EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2313

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2313/2002 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που υποβλήθηκαν το Δεκέμβριο του 2002 για πιστοποιητικά εισαγωγής ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα

ΕΕ L 348 της 21.12.2002, p. 108–109 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2313/oj

32002R2313

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2313/2002 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που υποβλήθηκαν το Δεκέμβριο του 2002 για πιστοποιητικά εισαγωγής ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 348 της 21/12/2002 σ. 0108 - 0109


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2313/2002 της Επιτροπής

της 20ής Δεκεμβρίου 2002

για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που υποβλήθηκαν το Δεκέμβριο του 2002 για πιστοποιητικά εισαγωγής ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1431/94 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1994, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος εισαγωγής που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1043/2001(2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2003 αφορούν ποσότητες ανώτερες από τις διαθέσιμες ποσότητες και πρέπει συνεπώς να μειωθούν κατά σταθερό ποσοστό για να υπάρξει εγγύηση δίκαιης κατανομής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2003, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1431/94, θα γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2003, για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να υποβάλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1431/94.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2002.

Για την Επιτροπή

J. M. Silva Rodríguez

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 156 της 23.6.1994, σ. 9.

(2) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 24.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top