EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0517

2003/517/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

OJ L 181, 19.7.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 411 - 412
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 38 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/517/oj

32003D0517

2003/517/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 181 της 19/07/2003 σ. 0043 - 0044


Απόφαση του Συμβουλίου

της 15ης Ιουλίου 2003

σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(2003/517/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 107 παράγραφος 6 και το άρθρο 29.2 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που προσαρτάται στη συνθήκη (εφεξής "το καταστατικό"),

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την απόφαση 98/382/ΕΚ(4), το Συμβούλιο θέσπισε κανόνες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της κλείδας κατανομής για την αρχική εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 29.3 του καταστατικού οι σταθμίσεις που αποδίδονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ αναπροσαρμόζονται ανά πενταετία.

(3) Με την προσχώρηση μίας ή περισσοτέρων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εθνικές κεντρικές τράπεζές τους καθίσταται μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και εγγεγραμμένοι μεριδιούχοι του κεφαλαίου της ΕΚΤ. Οι σταθμίσεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

(4) Πρέπει να οριστούν κανόνες για την παροχή των στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τις αναπροσαρμογές των σταθμίσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή του κεφαλαίου της ΕΚΤ.

(5) Πρέπει να οριστούν η φύση και οι πηγές των στοιχείων που χρησιμοποιούνται, καθώς και η μέθοδος υπολογισμού των σταθμίσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή του κεφαλαίου της ΕΚΤ.

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας(5) προσδιορίζει τη μεθοδολογία για τα κοινά πρότυπα, τους ορισμούς, τις ταξινομήσεις και τους λογιστικούς κανόνες που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση λογαριασμών και πινάκων σε συγκρίσιμη βάση για τις ανάγκες της Κοινότητας και προβλέπει ένα πρόγραμμα για τη μεταβίβαση, για τις ανάγκες της Κοινότητας, των λογαριασμών και των πινάκων που καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ο κανονισμός αυτός λαμβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα πρότυπα και τις τελευταίες εξελίξεις στη στατιστική μεθοδολογία και συνεπώς οι ορισμοί του πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

(7) Εφόσον η κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ προσδιορίζει τα αντίστοιχα μερίδια των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και στα συναλλαγματικά διαθέσιμα, καθώς και τα δικαιώματα ψήφου τους στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται με στάθμιση των ψήφων (σύμφωνα με το άρθρο 10.3 του καταστατικού) και τη μεταξύ τους κατανομή του νομισματικού εισοδήματος του ΕΣΚΤ, είναι σημαντικό να υπολογίζονται με ακρίβεια οι σταθμίσεις τους στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή του κεφαλαίου της ΕΚΤ. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητά τη γνώμη των επιτροπών που είναι αρμόδιες για τα στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό και με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αναπροσαρμογή των σταθμίσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ παρέχονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Πληθυσμός

1. Ως πληθυσμός νοείται ο "συνολικός πληθυσμός" όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96, ο οποίος υπολογίζεται ως μέσος όρος του έτους και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη χιλιάδα ατόμων.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 29.3 του καταστατικού, τα στοιχεία για τον πληθυσμό λαμβάνονται για το προτελευταίο έτος πριν από το έτος κατά το οποίο αναπροσαρμόστηκε η κλείδα κατανομής.

Άρθρο 3

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς

1. Ως ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς νοείται το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές αγοράς όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 για ένα ημερολογιακό έτος και εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια για τον υπολογισμό των μεριδίων συμμετοχής με την απαιτούμενη ορθότητα.

2. Για την αναπροσαρμογή των σταθμίσεων που αποδίδονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες βάσει του άρθρου 29.3 του καταστατικού, τα στοιχεία για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές αγοράς λαμβάνονται για την πενταετία που προηγείται του προτελευταίου έτους πριν από το έτος κατά το οποίο αναπροσαρμόστηκε η κλείδα κατανομής.

Άρθρο 4

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

1. Η ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία για τη μετατροπή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τρέχουσες τιμές αγοράς είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των ημερήσιων συναλλαγματικών ισοτιμιών όλων των εργάσιμων ημερών του ημερολογιακού έτους.

2. Πριν από το 1999 οι ημερήσιες συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ECU όπως υπολογίζονταν από την Επιτροπή. Από το 1999 και μετά, είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ όπως υπολογίζονται από την ΕΚΤ.

Άρθρο 5

Υπολογισμός και ακρίβεια

1. Το μερίδιο συμμετοχής ενός κράτους μέλους στον πληθυσμό της Κοινότητας αντιστοιχεί στο μερίδιο συμμετοχής του στο άθροισμα των πληθυσμών των κρατών μελών, εκφραζόμενο ως ποσοστό.

2. Το μερίδιο συμμετοχής ενός κράτους μέλους στο ΑΕΠ της Κοινότητας σε τρέχουσες τιμές αγοράς αντιστοιχεί στο μερίδιο συμμετοχής του στο άθροισμα του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς των κρατών μελών για πέντε έτη, εκφραζόμενο ως ποσοστό.

3. Η στάθμιση που αποδίδεται σε μια εθνική κεντρική τράπεζα στην κλείδα κατανομής αποτελεί τον αριθμητικό μέσο όρο των μεριδίων συμμετοχής του οικείου κράτους μέλους στον πληθυσμό και το ΑΕΠ της Κοινότητας σε τρέχουσες τιμές αγοράς.

4. Κατά τα διάφορα στάδια υπολογισμού γίνεται χρήση επαρκών ψηφίων ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβειά τους. Η στάθμιση των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής εκφράζεται ως αριθμός με τέσσερα δεκαδικά ψηφία.

Άρθρο 6

Ενημέρωση των επιτροπών

Όσον αφορά τα στοιχεία για τον πληθυσμό, η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή στατιστικού προγράμματος που συστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1989, για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6).

Όσον αφορά τα στοιχεία για το ΑΕγχΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς, η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 6 της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1989, για την εναρμόνιση του καθορισμού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιμές αγοράς(7).

Άρθρο 7

Νέα κράτη μέλη

Με την προσχώρηση μίας ή περισσοτέρων χωρών στην ΕΕ και τη συμμετοχή των αντίστοιχων εθνικών κεντρικών τραπεζών τους στο ΕΣΚΤ, οι περίοδοι αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές αγοράς είναι οι ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν για την τελευταία πενταετή αναπροσαρμογή της κλείδας σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 3 του καταστατικού.

Άρθρο 8

Κοινοποίηση των στοιχείων

Τα στοιχεία για τον πληθυσμό, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές αγοράς και τις ετήσιες συναλλαγματικές ισοτιμίες που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση κοινοποιούνται από την Επιτροπή στην ΕΚΤ για όλα τα κράτη μέλη χωριστά το αργότερο δύο μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η αναπροσαρμογή των σταθμίσεων στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Tremonti

(1) Πρόταση της 14ης Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) Γνώμη που εδόθη στις 3 Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ C 102 της 29.4.2003, σ. 11.

(4) ΕΕ L 171 της 17.6.1998, σ. 33.

(5) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 58 της 28.2.2002, σ. 1).

(6) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

(7) ΕΕ L 49 της 21.2.1989, σ. 26.

Top