για το 2004 για ορισμένα εισαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα προϊόντα καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας και Σλοβακικής Δημοκρατίας

OJ L 339, 24.12.2003, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2231/oj

32003R2231

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2231/2003 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων για το 2004 για ορισμένα εισαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα προϊόντα καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας και Σλοβακικής Δημοκρατίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 339 της 24/12/2003 σ. 0016 - 0019


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2231/2003 της Επιτροπής

της 23ης Δεκεμβρίου 2003

σχετικά με το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων για το 2004 για ορισμένα εισαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα προϊόντα καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας και Σλοβακικής Δημοκρατίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

την απόφαση 98/707/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 1998, περί συνάψεως του πρωτοκόλλου προσαρμογής των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αποτελέσματα των γεωργικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, περιλαμβανομένων των βελτιώσεων του ισχύοντος προτιμησιακού καθεστώτος(2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης και τα άρθρα 2 και 6 του εν λόγω πρωτοκόλλου,

την απόφαση 98/638/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, αφετέρου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αποτελέσματα των γεωργικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, περιλαμβανομένων των βελτιώσεων του υφισταμένου προτιμησιακού καθεστώτος(3), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης και τα άρθρα 2 και 6 του εν λόγω πρωτοκόλλου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Τα πρωτόκολλα αριθ. 3 για τις εμπορικές συναλλαγές μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων τα οποία περιλαμβάνονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακική Δημοκρατία, όπως τροποποιήθηκαν με τα πρωτόκολλα προσαρμογής των εν λόγω συμφωνιών, προβλέπουν τη χορήγηση ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές προϊόντων που κατάγονται από την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακική Δημοκρατία. Οι εν λόγω ποσοστώσεις θα ανοιχθούν για το 2004.

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(4) κωδικοποίησε τις διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων. Ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οριζόντιων θεμάτων σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ετήσιες ποσοστώσεις για εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας και Σλοβακικής Δημοκρατίας που εμφαίνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού είναι ανοιχτές από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2004, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα εν λόγω παραρτήματα.

Άρθρο 2

Η διαχείριση των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων που ορίζονται στο άρθρο 1 γίνεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τα άρθρα 308α έως 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 318 της 20. 12. 1993, σ. 18· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (ΕΕ L 298 της 25.11.2000, σ. 5).

(2) ΕΕ L 341 της 16.12.1998, σ. 1.

(3) ΕΕ L 306 της 16.11.1998, σ. 1.

(4) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1335/2003 (ΕΕ L 187 της 26.7.2003, σ. 16).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τσεχική Δημοκρατία

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Σλοβακική Δημοκρατία

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top