EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1486

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1486/2002 της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι

OJ L 223, 20.8.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1486/oj

32002R1486

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1486/2002 της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 223 της 20/08/2002 σ. 0003 - 0004


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1486/2002 της Επιτροπής

της 19ης Αυγούστου 2002

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, και ιδίως το πρωτόκολλο αριθ. 4 σχετικά με το βαμβάκι, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συμβουλίου(1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την ενίσχυση της βαμβακοπαραγωγής(2), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να καταστεί δυνατός ο κατάλληλος υπολογισμός των ποσοτήτων μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια της επιλέξιμης για ενίσχυση παραγωγής και η έννοια της πραγματικής παραγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι(3).

(2) Το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν τις εκτάσεις που είναι επιλέξιμες για την ενίσχυση βάσει, ιδίως, γεωργοπεριβαλλοντικών κριτηρίων. Στο μέτρο που το κράτος μέλος προσφεύγει σε αυτή τη διάταξη, οι ποσότητες βαμβακιού που παράγονται σε εκτάσεις που υπερβαίνουν το επιβληθέν όριο μπορούν να εκκοκκίζονται και να διατίθενται στην αγορά, αλλά δεν μπορούν να επωφελούνται από το κοινοτικό καθεστώς ενίσχυσης ούτε να υποβάλλονται στην υποχρέωση της τήρησης της ελάχιστης τιμής.

(3) Το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 προβλέπει, το αργότερο στις 15 Μαΐου κάθε περιόδου εμπορίας, την ανακοίνωση στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες για τις οποίες αναγνωρίστηκε η ενίσχυση. Για να προσδιορίζεται με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια η πραγματική συγκομιδή που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά, πρέπει να προβλεφθεί και η ανακοίνωση στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί η ενίσχυση.

(4) Το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 προβλέπει ότι το κράτος μέλος επαληθεύει την ακρίβεια των δηλώσεων των εκτάσεων με έναν επιτόπιο έλεγχο που αφορά τουλάχιστον 5 % των δηλώσεων. Το άρθρο 9 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει προσαρμογή των εκτάσεων που δηλώθηκαν, όταν διαφέρουν από αυτές που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο. Η πληρέστερη δυνατή γνώση της ακρίβειας των δηλώσεων των εκτάσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης του καθεστώτος ενισχύσεων, ιδίως στο πλαίσιο των διατάξεων που θεσπίστηκαν δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/2001. Για τον επιτόπιο έλεγχο του 5 % των δηλώσεων των εκτάσεων, πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί μία προθεσμία που επιτρέπει να εξακριβώνεται αποτελεσματικά η τήρηση των εθνικών μέτρων περιορισμού της έκτασης.

(5) Για να καταστεί δυνατή η χρηστή διαχείριση του καθεστώτος ενισχύσεων, το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 απαριθμεί τα στοιχεία που πρέπει να ανακοινώνονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί η ανακοίνωση των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης φυσικών ινών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "Η ποσότητα που είναι επιλέξιμη για το ποσό σε ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, αντιστοιχεί στην ποσότητα μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, η οποία προέρχεται από τις εκτάσεις που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 και δεν αποκλείονται από το καθεστώς ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, η οποία παραδόθηκε από τους παραγωγούς στις επιχειρήσεις εκκοκκισμού και για την οποία τηρούνται οι διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6, 8, 10, 11 και 12."

2. Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "α) την ακρίβεια των δηλώσεων των εκτάσεων βαμβακιού με επιτόπιο έλεγχο ο οποίος αφορά τουλάχιστον 5 % των δηλώσεων και ο οποίος πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο στις 15 Νοεμβρίου της σχετικής περιόδου εμπορίας."

3. Στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο α), προστίθενται τα ακόλουθα σημεία iv) και v): "iv) την ανακεφαλαιωτική κατάσταση των ποσοτήτων που παραδόθηκαν από τους παραγωγούς στις επιχειρήσεις εκκοκκισμού που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της πραγματικής παραγωγής, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο.

v) την ανακεφαλαιωτική κατάσταση των ποσοτήτων που παραδόθηκαν από τους παραγωγούς στις επιχειρήσεις εκκοκκισμού και για τις οποίες δεν αναγνωρίσθηκε η ενίσχυση για την τρέχουσα περίοδο εμπορίας, κατανεμημένων ανά κατηγορία αποκλεισμού."

4. Στο άρθρο 15, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7: "7. Τα κράτη μέλη παραγωγής ανακοινώνουν, το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τις ποινές που επεβλήθησαν και αυτές που εξετάζονται δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2 για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας."

5. Στο άρθρο 16 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο: "Η πραγματική παραγωγή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αντιστοιχεί στη συνολική παραγωγή μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, η οποία παράγεται στις εκτάσεις που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 και δεν αποκλείονται από το καθεστώς ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, και η οποία παραδόθηκε από τους παραγωγούς στις επιχειρήσεις εκκοκκισμού."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Αυγούστου 2002.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.

(2) ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.

(3) ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 12.

Top