EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003O0005

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής ταπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2003/5)

ΕΕ L 78 της 25.3.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/oj

32003O0005

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής ταπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2003/5)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 078 της 25/03/2003 σ. 0020 - 0022


Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

της 20ής Μαρτίου 2003

σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής ταπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ

(ΕΚΤ/2003/5)

(2003/206/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 106 παράγραφος 1,

τα άρθρα 12.1, 14.3 και 16 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

την απόφαση ΕΚΤ/2003/4, της 20ής Μαρτίου 2003 σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Ιουλίου 1998 σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, όπως τροποποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 1999 (ΕΚΤ/1999/3)(2), περιέχει διατάξεις περί προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επί των τραπεζογραμματίων ευρώ.

(2) Οι κανόνες περί προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΚΤ χρήζουν ενημέρωσης και συμπλήρωσης με μια ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων και διαδικασιών, διασφαλιστικών της προστασίας των τραπεζογραμματίων ευρώ έναντι των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τους.

(3) Το άρθρο 106 παράγραφος 1 της συνθήκης και το άρθρο 16 του καταστατικού προβλέπουν ότι η ΕΚΤ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ μέσα στην Κοινότητα. Τα εν λόγω άρθρα ορίζουν, επίσης, ότι η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να εκδίδουν τέτοια τραπεζογραμμάτια. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ(3), η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών (εφεξής καλούμενες "ΕθνΚΤ") θέτουν σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ. Το ως άνω δικαίωμα περιλαμβάνει και την αρμοδιότητα λήψης μέτρων για την προστασία της ακεραιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ, ως μέσου πληρωμής, και θέσπισης ελάχιστου επιπέδου προστασίας σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Όταν, πάντως, δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης των προϊόντων αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ με γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ, η αναπαραγωγή των εν λόγω προϊόντων θα πρέπει να επιτρέπεται. Για την αποφυγή τέτοιου είδους σύγχυσης, η απόφαση ΕΚΤ/2003/4 θέσπισε κοινούς κανόνες όσον αφορά την αναπαραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ.

(4) Η εφαρμογή των προαναφερθέντων κανόνων όσον αφορά την αναπαραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ και η προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΚΤ επί των τραπεζογραμματίων ευρώ είναι ανάγκη να λαμβάνουν χώρα υπό συνθήκες στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ και, εφόσον κρίνεται ενδεδειγμένο, μεταξύ αμφότερων αυτών και των αρμόδιων εθνικών αρχών, τελούν δε υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής διατάξεων της εθνικής ποινικής νομοθεσίας, απαγορευτικών της παραγωγής, διάθεσης ή κατοχής προϊόντων αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ τα οποία το κοινό θα μπορούσε να εκλάβει ως γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται ενδεδειγμένη η προσφυγή της ΕΚΤ στις ΕθνΚΤ με σκοπό την πρόληψη ή την ανάληψη δράσης κατά των περιπτώσεων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής δεν θα πρέπει να θίγουν την εφαρμογή των διατάξεων του ποινικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά στην παραχάραξη.

(5) Στην προσπάθειά τους να παράσχουν ένα συμπληρωματικό εχέγγυο της ακεραιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμής, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ θα επιδιώξουν να θέσουν το κοινό σε εγρήγορση σε σχέση με αποφάσεις της ΕΚΤ οι οποίες άπτονται των κανόνων περί αναπαραγωγής των τραπεζογραμματίων ευρώ που αυτή θεσπίζει, ιδιαίτερα μέσω της δημοσίευσης των εν λόγω αποφάσεων στα εθνικά μέσα ενημέρωσης και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Είναι αναγκαία η θέση σε εφαρμογή από τις ΕθνΚΤ των διατάξεων της απόφασης ΕΚΤ/2003/4 που αφορούν την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ.

(7) Προκειμένου να ενισχυθεί η εγρήγορση του κοινού σε σχέση με αποφάσεις της ΕΚΤ οι οποίες προβλέπουν την απόσυρση τύπων ή σειρών τραπεζογραμματίων ευρώ, οι ΕθνΚΤ αναλαμβάνουν το καθήκον να προβαίνουν στις κατάλληλες αναγγελίες στα εθνικά μέσα ενημέρωσης.

(8) Σύμφωνα με τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού δικαίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Ορισμός των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής

Ως "προϊόν παράνομης αναπαραγωγής" νοείται κάθε προϊόν αναπαραγωγής κατά τους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης ΕΚΤ/2003/4, το οποίο:

α) είναι παράνομο κατά τους ορισμούς του άρθρου 2 της απόφασης ΕΚΤ/2003/4· ή

β) προσβάλλει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΚΤ επί των τραπεζογραμματίων ευρώ, για παράδειγμα επηρεάζοντας αρνητικά το κύρος των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Άρθρο 2

Εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής

1. Όταν υποπέσει στην αντίληψη ορισμένης ΕθνΚΤ περίπτωση προϊόντος παράνομης αναπαραγωγής εντός της επικράτειάς της, εντέλλεται, διά τυποποιημένου ενημερωτικού μέσου το οποίο εξασφαλίζει η ΕΚΤ, την παύση της παραγωγής του εν λόγω προϊόντος από τον παραβάτη και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, την παράδοσή του από τον κάτοχό του. Όταν υποπέσει στην αντίληψη ορισμένης ΕθνΚΤ περίπτωση προϊόντος παράνομης αναπαραγωγής, το οποίο καθίσταται διαθέσιμο διά της ηλεκτρονικής οδού σε ιστοσελίδες, με ενσύρματα, ασύρματα ή λοιπά μέσα που διασφαλίζουν την πρόσβαση των συναλλασσομένων στο εν λόγω προϊόν από τόπο και σε χρόνο της ατομικής τους επιλογής, η ΕθνΚΤ ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την ΕΚΤ. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΚΤ λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την απομάκρυνση του προϊόντος παράνομης αναπαραγωγής από τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική τοποθεσία.

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παραβάτη προς συγκεκριμένη εντολή που δίδεται βάσει της παραγράφου 1, η οικεία ΕθνΚΤ ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την ΕΚΤ.

3. Στη συνέχεια, η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ ή η οικεία ΕθνΚΤ αποφασίζει να κινήσει τη διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2532/1998 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της ΕΚΤ για επιβολή κυρώσεων(4). Της λήψεως της ως άνω απόφασης προηγείται διαβούλευση μεταξύ της ΕΚΤ και της οικείας ΕθνΚΤ, στο πλαίσιο της οποίας η δεύτερη ενημερώνει την ΕΚΤ σχετικά με το εάν έχει ήδη κινηθεί ή εάν μπορεί να κινηθεί, βάσει της εθνικής ποινικής νομοθεσίας, χωριστή διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς επίσης και σχετικά με το εάν υπάρχει άλλη πρόσφορη νομική βάση, όπως το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, για την κίνηση διαδικασίας κατά της παράνομης αναπαραγωγής. Όταν έχει ήδη κινηθεί ή πρόκειται να κινηθεί, βάσει της εθνικής ποινικής νομοθεσίας, διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων ή όταν υπάρχει άλλη πρόσφορη νομική βάση για την κίνηση διαδικασίας κατά της παράνομης αναπαραγωγής, δεν κινείται η προβλεπόμενη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων.

4. Όταν η ΕΚΤ αποφασίζει ότι θα κινηθεί διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98, μπορεί να απαιτήσει από τις ΕθνΚΤ να αναλάβουν νομική δράση. Σε μια τέτοια περίπτωση η ΕΚΤ καθοδηγεί την οικεία ΕθνΚΤ, παρέχοντας τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις. Η ΕΚΤ αναλαμβάνει το σύνολο των δικαστικών εξόδων. Η ΕΚΤ ή η ΕθνΚΤ, ανάλογα με την περίπτωση, μεριμνούν, στο βαθμό που κρίνεται ενδεδειγμένο και δυνατό, για την απόσυρση των προϊόντων της παράνομης αναπαραγωγής.

5. Η ΕΚΤ ενεργεί αυτόνομα και προβαίνει στη λήψη των μέτρων που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, όταν:

α) ευλόγως δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσης του προϊόντος παράνομης αναπαραγωγής· ή

β) το εν λόγω προϊόν παρήχθη ή πρόκειται να παραχθεί στην επικράτεια περισσοτέρων συμμετεχόντων κρατών μελών· ή

γ) το εν λόγω προϊόν παρήχθη ή πρόκειται να παραχθεί εκτός της επικράτειας των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Άρθρο 3

Αιτήματα για τη βεβαίωση του χαρακτήρα των προϊόντων αναπαραγωγής

1. Κάθε αίτημα για την παροχή πληροφοριών και κάθε αίτημα για τη βεβαίωση του εάν ορισμένο προϊόν αναπαραγωγής είναι νόμιμο, κατά τους όρους του άρθρου 2 της απόφασης ΕΚΤ/2003/4, διεκπεραιώνεται από:

α) την ΕθνΚΤ που έχει την εγκατάστασή της στην επικράτεια εντός της οποίας παρήχθησαν ή πρόκειται να παραχθούν τα προϊόντα παράνομης αναπαραγωγής, η οποία ενεργεί για λογαριασμό της ΕΚΤ· ή

β) την ΕΚΤ, στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5.

2. Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν την ΕΚΤ σχετικά με κάθε απάντηση που δίδεται στα αιτήματα για βεβαίωση κατά τους όρους της παραγράφου 1. Η ΕΚΤ συλλέγει τις πληροφορίες αυτές και παρέχει στις ΕθνΚΤ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τις απαντήσεις στα ως άνω αιτήματα. Η ΕΚΤ δύναται επίσης να δημοσιεύει περιστασιακά τις συγκεντρωτικές αυτές πληροφορίες.

Άρθρο 4

Ανταλλαγή ελλιπών ή φθαρμένων τραπεζογραμματίων ευρώ

1. Οι ΕθνΚΤ εφαρμόζουν την απόφαση ΕΚΤ/2003/4 της ΕΚΤ σύμφωνα με τους όρους αυτής.

2. Κατά την εφαρμογή της απόφασης ΕΚΤ/2003/4 και με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών νομικής φύσεως, οι ΕθνΚΤ μπορούν να καταστρέφουν τα ελλιπή ή φθαρμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ ή τμήματά τους, εκτός εάν νόμιμοι λόγοι δικαιολογούν τη διαφύλαξή τους ή την απόδοσή τους στο συναλλασσόμενο.

3. Οι ΕθνΚΤ διορίζουν ενιαίο όργανο ή σώμα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανταλλαγή ελλιπών ή φθαρμένων τραπεζογραμματίων ευρώ στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης ΕΚΤ/2003/4 της ΕΚΤ, και ενημερώνουν σχετικά την ΕΚΤ.

Άρθρο 5

Απόσυρση τραπεζογραμματίων ευρώ

Οι ΕθνΚΤ αναγγέλλουν στα εθνικά μέσα ενημέρωσης, με δικά τους έξοδα και σύμφωνα με οδηγίες που ενδεχομένως εκδίδει η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ, κάθε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της τελευταίας σχετικά με την απόσυρση συγκεκριμένης σειράς ή τύπου τραπεζογραμματίων ευρώ.

Άρθρο 6

Τροποποιήσεις της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/1999/3

Τα άρθρα 1, 2 και 4 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/1999/3 καταργούνται. Κάθε αναφορά στα καταργούμενα άρθρα θεωρείται ότι γίνεται, αντίστοιχα, στα άρθρα 2, 4 και 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Άρθρο 7

Τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών.

2. Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 20 Μαρτίου 2003.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Willem F. Duisenberg

(1) Βλέπε σελίδα 16 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(2) ΕΕ L 258 της 5.10.1999, σ. 32.

(3) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.

(4) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4.

Top