Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1104

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 όσον αφορά τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών ορισμένων σιτηρών

OJ L 158, 27.6.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 157 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1104/oj

32003R1104

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 όσον αφορά τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών ορισμένων σιτηρών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 158 της 27/06/2003 σ. 0001 - 0002


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 του Συμβουλίου

της 26ης Μαΐου 2003

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 όσον αφορά τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών ορισμένων σιτηρών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(3) προβλέπει, για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών, την εφαρμογή ενός συμπληρωματικού μηχανισμού και μηχανισμού παρέκκλισης για ορισμένα βασικά σιτηρά.

(2) Ο εν λόγω μηχανισμός παρέκκλισης καταργήθηκε για το σιτάρι μέσης και χαμηλής ποιότητας, καθώς και για το κριθάρι, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά στο πλαίσιο του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ, η οποία εγκρίθηκε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2003/253/ΕΚ(4) και 2003/254/ΕΚ(5), οι οποίες αφορούν, αντιστοίχως, τη σύναψη συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου.

(3) Θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ο εισαγωγικός δασμός για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1001 10 00, ΣΟ 1001 90 91, ex 1001 90 99 (μαλακό σιτάρι υψηλής ποιότητας), 1002, ex 1005, με εξαίρεση το υβρίδιο για σπορά, και ex 1007, με εξαίρεση το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά, είναι ίσος με την τιμή παρέμβασης που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή και προσαυξάνεται κατά 55 %, μείον την τιμή εισαγωγής cif που εφαρμόζεται για την εν λόγω αποστολή. Ωστόσο, ο δασμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συντελεστή των δασμών του κοινού δασμολογίου.

3. Για τον υπολογισμό της επιβάρυνσης κατά την εισαγωγή που αναφέρεται στην παράγραφο 2, διαπιστώνονται, για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif.

Οι αντιπροσωπευτικές αυτές τιμές εισαγωγής cif καθορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23.

Οι λεπτομέρειες αυτές αφορούν ιδίως:

α) τα ελάχιστα χαρακτηριστικά για το μαλακό σιτάρι υψηλής ποιότητας·

β) τις τιμές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη·

γ) τη δυνατότητα, εφόσον ενδείκνυται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να παρέχεται στους επιχειρηματίες η δυνατότητα να γνωρίζουν, πριν από την άφιξη των ποσοτήτων που αποστέλλονται, την επιβάρυνση που πρόκειται να επιβληθεί."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. Δρυς

(1) Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 8 Απριλίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1).

(4) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 36.

(5) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 40.

Top