EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1745

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9)

OJ L 250, 2.10.2003, p. 10–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 300 - 306
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 190 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 190 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 005 P. 30 - 36

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1745/oj

32003R1745

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 250 της 02/10/2003 σ. 0010 - 0016


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

της 12ης Σεπτεμβρίου 2003

σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών

(ΕΚΤ/2003/9)

TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 19.1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 134/2002(2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών(4) τροποποιήθηκε σε σημαντική έκταση δύο φορές. Κατά πρώτον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2000 (ΕΚΤ/2000/8) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(5) θέσπισε συγκεκριμένες διαδικασίες για τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις στις οποίες συμμετέχουν πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να καταστούν σαφείς οι υποχρεώσεις των εν λόγω ιδρυμάτων ως προς τα ελάχιστα αποθεματικά. Δεύτερον, για λόγους αποτελεσματικότητας, ορισμένες άλλες διατάξεις τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 690/2002 (ΕΚΤ/2002/3) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(6) προκειμένου να καταστεί σαφές ότι τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος θα υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, να θεσπιστεί ένας γενικός κανόνας περί αυτοδίκαιης απαλλαγής των πιστωτικών ιδρυμάτων από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών για όλη την περίοδο τήρησης εντός της οποίας τα εν λόγω ιδρύματα παύουν να υφίστανται, καθώς και να διευκρινιστεί η υποχρέωση να περιλαμβάνονται στη βάση των αποθεματικών ενός ιδρύματος οι υποχρεώσεις του έναντι υποκαταστήματος του ίδιου φορέα ή έναντι του κεντρικού καταστήματος ή της έδρας του ίδιου φορέα που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των συμμετεχόντων κρατών μελών. Με την ευκαιρία των νέων τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15), ενδείκνυται για λόγους σαφήνειας και εκλογίκευσης η αναδιατύπωση των εν λόγω διατάξεων τοποθετώντας τις στο ίδιο κείμενο.

(2) Το άρθρο 19.1 του καταστατικού ορίζει ότι, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη την τήρηση ελάχιστων αποθεματικών, τα αποθεματικά αυτά πρέπει να τηρούνται σε λογαριασμούς στην ΕΚΤ και στις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (συμμετέχουσες ΕθνΚΤ). Θεωρείται σκόπιμο τα εν λόγω αποθεματικά να τηρούνται αποκλειστικά σε λογαριασμούς στις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ.

(3) Για να είναι αποτελεσματικό το μέσο των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, είναι αναγκαίο να καθοριστούν επίσης με σαφήνεια ο υπολογισμός και η τήρηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών και να διατυπωθούν κανόνες όσον αφορά την υποβολή στοιχείων και την επαλήθευση.

(4) Για την εξαίρεση των διατραπεζικών υποχρεώσεων από τη βάση των αποθεματικών, οποιαδήποτε πάγια έκπτωση, η οποία θα εφαρμόζεται σε υποχρεώσεις που εντάσσονται στην κατηγορία "χρεόγραφα" με διάρκεια έως δύο έτη, θα πρέπει να βασίζεται στην αναλογία, υπολογιζόμενη σε μακροοικονομική βάση και για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, μεταξύ i) του αποθέματος των σχετικών τίτλων που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα και διακρατούνται τόσο από άλλα πιστωτικά ιδρύματα όσο και από την ΕΚΤ και τις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ και ii) του συνολικού ύψους των κυκλοφορούντων τίτλων αυτής της κατηγορίας που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα.

(5) Κατά κανόνα, το ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης θα ευθυγραμμίζεται με το ημερολογιακό πρόγραμμα των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ κατά τις οποίες έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

(6) Είναι αναγκαία η θέσπιση συγκεκριμένων διαδικασιών κοινοποίησης και αναγνώρισης του ύψους των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, ώστε τα ιδρύματα να γνωρίζουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα ελάχιστα αποθεματικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

- με τον όρο "συμμετέχον κράτος μέλος" νοείται κάθε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο έχει υιοθετήσει το ευρώ σύμφωνα με τη συνθήκη,

- με τον όρο "συμμετέχουσα εθνική κεντρική τράπεζα" (συμμετέχουσα ΕθνΚΤ) νοείται η εθνική κεντρική τράπεζα του συμμετέχοντος κράτους μέλους,

- με τον όρο "ευρωσύστημα" νοούνται η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ,

- με τον όρο "ίδρυμα" νοείται οποιοσδήποτε φορέας συμμετέχοντος κράτους μέλους από τον οποίο η ΕΚΤ μπορεί να απαιτεί την τήρηση ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με το άρθρο 19.1 του καταστατικού,

- με τον όρο "λογαριασμός αποθεματικών" νοείται ο λογαριασμός ενός ιδρύματος σε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ, του οποίου το υπόλοιπο του τέλους της ημέρας λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του ιδρύματος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών,

- με τον όρο "υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών" νοείται η υποχρέωση των ιδρυμάτων να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά σε λογαριασμούς αποθεματικών στις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ,

- με τον όρο "συντελεστής υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών" νοείται το ποσοστό το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 4 για κάθε συγκεκριμένο στοιχείο που περιλαμβάνεται στη βάση των αποθεματικών,

- με τον όρο "περίοδος τήρησης" νοείται το χρονικό διάστημα για το οποίο υπολογίζεται η συμμόρφωση προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και κατά τη διάρκεια του οποίου τα εν λόγω ελάχιστα αποθεματικά πρέπει να τηρούνται σε λογαριασμούς αποθεματικών,

- με τον όρο "υπόλοιπο του τέλους της ημέρας" νοείται το υπόλοιπο ως έχει τη στιγμή κατά την οποία οριστικοποιούνται οι πράξεις πληρωμής και οι λογιστικές εγγραφές που συνδέονται με την πιθανή πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις του ευρωσυστήματος,

- με τον όρο "εργάσιμη ημέρα της ΕθνΚΤ" νοείται κάθε ημέρα κατά την οποία μια συγκεκριμένη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ είναι ανοικτή για την εκτέλεση πράξεων νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο του ευρωσυστήματος,

- με τον όρο "κάτοικος" νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει κατοικία σε οποιοδήποτε συμμετέχον κράτος μέλος, υπό την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(7),

- με τον όρο "μέτρα αναδιοργάνωσης" νοούνται μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της οικονομικής κατάστασης ενός ιδρύματος και τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν προϋπάρχοντα δικαιώματα τρίτων· στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται και εκείνα που εμπεριέχουν την πιθανότητα αναστολής των πληρωμών, αναστολής της εφαρμογής μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή περικοπής απαιτήσεων,

- με τον όρο "διαδικασία εκκαθάρισης" νοείται κάθε συλλογική διαδικασία η οποία αφορά ένα ίδρυμα και η οποία αναγκαίως συνεπάγεται παρέμβαση των δικαστικών αρχών ή άλλων αρμόδιων αρχών συμμετέχοντος κράτους μέλους με σκοπό την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που τελούν υπό την εποπτεία των εν λόγω αρχών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η διαδικασία περατώνεται με συμβιβασμό ή άλλο ανάλογο μέτρο,

- με τον όρο "συγχώνευση" νοείται η πράξη με την οποία ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα (τα "συγχωνευόμενα ιδρύματα") διαλύονται χωρίς να τεθούν υπό εκκαθάριση και μεταβιβάζουν το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού τους σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα (το "απορροφών ίδρυμα"), το οποίο δύναται να είναι νεοσυσταθέν πιστωτικό ίδρυμα,

- με τον όρο "διάσπαση" νοείται η πράξη με την οποία ένα πιστωτικό ίδρυμα (το "διασπώμενο ίδρυμα") διαλύεται χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και μεταβιβάζει το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού του σε άλλα, δύο τουλάχιστον, πιστωτικά ιδρύματα (τα "επωφελούμενα ιδρύματα"), τα οποία δύνανται να είναι νεοσυσταθέντα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 2

Iδρύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών

1. Στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών υπόκεινται οι ακόλουθες κατηγορίες ιδρυμάτων:

α) πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων(8) εκτός των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ·

β) υποκαταστήματα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 3 της οδηγίας 2000/12/EΚ, πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 1 πρώτο εδάφιο της ίδιας οδηγίας, εκτός των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ· σε αυτά περιλαμβάνονται υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν έχουν ούτε την έδρα ούτε το κεντρικό κατάστημά τους στην επικράτεια συμμετέχοντος κράτους μέλους.

Δεν υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των συμμετεχόντων κρατών μελών.

2. Χωρίς να υποχρεούται να υποβάλει σχετικό αίτημα, ένα ίδρυμα απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών από την έναρξη της περιόδου τήρησης εντός της οποίας λαμβάνει χώρα ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ή παραίτηση από αυτή ή εντός της οποίας δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή συμμετέχοντος κράτους μέλους αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εκκαθάρισης του ιδρύματος.

Η ΕΚΤ δύναται να απαλλάξει από την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών τα ακόλουθα ιδρύματα, με βάση αντικειμενικά κριτήρια:

α) ιδρύματα τα οποία υπόκεινται σε μέτρα αναδιοργάνωσης·

β) ιδρύματα όσον αφορά τα οποία ο σκοπός του συστήματος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ δεν θα επιτυγχανόταν με την επιβολή σε αυτά της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Η ΕΚΤ, προκειμένου να λάβει απόφαση σχετικά με μια τέτοια απαλλαγή, λαμβάνει υπόψη ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

i) το ίδρυμα επιδιώκει ειδικούς σκοπούς·

ii) το ίδρυμα δεν ασκεί ενεργό τραπεζική δράση ανταγωνιζόμενο άλλα πιστωτικά ιδρύματα·

iii) το ίδρυμα προορίζει όλες τις καταθέσεις του για σκοπούς που συνδέονται με την ενίσχυση της περιφερειακής ή/και διεθνούς ανάπτυξης.

3. Η ΕΚΤ δημοσιεύει κατάλογο των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Δημοσιεύει επίσης κατάλογο των ιδρυμάτων που απαλλάσσονται από την προαναφερθείσα υποχρέωση για άλλους λόγους και όχι επειδή υπόκεινται σε μέτρα αναδιοργάνωσης. Τα ιδρύματα μπορούν να βασίζονται στις καταστάσεις αυτές προκειμένου να αποφαίνονται αν έχουν υποχρεώσεις έναντι άλλου ιδρύματος που υπόκειται και αυτό στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Οι κατάλογοι αυτοί δεν είναι καθοριστικοί ως προς το αν τα ιδρύματα υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών σύμφωνα με το παρόν άρθρο 2.

Άρθρο 3

Βάση υπολογισμού των αποθεματικών

1. Η βάση των αποθεματικών ενός ιδρύματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις [όπως ορίζονται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Νοεμβρίου 2001, σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων(9)] που απορρέουν από την αποδοχή κεφαλαίων:

α) καταθέσεις·

β) εκδοθέντα χρεόγραφα.

Εάν κάποιο ίδρυμα έχει υποχρεώσεις έναντι υποκαταστήματος του ίδιου φορέα ή έναντι του κεντρικού καταστήματος ή της έδρας του ίδιου φορέα που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των συμμετεχόντων κρατών μελών, το εν λόγω ίδρυμα περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις αυτές στη βάση των αποθεματικών.

2. Οι ακόλουθες υποχρεώσεις εξαιρούνται από τη βάση των αποθεματικών:

α) υποχρεώσεις έναντι οποιουδήποτε άλλου ιδρύματος το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ιδρυμάτων που απαλλάσσονται από το σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 και

β) υποχρεώσεις έναντι της ΕΚΤ ή έναντι συμμετέχουσας ΕθνΚΤ.

Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, το ίδρυμα παρέχει στην οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το πραγματικό ύψος των υποχρεώσεών του, τόσο έναντι οποιουδήποτε άλλου ιδρύματος το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ιδρυμάτων που απαλλάσσονται από το σύστημα υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ, όσο και έναντι της ΕΚΤ ή συμμετέχουσας ΕθνΚΤ, προκειμένου οι υποχρεώσεις αυτές να εξαιρεθούν από τη βάση των αποθεματικών. Εάν δεν είναι δυνατό να προσκομιστούν τέτοιου είδους αποδεικτικά στοιχεία για τα εκδοθέντα χρεόγραφα με συμφωνημένη διάρκεια έως δύο έτη, το ίδρυμα δύναται να εφαρμόσει μια πάγια έκπτωση από τη βάση των αποθεματικών επί του ανεξόφλητου υπολοίπου των εκδοθέντων χρεογράφων με συμφωνημένη διάρκεια έως δύο έτη. Το ύψος της πάγιας αυτής έκπτωσης δημοσιεύεται από την ΕΚΤ κατά τον ίδιο τρόπο όπως και ο κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

3. Το ίδρυμα υπολογίζει τη βάση των αποθεματικών όσον αφορά μια συγκεκριμένη περίοδο τήρησης με βάση στοιχεία για το μήνα που προηγείται κατά δύο μήνες του μήνα εντός του οποίου αρχίζει η περίοδος τήρησης. Το ίδρυμα ανακοινώνει τη βάση των αποθεματικών στην οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ, όπως απαιτείται σύμφωνα με το πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13).

4. Για τα ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί η παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), η βάση των αποθεματικών υπολογίζεται, για τρεις διαδοχικές περιόδους τήρησης, αρχής γενομένης από την περίοδο τήρησης που αρχίζει τον τρίτο μήνα μετά το τέλος ενός τριμήνου, με βάση τα στοιχεία του τέλους τριμήνου που υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού. Τα εν λόγω ιδρύματα κοινοποιούν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά τους σύμφωνα με το άρθρο 5.

Άρθρο 4

Συντελεστές υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών

1. Συντελεστής αποθεματικών 0 % εφαρμόζεται όσον αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες υποχρεώσεων [όπως καθορίζονται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)]:

α) καταθέσεις προθεσμίας με συμφωνημένη διάρκεια άνω των δύο ετών·

β) καταθέσεις υπό προειδοποίηση άνω των δύο ετών·

γ) συμφωνίες επαναγοράς·

δ) εκδοθέντα χρεόγραφα με συμφωνημένη διάρκεια άνω των δύο ετών.

2. Σε κάθε άλλη υποχρέωση που περιλαμβάνεται στη βάση των αποθεματικών εφαρμόζεται συντελεστής 2,0 %.

Άρθρο 5

Υπολογισμός και κοινοποίηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών

1. Το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών που πρέπει να τηρεί κάθε ίδρυμα στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου τήρησης υπολογίζεται με εφαρμογή του συντελεστή αποθεματικών σε κάθε σχετικό στοιχείο της βάσης των αποθεματικών για την περίοδο αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 4. Το ύψος των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών που προσδιορίζονται από την οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ και από το ίδρυμα σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου αποτελεί τη βάση i) για τον υπολογισμό των τόκων επί των τηρούμενων υποχρεωτικών αποθεματικών και ii) για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός ιδρύματος προς την υποχρέωσή του να τηρεί το απαιτούμενο ποσό ελάχιστων αποθεματικών.

2. Σε κάθε ίδρυμα παρέχεται απαλλαγή ύψους 100000 ευρώ, η οποία εκπίπτει από το ποσό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 και 13.

3. Οι διαδικασίες για την κοινοποίηση των επιμέρους υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών των ιδρυμάτων καθορίζονται από την κάθε συμμετέχουσα ΕθνΚΤ, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές. Η οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ ή το ίδρυμα αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να υπολογίσει τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του εν λόγω ιδρύματος για τη σχετική περίοδο τήρησης, σύμφωνα με τις στατιστικές πληροφορίες και τη βάση των αποθεματικών που υποβάλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13). Το μέρος το οποίο διενεργεί τον υπολογισμό κοινοποιεί τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά στο άλλο μέρος το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες της ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης. Η οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να καθορίζει ενωρίτερη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κοινοποίηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών. Δύναται επίσης να τάσσει στο ίδρυμα επιπλέον προθεσμία για την κοινοποίηση τυχόν αναθεωρήσεων της βάσης των αποθεματικών, καθώς και τυχόν αναθεωρήσεων των κοινοποιηθέντων υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών. Σε περίπτωση καταχρηστικής άσκησης από ένα ίδρυμα της δυνατότητας που του παρέχει η αντίστοιχη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ για αναθεώρηση της βάσης των αποθεματικών και των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, η ΕθνΚΤ δύναται να αναστείλει τη δυνατότητα υποβολής αναθεωρήσεων από το συγκεκριμένο ίδρυμα. Το μέρος προς το οποίο κοινοποιούνται τα υπολογισθέντα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά προβαίνει σε αναγνώριση αυτών το αργότερο την τελευταία εργάσιμη ημέρα της ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης. Εάν το μέρος προς το οποίο γίνεται η κοινοποίηση δεν απαντήσει σχετικά έως το πέρας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας ΕθνΚΤ πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης, λογίζεται ότι έχει αναγνωρίσει το ύψος των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του ιδρύματος για τη σχετική περίοδο τήρησης. Μετά την αναγνώρισή τους, τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του ιδρύματος για τη σχετική περίοδο τήρησης δεν δύνανται να αναθεωρηθούν.

4. Για την εφαρμογή των διαδικασιών του παρόντος άρθρου, οι συμμετέχουσες ΕθνΚΤ δημοσιεύουν ημερολογιακά προγράμματα με τις επικείμενες προθεσμίες κοινοποίησης και αναγνώρισης στοιχείων που αφορούν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά.

5. Σε περίπτωση παράλειψης κάποιου ιδρύματος να υποβάλει τις σχετικές στατιστικές πληροφορίες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), η οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ ανακοινώνει στο συγκεκριμένο ίδρυμα το ύψος των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του για κοινοποίηση ή αναγνώριση, σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου, για τη σχετική περίοδο (ή τις σχετικές περιόδους) τήρησης, υπολογιζόμενο βάσει στοιχείων που έχει υποβάλει το ίδρυμα στο παρελθόν, ή βάσει οποιωνδήποτε άλλων σχετικών στοιχείων. Δεν θίγονται το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98, καθώς και η εξουσία της ΕΚΤ για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης υποβολής στατιστικών πληροφοριών στην ΕΚΤ.

Άρθρο 6

Τηρούμενα αποθεματικά

1. Κάθε ίδρυμα τηρεί τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς αποθεματικών στην εθνική κεντρική τράπεζα κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους στο οποίο έχει κατάστημα, σε συνάρτηση με τη βάση των αποθεματικών του στο εν λόγω κράτος μέλος. Οι λογαριασμοί αποθεματικών εκφράζονται σε ευρώ. Ως λογαριασμοί αποθεματικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι λογαριασμοί διακανονισμού των ιδρυμάτων στις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ.

2. Ένα ίδρυμα θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, εάν το μέσο υπόλοιπο του τέλους της ημέρας στους λογαριασμούς αποθεματικών κατά τη διάρκεια της περιόδου τήρησης δεν είναι χαμηλότερο του ποσού που καθορίζεται για την εν λόγω περίοδο σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 5.

3. Εάν ένα ίδρυμα έχει περισσότερα του ενός καταστήματα σε συμμετέχον κράτος μέλος, την ευθύνη να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του ιδρύματος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών φέρει η έδρα ή το κεντρικό του κατάστημα, εφόσον βρίσκεται σε αυτό το κράτος μέλος. Εάν το ίδρυμα δεν έχει ούτε έδρα, ούτε κεντρικό κατάστημα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, καθορίζει ποιο υποκατάστημά του στο εν λόγω κράτος μέλος είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του ιδρύματος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Για τη συμμόρφωση του ιδρύματος προς τη συνολική υποχρέωσή του να τηρεί ελάχιστα αποθεματικά στο συγκεκριμένο κράτος μέλος συνυπολογίζονται όλα τα τηρούμενα αποθεματικά των εν λόγω καταστημάτων.

Άρθρο 7

Περίοδος τήρησης

1. Εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφασίσει την τροποποίηση του ημερολογιακού προγράμματος σύμφωνα με την παράγραφο 2, η περίοδος τήρησης αρχίζει την ημέρα διακανονισμού της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης που έπεται της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου κατά την οποία έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί η μηνιαία αξιολόγηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ δημοσιεύει ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους. Το εν λόγω ημερολογιακό πρόγραμμα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ιστοσελίδες της ΕΚΤ και των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ.

2. Τυχόν τροποποιήσεις του εν λόγω ημερολογιακού προγράμματος που καθίστανται απαραίτητες λόγω εξαιρετικών περιστάσεων αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και δημοσιεύονται από την Εκτελεστική Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο, αρκετά πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης την οποία αφορά η τροποποίηση.

Άρθρο 8

Τόκοι

1. Επί των τηρουμένων υποχρεωτικών αποθεματικών καταβάλλονται τόκοι υπολογιζόμενοι με βάση το μέσο όρο, κατά την περίοδο τήρησης του επιτοκίου της ΕΚΤ (σταθμισμένου με βάση τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών) για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο (το αποτέλεσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο λεπτό του ευρώ):

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ>

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ>

Όπου:

Rt= οι καταβλητέοι τόκοι επί των τηρούμενων υποχρεωτικών αποθεματικών για την περίοδο τήρησης t·

Ht= το μέσο ημερήσιο ύψος των τηρούμενων υποχρεωτικών αποθεματικών για την περίοδο τήρησης t·

nt= ο αριθμός ημερολογιακών ημερών της περιόδου τήρησης t·

rt= το επιτόκιο επί των τηρούμενων υποχρεωτικών αποθεματικών για την περίοδο τήρησης t. Εφαρμόζονται οι συνήθεις κανόνες στρογγυλοποίησης του επιτοκίου στα δύο δεκαδικά ψηφία·

i= η ημερολογιακή ημέρα i της περιόδου τήρησης t·

MRi= το οριακό επιτόκιο της τελευταίας πράξης κύριας αναχρηματοδότησης που διακανονίζεται κατά ή πριν από την ημερολογιακή ημέρα i.

2. Οι τόκοι καταβάλλονται τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα της ΕθνΚΤ μετά το τέλος της περιόδου τήρησης για την οποία υπολογίζεται.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα επαλήθευσης των πληροφοριών

Το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχουν τα ιδρύματα προκειμένου να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98, ασκείται από τις συμμετέχουσες ΕθνΚΤ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να ασκήσει η ίδια το εν λόγω δικαίωμα.

Άρθρο 10

Έμμεση τήρηση υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα

1. Ένα ίδρυμα δύναται να ζητήσει να του επιτραπεί να τηρεί όλα τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του με έμμεσο τρόπο, μέσω ενδιάμεσου φορέα, κατοίκου στο ίδιο κράτος μέλος. Ως ενδιάμεσος φορέας νοείται ίδρυμα που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών και το οποίο, εκτός από την τήρηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, εκτελεί συνήθως μέρος των εργασιών διαχείρισης (π.χ. διαχείριση διαθεσίμων) του ιδρύματος για το οποίο διαμεσολαβεί.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα, κατά την ανωτέρω παράγραφο 1, απευθύνεται στην εθνική κεντρική τράπεζα του συμμετέχοντος κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το αιτούν ίδρυμα. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα και του αιτούντος ιδρύματος, διά της οποίας και οι δύο συμβαλλόμενοι συναινούν στη σχετική διευθέτηση. Η συμφωνία αναφέρει επίσης εάν το αιτούν ίδρυμα επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις του ευρωσυστήματος και στις πράξεις ανοικτής αγοράς. Στη συμφωνία καθορίζεται προθεσμία προειδοποίησης για καταγγελία αυτής τουλάχιστον δώδεκα μηνών. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι, η οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να χορηγήσει στο αιτούν ίδρυμα άδεια τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών μέσω ενδιάμεσου φορέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω άδεια ισχύει από την έναρξη της πρώτης περιόδου τήρησης μετά την ημερομηνία χορήγησής της και καθόλη τη διάρκεια της προαναφερθείσας συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων.

3. Ο ενδιάμεσος φορέας τηρεί αυτά τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά σύμφωνα με τους γενικούς όρους του συστήματος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ. Εκτός από τα ιδρύματα για τα οποία διαμεσολαβεί, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών είναι και ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει τις τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις είτε στον ενδιάμεσο φορέα, είτε στο ίδρυμα για το οποίο αυτός διαμεσολαβεί, είτε και στους δύο, σύμφωνα με την ευθύνη για τη μη συμμόρφωση.

4. Η ΕΚΤ ή η οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε την άδεια έμμεσης τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών:

i) εάν το ίδρυμα το οποίο τηρεί τα αποθεματικά του με έμμεσο τρόπο, μέσω ενδιάμεσου φορέα, ή ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών της ΕΚΤ·

ii) εάν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της έμμεσης τήρησης αποθεματικών, όπως αυτοί καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ή

iii) για λόγους προληπτικής εποπτείας που αφορούν τον ενδιάμεσο φορέα.

Εάν η άδεια ανακληθεί για λόγους προληπτικής εποπτείας που αφορούν τον ενδιάμεσο φορέα, η ανάκληση αυτή δύναται να τεθεί σε ισχύ ευθύς αμέσως. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5, η ανάκληση για άλλους λόγους τίθεται σε ισχύ μόλις λήξει η τότε τρέχουσα περίοδος τήρησης. Το ίδρυμα που τηρεί τα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα, ή ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας, δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε την ανάκληση της άδειας. Προκειμένου να καταστεί ενεργός η ανάκληση, απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση από την οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ.

5. Το ίδρυμα που τηρεί τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα καθώς και ο ίδιος ο ενδιάμεσος φορέας ενημερώνονται για τυχόν ανάκληση της άδειας μη οφειλόμενη σε λόγους προληπτικής εποπτείας, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος της περιόδου τήρησης κατά την οποία ανακαλείται η άδεια.

6. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων υποβολής στατιστικών στοιχείων του ίδιου του ιδρύματος που τηρεί τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά του μέσω ενδιάμεσου φορέα, ο εν λόγω ενδιάμεσος φορέας οφείλει, αφενός, να παρέχει επαρκώς λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη βάση των αποθεματικών κατά τρόπο ώστε η ΕΚΤ να έχει τη δυνατότητα να επαληθεύει την ακρίβεια και την ποιότητά τους, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 9, και, αφετέρου, να προσδιορίζει τα αντίστοιχα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά και τα στοιχεία σχετικά με την τήρηση αυτών τόσο για λογαριασμό του, όσο και για κάθε ίδρυμα για το οποίο διαμεσολαβεί. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στη συμμετέχουσα ΕθνΚΤ στην οποία τηρούνται τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά. Ο ενδιάμεσος φορέας υποβάλλει τα προαναφερθέντα στοιχεία σχετικά με τη βάση των αποθεματικών με τη συχνότητα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζονται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ το οποίο προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2434/2001 (ΕΚΤ/2001/13).

Άρθρο 11

Τήρηση αποθεματικών σε ενοποιημένη βάση

Τα ιδρύματα τα οποία επιτρέπεται να υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία ως όμιλος σε ενοποιημένη βάση [όπως αυτή ορίζεται στο πλαίσιο υποβολής στοιχείων για τις νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές της ΕΚΤ, το οποίο προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2434/2001 (ΕΚΤ/2001/13)] πρέπει να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά μέσω ενός από τα ιδρύματα του ομίλου, το οποίο ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας αποκλειστικά για αυτά τα ιδρύματα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10. Το ίδρυμα που ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας για τον όμιλο μπορεί να υποβάλλει στην ΕΚΤ αίτηση για εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 6. Εάν η ΕΚΤ κάνει δεκτή την αίτηση, μόνον ο όμιλος ως σύνολο δικαιούται να λάβει την απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2.

Άρθρο 12

Εργάσιμες ημέρες της ΕθνΚΤ

Εάν ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα συμμετέχουσας ΕθνΚΤ είναι κλειστά μια ημέρα εργάσιμη για την ΕθνΚΤ λόγω τοπικής ή περιφερειακής επίσημης αργίας, η οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ ενημερώνει τα ιδρύματα εκ των προτέρων για τις ρυθμίσεις που θα γίνουν όσον αφορά τις συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται τα εν λόγω υποκαταστήματα.

Άρθρο 13

Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

1. Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση, τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων αναλαμβάνει το απορροφών ίδρυμα, επωφελείται δε της τυχόν απαλλαγής του άρθρου 5 παράγραφος 2, η οποία έχει παρασχεθεί στα συγχωνευόμενα ιδρύματα. Για τη συμμόρφωση του απορροφώντος ιδρύματος προς την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, συνυπολογίζονται όλα τα τηρούμενα αποθεματικά των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων κατά την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση.

2. Από την περίοδο τήρησης που αμέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η συγχώνευση και μετά, στο απορροφών ίδρυμα παρέχεται μία μόνο απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2. Για την αμέσως επόμενη της συγχώνευσης περίοδο τήρησης, ως βάση για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του απορροφώντος ιδρύματος χρησιμοποιείται μια βάση αποθεματικών, η οποία αποτελεί άθροισμα των βάσεων των αποθεματικών των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων και, κατά περίπτωση, του απορροφώντος ιδρύματος. Οι αθροιζόμενες βάσεις αποθεματικών είναι εκείνες που θα ίσχυαν για τη συγκεκριμένη περίοδο τήρησης, εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. Στο βαθμό που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξασφάλιση των κατάλληλων στατιστικών πληροφοριών για καθένα από τα ιδρύματα που συγχωνεύονται, τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων αναλαμβάνει το απορροφών ίδρυμα. Ειδικές διατάξεις, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στη συγχώνευση, περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13).

3. Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του διασπώμενου ιδρύματος αναλαμβάνουν τα επωφελούμενα ιδρύματα που αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα. Καθένα από τα επωφελούμενα πιστωτικά ιδρύματα ευθύνεται κατ' αναλογία προς το κατανεμόμενο σε αυτό μερίδιο της βάσης των αποθεματικών του διασπώμενου ιδρύματος. Τα αποθεματικά που τηρεί το διασπώμενο ίδρυμα κατά την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση κατανέμονται μεταξύ των επωφελούμενων ιδρυμάτων που αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα, βάσει των ίδιων αναλογιών. Για την περίοδο τήρησης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση, η απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2 παρέχεται σε κάθε επωφελούμενο ίδρυμα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα.

4. Από την περίοδο τήρησης που αμέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και έως ότου τα επωφελούμενα ιδρύματα που αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα υποβάλουν τις αντίστοιχες βάσεις των αποθεματικών τους σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13), κάθε επωφελούμενο ίδρυμα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει, ενδεχομένως επιπλέον των δικών του υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών, και τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά που υπολογίζονται με βάση το κατανεμόμενο σε αυτό μερίδιο της βάσης των αποθεματικών του διασπώμενου ιδρύματος. Από την περίοδο τήρησης που αμέσως έπεται εκείνης εντός της οποίας αρχίζει να ισχύει η διάσπαση και μετά, σε κάθε επωφελούμενο ίδρυμα που αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα παρέχεται μια απαλλαγή του άρθρου 5 παράγραφος 2.

Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

1. Η περίοδος τήρησης που αρχίζει στις 24 Ιανουαρίου 2004 λήγει στις 9 Μαρτίου 2004.

2. Τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά για την εν λόγω μεταβατική περίοδο τήρησης υπολογίζονται επί της βάσης των αποθεματικών της 31ης Δεκεμβρίου 2003. Για τα ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση χρησιμοποιείται η βάση των αποθεματικών της 30ής Σεπτεμβρίου 2003.

3. Κατά την εν λόγω μεταβατική περίοδο τήρησης, εφαρμόζονται οι διαδικασίες υπολογισμού, κοινοποίησης, επιβεβαίωσης, αναθεώρησης και αναγνώρισης που προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 6 του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15).

Άρθρο 15

Τελικές διατάξεις

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Ιανουαρίου 2004, εξαιρουμένων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 5, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν στις 10 Μαρτίου 2004.

2. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών καταργείται στις 23 Ιανουαρίου 2004, εξαιρουμένων των παραγράφων 3, 4 και 6 του άρθρου 5, οι οποίες καταργούνται στις 9 Μαρτίου 2004.

3. Κάθε αναφορά στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα κανονισμό.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 12 Σεπτεμβρίου 2003.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Willem F. Duisenberg

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 1.

(2) ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 1.

(3) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4.

(4) ΕΕ L 356 της 30.12.1998, σ. 1.

(5) Κανονισμός ΕΚΤ/2000/8, της 31ης Αυγούστου 2000, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2818/98 (ΕΚΤ/1998/15) σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2819/98 (ΕΚΤ/1998/16) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τον ενοποιημένο ισολογισμό του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ΕΕ L 229 της 9.9.2000, σ. 34.

(6) Κανονισμός ΕΚΤ/2002/3 της 18ης Απριλίου 2002 που τροποποιεί τον κανονισμό ΕΚΤ/1998/15 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΕ L 106 της 23.4.2002, σ. 9).

(7) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(8) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 37).

(9) ΕΕ L 333 της 17.12.2001, σ. 1.

Top