EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1216

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2003 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2003, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το δείκτη κόστους εργασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 169, 8.7.2003, p. 37–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 190 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 190 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 124 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1216/oj

32003R1216

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2003 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2003, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το δείκτη κόστους εργασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 169 της 08/07/2003 σ. 0037 - 0043


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2003 της Επιτροπής

της 7ης Ιουλίου 2003

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το δείκτη κόστους εργασίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με το δείκτη κόστους εργασίας(1), και ιδίως το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η εποχική διόρθωση και η διόρθωση ως προς τις εργάσιμες ημέρες του δείκτη κόστους εργασίας αποτελούν σημαντικά στοιχεία της κατάρτισης του δείκτη. Οι διορθωμένες σειρές καθιστούν εφικτή τη σύγκριση των αποτελεσμάτων και την ερμηνεία του δείκτη με κατανοητό τρόπο.

(2) Τα προκαθορισμένα μορφότυπα διαβίβασης ελαχιστοποιούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαβίβαση δεδομένων και, από κοινού με τις τυποποιημένες εκθέσεις ποιότητας, βελτιώνουν την ερμηνεία και τη γρήγορη χρησιμοποίηση του δείκτη κόστους εργασίας.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003, μπορούν να χορηγηθούν ορισμένες παρεκκλίσεις από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2003,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Διαδικασίες διαβίβασης και διόρθωσης

1. Οι δείκτες και τα μεταδεδομένα που διαβιβάζονται πρέπει να αποστέλλονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή (Eurostat) σε ηλεκτρονική μορφή. Η διαβίβαση γίνεται σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων που εγκρίνονται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος. Η Eurostat προσφέρει λεπτομερή τεκμηρίωση σχετικά με τα εγκεκριμένα πρότυπα, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή τους.

2. Οι δείκτες και τα μεταδεδομένα που διαβιβάζονται καταρτίζονται κατά τρόπον ώστε να επιτρέπουν τη διεξοδική ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την αποτελεσματική εφαρμογή από την Επιτροπή (Eurostat) των διαδικασιών εποχικής διόρθωσης για τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Oι σειρές δεικτών παραδίδονται με τις ακόλουθες μορφές:

α) χωρίς διόρθωση·

β) διορθωμένες ως προς τις εργάσιμες ημέρες· και

γ) διορθωμένες εποχικά και ως προς τις εργάσιμες ημέρες.

Άρθρο 2

Ποιότητα

1. Τα κριτήρια ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) καταλληλότητα·

β) ακρίβεια·

γ) έγκαιρη και ακριβής παρουσίαση·

δ) εύκολη πρόσβαση και σαφήνεια·

ε) συγκρισιμότητα·

στ) συνοχή και

ζ) πληρότητα.

Οι εθνικές αρχές εξασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες και είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικά.

2. Οι εκθέσεις ποιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 διαβιβάζονται στην Επιτροπή το αργότερο έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους και αφορούν δεδομένα που λήγουν το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η πρώτη έκθεση ποιότητας διαβιβάζεται το αργότερο έως την 31η Αυγούστου 2004.

3. Το περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων ποιότητας για το δείκτη κόστους εργασίας περιγράφεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Περίοδοι διαβίβασης

Λεπτομέρειες όσον αφορά τις περιόδους διαβίβασης που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Μελέτες σκοπιμότητας

Λεπτομέρειες όσον αφορά τις μελέτες σκοπιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 αναφέρονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Αλυσοποίηση του δείκτη

Ο τύπος αλυσωτού δείκτη Laspeyres, που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του δείκτη κόστους εργασίας για συνδυασμούς τίτλων της NACE αναθ. 1 που αναφέρονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003, περιγράφεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Παρεκκλίσεις

Οι παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2, που γίνονται δεκτές σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003, αναφέρονται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Θέση σε ισχύ

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2003.

Για την Επιτροπή

Pedro Solbes Mira

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 69 της 13.3.2003, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οι ετήσιες εκθέσεις ποιότητας για το δείκτη κόστους εργασίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Απόδειξη της καταλληλότητας σε σχέση με τις ανάγκες των χρηστών:

- Περίληψη που περιλαμβάνει περιγραφή των χρηστών, προέλευση και ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών και καταλληλότητα των στατιστικών δεδομένων για τους χρήστες.

β) Απόδειξη της ακρίβειας (πληροφορίες κατανεμημένες σύμφωνα με τους τίτλους της NACE αναθ. 1):

- Ιστορικό αναθεώρησης: πίνακας που παρουσιάζει τις αναθεωρήσεις στους δημοσιευμένους ετήσιους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης για το σύνολο του κόστους εργασίας με χρήση των μη διορθωμένων σειρών, για τα τελευταία δώδεκα τρίμηνα· περίληψη της αιτιολόγησης των αναθεωρήσεων.

- Κάλυψη: πίνακας που δείχνει το ποσοστό των εργαζομένων που αντιπροσωπεύονται στο(-α) δείγμα(-τα)/μητρώο(-α) με βάση τον αριθμό των εργαζομένων σύμφωνα με το ESA 95· εάν τα στοιχεία του κόστους εργασίας συλλέγονται από διαφορετικές πηγές, πίνακας κατανεμημένος ανά στοιχεία του κόστους εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003.

- Συχνότητα: πίνακας που παρουσιάζει τη συχνότητα συλλογής/ενημέρωσης των διαφόρων πληροφοριών των στοιχείων του κόστους.

- Υπολογισμός: περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό/προτυποποίηση των ελλειπουσών πληροφοριών (ομάδες εργαζομένων, επιχειρήσεις, οικονομικές δραστηριότητες και στοιχεία του κόστους που λείπουν)· αξιολόγηση, με όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά στοιχεία, του αντίκτυπου των τελικών στοιχείων των ελλειπουσών πληροφοριών (ομάδες εργαζομένων, επιχειρήσεις, οικονομικές δραστηριότητες και στοιχεία του κόστους).

- Ώρες εργασίας: περιγραφή των μεθόδων συγκέντρωσης των ωρών εργασίας· περιγραφή του μέτρου υποκατάστασης των ωρών εργασίας και αξιολόγηση, με όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά στοιχεία, του αντίκτυπου του μέτρου υποκατάστασης στα τελικά στοιχεία.

- Διοικητικά δεδομένα: όπου χρησιμοποιούνται διοικητικά δεδομένα, σχόλια όσον αφορά την αντιστοιχία και τις διαφορές μεταξύ των διοικητικών εννοιών και των θεωρητικών στατιστικών εννοιών.

γ) Έγκαιρη και ακριβής παρουσίαση:

- Πίνακας που δείχνει τις καθυστερήσεις σε ημέρες για τη διαβίβαση δεδομένων για τα τελευταία δώδεκα τρίμηνα που καλύπτονται από την έκθεση και την αντιστοιχία μεταξύ της προβλεφθείσας και της πραγματικής ημερομηνίας διαβίβασης.

δ) Εύκολη πρόσβαση και σαφήνεια:

- Περιγραφή των μέτρων δημοσίευσης των δεδομένων και των μεταδεδομένων στα κράτη μέλη.

ε) Συγκρισιμότητα:

- Περιγραφή διαφορών εννοιών και μεθόδων σε κάθε ζεύγος συνεχόμενων τριμήνων από το τρίμηνο 1 του 1996 και μετά. Επιπροσθέτως, περιγραφή των διαφορών και αξιολόγηση, με όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά στοιχεία, του αποτελέσματος της μεταβολής στους υπολογισμούς. Πρέπει επίσης να προσδιορίζονται οι διαφορές όσον αφορά την συγκρισιμότητα μεταξύ των τίτλων της NACE αναθ. 1.

στ) Συνοχή:

- Γραφική παράσταση και πίνακας που δείχνουν τον ετήσιο μη διορθωμένο ρυθμό μεγέθυνσης του δείκτη του συνολικού κόστους εργασίας (τίτλοι NACE αναθ. 1) και της αμοιβής των εργαζομένων ανά ώρα εργασίας ESA 95 (κατανομή A6) με εξηγήσεις για τις διαφορές στους ρυθμούς μεγέθυνσης για τα τελευταία δώδεκα τρίμηνα.

ζ) Πληρότητα:

- Έκθεση προόδου για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 μαζί με λεπτομερές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής· περίληψη των υπόλοιπων αποκλίσεων από έννοιες της ΕΕ.

Η πρώτη έκθεση ποιότητας που πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2004 περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα στοιχεία για τα αναδρομικά δεδομένα:

- Περιγραφή των πηγών που χρησιμοποιούνται για τα αναδρομικά δεδομένα και της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται.

- Περιγραφή της αντιστοιχίας μεταξύ της κάλυψης (οικονομικές δραστηριότητες, εργαζόμενοι, στοιχεία κόστους) των αναδρομικών δεδομένων και της κάλυψης των τρεχόντων δεδομένων.

- Περιγραφή της συγκρισιμότητας των αναδρομικών και των τρεχόντων δεδομένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

1. Η μελέτη σκοπιμότητας εξετάζει με ποιον τρόπο μπορούν να παραχθούν οι τριμηνιαίοι δείκτες κόστους εργασίας για τους τίτλους Λ, Μ, Ν και Ξ της NACE

Η μελέτη σκοπιμότητας που καταρτίζουν τα κράτη μέλη καλύπτει συγκεκριμένα:

Το ιστορικό

Τη συμβολή που έχει καθεμία από αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες στην εθνική οικονομία, εκφρασμένη σε όρους κόστους εργασίας ή άλλου κατάλληλου μέσου.

Περιγραφή των ομοιοτήτων και των διαφορών στις δομές και στην ανάπτυξη του κόστους εργασίας για τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες σε σύγκριση με τις δομές και την ανάπτυξη του κόστους στο πλαίσιο των τίτλων Γ έως Κ της NACE.

Τις επιλογές

Αξιολόγηση των πρακτικών άλλων κρατών μελών, στις περιπτώσεις που ήδη διατίθενται τα δεδομένα για αυτούς τους τίτλους NACE.

Αξιολόγηση των διαφόρων επιλογών για την κατάρτιση των δεικτών κόστους εργασίας για τους τίτλους Λ, Μ, Ν και Ξ της NACE, που θα επιτρέψουν τη διαβίβαση δεδομένων για το πρώτο τρίμηνο του 2007. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πιθανές πηγές δεδομένων:

α) χρησιμοποίηση συλλογών δεδομένων που ήδη υπάρχουν·

β) διοικητικές πηγές·

γ) διαδικασίες στατιστικού υπολογισμού·

δ) νέες συλλογές δεδομένων.

Για κάθε επιλογή που εξετάζεται, η αξιολόγηση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των σχετικών τεχνικών και νομικών ζητημάτων, το προβλεπόμενο κόστος εκκίνησης και εκτέλεσης για την εθνική στατιστική υπηρεσία, εκτίμηση οποιουδήποτε πρόσθετου κόστους επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, την επιδιωκόμενη στατιστική ποιότητα των αποτελεσμάτων, τυχόν κινδύνους ή αβεβαιότητες, καθώς και πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα.

Τη σύσταση

Με βάση την αξιολόγηση των διαφόρων επιλογών, προτείνεται σύσταση σχετικά με την καταλληλότερη προσέγγιση.

Την εφαρμογή

Λεπτομέρειες του προτεινόμενου σχεδίου εφαρμογής, που περιλαμβάνουν την ημερομηνία εκκίνησης και τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης συγκεκριμένων σταδίων εφαρμογής της σύστασης.

Κράτη μέλη που καταρτίζουν μελέτες σκοπιμότητας

Τα ακόλουθα κράτη μέλη καταρτίζουν μελέτες σκοπιμότητας προκειμένου να εξετάσουν με ποιον τρόπο μπορούν να παραχθούν οι τριμηνιαίοι δείκτες του κόστους εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003 για τους τίτλους Λ, Μ, Ν και Ξ της NACE αναθ. 1:

- Δανία

- Γερμανία

- Ελλάδα

- Ισπανία

- Γαλλία

- Ιταλία

- Αυστρία

- Σουηδία

2. Η μελέτη σκοπιμότητας εξετάζει με ποιον τρόπο μπορεί να παραχθεί ο δείκτης για τον υπολογισμό του κόστους εργασίας χωρίς τα επιμίσθια

Η μελέτη σκοπιμότητας που καταρίζουν τα κράτη μέλη καλύπτει συγκεκριμένα:

Το ιστορικό

Τη συμβολή των επιμισθίων στο συνολικό εθνικό κόστος εργασίας με περιγραφή των χαρακτηριστικών των πληρωμών επιμισθίων στην εθνική οικονομία.

Τις επιλογές

Αξιολόγηση των πρακτικών άλλων κρατών μελών, στις περιπτώσεις όπου ήδη διατίθενται δεδομένα για τον υπολογισμό του δείκτη συνολικού κόστους εργασίας χωρίς τα επιμίσθια.

Αξιολόγηση των διαφόρων επιλογών για τη διαμόρφωση του δείκτη του συνολικού κόστους εργασίας χωρίς τα επιμίσθια, που θα επιτρέψουν τη διαβίβαση δεδομένων για το πρώτο τρίμηνο του 2007. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πιθανές πηγές δεδομένων:

α) χρησιμοποίηση συλλογών δεδομένων που ήδη υπάρχουν·

β) διοικητικές πηγές·

γ) διαδικασίες στατιστικού υπολογισμού·

δ) νέες συλλογές δεδομένων.

Για κάθε επιλογή που εξετάζεται, η αξιολόγηση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των σχετικών τεχνικών και νομικών ζητημάτων, το προβλεπόμενο κόστος εκκίνησης και εκτέλεσης για την εθνική στατιστική υπηρεσία, εκτίμηση οποιουδήποτε πρόσθετου κόστους επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, την επιδιωκόμενη στατιστική ποιότητα των αποτελεσμάτων, τυχόν κινδύνους ή αβεβαιότητες, καθώς και πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα.

Τη σύσταση

Με βάση την αξιολόγηση των διαφόρων επιλογών, προτείνεται σύσταση σχετικά με την καταλληλότερη προσέγγιση.

Την εφαρμογή

Λεπτομέρειες του προτεινόμενου σχεδίου εφαρμογής, που περιλαμβάνουν την ημερομηνία εκκίνησης και τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης συγκεκριμένων σταδίων εφαρμογής της σύστασης.

Κράτη μέλη που καταρτίζουν μελέτες σκοπιμότητας

Τα ακόλουθα κράτη μέλη καταρτίζουν μελέτες σκοπιμότητας για να εξετάσουν με ποιον τρόπο μπορεί να παραχθεί ο δείκτης για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους εργασίας χωρίς τα επιμίσθια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2003.

- Γερμανία

- Ελλάδα

- Γαλλία

- Ιταλία

- Αυστρία

- Πορτογαλία

- Φινλανδία

- Σουηδία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ο τύπος αλυσωτού δείκτη Laspeyres που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του δείκτη κόστους εργασίας (LCI) για συνδυασμούς των τίτλων NACE αναθ. 1:

1. Ορισμοί:

witj= εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας των εργαζομένων στον τίτλο i της NACE αναθ. 1 το τρίμηνο t το έτος j

ωik= εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας των εργαζομένων στον τίτλο i της NACE αναθ. 1 το έτος k

hik= ώρες εργασίας των εργαζομένων στον τίτλο i της NACE αναθ. 1 το έτος k

Wik= ωik * hik = κόστος εργασίας των εργαζομένων στον τίτλο i της NACE αναθ. 1 το έτος k.

2. Ο βασικός τύπος Laspeyres που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του δείκτη κόστους εργασίας για το τρίμηνο t το έτος j, με έτος βάσης k ορίζεται ως:

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ>

1 <= t <= 4.

3. Οι συντελεστές στάθμισης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη ορίζονται ως:

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ>

όπου Wik, i και k ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος.

4. Ο ετήσιος σύνδεσμος για το έτος l με το έτος l+1, όπου 0 <= l < l+1 < j ορίζεται από τον τύπο:

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ>

5. Ο τύπος αλυσωτού δείκτη Laspeyres για το τρίμηνο t το έτος j με έτος αναφοράς k=0 και m το διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία και την εφαρμογή των αναγκαίων ετήσιων συντελεστών στάθμισης, όπου 1 <= m <= 2, ορίζεται από τον τύπο:

LCItj(0) = 100. (L0,1). (L1,2)..... (Lj-m-1,j-m ). LCItj(j-m).

6. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το έτος 2000, όπου ο ετήσιος δείκτης κόστους εργασίας ισούται με 100.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Παρεκκλίσεις

Δανία, Γερμανία, Γαλλία και Σουηδία: οι σειρές δεικτών παραδίδονται μόνο β) διορθωμένες ως προς τις εργάσιμες ημέρες και γ) διορθωμένες εποχικά και ως προς τις εργάσιμες ημέρες. Οι μέθοδοι διόρθωσης με βάση την εποχική διακύμανση και τις εργάσιμες ημέρες τεκμηριώνονται πλήρως και κοινοποιούνται στην Επιτροπή (Eurostat).

Top