EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2025

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2025/2003 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας

OJ L 299, 18.11.2003, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2025/oj

32003R2025

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2025/2003 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 299 της 18/11/2003 σ. 0007 - 0007


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2025/2003 της Επιτροπής

της 17ης Νοεμβρίου 2003

σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003(2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2340/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, περί καθορισμού, για το 2003 και 2004 των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα αποθέματα ιχθύων βαρέων υδάτων(3), προβλέπει ποσοστώσεις ποντικιού για το 2003.

(2) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων αποθέματος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο για την Επιτροπή να ορίσει την ημερομηνία έως την οποία τα αλιεύματα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(3) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύματα ποντικιού στα ύδατα της ζώνης ICES ΙΙΙ (κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτων χωρών), από σκάφη που φέρουν σουηδική σημαία ή είναι νηολογημένα στη Σουηδία, έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2003. Η Σουηδία απαγόρευσε την αλιεία του αποθέματος αυτού από τις 31 Αυγούστου 2003. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αυτή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα αλιεύματα ποντικιού στα ύδατα της ζώνης ICES ΙΙΙ (κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτων χωρών), από σκάφη που φέρουν σουηδική σημαία ή είναι νηολογημένα στη Σουηδία, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στη Σουηδία για το 2003.

Απαγορεύεται η αλιεία ποντικιού στα ύδατα της ζώνης ICES ΙΙΙ (κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτων χωρών), από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας ή είναι νηολογημένα στη Σουηδία, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 31 Αυγούστου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Jörgen Holmquist

Γενικός Διευθυντής Αλιείας

(1) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.

(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.

(3) ΕΕ L 356 της 31.12.2002, σ. 1.

Top