EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0863

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2003 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2003, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1939/2001, (ΕΚ) αριθ. 1940/2001 και (ΕΚ) αριθ. 346/2003 σχετικά με την έναρξη διαρκών δημοπρασιών για την επαναπώληση, στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας, ρυζιού που κατέχεται από τον ελληνικό, τον ιταλικό και το γαλλικό οργανισμό παρέμβασης, για να χρησιμοποιηθεί στις ζωοτροφές

OJ L 124, 20.5.2003, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/863/oj

32003R0863

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2003 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2003, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1939/2001, (ΕΚ) αριθ. 1940/2001 και (ΕΚ) αριθ. 346/2003 σχετικά με την έναρξη διαρκών δημοπρασιών για την επαναπώληση, στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας, ρυζιού που κατέχεται από τον ελληνικό, τον ιταλικό και το γαλλικό οργανισμό παρέμβασης, για να χρησιμοποιηθεί στις ζωοτροφές

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 της 20/05/2003 σ. 0011 - 0011


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2003 της Επιτροπής

της 19ης Μαΐου 2003

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1939/2001, (ΕΚ) αριθ. 1940/2001 και (ΕΚ) αριθ. 346/2003 σχετικά με την έναρξη διαρκών δημοπρασιών για την επαναπώληση, στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας, ρυζιού που κατέχεται από τον ελληνικό, τον ιταλικό και το γαλλικό οργανισμό παρέμβασης, για να χρησιμοποιηθεί στις ζωοτροφές

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 8 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕOK) αριθ. 75/91 της Επιτροπής(3) καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους πώλησης του ρυζιού paddy που ευρίσκεται στην κατοχή των οργανισμών παρέμβασης.

(2) Οι δημοπρασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1939/2001 της Επιτροπής(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 357/2003(5), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1940/2001(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 357/2003 της Επιτροπής, και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 346/2003 της Επιτροπής(7) δεν οδήγησαν στην πλήρη διάθεση των ποσοτήτων που τέθηκαν σε πώληση. Πρέπει συνεπώς να ανοίξουν νέες δημοπρασίες.

(3) Για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εμπορευομένων, πρέπει να ανοίξουν νέες δημοπρασίες μετά την ημερομηνία κλεισίματος των προηγουμένων δημοπρασιών.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1939/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1940/2001 τροποποιούνται ως εξής:

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η ημερομηνία "17 Οκτωβρίου 2001" αντικαθίσταται από την ημερομηνία "4 Ιουνίου 2003".

Στο άρθρο 5, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών για την τελευταία μερική δημοπρασία λήγει στις 30 Ιουλίου 2003, στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών)."

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 346/2003 τροποποιείται ως εξής:

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η ημερομηνία "5 Μαρτίου 2003" αντικαθίσταται από την ημερομηνία "4 Ιουνίου 2003".

Στο άρθρο 5, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών για την τελευταία μερική δημοπρασία λήγει στις 30 Ιουλίου 2003, στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών)."

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 22 Μαΐου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.

(2) ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.

(3) ΕΕ L 9 της 12.1.1991, σ. 15.

(4) ΕΕ L 263 της 3.10.2001, σ. 15.

(5) ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 6.

(6) ΕΕ L 263 της 3.10.2001, σ. 19.

(7) ΕΕ L 50 της 25.2.2003, σ. 15.

Top