EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0206

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 206/2003 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2003, για χορήγηση σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια

ΕΕ L 28 της 4.2.2003, p. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/206/oj

32003R0206

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 206/2003 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2003, για χορήγηση σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 028 της 04/02/2003 σ. 0019 - 0023


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 206/2003 της Επιτροπής

της 3ης Φεβρουαρίου 2003

για χορήγηση σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1996, σχετικά με την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την επισιτιστική βοήθεια(1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1726/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο προαναφερθείς κανονισμός καταρτίζει τον κατάλογο των χωρών και των οργανισμών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά με τη μεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας μετά το στάδιο fob.

(2) Μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σιτηρά σε ορισμένους δικαιούχους.

(3) Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που χορηγούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συμβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια(3). Είναι αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσμίες και οι όροι χορήγησης καθώς και να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πραγματοποιείται, με βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια, συγκέντρωση σιτηρών στην Κοινότητα, προκειμένου να τα προμηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα.

Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρμοζομένων γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος ή επιφύλαξη που περιλαμβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται ως μη εγγεγραμμένοι.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 10.

(3) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις:

ΠΑΡΤΙΔΑ Α

1. Δράση υπ' αριθ.: 58/02

2. Δικαιούχος(2): World Food Programme (WFP), via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma· τηλ.: (39-06) 6513 2988· φαξ: 6513 2844/3· τέλεξ: 626675 WFP I

3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο

4. Χώρα προορισμού: Λιβερία

5. Προϊόν προς κινητοποίηση: σιμιγδάλι αραβοσίτου

6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 5500

7. Αριθμός παρτίδων: 1

8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος(3)(5): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Α.14]

9. Συσκευασία(7): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [2.2 Α.1.δ, 2.δ + Β.1]

10. Επισήμανση και σήμανση(6): Βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [II.Β.3]

- Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση: αγγλική

- Συμπληρωματικές μνείες: -

11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά

12. Προβλεπόμενο στάδιο παράδοσης(8): Παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης - εκφορτωμένο

13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: Παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης - fob φορτίο επιμελώς στοιβαγμένο

14. α) λιμένας φόρτωσης: -

β) διεύθυνση φόρτωσης: -:

15. Λιμένας εκφόρτωσης: Manrovia

16. Τόπος προορισμού: -

- λιμένας ή αποθήκη διαμετακόμισης: -

- διαδρομή χερσαίας μεταφοράς: -

17. Χρονικό διάστημα ή προθεσμία παράδοσης στο προβλεπόμενο στάδιο: - 1η προθεσμία: 20.4.2003

- 2η προθεσμία: 4.5.2003

18. Χρονικό διάστημα ή προθεσμία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο: - 1η προθεσμία: 17-30.3.2003

- 2η προθεσμία: 31.3 - 13.4.2003

19. Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών): - 1η προθεσμία: 18.2.2003

- 2η προθεσμία: 4.3.2003

20. Ποσό της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό: 5 EUR ανά τόνο

21. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau L 130 7/46, B - 1049 Bruxelles· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή(4): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 29.1.2003, όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2307/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 100)

ΠΑΡΤΙΔΑ Β

1. Δράση υπ' αριθ.: 60/02

2. Δικαιούχος(2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma· τηλ.: (39-06) 65 13 2988· φαξ: 65 13 2844/3· τέλεξ: 626675 WFP I

3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθοριστεί από το δικαιούχο

4. Χώρα προορισμού: Βόρεια Κορέα

5. Προϊόν προς κινητοποίηση: μαλακός σίτος

6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 12000

7. Αριθμός παρτίδων: 1

8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος(3)(5): Βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Α.1]

9. Συσκευασία(7): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [1.0 Α.1.γ 2.γ + B.3]

10. Επισήμανση και σήμανση(6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [II.Α.3]

- Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση: αγγλική

- Συμπληρωματικές μνείες: -

11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά

12. Προβλεπόμενο στάδιο παράδοσης(8): παράδοση στο λιμάνι εκφόρτωσης - εκφορτωμένο

13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης - fob φορτίο επιμελώς στοιβαγμένο

14. α) λιμένας φόρτωσης: -

β) διεύθυνση φόρτωσης: -:

15. Λιμένας εκφόρτωσης: Nampo

16. Τόπος προορισμού: -

- λιμένας ή αποθήκη διαμετακόμισης: -

- διαδρομή χερσαίας μεταφοράς: -

17. Χρονικό διάστημα ή προθεσμία παράδοσης στο προβλεπόμενο στάδιο: - 1η προθεσμία: 4.5.2003

- 2η προθεσμία: 18.5.2003

18. Χρονικό διάστημα ή προθεσμία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο: - 1η προθεσμία: 3 - 16.3.2003

- 2η προθεσμία: 17-30.3.2002

19. Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών): - 1η προθεσμία: 18.2.2003

- 2η προθεσμία: 4.3.2003

20. Ποσό της εγγύησης στο διαγωνισμό: 5 EUR ανά τόνο

21. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L130 7/46, B - 1049 Bruxelles· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή(4): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 29.1.2003, όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2307/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 100)

ΠΑΡΤΙΔΑ Γ

1. Δράσεις υπ' αριθ.: 59/02

2. Δικαιούχος(2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma· τηλ.: (39-06) 65 13 2988· φαξ: 65 13 2844/3· τέλεξ: 626675 WFP I

3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθοριστεί από το δικαιούχο

4. Χώρα προορισμού: Ισραήλ

5. Προϊόν προς κινητοποίηση: άλευρο μαλακού σίτου

6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 3000

7. Αριθμός παρτίδων: μία σε 3 μέρη (Γ1: 1000 τόνοι· Γ2: 1000 τόνοι)· Γ3: 1000 τόνοι)

8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος(3)(5): Βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Α.10]

9. Συσκευασία(7): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [2.2 Α.1.δ, 2.δ + B.4]

10. Επισήμανση και σήμανση(6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [II.Α.3]

- Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση: αγγλική

- Συμπληρωματικές μνείες: -

11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά

12. Προβλεπόμενο στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης

13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: -

14. α) λιμένας φόρτωσης: -

β) διεύθυνση φόρτωσης: -:

15. Λιμένας εκφόρτωσης: -

16. Τόπος προορισμού: -

- λιμένας ή αποθήκη διαμετακόμισης: -

- διαδρομή χερσαίας μεταφοράς: -

17. Χρονικό διάστημα ή προθεσμία παράδοσης στο προβλεπόμενο στάδιο: - 1η προθεσμία: Γ1: 10-30.3.2003· Γ2: 24.3-13.4.2003· Γ3: 7-27.4.2003

- 2η προθεσμία: Γ1: 24.3-13.4.2003· Γ2: 7-27.4.2003· Γ3: 21.4-11.5.2003

18. Χρονικό διάστημα ή προθεσμία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο: - 1η προθεσμία: -

- 2η προθεσμία: -

19. Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών): - 1η προθεσμία: 18.2.2003

- 2η προθεσμία: 4.3.2003

20. Ποσό της εγγύησης στο διαγωνισμό: 5 EUR ανά τόνο

21. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L130 7/46, B - 1049 Bruxelles· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή(4): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 29.1.2003, όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2307/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 100)

Για να μπορέσει η Επιτροπή να χορηγήσει τη σύμβαση προμήθειας είναι απαραίτητες ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον ενδιαφερόμενο προσφέροντα (ιδίως ο τραπεζικός λογαριασμός που θα πιστωθεί). Οι πληφορορίες αυτές περιλαμβάνονται σε έντυπο που είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://europa.eu.int/comm/budget/ execution/ftiers_fr.htm

Σε περίπτωση έλλειψης των εν λόγω πληροφοριών, ο προσφέρων που έχει ορισθεί προμηθευτής δεν μπορεί να επικαλεσθεί την προθεσμία για την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.

Οι προσφέροντες καλούνται, επομένως, να υποβάλουν τις προσφορές τους μαζί με το εν λόγω έντυπο, αφού το συμπληρώσουν δεόντως.

(1) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].

(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή με το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο, για να καθορισθούν τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την αποστολή.

(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά με τη ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και ιώδιο 131.

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2298/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 308 της 27.11.2001, σ. 16) εφαρμόζεται όσον αφορά την επιστροφή κατά την εξαγωγή. Η ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισμού είναι εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος παραρτήματος.

(5) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:

- φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό.

(6) Κατά παρέκκλιση από την ΕΕ C 114 της 29.4.1991, το κείμενο του σημείου ΙΙ.Α.3.γ) ή του σημείου ΙΙ.Β.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "τη μνεία 'Ευρωπαϊκή Κοινότητα'".

(7) Σε περίπτωση ενδεχόμενης επανασυσκευασίας σε σάκους ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει 2 % των κενών σάκων της ίδιας ποιότητας με αυτούς που περιέχουν το εμπόρευμα με την επιγραφή που ακολουθείται από ένα "R" κεφαλαίο.

Παρτίδα Γ: Η αποστολή των εμπορευμάτων πρέπει να γίνει σε εμπορευματοκιβώτια των 20 ποδών που δεν περιέχουν περισσότερο από 18 τόνους το καθένα.

(8) Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 14 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2519/97, τα ναυλωμένα σκάφη δεν θα εμφανίζονται σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις πλέον πρόσφατους τριμηνιαίους πίνακες σκαφών, των οποίων έχει απαγορευθεί ο απόπλους, που δημοσιεύονται από το Μνημόνιο Συνεννόησης για τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος του Λιμένα [οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 127 της 7.7.1995, σ. 1)].

Top