Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D1608

Απόφαση αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 230, 16.9.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 84 - 86

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1608/oj

32003D1608

Απόφαση αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 230 της 16/09/2003 σ. 0001 - 0003


Απόφαση αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 22ας Ιουλίου 2003

σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Υπάρχει ανάγκη για συγκρίσιμες στατιστικές σχετικά με την έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνολογική καινοτομία και την επιστήμη και την τεχνολογία εν γένει με σκοπό την υποστήριξη των κοινοτικών πολιτικών.

(2) Η απόφαση 94/78/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 1994, για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για την ανάπτυξη των κοινοτικών στατιστικών σχετικά με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία(3), τόνιζε τους στόχους της δημιουργίας ενός κοινοτικού πλαισίου αναφοράς για στατιστικές και της καθιέρωσης ενός εναρμονισμένου κοινοτικού συστήματος στατιστικής πληροφόρησης στον τομέα αυτό.

(3) Στην τελική έκθεση για την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα 1994 έως 1997 υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες, να τίθενται τα δεδομένα στη διάθεση των ενδιαφερομένων πιο γρήγορα, να επεκταθεί η περιφερειακή κάλυψη και να αυξηθεί η συγκρισιμότητα των δεδομένων.

(4) Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/126/ΕΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 1998-2002(4), το σύστημα στατιστικής πληροφόρησης πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση των πολιτικών επιστήμης και τεχνολογίας στην Κοινότητα καθώς και την αξιολόγηση των ικανοτήτων Ε& Α και καινοτομίας των περιφερειών για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων.

(5) Σύμφωνα με τον κανονισμό 322/97 (ΕΚ) του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, για τις κοινοτικές στατιστικές(5), οι στατιστικές αυτές διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας, του στατιστικού απορρήτου και της διαφάνειας.

(6) Προκειμένου να εξασφαλιστούν η χρησιμότητα και η συγκρισιμότητα των δεδομένων και να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις των εργασιών, η Κοινότητα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με ή από τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τις στατιστικές στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας και μάλιστα όσον αφορά λεπτομέρειες των δεδομένων που θα παρέχονται από τα κράτη μέλη.

(7) Η κοινοτική πολιτική για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της ικανότητας καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, στην αξιοποίηση των οφελών από την κοινωνία των πληροφοριών και στην προώθηση της μεταφοράς της τεχνολογίας, στη βελτίωση των δραστηριοτήτων στο χώρο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στην ανάπτυξη της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ αντρών και γυναικών στην επιστήμη.

(8) Οι αρχές της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται για τις διαδικασίες συλλογής των δεδομένων σχετικά με τη βιομηχανία και τις διοικήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την απαραίτητη ποιότητα των δεδομένων και την επιβάρυνση των ερωτώμενων.

(9) Είναι ουσιώδες να συντονιστούν οι εξελίξεις των επίσημων στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία, ώστε να καλύπτουν επίσης τις βασικές ανάγκες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των διεθνών οργανισμών, των οικονομικών φορέων, των επαγγελματικών ενώσεων και του ευρέος κοινού.

(10) Προκειμένου να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις εργασιών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η απόφαση 1999/173/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης για τη βελτίωση του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνικοοικονομικής βάσης γνώσεων (1998 έως 2002)(6) και η απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην καινοτομία (2002-2006)(7).

(11) Το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, με θέμα "Επιστήμη και Κοινωνία" και "Γυναίκες και Επιστήμη"(8), όπου το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της Ομάδας του Ελσίνκι και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειες που έχουν αναλάβει για να προωθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην επιστήμη σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή ανά φύλο στατιστικών στοιχείων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου που επιτελείται προς την κατεύθυνση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο της έρευνας στην Ευρώπη.

(12) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(9).

(13) Έχει ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής του στατιστικού προγράμματος που συστάθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ(10) σύμφωνα με το άρθρο 3 της προαναφερόμενης απόφασης.

(14) Η επιτροπή επιστημονικής και τεχνικής έρευνας (Crest) έχει γνωμοδοτήσει,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στόχος της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση ενός κοινοτικού συστήματος στατιστικής πληροφόρησης για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία με σκοπό την υποστήριξη και την παρακολούθηση των κοινοτικών πολιτικών.

Άρθρο 2

Ο στόχος που περιγράφεται στο άρθρο 1 υλοποιείται μέσω επί μέρους στατιστικών δράσεων ως ακολούθως:

- Παροχή στατιστικών από τα κράτη μέλη σε τακτική βάση και εντός καθορισμένων προθεσμιών, ιδιαίτερα στατιστικών σχετικά με τις δραστηριότητες Ε & Α σε όλους τους υπόψη τομείς, και σχετικά με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων Ε & Α, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων δημόσιων προϋπολογισμών για την Ε & Α λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή διάσταση μέσω της εκπόνησης, όπου είναι δυνατόν, στατιστικών σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία με βάση την κατάταξη NUTS.

- Ανάπτυξη νέων στατιστικών μεταβλητών που θα παράγονται σε μόνιμη βάση και οι οποίες θα μπορούν να παρέχουν πληρέστερες πληροφορίες για την επιστήμη και την τεχνολογία και συγκεκριμένα για τη μέτρηση της απόδοσης των δραστηριοτήτων επιστήμης και τεχνολογίας, της διάδοσης των γνώσεων και γενικότερα των επιδόσεων της καινοτομίας. Οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για τη χάραξη και την αξιολόγηση των πολιτικών επιστήμης και τεχνολογίας στις οικονομίες που βασίζονται όλο και περισσότερο στη γνώση. Η Κοινότητα δίδει ιδιαίτερη προτεραιότητα στους ακόλουθους τομείς:

- καινοτομία (τεχνολογική και μη),

- ανθρώπινους πόρους που αφιερώνονται στην επιστήμη και την τεχνολογία,

- διπλώματα ευρεσιτεχνίας (στατιστικές για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που θα προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων των εθνικών και ευρωπαϊκών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας),

- στατιστικές για την υψηλή τεχνολογία (προσδιορισμός και ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών, μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη),

- στατιστικές ανά φύλο για την επιστήμη και την τεχνολογία,

- βελτίωση και ενημέρωση με νέα στοιχεία των υφιστάμενων προτύπων και εγχειριδίων σχετικά με τις έννοιες και τις μεθόδους, με ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες στον τομέα των υπηρεσιών και στις συντονισμένες μεθόδους για τη μέτρηση των δραστηριοτήτων Ε & Α. Εξάλλου η Κοινότητα θα εντείνει τη συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, με στόχο την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας των δεδομένων και την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών,

- βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, κυρίως όσον αφορά τη συγκρισιμότητα, την ακρίβεια και την επικαιρότητά τους,

- βελτίωση της διάδοσης των στατιστικών πληροφοριών, της πρόσβασης σ' αυτές και της σχετικής τεκμηρίωσης.

Θα λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες ικανότητες στα κράτη μέλη για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων και μεταβλητών.

Άρθρο 3

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένου του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 5

Εντός τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2.

Η εν λόγω έκθεση εξετάζει, μεταξύ άλλων, το κόστος των δράσεων και την επιβάρυνση των ερωτωμένων σε σχέση με τα οφέλη από τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και την ικανοποίηση των χρηστών.

Σε συνέχεια της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή δύναται να προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Alemanno

(1) ΕΕ C 332 Ε της 27.2.2001, σ. 238.

(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 125 Ε της 27.5.2003, σ. 58) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 38 της 9.2.1994, σ. 30.

(4) ΕΕ L 42 της 16.6.1999, σ. 1.

(5) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.

(6) ΕΕ L 64 της 12.3.1999, σ. 105.

(7) ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1.

(8) ΕΕ C 199 της 14.7.2001, σ. 1.

(9) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(10) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

Top