EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0062

Οδηγία 2003/62/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις hexaconazole, clofentezine, myclobutanyl και prochloraz (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 154 της 21.6.2003, p. 70–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; καταργήθηκε εμμέσως από 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/62/oj

32003L0062

Οδηγία 2003/62/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις hexaconazole, clofentezine, myclobutanyl και prochloraz (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 154 της 21/06/2003 σ. 0070 - 0078


Οδηγία 2003/62/ΕΚ της Επιτροπής

της 20ής Ιουνίου 2003

για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις hexaconazole, clofentezine, myclobutanyl και prochloraz

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003(2), και ιδίως το άρθρο 7,

την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003(4), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2002/79/ΕΚ της Επιτροπής(5) καθορίζει τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων όσον αφορά ορισμένους συνδυασμούς φυτοφαρμάκων/τροφίμων.

(2) Μετά την έκδοση της οδηγίας 2002/79/ΕΚ, η Επιτροπή δέχθηκε αιτήματα που στηρίζονται σε νέα στοιχεία για την αναθεώρηση των επιπέδων στα οποία έχουν καθορισθεί τα ΑΟΥ για ορισμένους συνδυασμούς φυτοφαρμάκων/τροφίμων δυνάμει της οδηγίας 2002/79/ΕΚ. Οι αιτήσεις και τα στοιχεία εξετάστηκαν και για ορισμένους συνδυασμούς τα στοιχεία ήταν επαρκή για τον καθορισμό ενός ΑΟΥ πάνω από το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(3) Η οξεία έκθεση των καταναλωτών καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους στα φυτοφάρμακα αυτά μέσω των τροφίμων τα οποία μπορεί να περιέχουν υπολείμματα των φυτοφαρμάκων αυτών που προκύπτουν από τις χρήσεις τους για φυτοπροστασία και ενδεχομένως για την κτηνιατρική, εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, λαμβανομένων υπόψη των κατευθυντήριων γραμμών που δημοσιεύθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας(6), και υπολογίστηκε ότι τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία δεν έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των αποδεκτών ημερήσιων δόσεων ή των ισχυρών δόσεων αναφοράς.

(4) Έχει ζητηθεί η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Κοινότητας σχετικά με τα όρια που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία μέσω του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις τους σχετικά με τα όρια αυτά.

(5) Έχουν ληφθεί υπόψη οι γνώμες της επιστημονικής επιτροπής φυτών ιδίως οι συμβουλές και οι συστάσεις σχετικά με την προστασία των καταναλωτών από τα τρόφιμα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί φυτοφάρμακα και την εφαρμογή της μεθοδολογίας, που αναφέρεται ανωτέρω, από τα κράτη μέλη εισηγητές(7).

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τροφικής αλυσίδας και υγείας των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που εμφαίνονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας αντικαθιστούν εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ για τα σχετικά φυτοφάρμακα.

Άρθρο 2

Στο μέρος Α του παραρτήματος II της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ αντικαθίστανται οι ακόλουθες σειρές:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2003. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Αυγούστου 2003.

Άρθρο 4

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2003.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71.

(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.

(3) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37.

(4) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36.

(5) ΕΕ L 291 της 28.10.2002, σ. 1.

(6) Οδηγός για τον προσωρινό υπολογισμό των ποσοτήτων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που εφαρμόζεται για τα τρόφιμα (αναθεωρημένος) που καταρτίστηκε από το πρόγραμμα GEMS/Food σε συνεργασία με την επιτροπή του κώδικα Codex για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ο οποίος δημοσιεύτηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 1997 (ΠΟΑ/FSF/FOS/97.7).

(7) SCP/RESI/021· SCP/RESI/024.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top