EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1652

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1652/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/97 για την ίδρυση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας

OJ L 245, 29.9.2003, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 210 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 210 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1652/oj

32003R1652

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1652/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/97 για την ίδρυση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 245 της 29/09/2003 σ. 0033 - 0035


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1652/2003 του Συμβουλίου

της 18ης Ιουνίου 2003

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/97 για την ίδρυση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής, Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 284 και 308,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Πρέπει να εναρμονισθούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συμβουλίου, της 2ας Ιουνίου 1997, για την ίδρυση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας(4) με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5) (εφεξής "γενικός δημοσιονομικός κανονισμός"), και ιδίως με το άρθρο 185,

(2) Οι γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 255 της συνθήκης, καθορίσθηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(6),

(3) Κατά την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν με κοινή δήλωση ότι οι οργανισμοί και οι παρεμφερείς υπηρεσίες πρέπει να έχουν κανόνες σύμφωνους με τον προαναφερθέντα κανονισμό.

(4) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1035/97, οι απαραίτητες διατάξεις ώστε να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 στο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας. Επίσης, θα πρέπει να περιληφθεί διάταξη σχετικά με τις προσφυγές κατά της άρνησης πρόσβασης στα έγγραφα.

(5) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1035/97 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1035/97 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"ζ) δημοσιεύει ετήσια έκθεση για την κατάσταση στον τομέα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Κοινότητα, δίδοντας παραδείγματα ορθής πρακτικής, καθώς και ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του,".

2. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 5a

1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(7) εφαρμόζεται στα έγγραφα που έχει στην κατοχή του το παρατηρητήριο.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τους πρακτικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1652/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/97 για την ίδρυση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας(8).

3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το παρατηρητήριο κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 επιδέχονται καταγγελίας στον διαμεσολαβητή ή προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 195 και 230 της συνθήκης αντίστοιχα.".

3. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως ακολούθως:

α) στην παράγραφο 3:

i) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"β) εγκρίνει τις δύο ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) καθώς και τα συμπεράσματα και τις γνώμες του παρατηρητηρίου και τις διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών· μεριμνά για τη δημοσίευση των ετήσιων εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)· η ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του παρατηρητηρίου διαβιβάζεται την 15η Ιουνίου το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.",

ii) το στοιχείο ε) καταργείται·

β) προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος:

"5. Το παρατηρητήριο διαβιβάζει κατ' έτος στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τα πορίσματα των διαδικασιών αξιολόγησης.".

4. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 12

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

1. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του παρατηρητηρίου αποτελούν αντικείμενο προβλέψεων για κάθε οικονομικό έτος, που συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του παρατηρητηρίου.

2. Ο προϋπολογισμός του παρατηρητηρίου είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

3. Τα έσοδα του παρατηρητηρίου περιλαμβάνουν, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι πόροι:

α) επιδότηση της Κοινότητας που εγγράφεται στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα 'Επιτροπή')·

β) τις πληρωμές που πραγματοποιούνται ως αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών·

ψ) τις ενδεχόμενες χρηματοδοτικές εισφορές των οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 7·

δ) κάθε προαιρετική εισφορά των κρατών μελών.

4. Οι δαπάνες του παρατηρητηρίου περιλαμβάνουν ιδίως την αμοιβή του προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδομής, τα έξοδα λειτουργίας και τις δαπάνες οι οποίες αφορούν συμβάσεις που συνάπτονται με ιδρύματα ή οργανισμούς που αποτελούν μέρος του Raxen καθώς και με τρίτους.

5. Κάθε έτος, το διοικητικό συμβούλιο, βάσει σχεδίου που καταρτίζεται από τον διευθυντή, συντάσσει κατάσταση των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του παρατηρητηρίου για το επόμενο οικονομικό έτος. Αυτή η κατάσταση προβλέψεων, που περιλαμβάνει σχέδιο του πίνακα προσωπικού, διαβιβάζεται από το διοικητικό συμβούλιο στην Επιτροπή την 31η Μαρτίου το αργότερο.

6. Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (που καλούνται εφεξής 'αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή') με το προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού και το ύψος της επιδότησης από το γενικό προϋπολογισμό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με το άρθρο 272 της συνθήκης.

8. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις στο πλαίσιο της επιδότησης που προορίζεται για το παρατηρητήριο.

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού του παρατηρητηρίου.

9. Ο προϋπολογισμός του παρατηρητηρίου εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσαρμόζεται ενδεχομένως σύμφωνα με αυτόν τον τελευταίο.

10. Το διοικητικό συμβούλιο κοινοποιεί το συντομότερο δυνατόν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την πρόθεσή του να υλοποιήσει κάθε σχέδιο που μπορεί να έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, ιδίως τα σχέδια περί ακινήτων, όπως η μίσθωση ή η αγορά ακινήτων. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κοινοποιεί την πρόθεσή του για διατύπωση γνώμης, διαβιβάζει τη γνώμη αυτή στο διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχεδίου.".

5. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο:

"Άρθρο 12a

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

1. Ο διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισμό του παρατηρητηρίου.

2. Ο υπόλογος του παρατηρητηρίου κοινοποιεί στον υπόλογο της Επιτροπής, το αργότερο την 1η Μαρτίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε, τους προσωρινούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από την έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους. Ο υπόλογος της Επιτροπής ενοποιείτους προσωρινούς λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων και των αποκεντρωμένων οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 128 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού.

3. Ο υπόλογος της Επιτροπής, το αργότερο την 31η Μαρτίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε, διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους προσωρινούς λογαριασμούς του παρατηρητηρίου, συνοδευόμενους από την έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση του οικονομικού έτους. Η έκθεση για τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με τους προσωρινούς λογαριασμούς του παρατηρητηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού, ο διευθυντής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς του παρατηρητηρίου με δική του ευθύνη και τους διαβιβάζει για διατύπωση γνώμης στο διοικητικό συμβούλιο.

5. Το διοικητικό συμβούλιο διατυπώνει τη γνώμη του για τους οριστικούς λογαριασμούς του παρατηρητηρίου.

6. Ο διευθυντής του παρατηρητηρίου διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τους οριστικούς λογαριασμούς, συνοδευόμενους από τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, το αργότερο την 1η Ιουλίου μετά το οικονομικό έτος που έληξε.

7. Οι οριστικοί λογαριασμοί δημοσιεύονται.

8. Ο διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του, το αργότερο την 30ή Σεπτεμβρίου. Επίσης, αποστέλλει αυτή την απάντηση στο διοικητικό συμβούλιο.

9. Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ' αίτησή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 146 παράγραφος 3 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλαγής του συγκεκριμένου οικονομικού έτους.

10. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, προβαίνει έως την 30ή Απριλίου του έτους N+2 στην απαλλαγή του διευθυντή του παρατηρητηρίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους N.

11. Οι δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο παρατηρητήριο εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή. Οι διατάξεις αυτές μπορούν να αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(9), μόνο εάν το απαιτούν οι ειδικές ανάγκες λειτουργίας του παρατηρητηρίου και με προηγούμενη συμφωνία της Επιτροπής."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 18 Ιουνίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Drys

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 73.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 27 Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ C 285 της 21.11.2002, σ. 4.

(4) ΕΕ L 151 της 10.6.1997, σ. 1.

(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 25 της 30.1.2003, σ. 43.

(6) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

(7) ΕΕ C 145 της 31.5.2001, σ. 43.

(8) ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 33.

(9) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72· διορθωτικό στην ΕΕ L 2 της 7.1.2003, σ. 39.

Top