EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0432

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 432/2002 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2002, για αναστολή των αγορών βουτύρου σε ορισμένα κράτη μέλη

OJ L 67, 9.3.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/432/oj

32002R0432

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 432/2002 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2002, για αναστολή των αγορών βουτύρου σε ορισμένα κράτη μέλη

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 067 της 09/03/2002 σ. 0003 - 0003


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 432/2002 της Επιτροπής

της 8ης Μαρτίου 2002

για αναστολή των αγορών βουτύρου σε ορισμένα κράτη μέλη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000(2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά του βουτύρου και της κρέμας γάλακτος(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1614/2001(4), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 προβλέπει ότι οι αγορές μέσω διαγωνισμού εγκρίνονται ή αναστέλλονται από την Επιτροπή σε ένα κράτος μέλος μόλις διαπιστωθεί ότι η τιμή της αγοράς ευρίσκεται, σ' αυτό το κράτος μέλος, κατά τη διάρκεια δύο συνεχών εβδομάδων και ανάλογα με την περίπτωση, είτε σε κατώτερο επίπεδο είτε σε επίπεδο ίσο ή ανώτερο του 92 % της τιμής παρέμβασης.

(2) Ο τελευταίος κατάλογος των κρατών μελών στα οποία ανεστάλη η παρέμβαση καταρτίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 237/2002 της Επιτροπής(5). Ο κατάλογος αυτός πρέπει να προσαρμοστεί κατά τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη οι νέες τιμές της αγοράς που κοινοποιήθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999. Για λόγους ευκρίνειας, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί ο κατάλογος αυτός και να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 237/2002,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αγορές βουτύρου με διαγωνισμό που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 αναστέλλονται στη Δανία, στην Ελλάδα, στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία και στη Σουηδία.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 237/2002 καταργείται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαρτίου 2002.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2002.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.

(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 10.

(3) ΕΕ L 333 της 24.12.1999, σ. 11.

(4) ΕΕ L 214 της 8.8.2001, σ. 20.

(5) ΕΕ L 39 της 9.2.2002, σ. 3.

Top