EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1560

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας

OJ L 222, 5.9.2003, p. 3–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 140 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 140 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 17 - 37

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1560/oj

32003R1560

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 222 της 05/09/2003 σ. 0003 - 0023


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2003 της Επιτροπής

της 2ας Σεπτεμβρίου 2003

για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 17 παράγραφος 3, το άρθρο 18 παράγραφος 3, το άρθρο 19 παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 20 παράγραφοι 1, 3 και 4 και το άρθρο 22 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η ουσιαστική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 απαιτεί να καθοριστούν ορισμένοι κανόνες και συγκεκριμένες λεπτομέρειες εφαρμογής. Αυτές οι λεπτομέρειες εφαρμογής πρέπει να καθοριστούν ρητά ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του, τόσο όσον αφορά τη διαβίβαση και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αναδοχής και εκ νέου ανάληψης όσο και τις αιτήσεις πληροφόρησης και την εκτέλεση των μεταφορών.

(2) Για να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συνέχεια μεταξύ της σύμβασης για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), που υπεγράφη στο Δουβλίνο στις 15 Ιουνίου 1990, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 που την αντικατέστησε, ο παρών κανονισμός πρέπει να βασιστεί στις κοινές αρχές, τους καταλόγους και τα έντυπα που θεσπίστηκαν από την επιτροπή η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 18 της εν λόγω σύμβασης, επιφέροντας σε αυτά τις τροποποιήσεις που κατέστησαν αναγκαίες αφενός λόγω της εισαγωγής νέων κριτηρίων και της διατύπωσης ορισμένων διατάξεων και αφετέρου συνεπεία των διδαγμάτων που αντλούνται από την αποκτηθείσα πείρα.

(3) Πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαδικασιών που καθιερώθηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 και της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση του "Eurodac" για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου(3).

(4) Είναι ευκταίο, τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους ενδιαφερόμενους αιτούντες άσυλο, να υπάρξει μηχανισμός που θα επιτρέπει την εξεύρεση λύσεως στην περίπτωση απόκλισης απόψεων μεταξύ δύο κρατών μελών κατά την εφαρμογή της ανθρωπιστικής ρήτρας που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003.

(5) Η σύσταση ενός δικτύου ηλεκτρονικών διαβιβάσεων που θα αποβλέπει στη διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 συνεπάγεται την καθιέρωση κανόνων σχετικών αφενός με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου με τις λεπτομέρειες χρησιμοποίησής του.

(6) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(4) εφαρμόζεται στην επεξεργασία που γίνεται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003.

(7) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία, η οποία δεν δεσμεύεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 δεν δεσμεύεται ούτε από τον παρόντα κανονισμό και δεν υπόκειται στην εφαρμογή του μέχρις ότου συναφθεί συνθήκη που να επιτρέπει τη συμμετοχή της στον εν λόγω κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003.

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2001 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία(5), ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται ταυτόχρονα τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Κατά συνέπεια, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ο όρος "κράτη μέλη" νοείται ως περιλαμβάνων και την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

(9) Για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/203, είναι σημαντικό ο παρών κανονισμός να αρχίσει να ισχύει το νωρίτερο δυνατόν.

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα προς τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Κατάρτιση αιτήματος αναδοχής

1. Το αίτημα αναδοχής υποβάλλεται με πρότυπο έντυπο, υπόδειγμα του οποίου εμφαίνεται στο παράρτημα Ι. Το έντυπο περιλαμβάνει υποχρεωτικά τετραγωνίδια που πρέπει να συμπληρώνονται δεόντως, και τα λοιπά τετραγωνίδια τα οποία συμπληρώνονται ανάλογα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να καταγραφούν στο χώρο που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό.

Το αίτημα περιλαμβάνει εξάλλου:

α) αντίγραφο όλων των αποδεικτικών στοιχείων και έμμεσων αποδείξεων που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα, συνοδευόμενα, αν χρειάζεται, από παρατηρήσεις σχετικά με τις περιστάσεις απόκτησής τους και την αποδεικτική αξία που τους αποδίδει το κράτος που υποβάλει το αίτημα, με αναφορά στον κατάλογο των αποδεικτικών στοιχείων και έμμεσων αποδείξεων που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 και εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού·

β) ενδεχομένως, αντίγραφο των δηλώσεων που υπέβαλε γραπτώς ο αιτών άσυλο ή για τις οποίες συντάχθηκε πρακτικό.

2. Όταν το αίτημα βασίζεται σε θετικό αποτέλεσμα που έχει διαβιβαστεί από την κεντρική μονάδα της Eurodac σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 μετά από την αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος άσυλο με δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν και έχουν διαβιβαστεί στην κεντρική μονάδα δυνάμει του άρθρου 8 του εν λόγω κανονισμού και εξακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του ιδίου κανονισμού, το αίτημα περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία που διαβίβασε η κεντρική μονάδα.

3. Όταν το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα ζητά επειγόντως απάντηση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 το αίτημα αναφέρει τις περιστάσεις αίτησης ασύλου καθώς τους νομικούς και πραγματικούς λόγους που αιτιολογούν επείγουσα απάντηση.

Άρθρο 2

Κατάρτιση αιτήματος εκ νέου ανάληψης

Το αίτημα εκ νέου ανάληψης υποβάλλεται με πρότυπο έντυπο, υπόδειγμα του οποίου εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ, και εκθέτει τη φύση και τους λόγους του αιτήματος καθώς και τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 επί των οποίων θεμελιώνεται.

Το αίτημα περιλαμβάνει, εξάλλου, το θετικό αποτέλεσμα που έχει διαβιβαστεί από την κεντρική μονάδα της Eurodac σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 μετά από την αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος άσυλο με δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν και έχουν διαβιβαστεί στην κεντρική μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του ιδίου κανονισμού και εξακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του ιδίου κανονισμού.

Για τα αιτήματα που αφορούν αιτήσεις χορήγησης ασύλου και γίνονται μετά την θέση σε εφαρμογή της Eurodac το έντυπο συμπληρώνεται με τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ

Άρθρο 3

Διεκπεραίωση του αιτήματος αναδοχής

1. Τα νομικά και πραγματικά επιχειρήματα του αιτήματος εξετάζονται υπό το πρίσμα των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 και του καταλόγου των αποδεικτικών στοιχείων και εμμέσων αποδείξεων που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

2. Όποια και αν είναι τα κριτήρια και οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 που αναφέρονται στο αίτημα, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα εξακριβώνει, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6, του εν λόγω κανονισμού και κατά τρόπο διεξοδικό και αντικειμενικό, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες άμεσα ή έμμεσα διαθέσιμες, αν αποδεικνύεται η ευθύνη του για την εξέταση της αίτησης ασύλου. Στην περίπτωση που οι διενεργούμενες επαληθεύσεις του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα θεμελιώνουν την ευθύνη του βάσει ενός τουλάχιστον των κριτηρίων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, το εν λόγω κράτος μέλος υποχρεούται να αποδεχθεί την ευθύνη του.

Άρθρο 4

Διεκπεραίωση του αιτήματος εκ νέου ανάληψης

Όταν αίτημα εκ νέου ανάληψης θεμελιώνεται επί στοιχείων που παρέχει η κεντρική μονάδα της Eurodac και εξακριβώνονται από το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα αναγνωρίζει την ευθύνη του, εκτός εάν οι επαληθεύσεις στις οποίες έχει προβεί καθορίζουν ότι εκλείπουν οι υποχρεώσεις του δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο ή του άρθρου 16 παράγραφοι 2, 3 ή 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003. Η επίκληση της παύσης της ευθύνης δυνάμει των εν λόγω διατάξεων είναι δυνατή μόνο βάσει υλικών αποδεικτικών στοιχείων ή εμπεριστατωμένων και επαληθεύσιμων δηλώσεων του αιτούντος άσυλο.

Άρθρο 5

Αρνητική απάντηση

1. Αν, μετά την επαλήθευση, το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα θεωρεί ότι τα υποβληθέντα στοιχεία δεν επιτρέπουν να θεμελιωθεί η υποχρέωσή του, η αρνητική απάντηση που αποστέλλεται στο κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα είναι πλήρως αιτιολογημένη και αναφέρει λεπτομερώς τους λόγους άρνησης.

2. Όταν το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα θεωρεί ότι η άρνηση βασίζεται σε λάθος εκτίμηση ή όταν έχει στη διάθεσή του συμπληρωματικά στοιχεία προς υποβολή, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επανεξέταση του αιτήματός του. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να ασκηθεί εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της αρνητικής απάντησης. Το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα προσπαθεί να απαντήσει εντός δύο εβδομάδων. Οπωσδήποτε πάντως,αυτή η πρόσθετη διαδικασία δεν συνεπάγεται έναρξη εκ νέου της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 6 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003.

Άρθρο 6

Θετική απάντηση

Όταν το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα αναγνωρίζει την υποχρέωσή του, η απάντηση το αναφέρει προσδιορίζοντας βάσει ποίας διάταξης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, και περιλαμβάνει πρακτικές λεπτομέρειες για την εκτέλεση της επικείμενης μεταγωγής, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας ή του αρμοδίου προσώπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΜΕΤΑΓΩΓΗ

Άρθρο 7

Λεπτομέρειες εκτέλεσης των μεταγωγών

1. Η μεταγωγή προς το υπεύθυνο κράτος πραγματοποιείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) με πρωτοβουλία του αιτούντος άσυλο, ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία·

β) με τη μορφή ελεγχόμενης αναχώρησης, οπότε ο αιτών άσυλο συνοδεύεται από όργανο του κράτους που υποβάλλει το αίτημα μέχρι την επιβίβασή του επί του μεταφορικού μέσου, οι δε λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα άφιξής του κοινοποιούνται στο υπεύθυνο κράτος εντός προθεσμίας που συμφωνείται εκ των προτέρων·

γ) με συνοδεία, οπότε ο αιτών άσυλο συνοδεύεται από όργανο του κράτους που υποβάλλει το αίτημα ή από εκπρόσωπο οργανισμού εντεταλμένου προς το σκοπό αυτό από το κράτος που υποβάλλει το αίτημα, και παραδίδεται στις αρχές του υπεύθυνου κράτους.

2. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) ο αιτών άσυλο εφοδιάζεται με την άδεια ελεύθερης διέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 -υπόδειγμα της οποίας εμφαίνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού- προκειμένου να του επιτραπεί η μετάβαση στο υπεύθυνο κράτος και να αποδείξει την ταυτότητά του, όταν εμφανισθεί στον τόπο και εντός της προθεσμίας που έχουν οριστεί κατά την κοινοποίηση της απόφασης σχετικά με την αναδοχή ή την εκ νέου ανάληψή του από το υπεύθυνο κράτος.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εκδίδεται άδεια ελεύθερης διέλευσης, εφόσον ο αιτών άσυλο δεν διαθέτει έγγραφα ταυτότητας. Ο τόπος και η ώρα της μεταγωγής ορίζονται με κοινή συμφωνία από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προσδιορίζονται στο άρθρο 8.

3. Το κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταγωγή μεριμνά ώστε να αποδοθούν στον αιτούντα άσυλο έγγραφα πριν από την αναχώρησή του ή να εγχειρισθούν στα μέλη της συνοδείας του όλα τα έγγραφα, προκειμένου αυτά να παραδοθούν στις αρμόδιες αρχές του υπεύθυνου κράτους μέλους ή να διαβιβαστούν με άλλους ενδεδειγμένους τρόπους.

Άρθρο 8

Συνεργασία ενόψει της μεταγωγής

1. Το υπεύθυνο κράτος μέλος υποχρεούται να επιτρέψει την μεταγωγή του αιτούντος άσυλο το ταχύτερο δυνατόν και μεριμνά ώστε να μη τεθούν εμπόδια κατά την είσοδό του. Αποτελεί υποχρέωσή του να ορίζει, αν χρειάζεται, τον τόπο επί του εδάφους του όπου θα μεταχθεί ή θα παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές ο αιτών άσυλο, λαμβάνοντας υπόψη τους γεωγραφικούς περιορισμούς και τα μεταφορικά μέσα που έχει στη διάθεσή του το κράτος μέλος που προβαίνει στη μεταγωγή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτηθεί ο συνοδός να συνοδεύσει τον αιτούντα άσυλο πέρα από το σημείο άφιξης (σιδηροδρομικό σταθμό, λιμένα, αεροδρόμιο) του χρησιμοποιηθέντος διεθνούς μεταφορικού μέσου ή το κράτος μέλους που προβαίνει στη μεταγωγή να υποστεί τα έξοδα μεταγωγής πέραν του σημείου αυτού.

2. Αποτελεί υποχρέωση του κράτους που εκτελεί τη μεταγωγή να οργανώσει την μεταγωγή του αιτούντος άσυλο και του συνοδού του, και να ορίσει, σε συνεννόηση με το υπεύθυνο κράτος μέλος, την ώρα άφιξης και ενδεχομένως τις λεπτομέρειες παράδοσης του αιτούντος άσυλο στις αρμόδιες αρχές. Το υπεύθυνο κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει προειδοποίηση τριών εργασίμων ημερών.

Άρθρο 9

Αναβολή της μεταγωγής και καθυστερημένες μεταγωγές

1. Το υπεύθυνο κράτος μέλος ενημερώνεται πάραυτα για κάθε αναβολή μεταγωγής που οφείλεται είτε σε ένδικο μέσο είτε σε αναθεώρηση που έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα είτε σε φυσικούς λόγους όπως η υγεία του αιτούντος άσυλο, η μη ύπαρξη μεταφορικού μέσου ή το γεγονός ότι ο αιτών άσυλο διέφυγε της εκτέλεσης της μεταγωγής.

2. Αποτελεί υποχρέωση του κράτους μέλους που, για ένα από τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 δεν μπορεί να προβεί στην εκτέλεση της μεταγωγής εντός της κανονικής προθεσμίας των έξι μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού να ενημερώσει το υπεύθυνο κράτος πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Διαφορετικά, η ευθύνη για τη διεκπεραίωση της αίτησης ασύλου και των άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ανήκει σε αυτό το κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 4 και του άρθρου 20 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

3. Όταν, για ένα από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, ένα κράτος μέλος αναλάβει να εκτελέσει τη μεταγωγή μετά την κανονική προθεσμία των έξι μηνών, είναι υποχρέωση αυτού του κράτους μέλους να προβεί προηγουμένως στις αναγκαίες συνεννοήσεις με το υπεύθυνο κράτος μέλος.

Άρθρο 10

Μεταγωγή μετά από σιωπηρή αποδοχή

1. Όταν, δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 7 και του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρείται ότι το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα αποδέχεται το αίτημα αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης, είναι υποχρέωση του κράτους μέλους που υποβάλλει το αίτημα να προβεί στις αναγκαίες συνεννοήσεις για την εκτέλεση της μεταγωγής.

2. Όταν ζητείται από το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα, το υπεύθυνο κράτος μέλος πρέπει να επιβεβαιώνει γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση ότι αναγνωρίζει την ευθύνη που προκύπτει από την υπέρβαση της προθεσμίας απάντησης. Το υπεύθυνο κράτος μέλος υποχρεούται να λαμβάνει το ταχύτερο τα αναγκαία μέτρα για τον καθορισμό του τόπου άφιξης του αιτούντος άσυλο και, κατά περίπτωση, να προβαίνει σε συμφωνία με το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα σχετικά με την ώρα άφιξης και τις λεπτομέρειες παράδοσης του αιτούντος άσυλο στις αρμόδιες αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Άρθρο 11

Καταστάσεις εξάρτησης

1. Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 εφαρμόζεται τόσο στις περιπτώσεις που ο αιτών άσυλο εξαρτάται από τη βοήθεια συγγενούς του που είναι παρών σε κράτος μέλος όσο και στην περίπτωση που ο συγγενής που βρίσκεται σε κράτος μέλος εξαρτάται από τη βοήθεια του αιτούντος άσυλο.

2. Οι καταστάσεις εξάρτησης που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 εκτιμούνται, κατά το δυνατόν, βάσει αντικειμενικών στοιχείων, όπως ιατρικά πιστοποιητικά. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ή δεν μπορούν να προσκομισθούν τέτοιου είδους στοιχεία, οι ανθρωπιστικοί λόγοι είναι παραδεκτοί μόνο βάσει πειστικών πληροφοριών που προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους.

3. Για να εκτιμηθεί η ανάγκη και η σκοπιμότητα επανένωσης των ενδιαφερομένων ατόμων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) η οικογενειακή κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα καταγωγής·

β) οι περιστάσεις που προκάλεσαν τον χωρισμό των ενδιαφερομένων ατόμων·

γ) η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι διάφορες διαδικασίες ασύλου ή οι διαδικασίες σχετικά με το δίκαιο περί αλλοδαπών που εκκρεμούν στα κράτη μέλη.

4. Η εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 εξαρτάται από τη διαβεβαίωση ότι ο αιτών άσυλο ή ο συγγενής του θα παράσχει πραγματικά την αναγκαία βοήθεια.

5. Το κράτος μέλος στο οποίο γίνεται η επανένωση και η ημερομηνία της μεταγωγής καθορίζονται με κοινή συμφωνία από τα εμπλεκόμενα κράτη, λαμβανομένων υπόψη:

α) της ικανότητας του εξαρτώμενου ατόμου να μετακινηθεί·

β) της κατάστασης των ενδιαφερομένων ατόμων από άποψη παραμονής, προκειμένου ενδεχομένως να προτιμηθεί η επανένωση του αιτούντος άσυλο με τον συγγενή όταν αυτός έχει ήδη στην κατοχή του τίτλο διαμονής και πόρους στο κράτος μέλος όπου διαμένει.

Άρθρο 12

Ασυνόδευτοι ανήλικοι

1. Όταν η απόφαση να ανατεθεί η φροντίδα ασυνόδευτου ανηλίκου σε μέλος της οικογένειάς του άλλο από τον πατέρα, τη μητέρα ή τον νόμιμο κηδεμόνα του μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ειδικότερα αν ο υπόψη ενήλικας διαμένει εκτός της δικαιοδοσίας του κράτους μέλους στο οποίο ο ανήλικος υπέβαλε το αίτημα χορήγησης ασύλου, διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, ειδικότερα των αρχών ή των δικαστικών υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την προστασία ανηλίκων, και λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ώστε οι εν λόγω αρχές να μπορούν να αποφασίσουν, έχοντας πλήρη γνώση όλων των στοιχείων, σχετικά με την ικανότητα του (των) υπόψη ενηλίκου(-ων) να αναλάβουν τον ανήλικο υπό συνθήκες σύμφωνες προς το συμφέρον του.

Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες που προσφέρονται στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας για αστικές υποθέσεις.

2. Το γεγονός ότι η διάρκεια των διαδικασιών σχετικά με την ανάθεση ανηλίκου συνεπάγεται υπέρβαση των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 6 και στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 δεν αποτελεί οπωσδήποτε εμπόδιο στην συνέχιση της διαδικασίας προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους ή στην εκτέλεση της μεταγωγής.

Άρθρο 13

Διαδικασίες

1. Η πρωτοβουλία να ζητηθεί από άλλο κράτος μέλος να αναδεχθεί τον αιτούντα άσυλο βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ανήκει, κατά περίπτωση, είτε στο κράτος μέλος όπου υπεβλήθη η αίτηση ασύλου, το οποίο διεξάγει διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους, είτε στο υπεύθυνο κράτος μέλος.

2. Το αίτημα αναδοχής περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που διαθέτει το κράτος που υποβάλει το αίτημα έτσι ώστε το κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα να είναι σε θέση να εκτιμήσει την κατάσταση.

3. Το κράτος προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα προβαίνει στις αναγκαίες επαληθεύσεις ώστε να διαπιστώσει, κατά περίπτωση, την ύπαρξη ανθρωπιστικών λόγων, ειδικότερα οικογενειακού ή πολιτισμικού χαρακτήρα, την κατάσταση εξάρτησης του ενδιαφερομένου ατόμου ή την ικανότητα και τη δέσμευση του άλλου ενδιαφερομένου να παράσχει την υπολογιζόμενη βοήθεια.

4. Οπωσδήποτε πάντως, τα ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να δηλώσουν ότι συναινούν.

Άρθρο 14

Συνδιαλλαγή

1. Όταν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιλύσουν διαφορά τους, είτε για την ανάγκη εκτέλεσης μεταγωγής ή για επανένωση οικογένειας δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 είτε σχετικά με το κράτος μέλος στο οποίο εμπίπτει η ευθύνη της επανένωσης των ενδιαφερομένων, μπορούν να προσφύγουν στη διαδικασία συνδιαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Η διαδικασία συνδιαλλαγής κινείται με αίτημα ενός των διαφωνούντων κρατών μελών, το οποίο απευθύνεται στον πρόεδρο της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003. Αποδεχόμενα την προσφυγή στη διαδικασία συνδιαλλαγής, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να λάβουν πλήρως υπόψη τη λύση που θα προταθεί.

Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζει τρία μέλη της επιτροπής εκπροσωπούντα τρία κράτη μέλη που δεν εμπλέκονται στην υπόθεση. Αυτά τα μέλη της επιτροπής λαμβάνουν γραπτώς ή προφορικώς τα επιχειρήματα των μερών και μετά από διαβούλευση προτείνουν, εντός μηνός, λύση η οποία ενδεχομένως απορρέει από ψηφοφορία.

Της διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος της επιτροπής ή ο αναπληρωτής του. Ο προεδρεύων μπορεί να εκφράσει την άποψή του, αλλά δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.

Η προτεινόμενη λύση, είτε γίνει δεκτή είτε απορριφθεί από τα μέρη, είναι οριστική και αμετάκλητη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Διαβίβαση των αιτημάτων

1. Τα αιτήματα και οι απαντήσεις, καθώς και όλη η αλληλογραφία μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 διαβιβάζονται, κατά το δυνατόν, μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνίας "DubliNet" που εγκαθιδρύεται με τον τίτλο ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Κατά παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο, η αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών που έχουν επιφορτιστεί με την εκτέλεση των μεταγωγών και των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα, που αφορά τον καθορισμό των πρακτικών διευθετήσεων ως προς τον τρόπο, την ώρα και τον τρόπο άφιξης του μεταγομένου, ειδικότερα υπό συνοδεία, μπορούν να διαβιβαστούν με άλλα μέσα.

2. Κάθε αίτημα, απάντηση ή αλληλογραφία που προέρχεται από ένα εθνικό σημείο πρόσβασης προβλεπόμενο στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού θεωρούνται αυθεντικά.

3. Η απόδειξη παραλαβής που εκδίδεται από το σύστημα αποτελεί απόδειξη της διαβίβασης και της ημερομηνίας και ώρας παραλαβής του αιτήματος ή της απάντησης.

Άρθρο 16

Γλώσσα επικοινωνίας

Η (οι) γλώσσα(-ες) επικοινωνίας επιλέγεται(-ονται) από τα δύο κράτη μέλη βάσει διμερούς συμφωνίας.

Άρθρο 17

Συναίνεση των ενδιαφερομένων

1. Για την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 του άρθρου 15 παράγραφος 1 και του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 που θέτει ως όρο την επιθυμία ή συναίνεση των ενδιαφερομένων ατόμων, η συναίνεση πρέπει να δίνεται γραπτώς.

2. Στην περίπτωση του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 ο αιτών πρέπει να γνωρίζει για ποιες πληροφορίες δίνει τη συναίνεσή του.

ΤΙΤΛΟΣ II ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "DUBLINET"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 18

Εγκαθίδρηση του δικτύοι "DubliNet"

1. Τα υψηλής ασφάλειας ηλεκτρονικά μέσα διαβίβασης, που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003, καλούνται "DubliNet".

2. Το DubliNet βασίζεται στη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών γενικής χρήσης του ΙDA που αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6).

Άρθρο 19

Εθνικά σημεία πρόσβασης

1. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει ένα ενιαίο επισημασμένο εθνικό σημείο πρόσβασης.

2. Τα εθνικά σημεία πρόσβασης είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των εισερχόμενων δεδομένων και τη διαβίβαση των εξερχόμενων δεδομένων.

3. Τα εθνικά σημεία πρόσβασης είναι υπεύθυνα για την αποστολή απόδειξης παραλαβής για κάθε εισερχόμενη διαβίβαση.

4. Τα έντυπα το υπόδειγμα των οποίων εμφαίνεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ καθώς και το έντυπο της αίτησης προς χορήγηση πληροφοριών που εμφαίνεται στο παράρτημα V διαβιβάζονται μεταξύ των εθνικών σημείων πρόσβασης στον μορφότυπο που παρέχει η Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη ως προς τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 20

Αριθμός αναφοράς

1. Κάθε διαβίβαση φέρει αριθμό αναφοράς χάρη στον οποίο είναι δυνατή η χωρίς καμία αμφισβήτηση αναγνώριση της υπόθεσης περί της οποίας πρόκειται και το κράτος μέλος που υποβάλει το αίτημα. Ο αριθμός αυτός πρέπει να καθιστά δυνατό να προσδιοριστεί κατά πόσο η διαβίβαση αφορά αίτημα αναδοχής (τύπος 1), αίτημα εκ νέου ανάληψης (τύπος 2) ή αίτηση προς χορήγηση πληροφοριών (τύπος 3).

2. Ο αριθμός αναφοράς αρχίζει με τα γράμματα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του κράτους μέλους στην Eurodac. Ο κωδικός συνοδεύεται από την ένδειξη του τύπου του αιτήματος σύμφωνα με την κατάταξη που ορίζεται στην παράγραφο 1.

Αν το αίτημα στηρίζεται σε στοιχεία που χορήγησε η Eurodac, προστίθεται ο αριθμός αναφοράς της Eurodac.

Άρθρο 21

Αδιάλειπτη λειτουργία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε το εθνικό τους σημείο αναφοράς να λειτουργεί αδιαλείπτως.

2. Αν ένα εθνικό σημείο πρόσβασης παρουσιάσει διακοπή της λειτουργίας του διάρκειας μεγαλύτερης των επτά ωρών εργασίας, το κράτος μέλος ειδοποιεί σχετικά τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 καθώς και την Επιτροπή, και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την κανονική επαναλειτουργία το ταχύτερο δυνατό.

3. Αν ένα εθνικό σημείο πρόσβασης διαβιβάσει δεδομένα σε εθνικό σημείο πρόσβασης του οποίου έχει διακοπεί η λειτουργία, η απόδειξη διαβίβασης που προέρχεται από τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του ΙDA αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας και ώρας διαβίβασης. Οι προθεσμίες που ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 για την αποστολή αιτήματος ή απάντησης δεν αναστέλλονται κατά τη διακοπή της λειτουργίας του σχετικού εθνικού σημείου πρόσβασης.

ΤΙΤΛΟΣ IΙΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Άδεια διέλευσης εκδιδόμενη για την εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου

Οι άδειες ελεύθερης διέλευσης που τυπώνονται για την εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου γίνονται δεκτές για τη μεταγωγή των αιτούντων άσυλο κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

António Vitorino

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 50 της 25.2.2003, σ. 1.

(2) ΕΕ C 254 της 19.8.1997, σ. 1.

(3) ΕΕ L 316 της 15.12.2000, σ. 1.

(4) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(5) ΕΕ L 93 της 3.4.2001, σ. 40.

(6) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

>PIC FILE= "L_2003222EL.001002.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222EL.001101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222EL.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222EL.001301.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

[Η αναφορά γίνεται στα άρθρα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ A ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

I. Διαδικασία προσδιορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως ασύλου

1. Παρουσία ενός μέλους της οικογένειας (πατέρας, μητέρα, κηδεμόνας) του αιτούντος άσυλο μη συνοδευόμενου ανηλίκου (άρθρο 6)

Αποδεικτικά στοιχεία

- γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το άλλο κράτος μέλος,

- απόσπασμα μητρώου,

- τίτλος διαμονής που χορηγήθηκε σε μέλος της οικογένειας,

- έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας, εφόσον υπάρχει,

- ελλείψει αυτού, και εάν είναι αναγκαίο, εξέταση DNΑ ή εξέταση αίματος.

2. Νόμιμη κατοικία μέλους οικογενείας που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας σε ένα κράτος μέλος (άρθρο 7)

Αποδεικτικά στοιχεία

- γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το άλλο κράτος μέλος,

- απόσπασμα μητρώου,

- τίτλος διαμονής που χορηγήθηκε σε πρόσωπο με ιδιότητα πρόσφυγα,

- έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας, εφόσον υπάρχει,

- συναίνεση των ενδιαφερομένων.

3. Παρουσία συγγενούς που υπέβαλε αίτηση ασύλου επί της οποίας δεν εκδόθηκε ακόμη πρώτη απόφαση επί της ουσίας σε κράτος μέλος (άρθρο 8)

Αποδεικτικά στοιχεία

- γραπτή επιβεβαίωση των πληροφοριών από το άλλο κράτος μέλος,

- απόσπασμα μητρώου,

- άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν προσωρινά στον ενδιαφερόμενο κατά την εξέταση της αίτησής του για άσυλο,

- έγγραφο αποδεικτικό συγγένειας, εφόσον υπάρχει,

- ελλείψει αυτού, και εάν είναι αναγκαίο, εξέταση DNΑ ή εξέταση αίματος,

- συναίνεση των ενδιαφερομένων.

4. Ισχύοντες τίτλοι διαμονής (άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3) ή τίτλοι διαμονής που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συμπληρωθεί δύο έτη [και ημερομηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 9 παράγραφος 4)

Αποδεικτικά στοιχεία

- τίτλος διαμονής,

- αποσπάσματα του μητρώου αλλοδαπών ή αντιστοίχων μητρώων,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από το κράτος μέλος που χορήγησε τον τίτλο διαμονής.

5. Ισχύουσες θεωρήσεις (άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3) και θεωρήσεις που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συμπληρωθεί έξι μήνες [και ημερομηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 9 παράγραφος 4)

Αποδεικτικά στοιχεία

- χορηγηθείσα θεώρηση (ισχύουσα ή λήξασα, κατά περίπτωση),

- απόσπασμα του μητρώου αλλοδαπών ή αντιστοίχων μητρώων,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση πληροφοριών από το κράτος μέλος που χορήγησε τη θεώρηση.

6. Νόμιμη είσοδος στην επικράτεια από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 11)

Αποδεικτικά στοιχεία

- σφραγίδα εισόδου επί διαβατηρίου,

- σφραγίδα εξόδου από κράτος όμορο κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη το δρομολόγιο του αιτούντος άσυλο καθώς και την ημερομηνία διέλευσης των συνόρων,

- τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα η είσοδος από εξωτερικά σύνορα,

- σφραγίδα εισόδου ή ανάλογη ένδειξη στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

7. Παράνομη είσοδος στην επικράτεια από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 10, παράγραφος 1)

Αποδεικτικά στοιχεία

- θετικό αποτέλεσμα από την Eurοdac μετά από αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος άσυλο με τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν ληφθεί δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού "Eurοdac",

- σφραγίδα εισόδου επί πλαστού ή παραποιημένου διαβατήριου,

- σφραγίδα εξόδου από κράτος όμορο κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπόψη το δρομολόγιο του αιτούντος άσυλο καθώς και την ημερομηνία διέλευσης των συνόρων,

- τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα η είσοδος από εξωτερικά σύνορα,

- σφραγίδα εισόδου ή ανάλογη ένδειξη στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

8. Διαμονή άνω των πέντε μηνών στο έδαφος κράτους μέλους (άρθρο 10 παράγραφος 2)

Αποδεικτικά στοιχεία

- άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν κατά την εξέταση αίτησης τίτλου διαμονής,

- κλήσεις για εγκατάλειψη του εδάφους ή διαταγή απομάκρυνσης που έχουν εκδοθεί ανά διαστήματα 5 μηνών ή περισσότερο και δεν έχουν εκτελεστεί,

- αποσπάσματα μητρώων νοσοκομείων, φυλακών ή κέντρων κράτησης.

9. Έξοδος από το έδαφος κρατών μελών (άρθρο 16 παράγραφος 3)

Αποδεικτικά στοιχεία

- σφραγίδα εξόδου,

- αποσπάσματα μητρώων του τρίτου κράτους (απόδειξη διαμονής),

- τίτλος ταξιδίου βάσει του οποίου μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα η έξοδος ή η είσοδος από εξωτερικά σύνορα,

- μαρτυρίες/επιβεβαιώσεις από το κράτος μέλος από το οποίο ο αιτών άσυλο εγκατέλειψε το έδαφος των κρατών μελών,

- σφραγίδα τρίτου κράτους όμορου προς κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη το δρομολόγιο του αιτούντος άσυλο καθώς και την ημερομηνία διέλευσης των συνόρων.

II. Υποχρέωση επανεισδοχής ή εκ νέου ανάληψης από το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αιτήσεως ασύλου

1. Διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους διεξαγόμενη στο κράτος μέλος όπου υπεβλήθη η αίτηση ασύλου (άρθρο 4 παράγραφος 5)

Αποδεικτικά στοιχεία

- θετικό αποτέλεσμα από την Eurοdac μετά από αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος άσυλο με τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν ληφθεί δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού "Eurοdac",

- έντυπο συμπληρούμενο από τον αιτούντα άσυλο,

- πρακτικό καταρτιζόμενο από τις αρχές,

- δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν κατά την υποβολή αιτήσεως ασύλου,

- αποσπάσματα μητρώων και αντίστοιχων αρχείων,

- γραπτή έκθεση των αρχών που πιστοποιεί την υποβολή αιτήσεως.

2. Διαδικασία αιτήσεως ασύλου υπό εξέταση ή προγενέστερης [άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε)]

Αποδεικτικά στοιχεία

- θετικό αποτέλεσμα από την Eurοdac μετά από σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων του αιτούντος άσυλο με τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν ληφθεί δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού "Eurοdac",

- έντυπο συμπληρούμενο από τον αιτούντα άσυλο,

- πρακτικό καταρτιζόμενο από τις αρχές,

- δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν κατά την υποβολή της αιτήσεως ασύλου,

- αποσπάσματα μητρώων και αντίστοιχων αρχείων,

- γραπτή έκθεση των αρχών που πιστοποιεί την υποβολή αιτήσεως.

3. Έξοδος από το έδαφος των κρατών μελών (άρθρο 4 παράγραφος 5, άρθρο 16 παράγραφος 3)

Αποδεικτικά στοιχεία

- σφραγίδα εξόδου,

- αποσπάσματα μητρώων του τρίτου κράτους (απόδειξη διαμονής),

- σφραγίδα τρίτου κράτους όμορου προς κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη το δρομολόγιο του αιτούντος άσυλο καθώς και την ημερομηνία διέλευσης των συνόρων,

- έγγραφο των αρχών που πιστοποιεί την πραγματική απομάκρυνση του αλλοδαπού.

4. Απομάκρυνση από το έδαφος των κρατών μελών (άρθρο 16 παράγραφος 4)

Αποδεικτικά στοιχεία

- έγγραφο των αρχών που πιστοποιεί την πραγματική απομάκρυνση του αλλοδαπού,

- σφραγίδα εξόδου,

- επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με την απομάκρυνση από τρίτο κράτος.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ B ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

I. Διαδικασία προσδιορισμού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως ασύλου

1. Παρουσία ενός μέλους της οικογένειας (πατέρας, μητέρα, κηδεμόνας) του αιτούντος άσυλο μη συνοδευόμενου ανηλίκου (άρθρο 6)

Έμμεσες αποδείξεις(1)

- επαληθεύσιμες ενδείξεις του αιτούντος άσυλο,

- δηλώσεις των ενδιαφερομένων μελών της οικογένειας,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

2. Νόμιμη κατοικία μέλους οικογενείας που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας σε ένα κράτος μέλος (άρθρο 7)

Έμμεσες αποδείξεις

- επαληθεύσιμες ενδείξεις του αιτούντος άσυλο,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

3. Παρουσία συγγενούς που υπέβαλε αίτηση ασύλου επί της οποίας δεν εκδόθηκε ακόμη πρώτη απόφαση επί της ουσίας σε κράτος μέλος (άρθρο 8)

Έμμεσες αποδείξεις

- επαληθεύσιμες ενδείξεις του αιτούντος άσυλο,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

4. Ισχύοντες τίτλοι διαμονής (άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3) ή τίτλοι διαμονής που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συμπληρωθεί δύο έτη [και ημερομηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 9 παράγραφος 4)

Έμμεσες αποδείξεις

- εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από το κράτος μέλος που δεν χορήγησε τον τίτλο διαμονής,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ..

5. Ισχύουσες θεωρήσεις (άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3) και θεωρήσεις που από τη λήξη ισχύος τους δεν έχουν συμπληρωθεί έξι μήνες [και ημερομηνία έναρξης ισχύος] (άρθρο 9 παράγραφος 4)

Έμμεσες αποδείξεις

- εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

- μαρτυρίες/επιβεβαιώσεις πληροφοριών από το κράτος μέλος που δεν χορήγησε τη θεώρηση.

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ..

6. Νόμιμη είσοδος στην επικράτεια από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 11)

Έμμεσες αποδείξεις

- εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

- δακτυλικά αποτυπώματα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α,

- εισιτήρια ταξιδίου,

- αποδείξεις ξενοδοχείων,

- δελτίο εισόδου σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς των κρατών μελών,

- δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ.,

- δεδομένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες πρακτορείου ταξιδίων,

- άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις.

7. Παράνομη είσοδος στο έδαφος από εξωτερικά σύνορα (άρθρο 10 παράγραφος 1)

Έμμεσες αποδείξεις

- εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

- δακτυλικά αποτυπώματα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α,

- εισιτήρια ταξιδίου,

- αποδείξεις ξενοδοχείων,

- δελτίο εισόδου σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς των κρατών μελών,

- δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ.,

- δεδομένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες μεταφορέα λαθρομεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων,

- άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις.

8. Διαμονή άνω των πέντε μηνών στο έδαφος κράτους μέλους (άρθρο 10 παράγραφος 2)

Έμμεσες αποδείξεις

- εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από μη κυβερνητικό οργανισμό όπως π.χ. οργανισμό για τη στέγαση των απόρων,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

- δακτυλικά αποτυπώματα,

- εισιτήρια ταξιδίου,

- αποδείξεις ξενοδοχείων,

- δελτίο εισόδου σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς των κρατών μελών,

- δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ.,

- δεδομένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες μεταφορέα λαθρομεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων,

- άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις.

9. Έξοδος από το έδαφος κρατών μελών (άρθρο 16 παράγραφος 3)

Έμμεσες αποδείξεις

- εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος,

- σφραγίδα εξόδου εφόσον ο αιτών άσυλο εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ,

- δακτυλικά αποτυπώματα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α,

- εισιτήρια ταξιδίου,

- αποδείξεις ξενοδοχείων,

- δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ. σε τρίτο κράτος,

- δεδομένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες μεταφορέα λαθρομεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων,

- άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις.

II. Υποχρέωση επανεισδοχής ή εκ νέου ανάληψης του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αιτήσεως ασύλου

1. Διαδικασία προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους μέλους διεξαγόμενη στο κράτος μέλος όπου υπεβλήθη η αίτηση ασύλου (άρθρο 4 παράγραφος 5)

Έμμεσες αποδείξεις

- εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος.

2. Διαδικασία αιτήσεως ασύλου υπό εξέταση ή προγενέστερης [(άρθρο 16 παράγραφος 1, στοιχεία γ), δ) και ε)].

Έμμεσες αποδείξεις

- επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος.

3. Έξοδος από το έδαφος των κρατών μελών (άρθρο 4 παράγραφος 5, άρθρο 16 παράγραφος 3)

Έμμεσες αποδείξεις

- εμπεριστατωμένες και επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος,

- σφραγίδα εξόδου όταν ο αιτών άσυλο έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

- δακτυλικά αποτυπώματα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α,

- εισιτήρια ταξιδίου,

- αποδείξεις ξενοδοχείων,

- δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κλπ. σε κράτος μέλος,

- δεδομένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες μεταφορέα λαθρομεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων,

- άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις.

4. Απομάκρυνση από το έδαφος των κρατών μελών (άρθρο 16 παράγραφος 4)

Έμμεσες αποδείξεις

- επαληθεύσιμες δηλώσεις του αιτούντος άσυλο,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από διεθνή οργανισμό όπως π.χ. την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,

- σφραγίδα εξόδου όταν ο αιτών άσυλο έχει εγκαταλείψει το έδαφος των κρατών μελών για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών,

- μαρτυρίες/επιβεβαίωση των πληροφοριών από συγγενείς, συνταξιδιώτες κ.λπ.,

- δακτυλικά αποτυπώματα, εκτός εάν οι αρχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα δακτυλικά αποτυπώματα κατά τη διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή, αυτά αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία κατά την έννοια του καταλόγου Α,

- εισιτήρια ταξιδίου,

- αποδείξεις ξενοδοχείων,

- δελτίο επίσκεψης σε γιατρό, οδοντίατρο κ.λπ.,

- δεδομένα που πιστοποιούν ότι ο αιτών άσυλο χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες μεταφορέα λαθρομεταναστών ή πρακτορείου ταξιδίων,

- άλλες παρεμφερείς έμμεσες αποδείξεις.

(1) Οι έμμεσες αυτές αποδείξεις ακολουθούνται πάντοτε από αποδεικτικά μέσα κατά την έννοια του καταλόγου Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

>PIC FILE= "L_2003222EL.002002.TIF">

>PIC FILE= "L_2003222EL.002101.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

>PIC FILE= "L_2003222EL.002202.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

>PIC FILE= "L_2003222EL.002302.TIF">

Top