Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2152

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έμφαση στα δάση)

OJ L 324, 11.12.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 208 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 208 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; καταργήθηκε από 32007R0614

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2152/oj

32003R2152

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έμφαση στα δάση)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 324 της 11/12/2003 σ. 0001 - 0008


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 17ης Νοεμβρίου 2003

για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έμφαση στα δάση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251 της συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο ρόλος των δασών για την κοινωνία είναι σημαντικός και πολυλειτουργικός. Εκτός του θεμελιώδους ρόλου τους στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, τα δάση αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της φύσης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του περιβάλλοντος, αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για τον κύκλο του άνθρακα, σημαντικούς συλλέκτες άνθρακα και ζωτικό παράγοντα ελέγχου του υδρολογικού κύκλου.

(2) Η κατάσταση των δασών μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά από φυσικούς παράγοντες όπως οι ακραίες καιρικές συνθήκες, οι προσβολές από παράσιτα και οι ασθένειες, καθώς και από ανθρώπινες επιρροές όπως οι κλιματικές μεταβολές, οι πυρκαγιές και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι εν λόγω απειλές είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς και ακόμη και να καταστρέψουν τα δάση. Οι περισσότεροι φυσικοί και ανθρωπογενείς παράγοντες που επηρεάζουν τα δάση μπορούν να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις.

(3) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζεται η ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της δασικής κληρονομιάς, αειφόρου διαχείρισης των δασών και υποστήριξης της διεθνούς και πανευρωπαϊκής συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των δασών με αναφορά στην παρακολούθηση των δασών και την προαγωγή τους ως συλλεκτών άνθρακα. Το Συμβούλιο, με το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 1998 για μία δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5) κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης της υγείας των δασών και να λαμβάνει υπόψη όλες τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα. Κάλεσε επίσης την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του κοινοτικού συστήματος πληροφόρησης σχετικά με τις πυρκαγιές στα δάση, το οποίο επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων πυροπροστασίας.

(4) Στην απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον(6) επισημαίνεται ότι είναι ανάγκη ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πολιτικών να εδράζονται σε μια προσέγγιση βασισμένη στη γνώση, και υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για παρακολούθηση των πολλαπλών ρόλων των δασών σύμφωνα με τις συστάσεις που έχουν εγκρίνει η υπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη, το φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση, η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και άλλοι φορείς.

(5) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να υλοποιήσουν διεθνώς συμφωνημένες δραστηριότητες που αφορούν την διατήρηση και την προστασία των δασών και, ειδικότερα, τις προτάσεις δράσης της διακυβερνητικής ομάδας και του φόρουμ για τα δάση, το εκτεταμένο πρόγραμμα εργασιών για την βιολογική ποικιλότητα των δασών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, καθώς και τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και το πρωτόκολλο του Κυότο.

(6) Η Κοινότητα έχει ήδη αντιμετωπίσει δύο από τις αιτίες που επηρεάζουν δυσμενώς την κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, με τον κανονισμό (EOK) αριθ. 3528/86 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1986, για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση(7) και με τον κανονισμό (EOK) αριθ. 2158/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου του 1992, για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών(8).

(7) Η ισχύς και των δύο κανονισμών έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2002 και είναι προς το γενικό συμφέρον της Κοινότητας να συνεχισθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες παρακολούθησης που θεσπίσθηκαν με τους κανονισμούς αυτούς, με την ενσωμάτωσή τους σε ένα νέο πρόγραμμα με την ονομασία "Έμφαση στα δάση".

(8) Το πρόγραμμα θα πρέπει να εναρμονιστεί με τα υφιστάμενα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συστήματα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρμοδιότητα της Κοινότητας όσον αφορά τα δάση, σύμφωνα με την δασική της στρατηγική και με την επιφύλαξη της αρχής της επικουρικότητας.

(9) Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα μέτρα για την παρακολούθηση των πυρκαγιών στα δάση θα πρέπει να συμπληρώνουν τα μέτρα που λαμβάνονται, ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις της απόφασης 1999/847/EΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της πολιτικής άμυνας(9), του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)(10), και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1615/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος δασικών πληροφοριών και επικοινωνίας (EFICS)(11).

(10) Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των δασών της Κοινότητας και τις δυσμενείς επ' αυτών επιπτώσεις και να καθιστά εφικτή την αξιολόγηση των εφαρμοζομένων κοινοτικών μέτρων για την προώθηση της διατήρησης και της προστασίας των δασών προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που αναλαμβάνονται για την μείωση των επιπτώσεων που επηρεάζουν δυσμενώς τα δάση.

(11) Η προστασία των δασών κατά των πυρκαγιών αποτελεί επείγον και ιδιαίτερης σημασίας θέμα προκειμένου, μεταξύ άλλων, να καταπολεμηθεί η ερήμωση και να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες στη μεταβολή του κλίματος. Αποκτά κρίσιμη σημασία να αποφευχθεί κάθε διακοπή των ενεργειών εκ μέρους των κρατών μελών βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 που έληξε. Ως εκ τούτου ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει προληπτικά μέτρα τα οποία δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και δεν περιλαμβάνονται στα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

(12) Για την προώθηση της πλήρους κατανόησης της σχέσης μεταξύ των δασών και του περιβάλλοντος, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την παρακολούθηση και άλλων σημαντικών παραγόντων, όπως είναι η βιοποικιλότητα, η δέσμευση του άνθρακα, οι κλιματικές αλλαγές, τα εδάφη και οι προστατευτικές λειτουργίες των δασών. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις που να διασφαλίζουν ένα ευρύτερο φάσμα στόχων και μια ευέλικτη υλοποίηση, με βάση τα επιτεύγματα των κανονισμών (EOK) αριθ. 3528/86 και (EOK) αριθ. 2158/92. Θα πρέπει να προβλέπει την ενδεδειγμένη, οικονομικώς αποδοτική, παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων.

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υλοποιήσουν το πρόγραμμα με εθνικά προγράμματα που θα εγκριθούν από την Κοινότητα βάσει διαδικασίας που θα καθορισθεί.

(14) Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να διασφαλίσει τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την ανάπτυξη του προγράμματος και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με αυτό, ιδίως προς την μόνιμη δασική επιτροπή που έχει συσταθεί με την απόφαση 89/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου(12).

(15) Η παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων μπορεί να παράσχει αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες για την προστασία των δασών της Κοινότητας μόνον εάν τα στοιχεία συγκεντρώνονται με βάση εναρμονισμένες μεθόδους. Η διαθεσιμότητα των συγκρίσιμων αυτών πληροφοριών σε κοινοτική βάση θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας βάσης με γεωγραφικά στοιχεία χώρου από διάφορες πηγές των κοινών συστημάτων περιβαλλοντικών πληροφοριών. Ενδείκνυται συνεπώς η σύνταξη εγχειριδίων που να περιγράφουν τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της κατάστασης των δασών, την μορφή των στοιχείων και τους κανόνες για τη διαχείριση τους.

(16) Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που συγκεντρώνονται βάσει του συστήματος και αφορούν την δέσμευση του άνθρακα, τις κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις επί της βιολογικής ποικιλότητας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις περί υποβολής εκθέσεων δυνάμει των οικείων συμβάσεων και πρωτοκόλλων, συμφώνως προς τις διατάξεις αυτών. Εάν προκύψει πρόβλημα ανακολουθίας, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να επιτευχθεί θετική λύση.

(17) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν με άλλους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της παρακολούθησης των δασών σε διεθνές και πανευρωπαϊκό επίπεδο, και, ιδιαίτερα, με το διεθνές πρόγραμμα συνεργασίας (ΔΠΣ "Δάση") για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα δάση, προκειμένου να προωθηθεί η διατήρηση και η προστασία των δασών προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης.

(18) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο αποτελεί προνομιακή αναφορά, κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(13), για την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή κατά την ετήσια διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού.

(19) Είναι σκόπιμο να καθορισθεί το ύψος της κοινοτικής συνεισφοράς στις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

(20) Προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια των δραστηριοτήτων παρακολούθησης χρειάζεται κατ' εξαίρεση να επιτραπεί η επιλεξιμότητα προς συγχρηματοδότηση των δαπανών που διενεργούν τα κράτη μέλη στην περίπτωση που αφορούν ενέργειες που άρχισαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2003 και πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές δεν θα έχουν ολοκληρωθεί όταν η Επιτροπή εγκρίνει το σχετικό εθνικό πρόγραμμα.

(21) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις αρχές και τους οργανισμούς που θα φέρουν την ευθύνη για την επεξεργασία και τη διαβίβαση των στοιχείων καθώς και για τη διαχείριση της κοινοτικής συνεισφοράς.

(22) Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις για διάφορες δραστηριότητες παρακολούθησης, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή.

(23) Τα στοιχεία θα πρέπει να διαδίδονται λαμβάνοντας υπόψη τη σύμβαση UN/ECE 1998 για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον (σύμβαση του Aarhus) και τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις περί προσβάσεως σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

(24) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(14).

(25) Η μόνιμη δασική επιτροπή θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή με τη χρήση της διαδικασίας κανονιστικής επιτροπής, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 στοιχείο β) της ανωτέρω απόφασης.

(26) Είναι σημαντικό να διατηρηθεί το πρόγραμμα υπό παρακολούθηση και να γίνεται εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς του για να διαπιστωθεί η ύπαρξη αναγκών που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνέχισή του πέραν της περιόδου υλοποίησης που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(27) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, δηλαδή η παρακολούθηση των δασών, της κατάστασής τους και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικώς από τα κράτη μέλη, και μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, ο κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

(28) Οι ευρωπαϊκές συμφωνίες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, αφετέρου, προβλέπουν την συμμετοχή των χωρών αυτών σε κοινοτικά προγράμματα, ιδιαίτερα στον τομέα του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτό στη συμμετοχή άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

(29) Εν όψει της λήξης της ισχύος των κανονισμών (EOK) αριθ. 3528/86 και (EOK) αριθ. 2158/92 και προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επικάλυψη ή νομικό κενό, ο κανονισμός είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΜΗΜΑ 1 Στόχοι, περιεχόμενο και ορισμοί

Άρθρο 1

1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται κοινοτικό πρόγραμμα για την ευρεία, εναρμονισμένη και ολοκληρωμένη, μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της κατάστασης των δασών (στο εξής "το πρόγραμμα"), προκειμένου:

α) να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω:

- η παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των συνεπειών της και άλλων παραγόντων που επιδρούν στα δάση, όπως είναι οι βιοτικοί και οι αβιοτικοί παράγοντες και οι παράγοντες ανθρωπογενούς προέλευσης,

- η παρακολούθηση των πυρκαγιών στα δάση και των αιτίων και επιπτώσεών τους,

- η πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση·

β) να εκτιμηθούν οι απαιτήσεις και να αναπτυχθεί η παρακολούθηση των εδαφών, της δέσμευσης του άνθρακα, των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών, της βιολογικής ποικιλότητας καθώς και της προστατευτικής λειτουργίας των δασών·

γ) να αξιολογείται σε συνεχή βάση η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης για την εκτίμηση της κατάστασης των δασών και η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα παρέχει αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία και πληροφορίες για την κατάσταση των δασών και τις επιβλαβείς επ' αυτών επιδράσεις σε επίπεδο Κοινότητας. Συντελεί επίσης στην αξιολόγηση των εν εξελίξει μέτρων για την προώθηση της διατήρησης και της προστασίας των δασών προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που αναλαμβάνονται για τη μείωση των επιπτώσεων που επηρεάζουν δυσμενώς τα δάση. Το πρόγραμμα θα λαμβάνει υπόψη και, κατά περίπτωση, θα συνδέεται με τους υφιστάμενους και προγραμματιζόμενους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους μηχανισμούς παρακολούθησης και θα συμμορφώνεται προς τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες.

2. Όπου ο παρών κανονισμός αναφέρεται σε δάση, τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και άλλες δασικές εκτάσεις. Όπου ο παρών κανονισμός αναφέρεται σε δάση στο πλαίσιο δασικών πυρκαγιών, τα κράτη μέλη μπορούν επιπλέον να συμπεριλαμβάνουν άλλες εκτάσεις.

3. Στη Γαλλία, το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται στα υπερπόντια διαμερίσματα.

Άρθρο 2

1. Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάληψη δράσεων με σκοπό:

α) την προαγωγή της εναρμονισμένης συγκέντρωσης, διαχείρισης και εκτίμησης στοιχείων·

β) τη βελτίωση της αξιολόγησης στοιχείων και την προώθηση της ολοκληρωμένης αξιολόγησης στοιχείων σε κοινοτικό επίπεδο·

γ) τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος·

δ) την περαιτέρω ανάπτυξη της παρακολούθησης του προγράμματος·

ε) τη βελτίωση της κατανόησης των δασών και, ιδιαίτερα, του αντίκτυπου των φυσικών και των ανθρωπογενών παραγόντων καταπόνησης·

στ) την μελέτη της δυναμικής των πυρκαγιών στα δάση και των αιτίων και επιπτώσεων τους σε αυτά·

ζ) την ανάπτυξη δεικτών και μεθοδολογιών εκτίμησης των κινδύνων από πολλαπλούς παράγοντες καταπόνησης στο χρόνο και στο χώρο.

2. Οι δράσεις της παραγράφου 1 είναι συμπληρωματικές των κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Άρθρο 3

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) "Δάσος" σημαίνει έκταση με κάλυψη κόμης δένδρων (ή ισοδύναμο επίπεδο φυτοκάλυψης) άνω του 10 % και επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5 εκτάριο. Τα δένδρα θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να φθάσουν τουλάχιστον σε ύψος 5 μέτρων σε ώριμη ηλικία επί τόπου. Το δάσος είναι δυνατόν να αποτελείται είτε από κλειστούς δασικούς σχηματισμούς, όπου δένδρα διαφορετικών ορόφων και υπόροφης βλάστησης καλύπτουν υψηλό ποσοστό του εδάφους, είτε από ανοικτούς δασικούς σχηματισμούς με συνεχή κάλυψη από βλάστηση, όπου η κάλυψη κόμης δένδρων υπερβαίνει το 10 %. Νεαρές φυσικές συστάδες και όλες οι φυτείες που έχουν δημιουργηθεί για δασικούς σκοπούς και πρόκειται να φθάσουν σε πυκνότητα κόμης 10 % ή σε ύψος δένδρων 5 μέτρων περιλαμβάνονται στα δάση, όπως και οι περιοχές που κανονικά αποτελούν τμήμα δασικής περιοχής, αλλά προσωρινά δεν καλύπτονται από φυτά λόγω ανθρώπινης παρέμβασης ή φυσικών αιτίων, αναμένεται όμως να μετατραπούν και πάλι σε δάσος. Στον ορισμό του "δάσους" συμπεριλαμβάνονται: δασικά φυτώρια και φυτείες σποροπαραγωγής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του δάσους· δασικοί δρόμοι, αποψιλωμένες επιφάνειες, αντιπυρικές ζώνες και άλλες μικρές ανοικτές περιοχές εντός δάσους· δάση σε εθνικά πάρκα, προστατευόμενες φυσικές περιοχές και άλλες προστατευόμενες περιοχές όπως είναι οι περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού, επιστημονικού, ιστορικού, πολιτιστικού ή πνευματικού ενδιαφέροντος· ανεμοφράκτες και προστατευτικές ζώνες δένδρων με επιφάνεια τουλάχιστον 0,5 εκτάριο και πλάτος άνω των 20 μέτρων. Συμπεριλαμβάνονται οι φυτείες δένδρων καουτσούκ και φελλοφόρων δρυών. Από τον ορισμό εξαιρούνται ωστόσο εκτάσεις χρησιμοποιούμενες κατά κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες.

β) "Άλλη δασική έκταση" σημαίνει έκταση με κάλυψη κόμης δένδρων (ή ισοδύναμο επίπεδο φυτοκάλυψης) 5 έως 10 % από δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν σε ύψος 5 μέτρων κατά την ωριμότητα επιτόπου· ή με κάλυψη κόμης δένδρων (ή ισοδύναμο επίπεδο φυτοκάλυψης) άνω του 10 % από δένδρα που δεν έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν σε ύψος 5 μέτρων κατά την ωριμότητα επιτόπου (π.χ. δένδρα-νάνοι ή υπανάπτυκτα) και κάλυψη με, ξυλώδεις ή μη, θάμνους. Από τον ορισμό αυτό εξαιρούνται περιοχές καλυπτόμενες με δένδρα, ξυλώδεις ή μη θάμνους που αναφέρονται παραπάνω αλλά έχουν επιφάνεια μικρότερη του 0,5 εκταρίου και πλάτος κάτω των 20 μέτρων, οι οποίες κατατάσσονται στις "άλλες εκτάσεις": Εξαιρούνται επίσης εκτάσεις χρησιμοποιούμενες κατά κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες.

γ) "Άλλη έκταση" σημαίνει έκταση μη κατατασσόμενη στα δάση ή σε άλλη δασική έκταση όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, αλλά η οποία, ωστόσο, έχει περιληφθεί στις στατιστικές δασικών πυρκαγιών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Οι εκτάσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ερεικώνες, χέρσες ή γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με, ή περικλείονται από, δασική έκταση.

δ) "Δασική πυρκαγιά" σημαίνει πυρκαγιά η οποία εκδηλώνεται και εξαπλώνεται σε δάσος και άλλη δασική έκταση ή η οποία εκδηλώνεται σε άλλες εκτάσεις και εξαπλώνεται σε δάσος ή άλλη δασική έκταση. Από τον ορισμό αυτό εξαιρείται η επιβεβλημένη ή ελεγχόμενη καύση, συνήθως με σκοπό την μείωση ή την εξάλειψη της ποσότητας συσσωρευμένης καύσιμης ύλης στο έδαφος.

ε) "Γεωγραφική αναφορά" σημαίνει αναφορά σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή εντός της οποίας συγκεντρώνονται στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. Η περιοχή αυτή είναι δυνατόν να είναι ευρύτερη από την περιοχή ή το σημείο από όπου συγκεντρώνονται στοιχεία/πληροφορίες, παραδείγματος χάριν προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανωνυμία όσον αφορά την πηγή των στοιχείων/πληροφοριών που συγκεντρώνονται.

ΤΜΗΜΑ 2 Παρακολούθηση και μέσα για τη βελτίωση και την ανάπτυξη του προγράμματος

Άρθρο 4

1. Με βάση τα επιτεύγματα του κανονισμού (EOK) αριθ. 3528/86, το πρόγραμμα:

α) συνεχίζει και αναπτύσσει περαιτέρω το συστηματικό δίκτυο παρατηρητηρίων για τη διεξαγωγή περιοδικών απογραφών με στόχο τη λήψη αντιπροσωπευτικών πληροφοριών για την κατάσταση των δασών·

β) συνεχίζει και αναπτύσσει περαιτέρω το δίκτυο επιφανειών παρατήρησης στις οποίες πραγματοποιείται εντατική και συνεχής παρακολούθηση των δασών.

2. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της παραγράφου 1 καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

1. Με βάση τα επιτεύγματα του κανονισμού (EOK) αριθ. 2158/92, το πρόγραμμα συνεχίζει και αναπτύσσει περαιτέρω το σύστημα πληροφοριών προκειμένου να συγκεντρώνονται συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές σε κοινοτικό επίπεδο.

2. Το πρόγραμμα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών για την αναγνώριση των αιτίων και της δυναμικής των δασικών πυρκαγιών καθώς και για τις επιπτώσεις αυτών στα δάση. Οι μελέτες αυτές συμπληρώνουν τα σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές μέτρα και δραστηριότητες που τίθενται σε εφαρμογή βάσει των διατάξεων της απόφασης 1999/847/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1257/1999 και του κανονισμού (EOK) αριθ. 1615/89.

Επιπλέον, και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, χρηματοδοτούνται χωριστά ενημερωτικές εκστρατείες και ειδική εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με τις παρεμβάσεις πυροπροστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, εκτός εάν τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

3. Τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών στα δάση που ήταν επιλέξιμα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 13 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποστηρίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και δεν περιλαμβάνονται στα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, με αίτησή τους, να συμμετέχουν στα μέτρα και τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

5. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

1. Για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), το πρόγραμμα αναπτύσσεται με μελέτες, πειράματα, σχέδια επίδειξης, δοκιμές σε πιλοτική βάση και θέσπιση νέων δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αναπτύσσει το πρόγραμμα με ιδιαίτερο στόχο:

α) να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με την κατάσταση των δασών και άλλων δασικών εκτάσεων καθώς και την σχέση μεταξύ της κατάστασης αυτής και των φυσικών ή ανθρωπογενών παραγόντων καταπόνησης·

β) να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις που έχουν στα δάση οι κλιματικές μεταβολές συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην βιολογική τους ποικιλότητα, και στη σχέση των δασών με τη δέσμευση του άνθρακα και το έδαφος·

γ) συνεκτιμώντας τους υφιστάμενους συναφείς δείκτες, να επισημανθούν τα βασικά δομικά και λειτουργικά στοιχεία των οικοσυστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για να εκτιμηθούν η παρούσα κατάσταση και οι τάσεις της βιολογικής ποικιλότητας στα δάση και οι προστατευτικές λειτουργίες των δασών.

2. Εκ παραλλήλου με τα μέτρα της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με δική τους πρωτοβουλία, να εκπονούν μελέτες και να πραγματοποιούν πειράματα, προγράμματα επίδειξης ή μια δοκιμαστική φάση παρακολούθησης.

3. Τα μέτρα των παραγράφων 1 και 2 συντελούν στην αναγνώριση επιλογών για τη θέσπιση νέων δραστηριοτήτων παρακολούθησης στο πλαίσιο του προγράμματος, οι οποίες θα συμβάλλουν ουσιαστικά στις ανάγκες ενημέρωσης και παρακολούθησης στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β). Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών θεωρείται μέρος της επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 18. Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές καθώς και τις οικονομικές ανάγκες και περιορισμούς.

4. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για την εφαρμογή νέων δραστηριοτήτων παρακολούθησης, καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

1. Για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ), και επιπλέον των δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί πειράματα και σχέδια επίδειξης με στόχο:

α) την προώθηση της εναρμονισμένης συγκέντρωσης, διαχείρισης και εκτίμησης των στοιχείων σε κοινοτικό επίπεδο·

β) τη βελτίωση της αξιολόγησης των στοιχείων σε κοινοτικό επίπεδο·

γ) τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

2. Για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ), και επιπλέον των δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6, τα κράτη μέλη μπορούν να ενσωματώνουν στα εθνικά τους προγράμματα μελέτες, πειράματα και σχέδια επίδειξης στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της παραγράφου 1 καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ 3 Εθνικά προγράμματα, συντονισμός και συνεργασία

Άρθρο 8

1. Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5, στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3, και στο άρθρο 7 παράγραφος 2, εφαρμόζονται στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων που καταρτίζουν τα κράτη μέλη για περιόδους δύο ετών.

2. Τα εθνικά προγράμματα υποβάλλονται στην Επιτροπή εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και, στη συνέχεια, πριν από την 1η Νοεμβρίου του έτους που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης της κάθε περιόδου τριών ετών.

3. Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τα εγκεκριμένα εθνικά τους προγράμματα με την έγκριση της Επιτροπής, προκειμένου ιδίως να καταστεί δυνατή η επέκταση της δραστηριότητας παρακολούθησης που θα αναπτυχθεί σύμφωνα με το άρθρο 6, όταν θεσπιστεί η δραστηριότητα αυτή.

4. Κατά την υποβολή τους στην Επιτροπή, τα εθνικά προγράμματα συνοδεύονται από εκ των προτέρων αξιολόγηση. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επίσης ενδιάμεσες αξιολογήσεις στο τέλος του τρίτου έτους της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 12 καθώς και εκ των υστέρων αξιολογήσεις στο τέλος της εν λόγω περιόδου.

5. Με βάση τα υποβαλλόμενα εθνικά προγράμματα ή τις τυχόν εγκεκριμένες προσαρμογές των εθνικών προγραμμάτων, η Επιτροπή αποφασίζει για την οικονομική συνεισφορά στις επιλέξιμες δαπάνες.

6. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των παραγράφων 1 ως 5 καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς μηχανισμούς παρακολούθησης προς αποφυγή προσθέτου διοικητικού βάρους.

Άρθρο 9

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, συντονίζει, παρακολουθεί και αναπτύσσει το πρόγραμμα και υποβάλλει τις σχετικές με αυτό εκθέσεις, ιδίως στη μόνιμη δασική επιτροπή.

2. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολογεί τα στοιχεία σε επίπεδο Κοινότητας και διασφαλίζει, σύμφωνα με το άρθρο 15, την αξιολόγηση σε επίπεδο Κοινότητας των στοιχείων και πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί.

3. Η Επιτροπή συνιστά επιστημονική συμβουλευτική ομάδα η οποία επικουρεί την μόνιμη δασική επιτροπή κατά την προετοιμασία των εργασιών της, ιδίως για την ανάπτυξη του προγράμματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6.

4. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή δημιουργεί επιστημονικό φορέα συντονισμού στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου Ερευνών και μπορεί να συμβουλεύεται ερευνητικά ινστιτούτα και εμπειρογνώμονες και να συνάπτει μαζί τους συμβάσεις, λαμβάνοντας απολύτως υπόψη το φάσμα των διαφόρων δασικών οικοσυστημάτων στην Κοινότητα.

5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή επικουρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

6. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της παραγράφου 3 καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

1. Για την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 και στο άρθρο 6 παράγραφος 3, και για τη διασφάλιση της δυνατότητας σύγκρισης των στοιχείων, προσδιορίζονται σε εγχειρίδια υποχρεωτικές και προαιρετικές παράμετροι και καθορίζονται οι μέθοδοι παρακολούθησης καθώς και οι μορφóτυποι στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη διαβίβασή τους. Τα εγχειρίδια θα πρέπει να βασίζονται σε υφιστάμενα συστήματα, όταν τα συστήματα αυτά είναι διαθέσιμα και κατάλληλα.

2. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της παραγράφου 1 καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 11

1. Στο πλαίσιο των στόχων του άρθρου 1, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται και ενισχύουν τις συνέργειες με άλλους οργανισμούς σε διεθνές ή πανευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να προαχθεί η διατήρηση και η προστασία των δασών προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης.

2. Στο πλαίσιο του άρθρου 4, η Επιτροπή συνεργάζεται με το ΔΠΣ "Δάση" για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της σύμβασης σχετικά με τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση.

3. Για τους σκοπούς της συνεργασίας που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, η Κοινότητα μπορεί να υποστηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) καθιέρωση κατάλληλης σύνδεσης με τον επιστημονικό φορέα συντονισμού·

β) μελέτες και αξιολογήσεις στοιχείων.

ΤΜΗΜΑ 4 Περίοδος υλοποίησης και χρηματοοικονομικά θέματα

Άρθρο 12

1. Το πρόγραμμα διαρκεί για χρονική περίοδο τεσσάρων ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

2. Για τους σκοπούς του προγράμματος, η μέγιστη οικονομική στήριξη της Κοινότητας στις επιλέξιμες δαπάνες των εθνικών προγραμμάτων έχει ως εξής:

α) δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του άρθρο 4: 50 %·

β) δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του άρθρου 5: 50 %·

γ) δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2: 75 %·

δ) δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3: 50 %·

ε) δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2: 50 %.

3. Η Επιτροπή καταβάλλει στα κράτη μέλη την κοινοτική συνεισφορά στις επιλέξιμες δαπάνες.

4. Οι δαπάνες των κρατών μελών για την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων που εγκρίνονται από την Επιτροπή θεωρούνται κατ' εξαίρεση επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές άρχισαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2003 και προ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές δεν θα έχουν ολοκληρωθεί όταν η Επιτροπή αποφασίσει σχετικά με τα εθνικά προγράμματα.

5. Η Επιτροπή χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1, του άρθρου 7 παράγραφος 1 και του άρθρου 9 παράγραφοι 1, 2 και 4, σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται για τις δημόσιες συμβάσεις.

6. Η Κοινότητα μπορεί να συνεισφέρει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την εκπλήρωση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 και στο άρθρο 18.

7. Η Επιτροπή μπορεί να χρηματοδοτεί δραστηριότητες της επιστημονικής συμβουλευτικής ομάδας που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, για την εκτέλεση των καθηκόντων που παρατίθενται στους λεπτομερείς κανόνες.

8. Η Κοινότητα μπορεί να συνεισφέρει στο ΔΠΣ "Δάση" για την εκπλήρωση των κοινοτικών υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος για το διάστημα 2003-2006 ορίζεται σε 61 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 9 εκατομμύρια ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών.

2. Οι οικονομικοί πόροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1 αυξάνονται σε περίπτωση ένταξης νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας για τον προϋπολογισμό και εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

ΤΜΗΜΑ 5 Εκτέλεση, υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη, μόνιμη δασική επιτροπή

Άρθρο 14

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα εθνικά προγράμματα, με βάση τις οικονομικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των εν λόγω φορέων. Οι φορείς αυτοί είναι δυνατόν να είναι δημόσιες αρχές ή άλλοι φορείς, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής όσον αφορά τους ιδιωτικούς φορείς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας που θα παρέχει τις δέουσες οικονομικές εγγυήσεις και θα πληροί τους όρους που προβλέπονται στους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

2. Με την επιφύλαξη των υφισταμένων αρμοδίων αρχών, τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές και τις υπηρεσίες στις οποίες ανατίθεται η εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση της κοινοτικής συνεισφοράς. Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις προκειμένου:

α) να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες που χρηματοδοτεί η Κοινότητα υλοποιούνται όντως και με τον κατάλληλο τρόπο, εξασφαλίζοντας την προβολή της κοινοτικής συνεισφοράς·

β) να αποτρέπεται κάθε παρατυπία·

γ) να ανακτώνται οι πληρωμές που απωλέσθηκαν λόγω τυχόν παρατυπίας ή αμέλειας·

δ) να διασφαλίζεται ότι οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν κατάλληλα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου·

ε) να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη εγγυώνται για τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε περίπτωση που αυτοί δεν είναι δημόσιοι οργανισμοί.

4. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και προβαίνουν σε όλες τις διευθετήσεις που μπορούν να διευκολύνουν τους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των επί τόπου επιθεωρήσεων από την Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ενδεδειγμένους για τους σκοπούς της διαχείρισης της κοινοτικής συνεισφοράς. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διευθετήσεις που έγιναν για τον σκοπό αυτόν.

5. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 4 καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 15

1. Μέσω των αρχών και υπηρεσιών που έχουν ορισθεί, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ετησίως στην Επιτροπή τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος, συνοδευόμενα από τη σχετική έκθεση.

Τα στοιχεία πρέπει να έχουν γεωγραφική αναφορά και διαβιβάζονται στην Κοινότητα μέσω υπολογιστών ή/και με τη χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, καθορίζει τον μορφότυπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη διαβίβαση των στοιχείων.

2. Τα κράτη μέλη διαδίδουν ενεργώς τα συγκεντρωθέντα στοιχεία σύμφωνα με κοινή μορφή και κοινά πρότυπα και μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων με γεωγραφική αναφορά, των οποίων η διαχείριση θα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της σύμβασης του Aarhus και τις συναφείς κοινοτικές διατάξεις για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

3. Προκειμένου να προαχθεί η αξιολόγηση των στοιχείων και να αποκομίζεται η μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία από την χρησιμοποίησή τους, δεν περιορίζεται το δικαίωμα της Επιτροπής για χρήση και διάδοση στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές της σύμβασης του Aarhus και τις συναφείς κοινοτικές διατάξεις για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Όποτε τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα κράτη μέλη διαδίδονται κατά τον τρόπο αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζονται ως πηγή αυτών.

4. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της παραγράφου 1 καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 16

1. Κάθε κράτος μέλος εκπονεί, ιδίως με βάση τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, έκθεση σχετικά με την κατάσταση των δασών της χώρας.

Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

2. Κάθε κράτος μέλος το οποίο συμμετέχει στις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5 εκπονεί έκθεση σχετικά με την κατάσταση στη χώρα όσον αφορά τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στα δάση.

Η έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, με αφετηρία το 2003.

3. Κάθε κράτος μέλος εκπονεί έκθεση σχετικά με την κατάσταση στη χώρα όσον αφορά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παρακολούθησης που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, όταν θεσπιστούν οι δραστηριότητες αυτές.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων και η περιοδικότητα της υποβολής τους καθορίζονται με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 17

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη δασική επιτροπή.

2. Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε δύο μήνες.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

ΤΜΗΜΑ 6 Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή, επανεξέταση, υποψήφιες χώρες

Άρθρο 18

Έξι μήνες από την ημερομηνία που ορίζεται για την υποβολή των εκθέσεων του άρθρου 16 παράγραφος 1, και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16, η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος που θα επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, προκειμένου να παρέχεται η βάση για οποιεσδήποτε αποφάσεις όσον αφορά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτών μετά το 2006. Η Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει πρόταση για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 19

Πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την επανεξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 18.

Άρθρο 20

Το πρόγραμμα αυτό είναι ανοικτό στη συμμετοχή:

α) των υποψήφιων χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με τους όρους των ευρωπαϊκών συμφωνιών, των πρόσθετων πρωτοκόλλων αυτών και των αποφάσεων των αντίστοιχων Συμβουλίων Σύνδεσης·

β) της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, με βάση διμερείς συμφωνίες που θα συναφθούν με τις εν λόγω χώρες·

γ) άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε προαιρετική βάση και με ιδία αυτών δαπάνη.

Άρθρο 21

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Alemanno

(1) EE C 20 Ε της 28.1.2003, σ. 67.

(2) ΕΕ C 85 της 8.4.2003, σ. 83.

(3) ΕΕ C 128 της 29.5.2003, σ. 41.

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2003 (EE C 233 Ε της 30.9.2003, σ. 1). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2003.

(5) ΕΕ C 56 της 26.2.1999, σ. 1.

(6) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

(7) EE L 326 της 21.11.1986, σ. 2· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 804/2002 (EE L 132 της 17.5.2002, σ. 1).

(8) EE L 217 της 31.7.1992, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 805/2002 (EE L 132 της 17.5.2002, σ. 3).

(9) ΕΕ L 327 της 21.12.1999, σ. 53.

(10) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.

(11) EE L 165 της 15.6.1989, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EK) αριθ. 1100/98 (EE L 157 της 30.5.1998, σ. 10).

(12) ΕΕ L 165 της 15.6.1989, σ. 14.

(13) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.

(14) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Top