EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

2003/797/ΕΚ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τη διαχείριση των διανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η ευρωπαϊκή κοινότητα στο πλαίσιο του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης (ΕΚΤ/2003/14)

ΕΕ L 297 της 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)

2003/797/ΕΚ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τη διαχείριση των διανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η ευρωπαϊκή κοινότητα στο πλαίσιο του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης (ΕΚΤ/2003/14)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 297 της 15/11/2003 σ. 0035 - 0036


Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

της 7ης Νοεμβρίου 2003

σχετικά με τη διαχείριση των διανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η ευρωπαϊκή κοινότητα στο πλαίσιο του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης

(ΕΚΤ/2003/14)

(2003/797/ΕΚ)

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 119 και το άρθρο 123 παράγραφος 2,

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 21.2, το άρθρο 44 και το άρθρο 47.1 πρώτη περίπτωση,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών(1), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 της συνθήκης και την πρώτη παράγραφο του άρθρου 44 του καταστατικού, και σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της απόφασης ΕΚΤ/1998/NP2, της 23ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την εκτέλεση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ορισμένων καθηκόντων που ανέλαβε από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανέλαβε τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου (ΕΝΙ), τα οποία αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 117 παράγραφος 2 της συνθήκης, στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 4.1 και στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 6.1 του καταστατικού του ΕΝΙ, έως την ημέρα που προηγείται της πρώτης ημέρας του τρίτου σταδίου της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (τρίτο στάδιο).

(2) Σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/1998/NP15, της 1ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με την εκτέλεση από την ΕΚΤ ορισμένων λειτουργιών που σχετίζονται με τη μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών(2), η απόφαση αριθ. 8/95 του ΕΝΙ, της 2ας Μαΐου 1995, σχετικά με τη διαχείριση των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης εξακολούθησε να ισχύει και να εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του τρίτου σταδίου.

(3) Οι λειτουργίες που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 2 εκτελέστηκαν με βάση το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1969/88 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1988, για τη θέσπιση ενιαίου μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών(3).

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002, ο οποίος άρχισε να ισχύει στις 24 Φεβρουαρίου 2002, κατήργησε τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1969/88.

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002, η ΕΚΤ πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της διαχείρισης των δανείων που χορηγούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης που θεσπίζει ο εν λόγω κανονισμός.

(6) Η παρούσα απόφαση, η οποία θέτει σε εφαρμογή το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002, θα καταργήσει την απόφαση ΕΚΤ/1998/NP15. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα λοιπά καθήκοντα και οι αποφάσεις του ΕΝΙ που αναφέρονται στην απόφαση ΕΚΤ/1998/NP2 επίσης δεν ισχύουν ούτε εφαρμόζονται στο τρίτο στάδιο, η απόφαση ΕΚΤ/1998/NP2 μπορεί, για λόγους σαφήνειας, επίσης να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η ΕΚΤ εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω στα άρθρα 2 έως 8.

Άρθρο 2

Οι πληρωμές που σχετίζονται με τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διενεργούνται μέσω των λογαριασμών που ανοίγει η ΕΚΤ στο όνομά της.

Άρθρο 3

1. Τα κεφάλαια που λαμβάνει η ΕΚΤ, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο πλαίσιο δανειοληπτικών ρυθμίσεων στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως συμβαλλόμενο μέρος, μεταφέρονται με την ίδια ημερομηνία αξίας σε λογαριασμό τον οποίο καθορίζει η εθνική κεντρική τράπεζα του κράτους μέλους που λαμβάνει το αντίστοιχο δάνειο.

2. Τα κεφάλαια που λαμβάνει η ΕΚΤ, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, από την καταβολή τόκων ή την αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου από το κράτος μέλος που έλαβε το δάνειο, μεταφέρονται με την ίδια ημερομηνία αξίας στους λογαριασμούς τους οποίους καθορίζουν οι πιστωτές στο πλαίσιο των δανειοληπτικών ρυθμίσεων στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Άρθρο 4

Για κάθε δανειοληπτική και δανειοδοτική πράξη, η ΕΚΤ ανοίγει στα βιβλία της τους ακόλουθους λογαριασμούς σε ευρώ:

α) ένα λογαριασμό nostro με τίτλο "Υπόλοιπα σε ευρώ που τηρούνται σε ...", ο οποίος προορίζεται για τα κεφάλαια που λαμβάνονται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

β) ένα λογαριασμό στο παθητικό, ο οποίος αντιστοιχεί στο λογαριασμό που αναφέρεται στο στοιχείο α)·

γ) ένα λογαριασμό τάξεως με τίτλο "Υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από δανειοληπτικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας", ο οποίος διαιρείται, κατά περίπτωση, σε υπολογαριασμούς που αντιστοιχούν στους μεμονωμένους πιστωτές στο πλαίσιο των δανειοληπτικών ρυθμίσεων·

δ) ένα λογαριασμό τάξεως με τίτλο "Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από δανειοδοτικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας".

Άρθρο 5

Η ΕΚΤ εγγράφει τις χρηματοδοτικές πράξεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 με την ημερομηνία αξίας, χρεώνοντας ή πιστώνοντας τους λογαριασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Άρθρο 6

1. Η ΕΚΤ παρακολουθεί τις ημερομηνίες λήξης (εξόφλησης των τόκων και του αρχικού κεφαλαίου) που ορίζουν οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές ρυθμίσεις για την καταβολή των τόκων και την αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου.

2. Δεκαπέντε τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από όποια ημερομηνία λήξης, η ΕΚΤ ειδοποιεί σχετικά την εθνική κεντρική τράπεζα του κράτους μέλους-οφειλέτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο 7

Η ΕΚΤ ενημερώνει αμέσως, εγγράφως, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με κάθε πράξη που διεξήγαγε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η ΕΚΤ απευθύνει τις εν λόγω κοινοποιήσεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 8

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, η ΕΚΤ συντάσσει έκθεση με σκοπό την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρηματοδοτικές πράξεις που διεξήγαγε στη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων. Η έκθεση αυτή περιέχει κατάσταση με τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες απορρέουν από τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις.

Άρθρο 9

Η απόφαση ΕΚΤ/1998/NP2 και η απόφαση ΕΚΤ/1998/NP15 καταργούνται.

Άρθρο 10

Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ προβαίνει στις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 11

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 7 Νοεμβρίου 2003.

Για το γενικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Jean-Claude Trichet

(1) ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1.

(2) Δημοσιεύθηκε ως παράρτημα V της απόφασης ΕΚΤ/2000/12 της 10ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τη δημοσίευση των νομικών πράξεων και κειμένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EE L 55 της 24.2.2001, σ. 76).

(3) ΕΕ L 178 της 8.7.1988, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

Top