EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0333

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 333/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την καθιέρωση φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος που χορηγεί το φύλλο

OJ L 53, 23.2.2002, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 188 - 190
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 203 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 203 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 38 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/333/oj

32002R0333

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 333/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την καθιέρωση φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος που χορηγεί το φύλλο

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 053 της 23/02/2002 σ. 0004 - 0006


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 333/2002 του Συμβουλίου

της 18ης Φεβρουαρίου 2002

για την καθιέρωση φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος που χορηγεί το φύλλο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62 σημείο 2 στοιχείο β), σημείο iii),

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η εναρμόνιση των πολιτικών στον τομέα της θεώρησης συνιστά ουσιώδες μέτρο όσον αφορά την προοδευτική καθιέρωση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ιδίως όσον αφορά τη διέλευση των συνόρων.

(2) Το σχέδιο δράσης της Βιέννης, το οποίο θεσπίστηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 3ης Δεκεμβρίου 1998, προβλέπει, στο πλαίσιο του μέτρου αριθ. 38, ότι πρέπει να δίδεται προσοχή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να βελτιωθεί ενδεχομένως περαιτέρω η ασφάλεια του υποδείγματος θεώρησης τύπου.

(3) Η παράγραφος 22 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999 ορίζει ότι είναι σκόπιμο να συνεχισθεί η εφαρμογή μιας ενεργούς κοινής πολιτικής στον τομέα των θεωρήσεων και των πλαστογραφήσεων.

(4) Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επί του παρόντος φύλλα, επί των οποίων τίθεται η θεώρηση που εκδίδεται στους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος που χορηγεί το φύλλο, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εναρμονιστεί ο τύπος των φύλλων αυτών ώστε να καταστούν ασφαλέστερα.

(5) Ο ενιαίος αυτός τύπος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία και να ανταποκρίνεται σε πολύ υψηλά τεχνικά πρότυπα, ιδίως όσον αφορά την προστασία από παραποιήσεις και πλαστογράφηση. Πρέπει επίσης να είναι κατάλληλος για τη χρησιμοποίηση από όλα τα κράτη μέλη και να φέρει παγκοσμίως αναγνωρίσιμα εναρμονισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας ορατά δια γυμνού οφθαλμού.

(6) Ο παρών κανονισμός περιορίζεται μόνο στην περιγραφή του φύλλου ενιαίου τύπου. Η περιγραφή πρέπει να συμπληρωθεί από περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να παραμείνουν απόρρητες ώστε να προληφθούν οι παραποιήσεις και η πλαστογράφηση, και οι οποίες δεν μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία ή μνεία προσωπικών στοιχείων. Ενδείκνυται να ανατεθεί η εξουσία θέσπισης αυτών των άλλων τεχνικών προδιαγραφών στην Επιτροπή, που επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1995, για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου(3).

(7) Για να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν θα διαδίδονται σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων απ' ό,τι είναι απαραίτητο, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αναθέσει σε ένα μόνο φορέα την εκτύπωση του φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση, ενώ παράλληλα να διατηρεί την ευχέρεια, εφόσον παρίσταται ανάγκη, να αλλάζει φορέα. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να γνωστοποιεί την επωνυμία του αρμόδιου φορέα στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη.

(8) Τα κράτη μέλη, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, θα πρέπει να εφαρμόζουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύμφωνη με το βαθμό προστασίας που προβλέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(4).

(9) Οι όροι εισόδου στο έδαφος των κρατών μελών ή έκδοσης θεωρήσεων δεν θίγουν τους κανόνες που διέπουν σήμερα την αναγνώριση της ισχύος των ταξιδιωτικών εγγράφων.

(10) Ο παρών κανονισμός συνιστά, όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης με τη Νορβηγία και την Ισλανδία, ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια του πρωτοκόλλου για την ένταξη του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(11) Δυνάμει του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας το οποίο είναι προσαρτημένο στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε με επιστολή της 3ης Ιουλίου 2001, την επιθυμία του να συμμετάσχει στην έκδοση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(12) Κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου για τη θέσπιση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται στην Ιρλανδία.

(13) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως "φύλλο επί του οποίου τίθεται η θεώρηση" νοείται το έγγραφο που εκδίδεται από τις αρχές κράτους μέλους στον κάτοχο ταξιδιωτικού εγγράφου μη αναγνωριζόμενου από το εν λόγω κράτος μέλος και επί του οποίου οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους θέτουν τη θεώρηση.

2. Το φύλλο επί του οποίου τίθεται η θεώρηση ανταποκρίνεται στον τύπο που εκτίθεται στο παράρτημα.

3. Στην περίπτωση που ο κάτοχος φύλλου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα εξαρτώμενα από αυτόν, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει εάν θα πρέπει να εκδώσει ξεχωριστά φύλλα επί των οποίων τίθεται η θεώρηση για τον κάτοχο και για καθένα από τα εξαρτώμενα από αυτόν πρόσωπα.

Άρθρο 2

Οι τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται για το φύλλο ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του αφορούν:

α) τα στοιχεία και τις προδιαγραφές ασφαλείας, ιδίως τα ενισχυμένα πρότυπα για την πρόληψη των κινδύνων παραποίησης και πλαστογράφησης,

β) τις τεχνικές διαδικασίες και λεπτομέρειες που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση.

Άρθρο 3

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι απόρρητες. Ανακοινώνονται μόνο στους φορείς που ορίζουν τα κράτη μέλη για την εκτύπωση του ενιαίου τύπου και σε πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα από κράτος μέλος ή την Επιτροπή.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα μόνο φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της εκτύπωσης του ενιαίου τύπου. Γνωστοποιεί την επωνυμία του εν λόγω φορέα στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. Ο ίδιος φορέας μπορεί να ορίζεται από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Κάθε κράτος μέλος διατηρεί την ευχέρεια να αλλάξει φορέα. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την προστασία των δεδομένων, τα πρόσωπα στα οποία έχει εκδοθεί το φύλλο ενιαίου τύπου, έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν εγγραφεί στο φύλλο ενιαίου τύπου και, ενδεχομένως, να ζητούν τη διόρθωση ή την απαλοιφή τους.

Το φύλλο ενιαίου τύπου δεν περιέχει άλλες πληροφορίες αναγνώσιμες από μηχάνημα, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει το παράρτημα ή εφόσον αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο έγγραφο ταξιδίου.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς την αναγνώριση των κρατών και των εδαφικών οντοτήτων καθώς και των διαβατηρίων, εγγράφων ταυτότητας ή ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις αρχές τους.

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή που έχει συσταθεί από το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1683/95.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.

Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 ορίζεται σε δύο μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 7

Εφόσον τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το φύλλο ενιαίου τύπου για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπει το άρθρο 1, πρέπει να λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα για να αποκλεισθεί οποιαδήποτε σύγχυση με το φύλλο που ορίζεται στο άρθρο 1.

Άρθρο 8

Το φύλλο ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση, χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη το αργότερο δύο έτη από τη θέσπιση των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος α). Εντούτοις, η ισχύς των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί με άλλου τύπου φύλλα, δεν επηρεάζεται από την καθιέρωση φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση, εκτός αν το οικείο κράτος μέλος αποφασίσει άλλως.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2002.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Piqué i Camps

(1) ΕΕ C 180 Ε της 26.6.2001, σ. 301.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2001 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 164 της 14.7.1995, σ. 1.

(4) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>PIC FILE= "L_2002053EL.000602.TIF">

Top