EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1882

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 περί προσαρμογής στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου των διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις υποκείμενες στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ΕΚ

OJ L 284, 31.10.2003, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 447 - 499
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 213 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 96 - 148

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1882/oj

32003R1882

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 περί προσαρμογής στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου των διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις υποκείμενες στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 284 της 31/10/2003 σ. 0001 - 0053


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 29ης Σεπτεμβρίου 2003

περί προσαρμογής στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου των διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις υποκείμενες στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ΕΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, το αρθρο 175 παράγραφος 1, τα άρθρα 179, 285, καθώς και το άρθρο 300 παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3)

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η απόφαση 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(4) αντικατέστησε την απόφαση 87/373/ΕΟΚ(5).

(2) Σύμφωνα με τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής(6) σχετικά με την απόφαση 1999/468/ΕΚ, οι διατάξεις σχετικά με τις προβλεπόμενες κατ' εφαρμογή της απόφασης 87/373/ΕΟΚ επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(3) Η εν λόγω δήλωση ορίζει τους τρόπους προσαρμογής των διαδικασιών των επιτροπών, και η προσαρμογή αυτή είναι αυτόματη όταν δεν επηρεάζει την προβλεπόμενη στη βασική πράξη φύση της επιτροπής.

(4) Οι προθεσμίες που καθορίζονται στις προσαρμοστέες διατάξεις θα πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν. Στις περιπτώσεις που δεν προβλεπόταν καμία συγκεκριμένη προθεσμία για τη λήψη των εκτελεστικών μέτρων, είναι σκόπιμο η προθεσμία αυτή να οριστεί στους τρεις μήνες.

(5) Είναι σκόπιμο, κατά συνέπεια, να αντικατασταθούν οι διατάξεις των πράξεων που προβλέπουν την προσφυγή στη διαδικασία της επιτροπής τύπου I που καθορίζεται στην απόφαση 87/373/ΕΟΚ από τις διατάξεις που παραπέμπουν στη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(6) Οι διατάξεις των πράξεων που προβλέπουν την προσφυγή στη διαδικασία της επιτροπής τύπου II α και II β που καθορίζεται από την απόφαση 87/373/ΕΟΚ θα πρέπει να αντικατασταθούν από τις διατάξεις που παραπέμπουν στη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(7) Οι διατάξεις των πράξεων που προβλέπουν την προσφυγή στη διαδικασία της επιτροπής τύπου III α και III β που καθορίζεται από την απόφαση 87/373/ΕΟΚ θα πρέπει να αντικατασταθούν από τις διατάξεις που παραπέμπουν στη διαδικασία της εκτελεστικής επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(8) Ο παρών κανονισμός αφορά μόνον την ευθυγράμμιση των διαδικασιών επιτροπής. Το όνομα των σχετικών επιτροπών έχει μερικές φορές αλλάξει,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι πράξεις των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο παράρτημα I που υπόκεινται σε διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής προσαρμόζονται, σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα, στις αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Άρθρο 2

Οι πράξεις των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο παράρτημα II που υπόκεινται σε διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής προσαρμόζονται, σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα, στις αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Άρθρο 3

Οι πράξεις των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο παράρτημα III που υπόκεινται σε διαδικασία κανονιστικής επιτροπής προσαρμόζονται, σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα, στις αντίστοιχες διατάξεις, της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Άρθρο 4

Οι αναφορές στις διατάξεις των πράξεων που περιέχονται στα παραρτήματα I, II και III θεωρείται ότι αφορούν τις εν λόγω διατάξεις όπως αναπροσαρμόζονται από τον παρόντα κανονισμό.

Οι αναφορές, στον παρόντα κανονισμό, στις παλαιές ονομασίες των επιτροπών, λογίζονται γενόμενες στις νέες ονομασίες.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Alemanno

(1) ΕΕ C 75 Ε της 26.3.2002, σ. 385.

(2) ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 128.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2003 και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (ΕΕ C 153 Ε της 1.7.2003, σ. 1).

(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(5) ΕΕ L 197 της 18.7.1987, σ. 33.

(6) ΕΕ C 203 της 17.7.1999, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατάλογοι των πράξεων με διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής που προσαρμόζονται στις αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ με τις εξής τροποποιήσεις:1. Οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας(1).Το άρθρο 6, παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

2. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 98/37/ΕΚ(2) στο εξής "η επιτροπή".

Μπορεί να συγκληθεί σύμφωνα με την διαδικασία της παραπάνω παραγράφου σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα ήθελε προκύψει από την εφαρμογή και την πρακτική υλοποίηση της παρούσας οδηγίας.

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(3) εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

2. Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1990, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα(4).Το άρθρο 6 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Η Επιτροπή επικουρείται από μια μόνιμη επιτροπή, στο εξής "η επιτροπή".

Η επιτροπή μπορεί να συγκληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα ήθελε προκύψει από την εφαρμογή και την πρακτική υλοποίηση της παρούσας οδηγίας.

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(5), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

3. Οδηγία 90/377/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1990, σχετικά με μια κοινοτική διαδικασία για τη διαφάνεια των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή(6).Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 7

1. Για την έκδοση των τροποποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(7), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

4. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1991, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό(8).Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, στο εξής καλούμενη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(9), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

5. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών(10).Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 11

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μία επιτροπή.

2. Η επιτροπή συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10.

3. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής σχετικά με κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(11), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

5. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

6. Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων(12)Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 6

Επιτροπή τεχνικών προτύπων και κανόνων

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 5 της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ, στο εξής "η επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(13), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

7. Απόφαση 93/704/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1993 σχετικά με τη δημιουργία κοινοτικής τράπεζας στοιχείων για τα τροχαία ατυχήματα(14).Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος που έχει συσταθεί με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ, στο εξής αποκαλούμενη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(15), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

8. Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες(16).Το άρθρο 6 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η Επιτροπή επικουρείται από μόνιμη επιτροπή, στο εξής αποκαλούμενη "επιτροπή".

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(17), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

9. Οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα σκάφη αναψυχής(18).Το άρθρο 6 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η Επιτροπή επικουρείται από μόνιμη επιτροπή, στο εξής αποκαλούμενη "επιτροπή".

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(19), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

10. Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες(20).Το άρθρο 6 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η Επιτροπή επικουρείται από συμβουλευτική επιτροπή, στο εξής αποκαλούμενη "επιτροπή".

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(21), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

11. Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας(22)Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 10

Συμβουλευτική επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μία επιτροπή.

2. Η επιτροπή συμβουλεύει την Επιτροπή στην εφαρμογή του άρθρου 9.

3. Εξάλλου, μπορεί να ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής για κάθε άλλο θέμα εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(23), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

5. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

12. Οδηγία 96/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους όρους ναύλωσης και διαμόρφωσης των τιμών στον τομέα των εθνικών και διεθνών εσωτερικών πλωτών μεταφορών εμπορευμάτων στην Κοινότητα(24).Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί με την οδηγία 91/672/ΕΟΚ, στο εξής αποκαλούμενη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(25), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

13. Οδηγία 97/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση(26).Το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Η Επιτροπή επικουρείται από μόνιμη επιτροπή, στο εξής καλούμενη "επιτροπή".

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(27), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης..

14. Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1998, για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro(28).Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 6

Επιτροπή τεχνικών προτύπων και κανόνων

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, στο εξής καλούμενη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(29), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

15. Απόφαση αριθ. 283/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για τη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου για τις κοινοτικές δραστηριότητες υπέρ των καταναλωτών(30).Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 9

1. Κατά τον ορισμό των κριτηρίων επιλογής των δραστηριοτήτων και των σχεδίων του άρθρου 2 στοιχεία β) και γ), και κατά την επιλογή των δραστηριοτήτων και των σχεδίων αυτών, η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(31), εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

3. Εξάλλου, στην αρχή κάθε έτους, η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή για τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου 2 στοιχείο α).

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

16. Απόφαση αριθ. 372/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1999, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών στο πλαίσιο της δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (1999-2003)(32).Το άρθρο 5 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η Επιτροπή μπορεί εξάλλου να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος.

Τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(33), εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης..

17. Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών(34).Τα άρθρα 13 και 14 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 13

Ίδρυση επιτροπής

1. Η επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αξιολόγησης της πιστότητας και εποπτείας της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, στο εξής "η επιτροπή".

2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 14

Διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής

1. Η γνώμη της επιτροπής ζητείται για θέματα σχετικά με το άρθρο 5, το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το παράρτημα VII, σημείο 5.

2. Η Επιτροπή ζητά περιοδικά τη γνώμη της επιτροπής σχετικά με τα καθήκοντα εποπτείας της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και, εφόσον είναι σκόπιμο, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για το θέμα αυτό.

3. Τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(35) εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

4. Η Επιτροπή έχει περιοδικές διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των παρόχων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, με τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές. Ενημερώνει τακτικά την επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων..

18. Οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1999, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις(36).Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(37), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

19. Απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης "Leonardo da Vinci"(38).Στο άρθρο 7 οι παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

5. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος, ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής ζητά τη γνώμη της επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(39) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

6. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

20. Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ(40).Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 9

Συμβουλευτική επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(41), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

21. Απόφαση αριθ. 1295/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με την έγκριση προγράμματος κοινοτικής δράσης, όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες στο πλαίσιο της δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (1999-2003)(42).Το άρθρο 5 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η Επιτροπή μπορεί εξάλλου να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος.

Τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(43), εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης..

(1) ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 18. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την οδηγία 96/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 236 της 18.9.1996, σ. 44).

(2) ΕΕ L 207 της 23.7.1998, σ. 1· οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/79/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1).

(3) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(4) ΕΕ L 189 της 20.7.1990, σ. 17. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).

(5) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(6) ΕΕ L 185 της 17.7.1990, σ. 16. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την Πράξη προσχώρησης του 1994.

(7) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(8) ΕΕ L 365 της 31.12.1991, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1637/2001 (ΕΕ L 222 της 17.8.2001, σ. 20).

(9) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(10) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη προσχώρησης του 1994.

(11) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(12) ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την οδηγία 2001/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 6 της 10.1.2002, σ. 50).

(13) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(14) ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 63.

(15) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(16) ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 1.

(17) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(18) ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 15.

(19) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(20) ΕΕ L 213 της 7.9.1995, σ. 1.

(21) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(22) ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ. 36.

(23) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(24) ΕΕ L 304 της 27.11.1996, σ. 12.

(25) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(26) ΕΕ L 181 της 9.7.1997, σ. 1.

(27) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(28) ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1.

(29) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(30) ΕΕ L 34 της 9.2.1999, σ. 1. Η απόφαση τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την απόφαση 2002/219/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 72 της 14.3.2002, σ. 27).

(31) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(32) ΕΕ L 46 της 20.2.1999, σ. 1.

(33) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(34) ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.

(35) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(36) ΕΕ L 85 της 23.3.1999, σ. 1.

(37) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(38) ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33.

(39) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(40) ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13.

(41) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(42) ΕΕ L 155 της 22.6.1999, σ. 1.

(43) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατάλογος των πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία επιτροπής διαχείρισης και προσαρμόζονται στις οικείες διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ με τις εξής τροποποιήσεις:1. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1988, για τη διοργάνωση κοινοτικών ερευνών σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά τη χρονική περίοδο 1988-1997(1).Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 15

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, στο εξής καλούμενη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(2), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

2. Οδηγία 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989 για την εναρμόνιση του καθορισμού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιμές αγοράς(3).Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(4), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

3. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών(5).Τα άρθρα 13 και 14 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 13

1. Ιδρύεται επιτροπή εφαρμογής για τα αλκοολούχα ποτά, στο εξής καλούμενη "επιτροπή".

2. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 14

1. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(6), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα..

4. Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΟΚ) αριθ. 1588/90 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο(7).Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 7

1. Ιδρύεται επιτροπή στατιστικού απορρήτου, στο εξής καλούμενη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(8), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

5. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα(9).Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 9

1. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(10), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

6. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων(11).Τα άρθρα 12 και 13 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 12

1. Ιδρύεται επιτροπή εφαρμογής για τα ποτά που αφορά ο παρών κανονισμός, στο εξής καλούμενη "επιτροπή".

2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 13

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(12), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα..

7. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1991, για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών(13).Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 30

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ των κρατών μελών, στο εξής "επιτροπή".

2. Οι αναγκαίες διατάξεις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται με τη διαδικασία της παραγράφου 3.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(14), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα..

8. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για τη βιομηχανική παραγωγή(15).Το άρθρο 9 και το άρθρο 10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 9

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος που ιδρύθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ, στο εξής "η επιτροπή".

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και τα μέτρα προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο για την συλλογή και κατεργασία των αποτελεσμάτων, εγκρίνονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 10.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 10

Διαδικασία

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(16), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες..

9. Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 1991, για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον(17).Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται στα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(18), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

10. Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ(19).Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 15

1. Οι κατάλογοι των κύκλων σπουδών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Γ και Δ μπορούν να τροποποιούνται κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους προς την Επιτροπή. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες, και ιδίως το κείμενο των οικείων διατάξεων του εθνικού δικαίου. Το κράτος μέλος που υποβάλλει τέτοια αίτηση, ενημερώνει σχετικά και τα λοιπά κράτη μέλη.

2. Η Επιτροπή εξετάζει τον κύκλο εκπαίδευσης περί του οποίου πρόκειται, καθώς και τους κύκλους εκπαίδευσης που απαιτούνται στα λοιπά κράτη μέλη. Συγκεκριμένα δε εξακριβώνει εάν ο τίτλος που πιστοποιεί τον εν λόγω κύκλο σπουδών, εξασφαλίζει ότι ο κάτοχός του διαθέτει

- επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης συγκριτικά τόσο υψηλό όσο το επίπεδο του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών που αναφέρει το άρθρο 1 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση σημείο i), και

- ανάλογο επίπεδο ευθυνών και καθηκόντων.

3. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(20), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες.

5. Η Επιτροπή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για την απόφαση και προβαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, στη δημοσίευση του τροποποιημένου καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Οι τροποποιήσεις των καταλόγων των κύκλων σπουδών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Γ και Δ οι οποίες έγιναν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας είναι άμεσα εφαρμοστέες από την ημερομηνία που ορίζει η Επιτροπή..

11. Οδηγία 92/109/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με την παρασκευή και την εμπορία ορισμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών(21).Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που έχει συσταθεί με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 στο εξής καλούμενη "επιτροπή".

Η επιτροπή εξετάζει κάθε θέμα εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(22), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η διαδικασία της παραγράφου 2 εφαρμόζεται ιδίως για:

α) τον καθορισμό, εάν χρειασθεί, των όρων σχετικά με την τεκμηρίωση και την επίθεση ετικετών για τα μείγματα και τα παρασκευάσματα ουσιών της κατηγορίας 2 του παραρτήματος I, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2,

β) την τροποποίηση των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας στις περιπτώσεις που τροποποιούνται και οι πίνακες του παραρτήματος της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών,

γ) την τροποποίηση των κατωφλίων που προβλέπονται στο παράρτημα II..

12. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(23).Το άρθρο 7, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος που ιδρύθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ, στο εξής "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(24), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

13. Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης(25).Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μία επιτροπή.

Η επιτροπή εξετάζει κάθε θέμα εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(26), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

4. Η διαδικασία της παραγράφου 2 εφαρμόζεται ιδίως για να ληφθούν υπόψη οι μελλοντικές τροποποιήσεις των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών..

14. Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους(27).Στο άρθρο 44α, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(28) εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

15. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, σχετικά με τον κοινοτικό συντονισμό της ανάπτυξης μητρώων επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς(29).Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 9

Διαδικασία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη συσταθείσα βάσει της απόφασης 89/382/ΕΚ επιτροπή στατιστικού προγράμματος, στο εξής αποκαλούμενη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(30), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

16. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1993, για τη συναρτώμενη με τις δραστηριότητες στατιστική ταξινόμηση προϊόντων (CPA) στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα(31).Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 6

1. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(32), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

17. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 1995, σχετικά με τις στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες(33).Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 21

1. Οι αναγκαίες διατάξεις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται με τη διαδικασία της παραγράψου 2.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(34), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα..

18. Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(35).Το άρθρο 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 31

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(36), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

19. Οδηγία 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1995, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού(37).Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 12

1. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(38), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

20. Οδηγία 95/64/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών(39).Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ, στο εξής καλούμενη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(40), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

21. Οδηγία 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με την εναρμόνιση των προϋποθέσεων απόκτησης εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων στην Κοινότητα(41).Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Άρθρο 12

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 11, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ, στο εξής αποκαλούμενη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(42) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

22. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 788/96 του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 1996, περί των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με την παραγωγή υδατοκαλλιέργειας(43).Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, στο εξής αποκαλούμενη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(44), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

23. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια(45).Το άρθρο 17 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(46), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα..

24. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1996, σχετικά με την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την επισιτιστική ασφάλεια(47).Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 27

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(48), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες..

25. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές(49).Το άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(50), εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

26. Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά(51).Το άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μία μόνιμη επιτροπή για τα βιοκτόνα προϊόντα, στο εξής καλούμενη "μόνιμη επιτροπή".

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

2. Για τα θέματα που παραπέμπονται στη μόνιμη επιτροπή δυνάμει του άρθρου 4, του άρθρου 11 παράγραφος 3, των άρθρων 15, 17, 18, 19 και του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχείο β), και των άρθρων 29 και 33 και την εκπόνηση συγκεκριμένων δεδομένων ανά τύπο προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα V, αντλητέων από τα παραρτήματα III A και III B και, κατά περίπτωση, από τα παραρτήματα IV A και IV B, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(52) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες..

27. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1172/98 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1998, σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων(53).Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος, στο εξής καλούμενη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(54), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

28. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1658/98 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1998, σχετικά με τη συγχρηματοδότηση από κοινού με ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) δράσεων σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόμενες χώρες(55).α) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(56), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

β) Τα άρθρα 9 και 10 καταργούνται και οι αναφορές σ' αυτά νοούνται ως αναφορές στο άρθρο 8.

29. Οδηγία 98/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης(57).Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(58), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

30. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2836/98 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, για την ένταξη των θεμάτων φύλου στη συνεργασία για την ανάπτυξη(59).Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρμόδια για την ανάπτυξη γεωγραφική επιτροπή, στο εξής καλούμενη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(60), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

31. Απόφαση αριθ. 372/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1999, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών στο πλαίσιο της δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (1999-2003)(61).Το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδια μέτρων που αφορούν:

α) τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής·

β) το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που καθορίζει τις προτεραιότητες δράσης·

γ) τις λεπτομέρειες, διαδικασίες και προδιαγραφές όσον αφορά το περιεχόμενο και τη χρηματοδότηση οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της εφαρμογής του κοινοτικού συστήματος που περιγράφεται στο μέρος Α του παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη συμμετοχή των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·

δ) τις λεπτομέρειες, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και χρηματοδότησης των σχεδίων για την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης που αναφέρεται στο μέρος Β του παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνεπάγονται συνεργασία με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της δημόσιας υγείας και τη συμμετοχή των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·

ε) τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης·

στ) τις λεπτομέρειες όσον αφορά το συντονισμό με τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που έχουν άμεση σχέση με την υλοποίηση του στόχου του παρόντος προγράμματος·

ζ) τις λεπτομέρειες συνεργασίας με τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(62), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες..

32. Απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του κοινοτικού προγράμματος δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης "Leonardo da Vinci"(63).Το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

3. Όταν πρόκειται για τα θέματα της παραγράφου 2, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες..

33. Απόφαση 1999/297/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για την καθιέρωση της υποδομής κοινοτικών στατιστικών πληροφοριών όσον αφορά τη βιομηχανία και τις αγορές των οπτικοακουστικών και συναφών κλάδων(64).Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος, στο εξής καλούμενη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(65), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

34. Απόφαση αριθ. 1295/1999 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με την έγκριση προγράμματος κοινοτικής δράσης, όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες στο πλαίσιο της δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (1999-2003)(66).Το άρθρο 5 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών, της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδια μέτρων που αφορούν:

α) τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής·

β) το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που καθορίζει τις προτεραιότητες της δράσης·

γ) τις λεπτομέρειες, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και χρηματοδότησης των σχεδίων στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνεπάγονται συνεργασία με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της δημόσιας υγείας και τη συμμετοχή των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·

δ) τη διαδικασία αξιολόγησης·

ε) τους τρόπους διάδοσης και διαβίβασης των αποτελεσμάτων·

στ) τις λεπτομέρειες όσον αφορά το συντονισμό με τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που έχουν άμεση σχέση με την υλοποίηση του στόχου του παρόντος προγράμματος·

ζ) τις λεπτομέρειες συνεργασίας με τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.

Για τα μέτρα των σημείων α) έως στ) τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες..

(1) ΕΕ L 56 της 2.3.1988, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 143/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 16).

(2) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(3) ΕΕ L 49 της 21.2.1989, σ. 26.

(4) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(5) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1).

(6) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(7) ΕΕ L 151 της 15.6.1990, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97 (ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1).

(8) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(9) ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 29/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2002, σ. 3).

(10) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(11) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1).

(12) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(13) ΕΕ L 316 της 16.11.1991, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1624/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 187 της 26.7.2000, σ. 1).

(14) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(15) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε από την Πράξη προσχώρησης του 1994.

(16) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(17) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48.

(18) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(19) ΕΕ L 209 της 24.7.1992, σ. 25. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 206 της 31.7.2001, σ. 1).

(20) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(21) ΕΕ L 370 της 19.12.1992, σ. 76. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την οδηγία 2001/8/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 39 της 9.2.2001, σ. 31).

(22) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(23) ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την Πράξη προσχώρησης 1994.

(24) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(25) ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 20.

(26) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(27) ΕΕ L 165 της 7.7.1993, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την οδηγία 2001/19/ΕΚ.

(28) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(29) ΕΕ L 196 της 5.8.1993, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε από την Πράξη προσχώρησης του 1994.

(30) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(31) ΕΕ L 342 της 31.12.1993, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 204/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 36 της 6.2.2002, σ. 1).

(32) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(33) ΕΕ L 118 της 25.5.1995, σ. 10. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 374/98 (ΕΕ L 48 της 19.2.1999, σ. 6).

(34) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(35) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(36) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(37) ΕΕ L 291 της 6.12.1995, σ. 32.

(38) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(39) ΕΕ L 320 της 30.12.1995, σ. 25. Η οδηγία τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από την απόφαση 2000/363/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 132 της 5.6.2000, σ. 1).

(40) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(41) ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 31.

(42) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(43) ΕΕ L 108 της 1.5.1996, σ. 1.

(44) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(45) ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1.

(46) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(47) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε πλέον πρόσφατα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1726/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 10).

(48) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(49) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.

(50) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(51) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(52) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(53) ΕΕ L 163 της 6.6.1998, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2691/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 326 της 18.12.1999, σ. 39).

(54) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(55) ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 1.

(56) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(57) ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32.

(58) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(59) ΕΕ L 354 της 30.12.1998, σ. 5.

(60) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(61) ΕΕ L 46 της 20.2.1999, σ. 1.

(62) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(63) ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33.

(64) ΕΕ L 117 της 5.5.1999, σ. 39.

(65) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των επιμέρους ρυθμίσεων της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(66) ΕΕ L 155 της 22.6.1999 σ. 1. Η απόφαση τροποποιήθηκε ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατάλογος των νομοθετικών πράξεων που υπόκεινται σε διαδικασία κανονιστικής επιτροπής που προσαρμόζονται στις οικείες διατάξεις της απόφασης 1999/468/ΕΚ μέσω των ακόλουθων τροποποιήσεων:1. Οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων(1).Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 18

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(2), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

2. Πρώτη οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 1979 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας της πρωτασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής(3).Στο άρθρο 32β, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(4), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

3. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1979, περί των στατιστικών ερευνών περί των αμπελουργικών εκτάσεων(5).Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή γεωργικών στατιστικών η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(6), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

4. Οδηγία 80/777/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1980, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών(7).Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(8), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(9), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

5. Οδηγία 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1982, σχετικά με ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων(10).Το άρθρο 13 και το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(11), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(12), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 14

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε 15 ημέρες..

6. Οδηγία 85/591/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για την καθιέρωση κοινοτικών τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον έλεγχο των τροφίμων(13).Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(14), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(15), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

7. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών(16).Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 18

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(17), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

8. Οδηγία 88/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 1988, για την επιθεώρηση και τον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ)(18).Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

1. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(19), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

9. Οδηγία 88/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους(20).Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(21), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(22), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

10. Οδηγία 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των αρτυμάτων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα και των βασικών υλικών από τα οποία παρασκευάζονται(23).Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(24), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(25), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

11. Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών(26).Στο άρθρο 20 οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(27), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

12. Οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή(28). Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 11

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(29), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(30), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

13. Οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου(31).Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(32), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(33), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

14. Οδηγία 89/109/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα(34).Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 9

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(35), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(36), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

15. Οδηγία 89/398/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1989, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή(37).Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(38), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(39), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

16. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών(40).Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 15

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

17. Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων(41) κατά την εργασία.Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 17

1. Ενόψει της αυστηρώς τεχνικής προσαρμογής των ειδικών οδηγιών που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 σε συνάρτηση:

- με την έκδοση οδηγιών όσον αφορά την τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση και/ή

- με την τεχνική πρόοδο, την εξέλιξη των διεθνών κανονισμών ή προδιαγραφών και των γνώσεων,

η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(42) εφαρμόζονται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

18. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 του Συμβουλίου, της 26ης Μαρτίου 1990, για τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με την παραγωγή σιτηρών(43).Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 11

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(44), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

19. Οδηγία 90/219/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών(45).Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 21

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(46), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

20. Οδηγία 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1990, σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες(47).Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(48), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(49), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

21. Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων(50).Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 18

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(51), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

22. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1382/91 του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την υποβολή στοιχείων για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη(52).Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(53), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

23. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων(54).Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 14

Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(55), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες..

24. Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης(56).Το άρθρο 7 β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 7 β

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια "επιτροπή για την άδεια οδήγησης", η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(57), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

25. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης(58).Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 9

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(59), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

26. Οδηγία 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για τα σκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και προσώπων με εσωτερική ναυσιπλοΐα(60).Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(61), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

27. Οδηγία 91/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για τη σύσταση επιτροπής ασφαλιστικών θεμάτων(62).Το άρθρο 1 και το άρθρο 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 1

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλιστικών θεμάτων, στο εξής "επιτροπή".

Άρθρο 2

1. Όταν το Συμβούλιο, με τις πράξεις που εκδίδει στους τομείς της πρωτασφάλισης ζωής και της πρωτασφάλισης κατά ζημιών, αναθέτει στην Επιτροπή αρμοδιότητες εκτέλεσης των κανόνων που θεσπίζει, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 2.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(63), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

28. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι(64).α) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 καταργείται.

β) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

1. Οι διατάξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται με τη διαδικασία της παραγράφου 2.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(65), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

29. Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία(66).Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Ενόψει της αυστηρώς τεχνικής προσαρμογής των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας, σε συνάρτηση με την τεχνική πρόοδο ή την εξέλιξη των διεθνών κανονισμών ή προδιαγραφών και των γνώσεων, η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(67) εφαρμόζονται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

30. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της αγρίας πανίδας και χλωρίδας(68).Το άρθρο 20 και το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 20

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

Άρθρο 21

1. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(69), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

31. Οδηγία 92/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1992, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων(70).Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 11

1. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(71), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες.

2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

3. Η διάρκεια ισχύος των μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα διαδικασία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται με την ίδια διαδικασία.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή, εντός δέκα ημερών κατ' ανώτατο όριο, των αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία.

5. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται με τη διαδικασία της παραγράφου 1 παρέχουν, εντός ενός μηνός, στα ενδιαφερόμενα μέρη, τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή..

32. Οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιομόρφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα(72).Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(73), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

33. Απόφαση 92/578/ΕΟΚ, της 30ής Νοεμβρίου 1992, για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις οδικές και σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές(74).Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(75), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τέσσερις εβδομάδες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

34. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων(76).Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(77), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(78), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

35. Οδηγία 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1993, για τη συνδρομή και τη συνεργασία των κρατών μελών με την Επιτροπή σχετικά με την επιστημονική εξέταση θεμάτων που αφορούν τα τρόφιμα(79).Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(80), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(81), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

36. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες(82).Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 15

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(83), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

37. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 959/93 του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις στατιστικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με άλλα φυτικά προϊόντα εκτός από τα σιτηρά(84).Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(85), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

38. Οδηγία 93/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 1ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών στον τομέα της παραγωγής χοίρων(86).Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 17

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(87), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

39. Οδηγία 93/24/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 1ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών στον τομέα της παραγωγής βοοειδών(88).Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 17

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(89), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

40. Οδηγία 93/25/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 1ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών στον τομέα της παραγωγής αιγοπροβάτων(90).Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 20

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(91), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

41. Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων(92).Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία συνεστήθη με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ και η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(93), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

4. Η επιτροπή εξετάζει κάθε θέμα εφαρμογής της παρούσας οδηγίας..

42. Οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, για την υγιεινή των τροφίμων(94).Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 14

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(95), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(96), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

43. Απόφαση 93/389/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1993, για ένα μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου μέσα στην Κοινότητα(97).Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(98), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

44. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2018/93 του Συμβουλίου, της 30ης Ιουνίου 1993, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό(99).Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(100), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

45. Οδηγία 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1993, σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας(101).Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(102), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

46. Οδηγία 93/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Σεπτεμβρίου 1993, σχετικά με τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα(103).Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 15

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(104), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(105) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

47. Οδηγία 93/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων(106).Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(107), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(108), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

48. Οδηγία 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Ιουνίου 1994, για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα(109).Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(110), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(111), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

49. Οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Ιουνίου 1994, για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα(112).Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(113), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(114), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

50. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 134/94 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 1994, σχετικά με τη χρηματοδοτική και τεχνική συνεργασία με την Υπεριορδανία και τη Λωρίδα της Γάζας(115).Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή MED, που ιδρύθηκε από το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1488/96(116).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(117), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

51. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1994, για την εκτέλεση του ψηφίσματος Α.747(18) του ΙΜΟ σχετικά με την εφαρμογή της καταμέτρησης της χωρητικότητας των χώρων έρματος στα πετρελαιοφόρα διαχωρισμένου έρματος(118).Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή. Η επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής όποτε το απαιτεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(119), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

52. Οδηγία 94/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1994, για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων(120).Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 16

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(121), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

53. Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας(122).Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 21

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(123), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

54. Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 1994, για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων(124).Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(125), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

55. Οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1995, για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών(126).Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(127), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(128), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

56. Κανονισμός 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή(129).Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 14

Διαδικασία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(130), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

57. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2597/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βορείου Ατλαντικού(131).Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικών Στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(132), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

58. Οδηγία 96/16/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τις στατιστικές έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(133). Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(134), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

59. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/96 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια(135).Στο άρθρο 17, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα..

60. Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας(136).Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 21

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(137), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

4. Η επιτροπή μπορεί να εξετάζει οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας.

5. Η επιτροπή μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να δημιουργεί ομάδες εργασίας για να την επικουρούν στην εκπλήρωση των καθηκόντων της, ιδίως για να εξασφαλισθεί ο συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών.

6. Η επιτροπή συγκροτείται αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας..

61. Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης(138).Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 19

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(139), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

62. Οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος(140).Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 12

Διαδικασία και καθήκοντα της επιτροπής

1. Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των κριτηρίων και των τεχνικών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 και ο τρόπος διαβίβασης των πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 11, καθώς και άλλα καθήκοντα που καθορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, θεσπίζονται με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η προσαρμογή δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια την άμεση ή έμμεση τροποποίηση των οριακών τιμών ή των ορίων συναγερμού.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(141), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

63. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων(142).α) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(143), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(144), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

β) Το άρθρο 8 καταργείται.

64. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2258/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, σχετικά με δράσεις αποκατάστασης και ανασυγκρότησης προς όφελος των αναπτυσσομένων χωρών(145).Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρμόδια γεωγραφική επιτροπή, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(146), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

65. Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες(147).Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 22

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(148), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

66. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους(149). Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 18

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(150), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. Για τα καθήκοντα που εμπίπτουν στην επιτροπή δυνάμει του άρθρου 19 σημεία 1 και 2, εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

67. Οδηγία 96/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, περί ορισμένων μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης διμερών μειγμάτων υφανσίμων ινών(151).Το άρθρο 5 και το άρθρο 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για τον τομέα των οδηγιών των σχετικών με τις ονομασίες για την επισήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο εξής "η επιτροπή".

2. Η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης του παραρτήματος II γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 6.

Άρθρο 6

1. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(152), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

68. Οδηγία 96/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους(153).Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(154), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

69. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων(155).Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 89/382/Ευρατόμ, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(156), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

70. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων(157).Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(158), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(159), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

71. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές(160).Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 19

1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β), η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(161), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

72. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/97 του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 1997, για τις δράσεις στον τομέα του ιού HIV/AIDS στις αναπτυσσόμενες χώρες(162).Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρμόδια για την ανάπτυξη γεωγραφική επιτροπή, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(163), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

73. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/97 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση των δημογραφικών πολιτικών και προγραμμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες(164).Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 11

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρμόδια για την ανάπτυξη επιτροπή, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(165), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

4. Μια φορά το χρόνο, στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης των επιτροπών της παραγράφου 1, πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων με βάση παρουσίαση εκ μέρους του αντιπροσώπου της Επιτροπής, των γενικών κατευθύνσεων των δράσεων που θα εκτελεσθούν κατά το επόμενο έτος..

74. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2046/97 του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1997, για τη συνεργασία Βορρά-Νότου στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και της τοξικομανίας(166).Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρμόδια για την ανάπτυξη επιτροπή, η οποία καθορίζεται με γεωγραφικά κριτήρια.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(167), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

4. Μια φορά το χρόνο, στο πλαίσιο κοινής συνεδρίασης των επιτροπών της παραγράφου 1, πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων με βάση παρουσίαση εκ μέρους του αντιπροσώπου της Επιτροπής, των γενικών κατευθύνσεων των δράσεων που θα εκτελεσθούν κατά το επόμενο έτος..

75. Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών(168).Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 21

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(169), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

76. Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά(170).Στο άρθρο 28, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Για τα θέματα που παραπέμπονται στη μόνιμη επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10, το άρθρο 11, παράγραφος 4, το άρθρο 16, το άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο α), και παράγραφος 2, και το άρθρο 32, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες..

77. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 448/98 του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 όσον αφορά την κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών (ΕΣΟΛ)(171).Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(172), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

78. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί βραχυπροθέσμων στατιστικών(173).Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 18

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος, η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(174), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό..

79. Απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, για τη δημιουργία δικτύου επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα(175).Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Άρθρο 7

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(176) εφαρμόζονται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

80. Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα της βενζίνης και του καυσίμου ντήζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου(177).Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 11

Διαδικασία επιτροπής

1. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(178), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

2. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

81. Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1998, για τα ιατροτεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro(179). Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(180), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

4. Η επιτροπή της παραγράφου 1 μπορεί να εξετάσει κάθε θέμα εφαρμογής της παρούσης οδηγίας..

82. Απόφαση αριθ. 276/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ μέσω της καταπολέμησης του παράνομου και βλαβερού περιεχομένου στα παγκόσμια δίκτυα(181).Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(182), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

83. Οδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία(183).Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(184), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(185), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

84. Οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, σχετικά με τα εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα κιχωρίου(186).Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που ιδρύθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(187), η οποία εφεξής αποκαλείται "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(188), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

85. Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών(189).Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 15

Διαδικασία κανονιστικής επιτροπής

1. Η διαδικασία της παραγράφου 2 εφαρμόζεται επί των θεμάτων που καλύπτονται από το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 1.

2. Όταν γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(190), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

86. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 530/1999 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, για τις διαρθρωτικές στατιστικές σχετικά με τις αποδοχές και το κόστος εργασίας(191).Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος, εφεξής καλουμένη "επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(192), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

87. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 856/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, για τη θέσπιση ειδικού πλαισίου συνδρομής των παραδοσιακών προμηθευτών μπανάνας ΑΚΕ(193).Τα άρθρα 6 και 8 αντικαθίστανται από το εξής κείμενο:

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρμόδια για την ανάπτυξη γεωγραφική επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(194), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι ένας μήνας.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την αρμόδια για την ανάπτυξη γεωγραφική επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

88. Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων(195).Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Άρθρο 17

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(196), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

89. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 975/1999 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, περί καθορισμού των προϋποθέσεων εφαρμογής των δράσεων συνεργασίας για την ανάπτυξη που συμβάλλουν στον γενικό στόχο ανάπτυξης και εδραίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών(197).Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας (εφεξής καλουμένη "επιτροπή").

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(198), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

90. Οδηγία 1999/45/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ής Μαΐου 1999, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων(199).Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Άρθρο 20

1. Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας στην τεχνική πρόοδο θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 29 παράγραφος 4 σημείο α) της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.

2. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(200), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

91. Οδηγία 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 όσον αφορά την εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων(201).Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται, τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(202), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ προθεσμία είναι τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της..

(1) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 47. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/350/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 135 της 6.6.1996, σ. 32).

(2) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(3) ΕΕ L 63 της 13.3.1979, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία 2002/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 77 της 20.3.2002, σ. 11).

(4) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(5) ΕΕ L 54 της 5.3.1979, σ. 124. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2329/98 (ΕΕ L 291 της 30.10.1998, σ. 2).

(6) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(7) ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 299 της 23.11.1996, σ. 26).

(8) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(9) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(10) ΕΕ L 213 της 21.7.1982, σ. 8. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/20/ΕΚ (ΕΕ L 80 της 25.3.1999, σ. 20).

(11) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(12) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(13) ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 50.

(14) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(15) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(16) ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1360/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 207 της 5.8.2002, σ. 1).

(17) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(18) ΕΕ L 145 της 11.6.1988, σ. 35. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/12/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 77 της 23.3.1999, σ. 22).

(19) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(20) ΕΕ L 157 της 24.6.1988, σ. 28. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 331 της 3.12.1997, σ. 7).

(21) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(22) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(23) ΕΕ L 184 της 15.7.1988, σ. 61. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 91/71/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 42 της 19.2.1991, σ. 25).

(24) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(25) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(26) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).

(27) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(28) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 27. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 1).

(29) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(30) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(31) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 34. Η οδηγία τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(32) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(33) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(34) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 38.

(35) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(36) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(37) ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σ. 27. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 172 της 8.7.1999, σ. 38).

(38) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(39) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(40) ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3378/74 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1).

(41) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.

(42) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(43) ΕΕ L 88 της 3.4.1990, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2197/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 221 της 19.9.1995, σ. 2).

(44) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(45) ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/204/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 32).

(46) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(47) ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σ. 40.

(48) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(49) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(50) ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/15/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 67 της 7.3.1998, σ. 29).

(51) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(52) ΕΕ L 133 της 28.5.1991, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2104/93 (ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 1).

(53) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(54) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1).

(55) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(56) ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 45).

(57) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(58) ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1.

(59) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(60) ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 29. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(61) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(62) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 32.

(63) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(64) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 4.

(65) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(66) ΕΕ L 113 της 30.4.1992, σ. 19.

(67) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(68) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/62/ΕΚ (ΕΕ L 305 της 8.11.1997, σ. 42).

(69) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(70) ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24.

(71) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(72) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16.

(73) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(74) ΕΕ L 373 της 21.12.1992, σ. 26.

(75) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(76) ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.

(77) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(78) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(79) ΕΕ L 52 της 4.3.1993, σ. 18.

(80) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(81) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(82) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.

(83) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(84) ΕΕ L 98 της 24.4.1993, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2197/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 221 της 19.9.1995, σ. 2).

(85) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(86) ΕΕ L 149 της 21.6.1993, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/77/ΕΚ (ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 28).

(87) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(88) ΕΕ L 149 της 21.6.1993, σ. 5. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/77/ΕΚ.

(89) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(90) ΕΕ L 149 της 21.6.1993, σ. 10. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/77/ΕΚ.

(91) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(92) ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 6 της 10.1.2002, σ. 50).

(93) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(94) ΕΕ L 175 της 19.7.1993, σ. 1.

(95) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(96) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(97) ΕΕ L 167 της 9.7.1993, σ. 31. Η απόφαση τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/296/ΕΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.1999, σ. 35).

(98) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(99) ΕΕ L 186 της 28.7.1993, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1636/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 222 της 17.8.2001, σ. 1).

(100) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(101) ΕΕ L 187 της 29.7.1993, σ. 52. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/15/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 95 της 10.4.1997, σ. 16).

(102) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(103) ΕΕ L 244 της 30.9.1993, σ. 23. Η οδηγία τροποποιήθηκε από την Πράξη Προσχώρησης του 1994.

(104) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(105) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(106) ΕΕ L 290 της 24.11.1993, σ. 14.

(107) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(108) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(109) ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 3. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 48 της 19.2.1997, σ. 16).

(110) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(111) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(112) ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13.

(113) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(114) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(115) ΕΕ L 182 της 16.7.1994, σ. 4. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2840/98 (ΕΕ L 354 της 30.12.1998, σ. 14).

(116) ΕΕ L 189 της 30.7.1999, σ. 1.

(117) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(118) ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 1.

(119) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(120) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 34.

(121) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(122) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.

(123) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(124) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 24.

(125) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(126) ΕΕ L 61 της 18.3.1995, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 55 της 24.2.2002, σ. 59).

(127) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(128) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(129) ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1.

(130) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(131) ΕΕ L 270 της 13.11.1995, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 222 της 17.8.2001, σ. 29).

(132) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(133) ΕΕ L 78 της 28.3.1996, σ. 27.

(134) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(135) ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1.

(136) ΕΕ L 235 της 17.7.1996, σ. 6.

(137) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(138) ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.

(139) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(140) ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55.

(141) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(142) ΕΕ L 299 της 23.11.1996, σ. 1.

(143) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(144) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(145) ΕΕ L 306 της 28.11.1996, σ. 1.

(146) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(147) ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.

(148) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(149) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2476/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 334 της 18.12.2001, σ. 3).

(150) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(151) ΕΕ L 32 της 3.2.1997, σ. 1.

(152) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(153) ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 1. Η οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/11/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 48 της 17.2.2001, σ. 20).

(154) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(155) ΕΕ L 14 της 17.1.1997, σ. 7. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1614/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 244 της 12.9.2002, σ. 7).

(156) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(157) ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1.

(158) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(159) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(160) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.

(161) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(162) ΕΕ L 85 της 27.3.1997, σ. 1.

(163) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(164) ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 1.

(165) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(166) ΕΕ L 287 της 21.10.1997, σ. 1.

(167) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(168) ΕΕ L 15 της 21.1.1998, σ. 14. Η οδηγία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/39/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 5.7.2002, σ. 21).

(169) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(170) ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(171) ΕΕ L 58 της 27.2.1998, σ. 1.

(172) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(173) ΕΕ L 162 της 5.6.1998, σ. 1.

(174) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(175) ΕΕ L 268 της 3.10.1998, σ. 1.

(176) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(177) ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58. Οδηγία τροποποιηθείσα από την οδηγία 2000/71/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 287 της 14.11.2000, σ. 46).

(178) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(179) ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1.

(180) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(181) ΕΕ L 33 της 6.2.1999, σ. 1.

(182) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(183) ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 16.

(184) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(185) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(186) ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 26.

(187) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(188) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(189) ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.

(190) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(191) ΕΕ L 63 της 12.3.1999, σ. 6.

(192) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(193) ΕΕ L 108 της 27.4.1999, σ. 2.

(194) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(195) ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.

(196) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(197) ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 1.

(198) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(199) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1. Οδηγία τροποποιηθείσα από την οδηγία 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 226 της 22.8.2001, σ. 5).

(200) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

(201) ΕΕ L 12 της 18.1.2000, σ. 16.

(202) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

Top