Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0150

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 150/2003 του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με την αναστολή δασμών που επιβάλλονται στις εισαγωγές ορισμένων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού

OJ L 25, 30.1.2003, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 71 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 71 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 190 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/150/oj

32003R0150

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 150/2003 του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με την αναστολή δασμών που επιβάλλονται στις εισαγωγές ορισμένων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 025 της 30/01/2003 σ. 0001 - 0006


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 150/2003 του Συμβουλίου

της 21ης Ιανουαρίου 2003

σχετικά με την αναστολή δασμών που επιβάλλονται στις εισαγωγές ορισμένων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 26,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Κοινότητα βασίζεται σε μια τελωνειακή ένωση η οποία απαιτεί τη συνεπή εφαρμογή ενός κοινού δασμολογίου στις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες σε όλα τα κράτη μέλη, εκτός αν συγκεκριμένα κοινοτικά μέτρα ορίζουν άλλως.

(2) Είναι προς όφελος της Κοινότητας στο σύνολό της να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα προμήθειας για τις ένοπλες δυνάμεις τους, των πλέον τεχνολογικώς συγχρόνων και κατάλληλων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Λόγω της ταχύτητας των τεχνολογικών εξελίξεων στον εν λόγω βιομηχανικό τομέα σε παγκόσμια κλίμακα, η προμήθεια όπλων και στρατιωτικών εξοπλισμών από παραγωγούς ή άλλους προμηθευτές, που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, έχει καταστεί κοινή πρακτική των αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την εθνική άμυνα. Δεδομένου ότι το συμφέρον της ασφάλειας των κρατών μελών συμπίπτει με τα συμφέροντα της Κοινότητας, μερικά όπλα και εξοπλισμός μπορούν να εισάγονται με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς.

(3) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεπής εφαρμογή της εν λόγω αναστολής δασμών, είναι σκόπιμο να καταρτισθεί κοινός πίνακας όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού που είναι επιλέξιμα για την αναστολή δασμών. Ενδείκνυται επίσης, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των εν λόγω προϊόντων, τα μέρη, εξαρτήματα, δομικά στοιχεία ή συγκροτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να προσαρμοσθούν στα εμπορεύματα του καταλόγου, ή προορίζονται για την επισκευή, ανακαίνιση ή συντήρηση των εμπορευμάτων αυτών, όπως και τα εμπορεύματα που προορίζονται για την εκπαίδευση ή τη δοκιμή των εμπορευμάτων που περιέχονται στον εν λόγω κατάλογο, να μπορούν να εισάγονται χωρίς να καταβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί. Οι εισαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, υπόκεινται στους κατάλληλους δασμούς που προβλέπει το κοινό δασμολόγιο.

(4) Λόγω των διαφορετικών οργανωτικών διαρθρώσεων των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, απαιτείται, για τελωνειακούς και μόνο σκοπούς, να ορίζεται η τελική χρήση των εισαγομένου υλικού σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(2) και των κανονισμών εφαρμογής του (εφεξής "τελωνειακός κώδικας"). Προκειμένου να περιορισθεί ο διοικητικός φόρτος για τις ενδιαφερόμενες αρχές, ενδείκνυται να προβλεφθεί χρονικό όριο για την τελωνειακή επίβλεψη που αφορά την τελική χρήση.

(5) Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προστασία του στρατιωτικού απορρήτου των κρατών μελών, είναι ανάγκη να καταρτισθούν συγκεκριμένες διοικητικές διαδικασίες για την παροχή του ωφελήματος της αναστολής των δασμών. Μια δήλωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, για τις ένοπλες δυνάμεις του οποίου προορίζονται τα όπλα ή ο στρατιωτικός εξοπλισμός, η οποία θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως τελωνειακή διασάφηση που απαιτεί ο τελωνειακός κώδικας, θα αποτελεί τη δέουσα εγγύηση ότι οι όροι αυτοί έχουν εκπληρωθεί. Η διασάφηση θα πρέπει να υποβάλλεται υπό τη μορφή πιστοποιητικού. Θα πρέπει να ορισθεί ο τύπος των εν λόγω πιστοποιητικών και να προβλεφθεί επίσης η χρήση τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων για τη διασάφηση.

(6) Είναι ανάγκη να θεσπισθούν κανόνες για τα κράτη μέλη ώστε να παρέχουν πληροφορίες για την ποσότητα, την αξία και τον αριθμό των εκδιδομένων πιστοποιητικών και για τις διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους για την αυτόνομη αναστολή των εισαγωγικών δασμών επί ορισμένων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, που εισάγονται από τρίτες χώρες από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη στρατιωτική άμυνα των κρατών μελών ή για λογαριασμό των εν λόγω αρχών.

Άρθρο 2

1. Οι δασμοί του κοινού δασμολογίου που επιβάλλονται στις εισαγωγές εμπορευμάτων τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, αναστέλλονται ολοσχερώς, όταν τα εμπορεύματα αυτά χρησιμοποιούνται από τις στρατιωτικές δυνάμεις κράτους μέλους ή για λογαριασμό τους, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλα κράτη, για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους μέλους ή για τη συμμετοχή σε διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υποστήριξης ή άλλους στρατιωτικούς σκοπούς όπως η προστασία των υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινωνικές ή στρατιωτικές ταραχές.

2. Οι εν λόγω δασμοί αναστέλλονται επίσης ολοσχερώς και όσον αφορά τις εισαγωγές:

α) μερών, εξαρτημάτων, δομικών στοιχείων ή συγκροτημάτων για ενσωμάτωση ή προσαρμογή σε είδη του πίνακα των παραρτημάτων Ι, και ΙΙ, ή μερών, εξαρτημάτων, δομικών στοιχείων ή συγκροτημάτων αυτών, ή για την επισκευή, την ανακαίνιση ή τη συντήρηση τέτοιων ειδών·

β) εμπορευμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ή τη δοκιμή των ειδών που περιέχονται στον πίνακα των παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

3. Τα εισαγόμενα εμπορεύματα, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπόκεινται στους όρους σχετικά με την τελική τους χρήση που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 82 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και τη νομοθεσία εφαρμογής του. Η τελωνειακή επιτήρηση της τελικής χρήσης παύει τρία έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

4. Η χρήση των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή η προσωρινή τους χρήση στην επικράτεια της Κοινότητας από τις στρατιωτικές δυνάμεις ή άλλες δυνάμεις για μη στρατιωτικούς σκοπούς, που οφείλονται σε απρόβλεπτες ή σε φυσικές καταστροφές, δεν συνιστά παράβαση της τελικής χρήσης που ορίζεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 3

1. Η αίτηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων για τα οποία ζητείται η χορήγηση του ευεργετήματος της αναστολής των δασμών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προς τις ένοπλες δυνάμεις του οποίου προορίζονται τα εμπορεύματα. Το πιστοποιητικό, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ, προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής, μαζί με τα εμπορεύματα για τα οποία έχει εκδοθεί. Το εν λόγω πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθιστά την τελωνειακή διασάφηση που απαιτείται δυνάμει των άρθρων 59 έως 76 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

2. Παρά την παράγραφο 1, για λόγους στρατιωτικού απορρήτου, το πιστοποιητικό και τα εισαγόμενα εμπορεύματα μπορούν να προσκομίζονται σε άλλες αρχές τις οποίες ορίζει προς τούτο το κράτος μέλος εισαγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια αρχή η οποία εκδίδει το πιστοποιητικό, αποστέλλει στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αυτού πριν από την 31η Ιανουαρίου και την 31η Ιουλίου εκάστου έτους συνοπτική έκθεση σχετικά με τις εισαγωγές αυτές. Η έκθεση καλύπτει περίοδο έξι μηνών αμέσως πριν από τον μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η έκθεση και περιλαμβάνει τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών, την ημερομηνία εισαγωγής και τη συνολική αξία και το μεικτό βάρος των προϊόντων που εισήχθησαν δυνάμει των πιστοποιητικών αυτών.

3. Για την έκδοση και την υποβολή του πιστοποιητικού στις τελωνειακές αρχές ή άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για τον εκτελωνισμό, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται τεχνική επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 292 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου(3).

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών για τα εισαγόμενα εμπορεύματα του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 4

Πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, κάθε παρέκκλιση, όσον αφορά τη χρήση των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και στο άρθρο 2 παράγραφος 2, από την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 1, κατά την περίοδο κατά την οποία τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση, πρέπει να κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό ή χρησιμοποιεί τα εμπορεύματα στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 87 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 5

1. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις επωνυμίες των αρχών, οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση του πιστοποιητικού το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και καταθέτουν δείγμα της σφραγίδας η οποία χρησιμοποιείται από τις εν λόγω αρχές. Επίσης, κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή την επωνυμία της αρχής, η οποία μπορεί να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία των εισαγομένων εμπορευμάτων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές των άλλων κρατών μελών.

2. Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κράτος μέλος εκτός εκείνου στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής διαβιβάζουν αντίγραφο του πιστοποιητικού στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους, του οποίου η αρμόδια αρχή εξέδωσε το πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία από άλλες αρχές δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 σε κράτος μέλος εκτός εκείνου στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό, οι εν λόγω αρχές διαβιβάζουν απευθείας αντίγραφο του πιστοποιητικού στην αρχή η οποία το εξέδωσε.

3. Η αρχή κάθε κράτους μέλους η οποία είναι εξουσιοδοτημένη για την έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, τηρεί αντίγραφα των εκδιδομένων πιστοποιητικών και στοιχεία τεκμηρίωσης, που απαιτούνται για να αποδεικνύεται η ορθή εφαρμογή της αναστολής, για περίοδο τριών ετών μετά την ημερομηνία εκπνοής της τελωνειακής επιτήρησης των εμπορευμάτων.

Άρθρο 6

Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για κάθε αίτηση κράτους μέλους με σκοπό την υποβολή πρότασης τροποποίησης των καταλόγων των παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

Άρθρο 7

1. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τη διοικητική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του.

2. Επίσης, διαβιβάζει στην Επιτροπή, το αργότερο εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, πληροφορίες για το συνολικό αριθμό των εκδοθέντων πιστοποιητικών καθώς και για τη συνολική αξία και το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων που εισήχθησαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ν. Χριστοδουλάκης

(1) ΕΕ C 265 της 12.10.1988, σ. 9.

(2) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).

(3) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 993/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 28.5.2001, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ(1)

2804

2825

3601

3602

3603

3604

3606

3701

3702

3703

3705

3707

3824

3926

4202

4911

5608

6116

6210

6211

6217

6305

6307

6506

7308

7311

7314

7326

7610

8413

8414

8415

8418

8419

8421

8424

8427

8472

8479

8502

8516

8518

8521

8525

8526

8527

8528

8531

8535

8536

8539

8543

8544

8701

8703

8704

8705

8709

8710

8711

8716

8801

8802

8804

8805

8901

8903

8906

8907

9004

9005

9006

9008

9013

9014

9015

9020

9022

9025

9027

9030

9031

9302

9303

9304

9306

9307

9404

9406

(1) Κωδικοί της ΣΟ που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2003, οι οποίοι θεσπίσθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2002 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2002, που τροποποιεί το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΔΑΣΜΟ "ΑΤΕΛΩΣ" ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3(1)

4901

8426

8428

8429

8430

8470

8471

8517

8524

9018

9019

9021

9026

9301

(1) Κωδικοί της ΣΟ που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2003, οι οποίοι θεσπίσθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2002 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2002, που τροποποιεί το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

>PIC FILE= "L_2003025EL.000602.TIF">

Top