EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0884

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2002 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ユΚ) αριθ. 1500/2001 και σχετικά με το άνοιγμα διαρκούς δημοπρασίας για εξαγωγή 129995 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο φινλανδικός οργανισμός παρέμβασης

OJ L 139, 29.5.2002, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/884/oj

32002R0884

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2002 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ユΚ) αριθ. 1500/2001 και σχετικά με το άνοιγμα διαρκούς δημοπρασίας για εξαγωγή 129995 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο φινλανδικός οργανισμός παρέμβασης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 139 της 29/05/2002 σ. 0026 - 0027


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2002 της Επιτροπής

της 28ης Μαΐου 2002

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1500/2001 και σχετικά με το άνοιγμα διαρκούς δημοπρασίας για εξαγωγή 129995 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο φινλανδικός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000(2), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1630/2000(4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους πωλήσεων των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των οργανισμών παρέμβασης.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1500/2001 της Επιτροπής(5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2417/2001(6), άνοιξε διαρκή διαγωνισμό για την εξαγωγή 100000 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο φινλανδικός οργανισμός παρέμβασης. Η Φινλανδία ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση του οργανισμού παρέμβασής της να αυξήσει κατά 29995 τόνους την ποσότητα που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισμό για εξαγωγή. Πρέπει να ανέλθει σε 129995 τόνους η συνολική ποσότητα κριθής που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισμό για εξαγωγή και έχει στη διάθεσή του ο φινλανδικός οργανισμός παρέμβασης.

(3) Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που έχουν τεθεί σε διαγωνισμό, θεωρείται αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις στον πίνακα των περιοχών και των ποσοτήτων που έχουν αποθεματοποιηθεί. Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί κυρίως το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1500/2001.

(4) Είναι αναγκαίο να καθοριστεί, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ο τελευταίος μερικός διαγωνισμός για τον διαγωνισμό που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1500/2001.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1500/2001 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 2

1. Ο διαγωνισμός αφορά μέγιστη ποσότητα 129995 τόνων κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά και το Μεξικό.

2. Στο παράρτημα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες είναι αποθηκευμένοι 129995 τόνοι κριθής.".

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "3. Ο τελευταίος μερικός διαγωνισμός λήγει στις 22 Μαΐου 2003, στις 9.00 (ώρα Βρυξελλών).".

3. Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2002.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.

(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1.

(3) ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76.

(4) ΕΕ L 187 της 26.7.2000, σ. 24.

(5) ΕΕ L 199 της 24.7.2001, σ. 3.

(6) ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Top